Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasa Catuttham
4. Asivisa Vagga

Sutta 203

Dukkha-Dhamma Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[188]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava bhikkhu amantesi|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhu bhagavato paccassosum.|| ||

3. Bhagava etad avoca:|| ||

"Yato kho bhikkhave bhikkhu sabbesam yeva dukkhadhammanam samudayan ca||
atthagaman ca||
yathabhutam pajanati,||
tatha kho panassa kama dittha honti,||
yathassa kame passato yo kamesu kamacchando||
kamasneho||
kamamuccha||
kamaparilaho so nanuseti.|| ||

Tatha kho panassa caro ca viharo ca anubuddho hoti,||
yatha carantam viharantam abhijjha domanassa papaka akusala dhamma nanussavanti.|| ||

Kathan ca bhikkhave bhikkhu sabbesam yeva dukkhadhammanam samudayan ca||
atthagaman ca||
yathabhutam pajanati?|| ||

Iti rupam,||
iti rupassa samudayo,||
iti rupassa atthagamo;|| ||

iti vedana,||
iti vedanaya samudayo,||
iti vedanaya atthagamo;|| ||

iti sanna,||
iti sannaya samudayo,||
iti sannaya atthagamo;|| ||

iti sankhara,||
iti sankharanam samudayo,||
iti sankharanam atthagamo;|| ||

iti vinnanam,||
iti vinnanassa samudayo,||
iti vinnanassa atthagamoti.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu sabbesamyeva dukkhadhammanam samudayan ca||
atthagaman ca||
yathabhutam pajanati.|| ||

 


 

Kathan ca bhikkhave bhikkhuno kama dittha honti||
yathassa kame passato yo kamesu||
kamacchando||
kamasneho||
kamamuccha||
kamaparilaho so nanuseti?|| ||

Seyyatha pi bhikkhave angarakasu sadhikaporisa punna angaranam vitaccikanam vitadhumanam,||
atha puriso agaccheyya jivitukamo amaritukamo sukhakamo dukkhapatikkulo,||
tam enam dve balavanto purisa nanabahasu gahetva tam angarakasum upakadedhayyum,||
so iti citi ceva kayam santameyya.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Natam hi bhikkhave [189] tassa purisassa hoti:|| ||

'Iman khvaham angarakasum papatissami||
tato nidanam maranam va nigacchami||
Maranamattam va dukkhan' ti.|| ||

Evam eva kho bhikkhave bhikkhuno angarakasupama kama dittha honti,||
yathassa kame passato yo kamesu||
kamacchando||
kamasneho||
kamamuccha||
kamaparilaho so nanuseti.|| ||

 


 

Kathan ca bhikkhave bhikkhuno caro ca viharo ca anubuddho hoti||
yatha carantam viharantam abhijjha domanassa papaka akusala dhamma nanussavanti?|| ||

Seyyatha pi bhikkhave puriso bahukantakam dayam paviseyya:|| ||

Tassassa purato pi kantako,||
pacchato pi kantako,||
uttarato pi kantako,||
dakkhinato pi kantako,||
hetthato pi kantako,||
uparito pi kantako.|| ||

So yato ca abhikkameyya||
yato ca patikkameyya:|| ||

'Ma mam kantako' ti.|| ||

Evam kho bhikkhave yam loke piyarupam satarupam ayam vuccati ariyassa vinaye kantako ti|| ||

Iti viditva samvaro ca asamvaro ca veditabbo.|| ||

 


 

Kathan ca bhikkhave asamvaro hoti?|| ||

Idha bhikkhave bhikkhu cakkhuna rupam disva piyarupe rupe adhimuccati,||
appiyarupe rupe vyapajjati,||
anupatthitakayasati ca viharati parittacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam nappajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Sotena saddam sutva piyarupe sadde adhimuccati,||
appiyarupe sadde vyapajjati,||
anupatthitakayasati ca viharati parittacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam nappajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Ghanena gandham ghayitva piyarupe gandhe adhimuccati,||
appiyarupe gandhe vyapajjati,||
anupatthitakayasati ca viharati parittacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam nappajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Jivhaya rasam sayitva piyarupe rase adhimuccati,||
appiyarupe rase vyapajjati,||
anupatthitakayasati ca viharati parittacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam nappajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Kayena photthabbam phusitva piyarupe photthabbe adhimuccati,||
appiyarupe photthabbe khyapajjati,||
anupatthitakayasati ca viharati parittacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam nappajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Manasa dhammam vinnaya piyarupe dhamme adhimuccati,||
appiyarupe dhamme vyapajjati,||
anupatthitakayasati ca viharati parittacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam nappajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Evam kho bhikkhave asamvaro hoti.|| ||

 


 

Kathan ca bhikkhave samvaro hoti?|| ||

Idha bhikkhave bhikkhu cakkhuna rupam disva piyarupe rupe nadhimuccati,||
appiyarupe rupe na khyapajjati,||
upatthitakayasati ca viharati appamanacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam pajanati||
yatth'assa te uppanna [190] papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Sotena saddam sutva piyarupe sadde nadhimuccati,||
appiyarupe sadde na vyapajjati,||
upatthitakayasati ca viharati appamanacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam pajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Ghanena gandham ghayitva piyarupe gandhe nadhimuccati,||
appiyarupe gandhe na vyapajjati,||
upatthitakayasati ca viharati appamanacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam pajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Jivhaya rasam sayitva piyarupe rase nadhimuccati,||
appiyarupe rase na vyapajjati,||
upatthitakayasati ca viharati appamanacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam pajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Kayena photthabbam phusitva piyarupe photthabbe nadhimuccati,||
appiyarupe photthabbe na vyapajjati,||
upatthitakayasati ca viharati appamanacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam pajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Manasa dhammam vinnaya piyarupe dhamme nadhimuccati,||
appiyarupe dhamme na vyapajjati,||
upatthitakayasati ca viharati appamanacetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam pajanati||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

Evam kho bhikkhave samvaro hoti.|| ||

Tassa ce bhikkhave, bhikkhuno evam carato||
evam viharato||
kadaci karahaci satisammosa uppajjanti papaka akusala dhamma sarasanakappa sanyojaniya,||
dandho bhikkhave, satuppado,||
atha kho nam khippam eva pajahati vinodeti,||
vyantikaroti,||
anabhavam gameti.|| ||

Seyyatha pi bhikkhave, puriso divasam santatte ayokatahe dve va tini va udakaphusitani nipateyya;||
dandho bhikkhave udakaphusitanam nipato,||
atha kho nam khippam eva parikkhayam pariyadanam gaccheyya.|| ||

Evam eva kho bhikkhave, tassa ce bhikkhuno evam viharato kadaci karahaci satisammosa uppajjanti papaka akusala dhamma sarasankappa samyojaniya;||
dandho bhikkhave, satuppado||
atha kho nam khippam eva pajahati vinodeti byanti karoti anabhavam gameti.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhuno caro ca viharo ca anubuddho hoti||
yatha carantam viharantam abhijjha domanassa papaka akusala dhamma nanussavanti.|| ||

Tam ce bhikkhave bhikkhum evam carantam evam viharantam rajano va||
rajamahamatta va||
mitta va||
amacca va||
nati va||
salohita va||
bhogehi abhihatthum pavareyyum:|| ||

'Ehi bho purisa,||
kim te kasava anudahanti?|| ||

Kim mundo kapalam anucarasi?|| ||

Ehi hinayavattitva bhoge ca bhunjassu,||
punnani ca karohi' ti.|| ||

So vata bhikkhave bhikkhu evam caranto||
evam viharanto||
sikkham paccakkhaya hinayavattissatiti netam thanam vijjati.|| ||

[191] Seyyatha pi bhikkhave Ganga nadi||
pacinaninna||
pacina pona||
pacinapabhara,||
atha mahajanakayo agaccheyya kuddalapitakam adaya:|| ||

'Mayam imam Ganganadim||
pacchaninnam karissama||
pacchaponam||
pacchapabbharanti.'|| ||

Tam kim mannatha bhikkhave?|| ||

Api nu se mahajanakayo Ganganadim||
pacchaninnam kareyya||
pacchaponam||
pacchapabbharan" ti?|| ||

"No h'etam bhante.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Ganga nadi bhante||
pacina ninna||
pacina pona||
pacina pabbhara,||
sa na sukara||
pacchaninnam katum||
paccaponam||
pacchapababharam,||
yavadeva ca pana so mahajanakayo kilamathassa vighatassa bhagi assa" ti.|| ||

Evam eva kho bhikhve tam ce bhikkhum||
evam carantam||
evam viharantam||
rajano va||
rajamahamatta va||
mitta va||
amacca va||
nati va||
salohita va||
bhogehi abhihatthum pavareyyum:|| ||

"Ehambho purisa,||
kim te ime kasava anudahanti?|| ||

Kim nu mundo kapalam anucarasi?|| ||

Ehi hinayavattitva bhoge ca bhunjassu,||
punnani ca karohi' ti.|| ||

So pana bhikkhave bhikkhu||
evam caranto||
evam viharanto||
sikkham paccakkhaya hinayavattissatiti netam thanam vijjati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Yam hi tam bhikkhave cittam digharattam||
vivekaninnam||
vivekaponam||
vivekapabbharam.|| ||

Tatha hinayavattissatiti netam thanam vijjati" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement