Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Sanyutta Nikaya,
V: MahaVagga
51. Iddhipada Sanyutta

Sutta 10

Cetiya Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

[1][pts][olds] Evam me sutam:|| ||

Evam me sutam ekam samayam Bhagava Vesaliyam viharati Mahavane Kutagarasalauam.|| ||

2. Atha kho Bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaram adaya Vesaliyam pindaya pavisi.|| ||

Vesaliyam pindaya caritva pacchahattam pindapatapatikkanto ayasmantam Anandam amantesi:|| ||

"Ganhahi Ananda, nisidanam yena Capalam cetiyam ten'upasankamissami divaviharaya." ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho ayasma Anando Bhagavato patissutva nisidanam adaya Bhagavantam pitthito pitthito anubandhi.|| ||

3. Atha kho Bhagava yena Capalam cetiyam ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva pannatte asane nisidi.|| ||

Ayasma pi kho Anando Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

4. Eka-m-antam nisinnam kho ayasmantam Anandam Bhagava etad avoca:|| ||

Ramaniya Ananda, Vesali,||
ramaniyam Udenam cetiyam,||
ramaniyam Gotamakam cetiyam,||
ramaniyam Sattambam cetiyam,||
ramaniyam Bahuputtam cetiyam,||
ramaniyam Sarandadam cetiyam,||
ramaniyam Capalam cetiyam.|| ||

Yassa kassaci Ananda,||
cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankhamano kappam va tittheyya kappavasesan va.|| ||

Tathagatassa kho Ananda,||
cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

Akankhamano Ananda,||
Tathagato kappam va tittheyya kappavasesan va ti.|| ||

5. Evam pi kho ayasma Anando Bhagavata o'arike nimitte kayiramane o'arike obhase kayiramane nasakkhi pativijjhitum.|| ||

"Na Bhagavantam yaci titthatu bhante, Bhagava kappam,||
titthatu sugato kappavasesam,||
bahujanahitaya bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanan" ti.|| ||

Yatha tam marena pariyutthitacitto.|| ||

 

§

 

6. Dutiyam pi kho Bhagava ayasmantam Anandam etad avoca:|| ||

Ramaniya Ananda, Vesali,||
ramaniyam Udenam cetiyam,||
ramaniyam Gotamakam cetiyam,||
ramaniyam Sattambam cetiyam,||
ramaniyam Bahuputtam cetiyam,||
ramaniyam Sarandadam cetiyam,||
ramaniyam Capalam cetiyam.|| ||

Yassa kassaci Ananda,||
cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankhamano kappam va tittheyya kappavasesan va.|| ||

Tathagatassa kho Ananda,||
cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

Akankhamano Ananda,||
Tathagato kappam va tittheyya kappavasesan va ti.|| ||

7. Evam pi kho ayasma Anando Bhagavata o'arike nimitte kayiramane o'arike obhase kayiramane nasakkhi pativijjhitum.|| ||

"Na Bhagavantam yaci titthatu bhante, Bhagava kappam,||
titthatu sugato kappavasesam,||
bahujanahitaya bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanan" ti.|| ||

Yatha tam marena pariyutthitacitto.|| ||

 

§

 

8. Tatiyam pi kho Bhagava ayasmantam Anandam etad avoca:|| ||

Ramaniya Ananda, Vesali,||
ramaniyam Udenam cetiyam,||
ramaniyam Gotamakam cetiyam,||
ramaniyam Sattambam cetiyam,||
ramaniyam Bahuputtam cetiyam,||
ramaniyam Sarandadam cetiyam,||
ramaniyam Capalam cetiyam.|| ||

Yassa kassaci Ananda,||
cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankhamano kappam va tittheyya kappavasesan va.|| ||

Tathagatassa kho Ananda,||
cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

Akankhamano Ananda,||
Tathagato kappam va tittheyya kappavasesan va ti.|| ||

9. Evam pi kho ayasma Anando Bhagavata o'arike nimitte kayiramane o'arike obhase kayiramane nasakkhi pativijjhitum.|| ||

"Na Bhagavantam yaci titthatu bhante, Bhagava kappam,||
titthatu sugato kappavasesam,||
bahujanahitaya bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanan" ti.|| ||

Yatha tam marena pariyutthitacitto.|| ||

10. Atha kho Bhagava ayasmantam Anandam amantesi.|| ||

"Gaccha kho tvam Ananda,||
yassa dani tvam kalam mannasi" ti.|| ||

"Evam bhante" ti ayasma Anando Bhagavato patissutva utthay'asana Bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva avidure annatarasmim rukkhamule nisidi.|| ||

11. Atha kho Maro papima acirapakkante ayasmante Anande yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Parinibbatu dani bhante,||
Bhagava, parinibbatu dani sugato,||
parinibbanakalo' dani bhante Bhagavato.|| ||

"Bhasita kho panesa bhante,||
Bhagavata vaca:|| ||

"Na tavaham papima,||
parinibbayissami yava me bhikkhu na savaka bhavissanti viyatta vinita visarada pattayogakkhema bahussuta dhammadhara dhammanudhammapatipanna samicipatipanna anudhammacarino sakam acariyakam uggahetva acikkhissanti desissanti pannapessanti patthapessanti vivarissanti vibhajissanti uttanikarissanti uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desissanti" ti.|| ||

Santi kho pana bhante,||
etarahi bhikkhu Bhagavato savaka viyatta vinita visarada pattayogakkhema bahussuta dhammadhara dhammanudhammapatinna samicipatipanna anudhammacarino,||
sakam acariyakam uggahetva acikkhanti desenti pannapenti vivaranti vibhajanti uttanikaronti.|| ||

Uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desenti.|| ||

12. Parinibbatu dani bhante,||
Bhagava parinibbatu dani sugato,||
parinibbanakalo dani bhante, Bhagavato.|| ||

Bhasita kho panesa bhante,||
Bhagavata vaca:|| ||

Na tavaham papima,||
parinibbayissami yava me bhikkhuni na savaka bhavissanti viyatta vinita visarada pattayogakkhema bahussuta dhammadhara dhammanudhammapatipanna samicipatipanna anudhammacarino sakam acariyakam uggahetva acikkhissanti desissanti pannapessanti patthapessanti vivarissanti vibhajissanti uttanikarissanti uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desissanti" ti.|| ||

Santi kho pana bhante,||
etarahi bhikkhuni Bhagavato savaka viyatta vinita visarada pattayogakkhema bahussuta dhammadhara dhammanudhammapatinna samicipatipanna anudhammacarino,||
sakam acariyakam uggahetva acikkhanti desenti pannapenti vivaranti vibhajanti uttanikaronti.|| ||

Uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desenti.|| ||

13. Yava me upasaka na savaka bhavissanti.|| ||

Yava me upasaka na savaka bhavissanti viyatta vinita visarada pattayogakkhema bahussuta dhammadhara dhammanudhammapatipanna samicipatipanna anudhammacarinyo.|| ||

Sakam acariyakam uggahetva acikkhissanti desissanti pannapessanti patthapessanti vivarissanti vibhajissanti uttanikarissanti uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desissanti" ti.|| ||

Santi kho pana bhante,||
etarahi upasaka.|| ||

Upasaka Bhagavato savaka viyatta vinita visarada pattayogakkhema bahussuta dhammadhara dhammanudhammapatinna samicipatipanna anudhammacarinyo,||
sakam acariyakam uggahetva acikkhanti desenti pannapenti patthapenti vivaranti vibhajanti uttanikaronti.|| ||

Uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desenti.|| ||

14. Parinibbatu dani bhante,||
Bhagava parinibbatu dani sugato.|| ||

Parinibbanakalo dani bhante, Bhagavato.|| ||

Bhasita kho panesa bhante,||
Bhagavata vaca:|| ||

"Na tavaham papima,||
parinibbayissami yava me idam brahmacariyam na iddham c'eva bhavissati,||
phitam ca vittharitam bahujannam puthubhutam yava deva-manussehi suppakasitan" ti.|| ||

Ta-y-idam bhante Bhagavato brahmacariyam iddham c'eva phitan ca vittharitam bahujannam puthubhutam yavad eva manussehi supakasitam.|| ||

Parinibbatu'dani bhante,||
Bhagava parinibbatu sugato,||
parinibbanakalo'dani bhante, Bhagavato ti.|| ||

15. Evam vutte Bhagava Maram papimantam etad avoca:|| ||

"Appossukko tvam papima hohi.|| ||

Na ciram Tathagatassa parinibbanam bhavissati.|| ||

Ito tinnam masanam accayena Tathagato parinibbayissati" ti.|| ||

16. Atha kho Bhagava capale cetiye sato samapjano ayusankharam ossaji.|| ||

Ossatthe pana Bhagavata ayusankhare mahabhumicalo ahosi bhimsanako lomahamso.|| ||

Devadundubhiyo ca calimsu.|| ||

17. Atha kho Bhagava etam attham viditva tayam velayam imam udanam udanesi.|| ||

"Tulamatulanca sambhavam||
bhavasankharamavassaji muni||
ajjhattarato samahito||
abhida kavacamivattasambhavan ti.|| ||

Capalavaggo pathamo.|| ||

Tatruddanam:|| ||

Aparo ca viruddho cariyo nibbida padesan,||
Samanto ca bhikkhu ca arahamnanacetiyati.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement