Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Tatiya
5. Navapurana Vagga

Sutta 154

Dhamma-Kathika Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[141]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Atha kho annataro bhikkhu yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho so bhikkhu Bhagavantam etad avoca:|| ||

"'Dhammakathiko!

Dhammakathiko' ti bhante vuccati.

Kittavata nu kho bhante, dhammakathiko hoti" ti?|| ||

"Cakkhussa ce bhikkhu nibbidaya viragaya nirodhaya dhammam deseti,||
'dhamma-kathiko bhikkhu' ti alam vacanaya.|| ||

Cakkhussa ce bhikkhu nibbidaya viragaya nirodhaya patipanno hoti,||
'dhammanudhamma-patipanno bhikkhu' ti alam vacanaya.|| ||

Cakkhussa ce bhikkhu nibbida viraga nirodha anupada vimutto hoti,||
'dittha-dhamma-nibbanappatto bhikkhu- ti alam vacanaya.|| ||

"Sotassa ce bhikkhu nibbidaya viragaya nirodhaya dhammam deseti,||
'dhamma-kathiko bhikkhu' ti alam vacanaya.|| ||

Sotassa ce bhikkhu nibbidaya viragaya nirodhaya patipanno hoti,||
'dhammanudhamma-patipanno bhikkhu' ti alam vacanaya.|| ||

Sotassa ce bhikkhu nibbida viraga nirodha anupada vimutto hoti,||
'dittha-dhamma-nibbanappatto bhikkhu- ti alam vacanaya.|| ||

"Ghanassa ce bhikkhu nibbidaya viragaya nirodhaya dhammam deseti,||
'dhamma-kathiko bhikkhu' ti alam vacanaya.|| ||

Ghanassa ce bhikkhu nibbidaya viragaya nirodhaya patipanno hoti,||
'dhammanudhamma-patipanno bhikkhu' ti alam vacanaya.|| ||

Ghanassa ce bhikkhu nibbida viraga nirodha anupada vimutto hoti,||
'dittha-dhamma-nibbanappatto bhikkhu- ti alam vacanaya.|| ||

"Jivhaya ce bhikkhu nibbidaya viragaya nirodhaya dhammam deseti,||
'dhamma-kathiko bhikkhu' ti alam vacanaya.|| ||

Jivhaya ce bhikkhu nibbidaya viragaya nirodhaya patipanno hoti,||
'dhammanudhamma-patipanno bhikkhu' ti alam vacanaya.|| ||

Jivhaya ce bhikkhu nibbida viraga nirodha anupada vimutto hoti,||
'dittha-dhamma-nibbanappatto bhikkhu- ti alam vacanaya.|| ||

"Kayassa ce bhikkhu nibbidaya viragaya nirodhaya dhammam deseti,||
'dhamma-kathiko bhikkhu' ti alam vacanaya.|| ||

Kayassa ce bhikkhu nibbidaya viragaya nirodhaya patipanno hoti,||
'dhammanudhamma-patipanno bhikkhu' ti alam vacanaya.|| ||

Kayassa ce bhikkhu nibbida viraga nirodha anupada vimutto hoti,||
'dittha-dhamma-nibbanappatto bhikkhu- ti alam vacanaya.|| ||

"Manassa ce bhikkhu nibbidaya viragaya nirodhaya dhammam deseti,||
'dhamma-kathiko bhikkhu' ti alam vacanaya.|| ||

Manassa ce bhikkhu nibbidaya viragaya nirodhaya patipanno hoti,||
'dhammanudhamma-patipanno bhikkhu' ti alam vacanaya.|| ||

Manassa ce bhikkhu nibbida viraga nirodha anupada vimutto hoti,||
'dittha-dhamma-nibbanappatto bhikkhu' ti alam vacanaya" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement