Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasa Catuttham
4. Asivisa Vagga

Sutta 202

Avassuta-Pariyaya Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[182]

[1][pts][than][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Sakkesu viharati Kapilavatthusmim Nigrodharame.|| ||

Tena kho pana samayena Kapilavatthavanam Sakkanam navam santhagaram acirakaritam hoti,||
anajjhavuttham samanena va brahmanena va kenaci va manussabhutena.|| ||

Atha kho Kapilavatthava Sakka yena Bhagava ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Eka-m-antam nisinna kho Kapilavatthava Sakka Bhagavantam etad avocum;|| ||

"Idha bhante Kapilavatthavanam Sakkanam navam santhagaram acirakaritam hoti,||
anajjhavuttam samanena va brahmanena va kenaci va manussa- [183] bhutena||
tam bhante Bhagava pathamam paribhunjatu,||
Bhagavata pathamam paribhuttam paccha Kapilavatthava Sakka paribhunjissanti;||
tad assa Kapilavatthavanam Sakkanam digha-rattam hitaya sukhaya" ti.|| ||

Adhivasesi Bhagava tunhibhavena.|| ||

Atha kho Kapilavatthava Sakka Bhagavato adhivasanam viditva utthay asana Bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva yena navam santhagaram ten'upasankamimsu,||
upasankamitva sabbasantharim santhagaram santharitva||
asanani pannapetva udakamanikam patitthapetva telappadipam aropetva yena Bhagava ten'upasankamimsu,||
upasankamitva Bhagavantam etad avocum:|| ||

"Sabbasantharim santhatam bhante santhagaram,||
asanani pannattani udakamaniko patitthapito,||
telappadipo aropito||
yassadani Bhagava kalam mannati" ti.|| ||

Atha kho Bhagava nivasetva pattacivaram adaya saddhim bhikkhu-sanghena yena navam santhagaram ten'upasankami,||
upasankamitva pade pakkhaletva santhagaram pavisitva majjhima thambham nissaya puratthabhimukho nisidi.|| ||

Bhikkhusangho pi kho pade pakkhaletva santhagaram pavisitva pacchimam bhittim nissaya puratthabhimukho nisidi Bhagavantam yeva purakkhatva.|| ||

Kapilavatthava pi kho Sakka pade pakkhaletva santhagaram pavisitva puratthimam bhittim nissaya pacchamukha nisidimsu||
Bhagavantam yeva purakkhatva.|| ||

Atha kho Bhagava Kapilavatthave Sakke bahudeva rattim dhammiya kathaya sandassetva samadapetva samuttejitva sampahamsetva uyyojesi:|| ||

"Abhikkanta kho Gotama ratti yassa dani kalam mannatha" ti.|| ||

[184] "Evam bhante" ti kho Kapilavatthava Sakka Bhagavato patissutva utthay asana Bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkamimsu.|| ||

Atha kho Bhagava acirapakkantesu Kapilavatthevesu Sakkesu ayasmantam Maha Moggallanam amantesi:|| ||

"Vigatathinamiddho kho Moggallana, bhikkhusangho,||
patibhatu tam Moggallana bhikkhunam dhammi katha,||
pitthi me agilayati tam aham ayamissami" ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho ayasma Maha Moggallano Bhagavato paccassosi.|| ||

Atha kho Bhagava catuggunam sanghatim pannapetva dakkhinena passena sihaseyyam kappesi||
pade padam accadhaya sato sampajano utthanasannam manasi karitva.|| ||

 


 

Tatra kho ayasma Maha Moggallano bhikkhu amantesi:|| ||

"Avuso bhikkhavo" ti.|| ||

"Avuso" ti kho te bhikkhu ayasmato Maha Moggallanassa paccassosum,||
ayasma Maha Moggallano etad avoca:|| ||

"Avassutapariyayam ca vo avuso desissami,||
anavassutapariyayan ca.|| ||

Tam sunatha||
sadhukam manasi karotha||
bhasissami" ti.|| ||

"Evam avuso" ti kho te bhikkhu ayasmato Maha-Moggalanassa paccassosum.|| ||

Ayasma MahaMoggalano etad avoca:|| ||

Kathan ca vuso avassuto hoti?|| ||

Idh'avuso bhikkhu cakkhuna rupam disva piyarupe rupe adhimuccati,||
appiyarupe rupe vyapajjati,||
anupatthitakayasati ca viharati parittacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam nappajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa [185] nirujjhanti.|| ||

Sotena saddam sutva piyarupe sadde adhimuccati,||
appiyarupe sadde vyapajjati,||
anupatthitakayasati ca viharati parittacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam nappajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Ghanena gandham ghayitva piyarupe gandhe adhimuccati,||
appiyarupe gandhe vyapajjati,||
anupatthitakayasati ca viharati parittacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam nappajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Jivhaya rasam sayitva piyarupe rase adhimuccati,||
appiyarupe rase vyapajjati,||
anupatthitakayasati ca viharati parittacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam nappajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Kayena photthabbam phusitva piyarupe photthabbe adhimuccati,||
appiyarupe photthabbe khyapajjati,||
anupatthitakayasati ca viharati parittacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam nappajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Manasa dhammam vinnaya piyarupe dhamme adhimuccati,||
appiyarupe dhamme vyapajjati,||
anupatthitakayasati ca viharati parittacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam nappajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Ayam vuccatavuso bhikkhu||
avassuto cakkhu-vinneyyesu rupesu,||
avassuto sota-vinneyyesu saddesu,||
avassuto ghana-vinneyyesu gandhesu,||
avassuto jivha-vinneyyesu rasesu,||
avassuto kaya-vinneyyesu photthabbesu,||
avassuto mano-vinneyyesu dhammesu.|| ||

Evam viharam cavuso bhikkhum||
cakkhuto ce pi nam Maro upasankamati||
labhateva Maro otaram||
labhati Maro arammanam;|| ||

Sotato ce pi nam Maro upasankamati||
labhateva Maro otaram||
labhati Maro arammanam;|| ||

Ghanato ce pi nam Maro upasankamati||
labhateva Maro otaram||
labhati Maro arammanam;|| ||

Jivhato ce pi nam Maro upasankamati||
labhateva Maro otaram||
labhati Maro arammanam;|| ||

Kayato ce pi nam Maro upasankamati||
labhateva Maro otaram||
labhati Maro arammanam;|| ||

Manato ce pi nam Maro upasankamati||
labhateva Maro otaram||
labhati Maro arammanam.|| ||

Seyyatha pi avuso nalagaram va||
tinagaram va||
sukkham kolapam terovassikam||
puratthimaya ce pi nam disaya puriso||
adittaya tinukkaya upasankameyya;||
labhetheva aggi otaram,||
labhetha aggi arammanam.|| ||

Pacchimaya ce pi nam disaya puriso||
adittaya tinukkaya upasankameyya;||
labhetheva aggi otaram,||
labhetha aggi arammanam.|| ||

Uttaraya ce pi nam disaya puriso||
adittaya tinukkaya upasankameyya;||
labhetheva aggi otaram,||
labhetha aggi arammanam.|| ||

Dakkhinaya ce pi nam disaya puriso||
adittaya tinukkaya upasankameyya;||
labhetheva aggi otaram,||
labhetha aggi arammanam.|| ||

Hetthimato ce pi nam disaya puriso||
adittaya tinukkaya upasankameyya;||
labhetheva aggi otaram,||
labhetha aggi arammanam.|| ||

Uparimato ce pi nam -||
yato kuto ce pi nam puriso||
adittaya tinukkaya upasankameyya;||
labhetheva aggi otaram,||
labhetha aggi arammanam.|| ||

Evam eva kho avuso evam viharam bhikkhum||
cakkhuto ce pi nam Maro upasankamati||
labhateva Maro otaram||
labhati Maro arammanam;|| ||

Sotato ce pi nam Maro upasankamati||
labhateva Maro otaram||
labhati Maro arammanam;|| ||

Ghanato ce pi nam Maro upasankamati||
labhateva Maro otaram||
labhati Maro arammanam;|| ||

Jivhato ce pi nam Maro upasankamati||
labhateva Maro otaram||
labhati Maro arammanam;|| ||

Kayato ce pi nam Maro upasankamati||
labhateva Maro otaram||
labhati Maro arammanam;|| ||

Manato ce pi nam Maro upasankamati||
labhateva Maro otaram||
labhati Maro arammanam.|| ||

Evam viharim cavuso bhikkhum||
rupa adhibhamsu,||
na bhikkhu rupe adhibhosi;|| ||

sadda bhikkhum adhibhamsu||
na [186] bhikkhu sadde adhibhosi;|| ||

gandha bhikkhum adhibhamsu,||
na bhikkhum gandhe adhibhosi;|| ||

rasa bhikkhum adhibhamsu,||
na bhikkhu rase adhibhosi;|| ||

photthabba bhikkhum adhibhamsu,||
na bhikkhu photthabbe adhibhosi;|| ||

dhamma bhikkhum adhibhamsu,||
na bhikkhu dhamme adhibhosi.|| ||

Ayam vuccat'avuso bhikkhu||
rupa-dhibhuto||
sadda-dhibhuto||
gandha-dhibhuto||
rasa-dhibhuto||
photthabba-dhibhuto||
dhamma-dhibhuto
adhibhuto.|| ||

Anadhibhu||
adhibhamsu||
nam papaka akusala dhamma||
sankilesika ponobhavika||
sadara dukkhavipaka||
ayatim jati jaramaraniya.|| ||

Evam kho avuso avassuto hoti.|| ||

 


 

Kathan caavuso anavassuto hoti?|| ||

Idh'avuso bhikkhu cakkhuna rupam disva piyarupe rupe nadhimuccati,||
appiyarupe rupe na khyapajjati,||
upatthitakayasati ca viharati appamanacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam pajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Sotena saddam sutva piyarupe sadde nadhimuccati,||
appiyarupe sadde na vyapajjati,||
upatthitakayasati ca viharati appamanacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam pajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Ghanena gandham ghayitva piyarupe gandhe nadhimuccati,||
appiyarupe gandhe na vyapajjati,||
upatthitakayasati ca viharati appamanacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam pajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Jivhaya rasam sayitva piyarupe rase nadhimuccati,||
appiyarupe rase na vyapajjati,||
upatthitakayasati ca viharati appamanacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam pajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Kayena photthabbam phusitva piyarupe photthabbe nadhimuccati,||
appiyarupe photthabbe na vyapajjati,||
upatthitakayasati ca viharati appamanacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam pajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Manasa dhammam vinnaya piyarupe dhamme nadhimuccati,||
appiyarupe dhamme na vyapajjati,||
upatthitakayasati ca viharati appamanacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam pajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Ayam vuccatavuso bhikkhu||
anavassuto cakkhuvinneyyesu rupesu,||
anavassuto sotavinneyyesu saddesu,||
anavassuto ghanavinneyyesu gandhesu,||
anavassuto jivhavinneyyesu rasesu,||
anavassuto kayavinneyyesu photthabbesu,||
anavassuto manovinneyyesu dhammesu.|| ||

Evam viharim cavuso bhikkhum||
cakkhuto ce pi nam Maro upasankamati,||
n'eva labhati Maro otaram||
na labhati Maro arammanam;|| ||

Sotato ce pi nam Maro upasankamati,||
n'eva labhati Maro otaram||
na labhati Maro arammanam;|| ||

Ghanato ce pi nam Maro upasankamati,||
n'eva labhati Maro otaram||
na labhati Maro arammanam;|| ||

Jivhato ce pi nam Maro upasankamati,||
n'eva labhati Maro otaram||
na labhati Maro arammanam;|| ||

Kayato ce pi nam Maro upasankamati,||
n'eva labhati Maro otaram||
na labhati Maro arammanam;|| ||

Manato ce pi nam Maro upasankamati,||
n'eva labhati Maro otaram||
na labhati Maro arammanam;|| ||

Seyyatha pi avuso kutagaraka va kutagarasala va||
[187] bahalamattika addavalimpana||
puratthimaya ce pi nam disaya puriso adittaya tinukkaya upasankameyya;||
n'eva labhetha aggi otaram,||
na labhetha aggi arammanam.|| ||

Pacchimaya ce pi nam disaya puriso||
adittaya tinukkaya upasankameyya;||
n'eva labhetha aggi otaram,||
na labhetha aggi arammanam.|| ||

Uttaraya ce pi nam disaya puriso||
adittaya tinukkaya upasankameyya;||
n'eva labhetha aggi otaram,||
na labhetha aggi arammanam.|| ||

Dakkhinaya ce pi nam disaya puriso||
adittaya tinukkaya upasankameyya;||
n'eva labhetha aggi otaram,||
na labhetha aggi arammanam.|| ||

Hetthato ce pi nam disaya puriso||
adittaya tinukkaya upasankameyya;||
n'eva labhetha aggi otaram,||
na labhetha aggi arammanam.|| ||

Yato kuto ce pi nam puriso,||
adittaya tinukkaya upasankameyya;||
n'eva labhetha aggi otaram||
na labhetha aggi arammanam.|| ||

Evam eva kho avuso evam viharim bhikkhum cakkhuto ce pi nam Maro upasankamati;||
n'eva labhati Maro otaram||
na labhati Maro arammanam;|| ||

Sotato ce pi nam Maro upasankamati,||
n'eva labhati Maro otaram||
na labhati Maro arammanam;|| ||

Ghanato ce pi nam Maro upasankamati,||
n'eva labhati Maro otaram||
na labhati Maro arammanam;|| ||

Jivhato ce pi nam Maro upasankamati,||
n'eva labhati Maro otaram||
na labhati Maro arammanam;|| ||

Kayato ce pi nam Maro upasankamati,||
n'eva labhati Maro otaram||
na labhati Maro arammanam;|| ||

Manato ce pi nam Maro upasankamati,||
n'eva labhati Maro otaram||
na labhati Maro arammanam;|| ||

■|| ||

Evam vihari cavuso bhikkhu rupe adhibhosi,||
na rupa bhikkhum adhibhamsu;|| ||

Sadde bhikkhu adhibhosi,||
na sadda bhikkhum adhibhamsu;|| ||

gandhe bhikkhu adhibhosi,||
na gandha bhikkhum adhibhamsu;|| ||

rase bhikkhu adhibhosi,||
na rasa bhikkhum adhibhamsu;|| ||

Photthabbe bhikkhu adhibhosi,||
na photthabba bhikkhum adhibhamsu;|| ||

dhamme bhikkhu adhibhosi,||
na dhamma bhikkhum adhibhamsu.|| ||

Ayam vuccatavuso bhikkhu||
rupadhibhu||
saddadhibhu||
gandhadhibhu||
rasadhibhu||
photthabbadhibhu||
dhammadhibhu;||
adhibhu||
anadhibhuto||
adhibhosu te papake akusale dhamme sankilesike ponobhavike sadare dukkhavipake ayatim jati jaramaranike.|| ||

Evam kho avuso anavassuto hoti" ti.|| ||

Atha kho Bhagava utthahitva ayasmantam Maha Moggallanam amantesi:|| ||

"Sadhu sadhu Moggallana,||
sadhu kho tvam Moggallana bhikkhunam||
avassutapariyayan ca||
anavassutapariyayan ca abhasi" ti.|| ||

Idam avoca ayasma Maha Moggallano,||
samanunno [188] sattha ahosi,||
attamana te bhikkhu ayasmato Maha Moggallanassa bhasitam abhinandimsu.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement