Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Tatiya
5. Navapurana Vagga

Sutta 151

Kim Atthiya Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[138]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhu bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

"Sace vo bhikkhave, annatitthiya paribbajaka||
evam puccheyyum:|| ||

'Kim atthi yam avuso||
samane Gotame brahmacariyam vussati' ti?|| ||

Evam puttha tumhe bhikkhave,||
tesam annatitthiyanam paribbajakanam||
evam vyakareyyatha:|| ||

'Dukkhassa kho avuso parinnaya||
Bhagavati brahmacariyam vussati' ti.|| ||

Sace pana vo bhikkhave,||
annatitthiya paribbajaka||
evam puccheyyum:|| ||

'Katamam pana tam avuso dukkham yassa parinnaya||
samane Gotame brahmacariyam vussati' ti?|| ||

Evam puttha tumhe bhikkhave,||
tesam annatitthiyanam paribbajakanam||
evam vyakareyyatha:|| ||

Cakkhum kho avuso dukkham,||
tassa parinnaya Bhagavati brahmacariyam vussati.|| ||

Rupa dukkha,||
tesam parinnaya Bhagavati brahmacariyam vussati.|| ||

Cakkhu-vinnanam dukkham,||
tassa parinnaya Bhagavati brahmacariyam vussati.|| ||

Cakkhu-samphasso dukkho,||
tassa parinnaya Bhagavati brahmacariyam vussati.|| ||

Yam pidam cakkhu-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va,||
tam pi dukkham||
tassa parinnaya Bhagavati brahmacariyam vussati.|| ||

Sotam dukkham,||
tassa parinnaya Bhagavati brahmacariyam vussati.|| ||

Sadda dukkha,||
tassa parinnaya Bhagavati brahmacariyam vussati.|| ||

Sota-vinnanam dukkham,||
tassa parinnaya Bhagavati brahmacariyam vussati.|| ||

Sota-samphasso dukkho,||
tassa parinnaya Bhagavati brahmacariyam vussati.|| ||

Yam pidam sota-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va,||
tam pi dukkham||
tassa parinnaya Bhagavati brahmacariyam vussati.|| ||

Ghanam dukkham,||
tassa parinnaya Bhagavati brahmacariyam vussati.|| ||

Gandha dukkha,||
tassa parinnaya Bhagavati brahmacariyam vussati.|| ||

Ghana-vinnanam dukkham,||
tassa parinnaya Bhagavati brahmacariyam vussati.|| ||

Ghana-samphasso dukkho,||
tassa parinnaya Bhagavati brahmacariyam vussati.|| ||

Yam pidam ghana-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va,||
tam pi dukkham||
tassa parinnaya Bhagavati brahmacariyam vussati.|| ||

Jivha dukkha,||
tassa parinnaya Bhagavati brahmacariyam vussati.|| ||

Rasa dukkha,||
tassa parinnaya Bhagavati brahmacariyam vussati.|| ||

Jivha-vinnanam dukkham,||
tassa parinnaya Bhagavati brahmacariyam vussati.|| ||

Jivha-samphasso dukkho,||
tassa parinnaya Bhagavati brahmacariyam vussati.|| ||

Yam pidam jivha-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va,||
tam pi dukkham||
tassa parinnaya Bhagavati brahmacariyam vussati.|| ||

Kayo dukkho,||
tassa parinnaya Bhagavati brahmacariyam vussati.|| ||

Photthabba dukkha,||
tassa parinnaya Bhagavati brahmacariyam vussati.|| ||

Kaya-vinnanam dukkham,||
tassa parinnaya Bhagavati brahmacariyam vussati.|| ||

Kaya-samphasso dukkho,||
tassa parinnaya Bhagavati brahmacariyam vussati.|| ||

Yam pidam kaya-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va,||
tam pi dukkham||
tassa parinnaya Bhagavati brahmacariyam vussati.|| ||

Mano dukkho,||
tassa parinnaya Bhagavati brahmacariyam vussati.|| ||

Dhamma dukkha,||
tassa parinnaya Bhagavati brahmacariyam vussati.|| ||

Mano-vinnanam dukkham,||
tassa parinnaya Bhagavati brahmacariyam vussati.|| ||

Mano-samphasso dukkho,||
tassa parinnaya Bhagavati brahmacariyam vussati.|| ||

Yam pidam mano-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va,||
tam pi dukkham||
tassa parinnaya Bhagavati brahmacariyam vussati.|| ||

Idam kho avuso dukkham yassa parinnaya||
Bhagavati brahmacariyam vussati ti.|| ||

Evam puttho tumhe bhikkhave,||
tesam annatitthiyanam paribbajakanam||
evam vyakareyyatha" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement