Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasa Catuttham
4. Asivisa Vagga

Sutta 207

Yavakalapi Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[201]

[1][pts][than][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

2. Tatra kho bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhu bhagavato paccassosum.|| ||

3. Bhagava etad avoca:|| ||

Seyyatha pi bhikkhave yavakalapi catummahapathe nikkhitta assa,||
atha cha purisa agaccheyyum vyabhangihattha,||
ne tam yavakalapim chahi vyabhangihi haneyyum,||
evam hi sa bhikkhave yavakalapi suhata assa chahi vyabhangihi bhannamana.|| ||

Atha sattamo puriso agaccyeyya vyabhangihattho,||
so tam yavakalapim sattamaya vyabhangiya haneyya,||
evam hi sa bhikkhave yavakalapi suhatatara assa sattamaya vyabhangiya bhannamana.|| ||

Evam eva kho bhikkhave assutava puthujjano cakkhusmim hannati manapamanapehi rupehi,||
sotasmim hannati manapamanapehi saddehi,||
ghanasmim hannati manapamanapehi gandhehi,||
jivhaya hannati manapamanapehi rasehi,||
kayasmim hannati manapamanapehi photthabbehi,||
manasmim hannati manapamanapehi dhammehi.|| ||

Sace so bhikkhave assutava puthujjano ayatim punabbhavaya ceteti||
evam hi so bhikkhave moghapuriso suhatataro hoti,||
seyyatha pi bhikkhave sa yavakalapi sattamaya vyabhangiya hannamana.|| ||

Bhutapubbam bhikkhave, devasurasangamo samupabbulho ahosi.|| ||

Atha kho bhikkhave Vepacitti asurindo asure amantesi:|| ||

'Sace marisa, devasurasangame samupabbulhe,||
asura jineyyum||
deva parajineyyum,||
yena nam Sakkam devanam indam kanthe pancamehi bandhanehi bandhitva mama santike aneyyatha asurapuran' ti.|| ||

Sakko pi kho bhikkhave devanam indo deve Tavatimse amantesi:|| ||

'Sace marisa devasurasangame samupabbulhe,||
deva jineyyum,||
asura parajineyyum||
yena nam Vepacittim asur indam kante pancamehi bandhanehi bandhitva mama santike aneyyatha Sudhamma devasabhan' ti.|| ||

Tasmim kho pana bhikkhave sangame deva jinimsu||
asura paraji- [202] nimsu.|| ||

Atha kho bhikkhave deva Tavatimsa Vepacittim asurindam kanthe pancamehi bandhanehi bandhitva Sakkassa devanam indassa santike anesum Sudhammam devasabham.|| ||

Tatra sudam bhikkhave Vepacitti asurindo kanthe pancamehi bandhanehi baddho hoti.|| ||

Yada ca kho bhikkhave Vepacittissa asurindassa evam hoti:|| ||

'Dhammika kho deva,||
adhammika asura,||
idh'eva danaham||
devapuram gacchami' ti.|| ||

Atha kanthe pancamehi bandhanehi muttam attanam samanupassati.|| ||

Dibbehi ca pancahi kama-gunehi samappito samangibhuto paricareti.|| ||

Yada ca kho bhikkhave Vepacittissa asurindassa evam hoti:|| ||

'Dhammika kho asura,||
adhammika deva,||
tattheva danaham asurapuram gamissami' ti.|| ||

Atha kanthe pancamehi bandhanehi baddham||
attanam samanupassati.|| ||

Dibbehi ca pancahi kama-gunehi parihayati.|| ||

Evam sukhumam kho bhikkhave Vepacitti-bandhanam,||
tato sukhumataram Mara-bandhanam,||
mannamano kho bhikkhave baddho Marassa,||
amannamano mutto papimato.|| ||

'Asmi' ti bhikkhave mannitame tam||
'ayamahamasmi' ti mannitame tam,||
'bhavissan' ti mannitame tam,||
'na bhavissan' ti mannitame tam,||
'rupi bhavissan' ti mannitame tam,||
'arupi bhavissan' ti mannitame tam,||
'sannibhavissan' ti mannitame tam,||
'asanni bhavissan' ti mannitame tam,||
'n'evasanninasanni bhavissan' ti mannitame tam;||
mannitam bhikkhave rogo,||
mannitam gando,||
mannitam sallam.|| ||

Tasmat iha bhikkhave||
'Amannamanena cetasa viharissama' ti,||
evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam.|| ||

'Asmi' ti bhikkhave injitame tam||
'ayamahamasmi' ti injitame tam,||
'bhavissan' ti injitame tam,||
'na bhavissan' ti injitame tam,||
'rupi bhavissan' ti injitame tam,||
'arupi bhavissan' ti injitame tam,||
'sannibhavissan' ti injitame tam,||
'asanni bhavissan' ti injitame tam,||
'n'evasanninasanni bhavissan' ti injitame tam;||
injitam [203] bhikkhave rogo,||
injitam gando,||
injitam sallam.|| ||

Tasmat iha bhikkhave||
'Aninjamanena cetasa viharissama' ti,||
evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam.|| ||

'Asmi' ti bhikkhave phanditame tam||
'ayamahamasmi' ti phanditame tam,||
'bhavissan' ti phanditame tam,||
'na bhavissan' ti phanditame tam,||
'rupi bhavissan' ti phanditame tam,||
'arupi bhavissan' ti phanditame tam,||
'sannibhavissan' ti phanditame tam,||
'asanni bhavissan' ti phanditame tam,||
'n'evasanninasanni bhavissan' ti phanditame tam;||
phanditam bhikkhave rogo,||
phanditam gando,||
phanditam sallam.|| ||

Tasmat iha bhikkhave||
'Aphandamanena cetasa viharissama' ti,||
evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam.|| ||

'Asmi' ti bhikkhave papancitame tam||
'ayamahamasmi' ti papancitame tam,||
'bhavissan' ti papancitame tam,||
'na bhavissan' ti papancitame tam,||
'rupi bhavissan' ti papancitame tam,||
'arupi bhavissan' ti papancitame tam,||
'sannibhavissan' ti papancitame tam,||
'asanni bhavissan' ti papancitame tam,||
'n'evasanninasanni bhavissan' ti papancitame tam;||
papancitam bhikkhave rogo,||
papancitam gando,||
papancitam sallam.|| ||

Tasmat iha bhikkhave||
'Nippapancaramena cetasa viharissama' ti,||
evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam.|| ||

'Asmi' ti bhikkhave managatame tam||
'ayamahamasmi' ti managatame tam,||
'bhavissan' ti managatame tam,||
'na bhavissan' ti managatame tam,||
'rupi bhavissan' ti managatame tam,||
'arupi bhavissan' ti managatame tam,||
'sannibhavissan' ti managatame tam,||
'asanni bhavissan' ti managatame tam,||
'n'evasanninasanni bhavissan' ti managatame tam;||
managatame tam bhikkhave rogo,||
managatame tam gando,||
managatame tam sallam.|| ||

Tasmat iha bhikkhave||
'Nihatmanena cetasa viharissama' ti,||
evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement