Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Tatiya
3. Gahapati Vagga

Sutta 132

Lohicca Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[116]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam ayasma Maha Kaccano Avantisu viharati Makkarakate Aranna-kutikayam.|| ||

[117] Atha kho Lohiccassa brahmanassa sambahula antevasika katthaharaka manavaka yenayasmato Maha Kaccanassa arannakutika ten'upasankamimsu.|| ||

upasankamitva parito parito kutikaya anucankamanti anuvicaranti uccasadda mahasadda kanici kanici selissakani karonta.|| ||

Ime pana mundaka samanaka ibbha kinha bandhupadapacca,||
imesam bharatakanam sakkata garukata manita pujita apacitati.|| ||

Atha kho ayasma Maha Kaccano vihara nikkhamitva te manavake etad avoca:|| ||

"Ma vo manavaka saddam akattha,||
dhammam vo bhasissamiti.|| ||

Evam vutte te manavaka tunhi ahesum.|| ||

Atha kho ayasma Maha Kaccano te manavake gathahi ajjhabhasi.|| ||

'Siluttama pubbatara ahesum||
Te brahmana ye puranam saranti||
Guttani dvarani surakkhitani||
Ahesum tesam abhibhuyya kodham.|| ||

Dhamme ca jhane ca rata ahesum||
Te brahmana ye puranam saranti||
Ime ca vokkamma japamaseti||
Gottena matta visamam caranti|| ||

Kodhabhibhuta puthu attadanda||
Virajjhamana tasathavaresu||
Aguttadvarassa bhavanti mogha||
Supin'eva laddham purisassa vittam|| ||

[118] Anasaka thandilasayika ca||
Pato sitanan ca tayo ca veda.||
Kharajinam jata panko||
manta silabbatam tapo|| ||

Kuhana vankam danda ca||
udaka ca manani ca||
Vanna ete brahmananam||
kata kincikkhabhavana.|| ||

Cittam ca susamahitam||
vippasannam anavilam||
Akhilam sabbabhutesu||
so maggo brahmapattiya' ti.|| ||

Atha kho te manavaka kupita anattamana yena Lohicco brahmano ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva Lohiccam brahmanam etad avocum:|| ||

"Yagghe bhavam janeyya samano Maha Kaccano brahmananam mante ekamsena apavadati patikkosati" ti.|| ||

Evam vutte Lohicco brahmano kupito ahosi anattamano.|| ||

Atha kho Lohiccassa brahmanassa etad ahosi:|| ||

"Na kho pana me tam patirupam yo ham annadatthu manavakanam yeva sutva samanam Maha Kaccanam akkoseyyam paribhaseyyam||
yam nunaham upasankamitva puccheyyan" ti.|| ||

Atha kho Lohicco brahmano tehi manavakehi saddhim yenayasma Maha Kaccano tenupasankami.|| ||

Upasanka- [119] mitva ayasmata Maha Kaccanena saddhim sammodi.|| ||

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho Lohicco brahmano ayasmantam Maha Kaccanam etad avoca:|| ||

"Agamamsu nu khvidha bho Kaccana,||
amhakam sambahula antevasika katthaharaka manavaka" ti?|| ||

"Agamamsu khvidha te brahmana sambahula antevasika katthaharaka manavaka" ti?|| ||

"Ahu pana bhoto Kaccanassa tehi manavakehi saddhim kocid eva kathasallapo" ti?|| ||

"Ahu kho me brahmana tehi manavakehi saddhim kocid eva kathasallapo" ti.|| ||

"Yatha katham pana bhoto Kaccanassa tehi manavakehi saddhim ahosi kathasallapo" ti?|| ||

Evam kho me brahmana tehi manavakehi saddhim ahosi katha sallapo.|| ||

Siluttama pubbatara ahesum||
Te brahmana, ye puranam saranti||
Guttani dvarani surakkhitani||
Ahesum tesam abhibhuyya kodham.|| ||

Dhamme ca jhane ca rata ahesum||
Te brahmana ye puranam saranti||
Ime ca vokkamma japamaseti||
Gottena matta visamam caranti|| ||

Kodhabhibhuta puthu attadanda||
Virajjhamana tasathavaresu||
Aguttadvarassa bhavanti mogha||
Supin'eva laddham purisassa vittam|| ||

Anasaka thandilasayika ca||
Pato sitanan ca tayo ca veda.||
Kharajinam jata panko||
manta silabbatam tapo|| ||

Kuhana vankam danda ca||
udaka ca manani ca||
Vanna ete brahmananam||
kata kincikkhabhavana.|| ||

Cittam ca susamahitam||
vippasannam anavilam||
Akhilam sabbabhutesu||
so maggo brahmapattiya' ti.|| ||

Evam kho me brahmana tehi manavakehi saddhim ahosi katha sallapoti:|| ||

"Aguttadvaro" ti bhavam Kaccano aha|| ||

"Kittavata nu kho bho Kaccana,||
aguttadvaro hoti" ti?|| ||

"Idha brahmana ekacco cakkhuna rupam disva piyarupe rupe adhimuccati,||
appiyarupe rupe vyapajjati,||
anupatthitaya sati ca viharati parittacetaso,||
tan ca cetovimuttim||
[120] pannavimuttim yathabhutam nappajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa na nirujjhanti.|| ||

Sotena saddam sutva piyarupe sadde adhimuccati,||
appiyarupe sadde vyapajjati||
anupatthitakaya sati ca viharati parittacetaso,||
tan ca cetovimuttim pannavimuttim yathabhutam nappajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa na nirujjhanti.|| ||

Ghanena gandham gayitva piyarupe gandhe adhimuccati,||
appiyarupe gandhe vyapajjati||
anupatthitakaya sati ca viharati parittacetaso,||
tan ca cetovimuttim pannavimuttim yathabhutam nappajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa na nirujjhanti.|| ||

Jivhaya rasam sayitva piyarupe rase adhimuccati,||
appiyarupe rase vyapajjati||
anupatthitakaya sati ca viharati parittacetaso,||
tan ca cetovimuttim pannavimuttim yathabhutam nappajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa na nirujjhanti.|| ||

Kayena photthabbam phusitva piyarupe photthabbe adhimuccati,||
appiyarupe photthabbe vyapajjati||
anupatthitakaya sati ca viharati parittacetaso,||
tan ca cetovimuttim pannavimuttim yathabhutam nappajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa na nirujjhanti.|| ||

Manasa dhammam vinnaya piyarupe dhamme adhimuccati,||
appiyarupe dhamme vyapajjati||
anupatthitakaya sati ca viharati parittacetaso,||
tan ca cetovimuttim pannavimuttim yathabhutam nappajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa na nirujjhanti.|| ||

Evam kho brahmana, aguttadvaro hoti" ti.|| ||

"Acchariyam bho Kaccana,||
abbhutam bho Kaccana,||
yavancidam bhota Kaccanena aguttadvaro va samano guttadvaro ti akkhato."|| ||

"'Guttadvaro guttadvaro' ti bhavam Kaccano aha||
kittavata nu kho bho Kaccana guttadvaro hoti" ti?|| ||

Idha brahmana bhikkhu cakkhuna rupam disva piyarupe rupe nadhimuccati,||
appiyarupe rupe na vyapajjati,||
uppatthita sati ca viharati appamanacetaso,||
tan ca cetovimuttim pannavimuttam yathabhutam pajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Sotena saddam sutva piyarupe sadde nadhimuccati,||
appiyarupe sadde na vyapajjati,||
uppatthita sati ca viharati appamanacetaso,||
tan ca cetovimuttim pannavimuttim yathabhutam pajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Ghanena gandham gayitva piyarupe gandhe nadhimuccati,||
appiyarupe gandhe na vyapajjati,||
uppatthita sati ca viharati appamanacetaso,||
tan ca cetovimuttim pannavimuttam yathabhutam pajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Jivhaya rasam sayitva piyarupe rase nadhimuccati,||
appiyarupe rase na vyapajjati,||
uppatthita sati ca viharati appamanacetaso,||
tan ca cetovimuttim pannavimuttam yathabhutam pajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Kayena photthabbam phusitva piyarupe photthabbe nadhimuccati,||
appiyarupe photthabbe na vyapajjati,||
uppatthita sati ca viharati appamanacetaso,||
tan ca cetovimuttim pannavimuttam yathabhutam pajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Manasa dhammam vinnaya piyarupe dhamme nadhimuccati,||
appiyarupe dhamme na vyapajjati,||
uppatthita sati ca viharati appamanacetaso,||
tan ca cetovimuttim pannavimuttam yathabhutam pajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Acchariyam bho Kaccana,||
abbhutam bho Kaccana, [121] yavancidam bhota Kaccanena guttadvaro ca samano guttadvaro akkhato.|| ||

Abhikkantam bho Kaccana,||
abhikkantam bho Kaccana.|| ||

Seyyatha pi bho Kaccana,||
nikkujjitam va ukkujjeyya,||
paticchannam va vivareyya,||
mulhassa va maggam acikkheyya,||
andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto rupani dakkhinti ti|| ||

Evam eva bhota Kaccanena anekapariyayena dhammo pakasito.|| ||

Esaham bho Kaccana, tam Bhagavantam saranam gacchami||
dhamman ca||
bhikkhusanghan ca.|| ||

Upasakam mam bhavam Kaccano dharetu ajjatagge panupetam saranam gatam.|| ||

Yatha ca bhavam Kaccano Makkarakate upasakakulani upasankamati,||
evam evam Lohiccakulam upasankamatu.|| ||

Tattha ye manavaka va manavika va Bhagavantam Kaccanam abhivadessanti paccupatthissanti asanam va udakam va dassanti tesam tam bhavissati digharattam hitaya sukhaya" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement