Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Tatiya
5. Navapurana Vagga

Sutta 150

Antevasika Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[136]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava bhikkhu amantesi|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhu bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

"Anantevasikam idam bhikkhave brahmacariyam vussati anacariyakam.|| ||

Santevasiko bhikkhave bhikkhu||
sacariyako dukkham na phasu viharati.|| ||

Anantevasiko bhikkhave bhikkhu||
anacariyako sukham phasum viharati.|| ||

Kathan ca bhikkhave bhikkhu santevasiko||
sacariyako||
dukkham na phasu viharati?|| ||

Idha bhikkhave bhikkhuno cakkhuna rupam disva||
uppajjanti papaka akusala dhamma||
sarasankappa||
sanyojaniya,||
tyassa anto vasanti,||
antassa vasanti||
papaka akusala dhammati,||
tasma santevasiko ti vuccati.|| ||

Te nam samudacaranti,||
samudacaranti nam papaka akusala dhammati,||
tasma sacariyako ti vuccati.|| ||

Puna ca param bhikkhave bhikkhuno sotena saddam sutva||
uppajjanti papaka akusala dhamma||
sarasankappa||
sanyojaniya,||
tyassa anto vasanti,||
antassa vasanti||
papaka akusala dhammati,||
tasma santevasiko ti vuccati.|| ||

Te nam samudacaranti,||
samudacaranti nam papaka akusala dhammati,||
tasma sacariyako ti vuccati.|| ||

Puna ca param bhikkhave bhikkhuno ghanena gandham ghayitva||
uppajjanti papaka akusala dhamma||
sarasankappa||
sanyojaniya,||
tyassa anto vasanti,||
antassa vasanti||
papaka akusala dhammati,||
tasma santevasiko ti vuccati.|| ||

Te nam samudacaranti,||
samudacaranti nam papaka akusala dhammati,||
tasma sacariyako ti vuccati.|| ||

Puna ca param bhikkhave bhikkhuno jivhaya rasam sayitva||
uppajjanti papaka akusala dhamma||
sarasankappa||
sanyojaniya,||
tyassa anto vasanti,||
antassa vasanti||
papaka akusala dhammati,||
tasma santevasiko ti vuccati.|| ||

Te nam samudacaranti,||
samudacaranti nam papaka akusala dhammati,||
tasma sacariyako ti vuccati.|| ||

Puna ca param bhikkhave bhikkhuno kayena photthabbam phusitva||
uppajjanti papaka akusala dhamma||
sarasankappa||
sanyojaniya,||
tyassa anto vasanti,||
antassa vasanti||
papaka akusala dhammati,||
tasma santevasiko ti vuccati.|| ||

Te nam samudacaranti,||
samudacaranti nam papaka akusala dhammati,||
tasma sacariyako ti vuccati.|| ||

Puna ca param bhikkhave bhikkhuno manasa dhammam vinnaya||
uppajjanti papaka akusala dhamma||
sarasankappa||
sanyojaniya,||
tyassa anto vasanti,||
antassa vasanti||
papaka akusala dhammati,||
tasma santevasiko ti vuccati.|| ||

Te nam samudacaranti,||
samudacaranti nam papaka akusala dhammati,||
tasma sacariyako ti vuccati.|| ||

Evam kho bhikkhave, bhikkhu santevasiko||
sacariko||
dukkham na phasu viharati.|| ||

 


 

Katham ca bhikkhave, bhikkhu anantevasiko||
anacariyako||
sukham phasu viharati?|| ||

Idha bhikkhave, bhikkhuno cakkhuna rupam disva||
na uppajjanti papaka akusala dhamma||
sarasankappa||
sanyojaniya,||
tyassa na anto vasanti,||
nassa anto vasanti||
papaka akusala dhammati||
tasma anantevasiko ti vuccati.|| ||

Te na nam samudacaranti||
na samudacaranti||
nam papaka akusala dhammati,||
tasma anacariyako ti vuccati.|| ||

Puna ca param bhikkhave, bhikkhuno sotena saddam sutva||
na uppajjanti papaka akusala dhamma||
sarasankappa||
sanyojaniya,||
tyassa na anto vasanti,||
nassa anto vasanti||
papaka akusala dhammati||
tasma anantevasiko ti vuccati.|| ||

Te na nam samudacaranti||
na samudacaranti||
nam papaka akusala dhammati,||
tasma anacariyako ti vuccati.|| ||

Puna ca param bhikkhave, bhikkhuno ghanena gandham ghayitva||
na uppajjanti papaka akusala dhamma||
sarasankappa||
sanyojaniya,||
tyassa na anto vasanti,||
nassa anto vasanti||
papaka akusala dhammati||
tasma anantevasiko ti vuccati.|| ||

Te na nam samudacaranti||
na samudacaranti||
nam papaka akusala dhammati,||
tasma anacariyako ti vuccati.|| ||

Puna ca param bhikkhave, bhikkhuno jivhaya rasam sayitva||
na uppajjanti papaka akusala dhamma||
sarasankappa||
sanyojaniya,||
tyassa na anto vasanti,||
nassa anto vasanti||
papaka akusala dhammati||
tasma anantevasiko ti vuccati.|| ||

Te na nam samudacaranti||
na samudacaranti||
nam papaka akusala dhammati,||
tasma anacariyako ti vuccati.|| ||

Puna ca param bhikkhave, bhikkhuno kayena photthabbam phusitva||
na uppajjanti papaka akusala dhamma||
sarasankappa||
sanyojaniya,||
tyassa na anto vasanti,||
nassa anto vasanti||
papaka akusala dhammati||
tasma anantevasiko ti vuccati.|| ||

Te na nam samudacaranti||
na samudacaranti||
nam papaka akusala dhammati,||
tasma anacariyako ti vuccati.|| ||

Puna ca param bhikkhave, bhikkhuno manasa dhammam vinnaya||
na uppajjanti papaka akusala dhamma||
sarasankappa||
sanyojaniya,||
tyassa na anto vasanti,||
nassa anto vasanti||
papaka akusala dhammati||
tasma anantevasiko ti vuccati.|| ||

Te na nam samudacaranti||
na samudacaranti||
nam papaka akusala dhammati,||
tasma anacariyako ti vuccati.|| ||

Evam kho bhikkhave, bhikkhu anantevasiko||
anacariyako||
sukham phasu viharati.|| ||

Anantevasikam idam bhikkhave, brahmacariyam vussati anacariyakam.|| ||

[138]Santevasiko bhikkhave, bhikkhu sacariyako dukkham na phasu viharati.|| ||

Anantevasiko bhikkhave, bhikkhu anacariyako sukham phasu viharati" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement