Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasa Catuttham
3. Samudda Vagga

Sutta 196

Dutiya Hatthapadupama Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[172]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhu bhagavato paccassosum.|| ||

3. Bhagava etad avoca:|| ||

"Hatthesu bhikkhave sati adananikkhepanam pannayati.|| ||

Padesu sati abhikkamapatikkamo pannayati.|| ||

Pabbesu sati samminjana pasaranam pannayati.|| ||

Kucchismim sati jighaccha pipasa pannayati.|| ||

Evam eva kho bhikkhave cakkhusmim sati cakkhu-samphassa-paccaya uppajjati ajjhattam sukham dukkham.|| ||

Sotasmim sati sota-samphassa-paccaya uppajjati ajjhattam sukham dukkham.|| ||

Ghanasmim sati ghana-samphassa-paccaya uppajjati ajjhattam sukham dukkham.|| ||

Jivhaya sati jivha-samphassa-paccaya uppajjati ajjhattam sukham dukkham.|| ||

Kayasmim sati kaya-samphassa-paccaya uppajjati ajjhattam sukham dukkham.|| ||

Manasmim sati manosamphassa-paccaya uppajjati ajjhattam sukham dukkham.|| ||

 


 

Hatthesu bhikkhave asati adananikkhepanam na pannayati.|| ||

Padesu asati abhikkamapatikkamo na pannayati.|| ||

Pabbesu asati samminjana pasaranam na pannayati.|| ||

Kucchismim asati jighaccha pipasa na pannayati..|| ||

Evam eva kho bhikkhave cakkhusmim asati cakkhu-samphassa-paccaya nupajjati ajjhattam sukham dukkham.|| ||

Sotasmim asati sota-samphassa-paccaya nupajjati ajjhattam sukham dukkham.|| ||

Ghanasmim asati ghana-samphassa-paccaya nupajjati ajjhattam sukham dukkham.|| ||

Jivhaya asati jivha-samphassa-paccaya nupajjati ajjhattam sukham dukkham.|| ||

Kayasmim asati kaya-samphassa-paccaya nupajjati ajjhattam sukham dukkham.|| ||

Manasmim asati manosamphassa-paccaya nupajjati ajjhattam sukham dukkham" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement