Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Tatiya
4. Devadaha Vagga

Sutta 134

Devadahakhana Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[124]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava sakkesu viharati devadaham nama Sakyanam nigamo.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

Naham bhikkhave sabbesam yeva bhikkhunam chasu phassayata- [125] nesu appamadena karaniyan ti vadami.|| ||

Na ca panaham bhikkhave sabbesam yeva bhikkhunam chasu phassayatanesu nappamadena karaniyan ti vadami.|| ||

Ye te bhikkhave bhikkhu arahanto khinasava vusitavanno katakaraniya ohitabhara anuppattasadattha parikkhina-bhava-sanyojana sammadanna vimutta,||
tesaham bhikkhave bhikkhunam chasu phassayatanesu nappamadena karaniyan ti vadami.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Katam tesam appamadena,||
abhabba te pamajjitum.|| ||

Ye ca kho te bhikkhave bhikkhu sekha appattamanasa anuttaram yogakkhemam patthayamana viharanti,||
tesaham bhikkhave bhikkhunam chasu phassayatanesu appamadena karaniyanti vadami.|| ||

Tam kissa hetum.|| ||

Santi bhikkhave cakkhu-vinneyya rupa manorama pi amanorama pi,||
tyassa phussa phussa cittam na pariyadaya titthanti.|| ||

Cetaso apariyadana araddham hoti viriyam asallinam,||
upatthita sati asammuttha,
passaddho kayo asaraddho,||
samahitam cittam ekaggam.|| ||

Imam khvaham bhikkhave appamadaphalam sampassamano tesam bhikkhunam chasu phassayatanesu appamadena karaniyan ti vadami.|| ||

Santi bhikkhave sota-vinneyya sadda manorama pi amanorama pi,||
tyassa phussa phussa cittam na pariyadaya titthanti.|| ||

Cetaso apariyadana araddham hoti viriyam asallinam,||
upatthita sati asammuttha,
passaddho kayo asaraddho,||
samahitam cittam ekaggam.|| ||

Imam khvaham bhikkhave appamadaphalam sampassamano tesam bhikkhunam chasu phassayatanesu appamadena karaniyan ti vadami.|| ||

Santi bhikkhave ghana-vinneyya gandha manorama pi amanorama pi,||
tyassa phussa phussa cittam na pariyadaya titthanti.|| ||

Cetaso apariyadana araddham hoti viriyam asallinam,||
upatthita sati asammuttha,
passaddho kayo asaraddho,||
samahitam cittam ekaggam.|| ||

Imam khvaham bhikkhave appamadaphalam sampassamano tesam bhikkhunam chasu phassayatanesu appamadena karaniyan ti vadami.|| ||

Santi bhikkhave jivha-vinneyya rasa manorama pi amanorama pi,||
tyassa phussa phussa cittam na pariyadaya titthanti.|| ||

Cetaso apariyadana araddham hoti viriyam asallinam,||
upatthita sati asammuttha,
passaddho kayo asaraddho,||
samahitam cittam ekaggam.|| ||

Imam khvaham bhikkhave appamadaphalam sampassamano tesam bhikkhunam chasu phassayatanesu appamadena karaniyan ti vadami.|| ||

Santi bhikkhave kaya-vinneyya photthabba manorama pi amanorama pi,||
tyassa phussa phussa cittam na pariyadaya titthanti.|| ||

Cetaso apariyadana araddham hoti viriyam asallinam,||
upatthita sati asammuttha,
passaddho kayo asaraddho,||
samahitam cittam ekaggam.|| ||

Imam khvaham bhikkhave appamadaphalam sampassamano tesam bhikkhunam chasu phassayatanesu appamadena karaniyan ti vadami.|| ||

Santi bhikkhave mano-vinneyya dhamma manorama pi amanorama pi,||
tyassa phussa phussa cittam na pariyadaya titthanti.|| ||

Cetaso apariyadana araddham hoti viriyam asallinam,||
upatthita sati asammuttha,
passaddho kayo asaraddho,||
samahitam cittam ekaggam.|| ||

Imam khvaham bhikkhave appamadaphalam sampassamano tesam bhikkhunam chasu phassayatanesu appamadena karaniyan ti vadami.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement