Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Anguttara Nikaya:
Dukanipata

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

IV. Samacitta Vagga

 


 

Sutta 31

[31.1][pts] [than] [61] Asappurisabhuumi~n ca vo bhikkhave desissaami sappurisabhuumi~n ca.|| ||

Ta.m su.naatha saadhuka.m manasikarotha bhaasissaamii ti.|| ||

Eva.m bhante ti kho te bhikkhuu Bhagavato paccassosu.m.|| ||

Bhagavaa etad avoca:|| ||

Katamaa ca bhikkhave asappurisabhuumi?|| ||

Asappuriso bhikkhave akata~n~nuu hoti akatavedii.|| ||

Asabbhi h'eta.m bhikkhave upa~n~naata.m yad ida.m akata~n~nutaa akataveditaa.|| ||

Kevalaa esaa bhikkhave asappurisabhuumi yad ida.m akata~n~nutaa akataveditaa.|| ||

Katamaa ca bhikkhave sappurisabhuumi?|| ||

Sappuriso ca kho bhikkhave kata~n~nuu hoti katavedii.|| ||

Sabbhi h'eta.m bhikkhave upa~n~naata.m yad ida.m kata~n~nutaa kataveditaa.|| ||

Kevalaa esaa bhikkhave sappurisabhuumi yad ida.m kata~n~nutaa kataveditaa ti.|| ||

 

§

 

Sutta 32

[32.1][pts][than][olds] Dvinnaaha.m bhikkhave na suppatikaara.m vadaami.|| ||

Katamesa.m dvinna.m?|| ||

Maatucca pitucca.|| ||

Ekena bhikkhave a.msena maatara.m pari- [62] hareyya||
ekena a.msena pitara.m parihareyya vassasataayuko vassasatajiivii.|| ||

So ca tesa.m ucchaadana-parimaddana-nahaapana-sambaahanena,||
te pi tatth'eva muttakariisa.m cajeyyu.m,||
na tv eva bhikkhave maataa-pitunna.m kata.m vaa hoti,||
patikata.m vaa.|| ||

Imissaa ca bhikkhave mahaapa.thaviyaa pahuuta-sattaratanaaya maataa-pitaro issaraadhipacce rajje pati.t.thaapeyya,||
na tv eva bhikkhave maataa-pitunna.m kata.m vaa hoti,||
patikata.m vaa.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Bahuukaaraa bhikkhave maataa-pitaro puttaana.m aapaadakaa posakaa,||
imassa lokassa dassetaaro.|| ||

Yo ca kho bhikkhave maataa-pitaro assaddhe saddhaa-sampadaaya samaadapeti niveseti pati.t.thaapeti||
dussiile siila-sampadaaya samaadapeti niveseti pati.t.thaapeti||
maccharii caaga-sampadaaya samaadapeti niveseti pati.t.thaapeti||
duppa~n~ne pa~n~naa-sampadaaya samaadapeti niveseti pati.t.thaapeti||
ettaavataa kho bhikkhave maataa-pitunnana.m kata~n ca hoti patikata~n ca atikata~n caa ti.|| ||

 

§

 

Sutta 33

[33.1][pts] Atha kho a~n~nataro braahma.no yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.||
Upasa'nkamitvaa Bhagavataa saddhi.m sammodi.||
Sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.||
Eka-m-anta.m nisinno kho so braahma.no Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Ki.mvaadi bhava.m Gotamo kimakkhaayii ti?|| ||

Kiriyavaadii caaha.m braahma.na akiriyavaadii caa ti.|| ||

Yathaa katha.m pana bhava.m Gotamo kiriyavaadii ca akiriyavaadii caa ti?|| ||

Akiriya.m kho aha.m braahma.na vadaami.|| ||

Kaayaduccaritassa vaciiduccaritassa manoduccaritassa||
anekavihitaana.m paapakaana.m akusalaana.m dhammaana.m akiriya.m vadaami.|| ||

Kiriya~n ca kho aha.m braahma.na vadaami.|| ||

Kaayasucaritassa vaciisucaritassa manosucaritassa,||
anekavihitaana.m kusalaana.m dhammaana.m kiriya.m vadaami.|| ||

Eva.m kho aha.m braahma.na kiriyavaadii ca akiriyavaadii caa ti.|| ||

Abhikkanta.m bho Gotama!||
Abhikkanta.m bho Gotama!||
seyyathaa pi bho Gotama nikkujjita.m vaa ukkujjeyya,||
pa.ticchanna.m vaa vivareyya,||
muu.lhassa vaa magga.m aacikkheyya,||
andhakaare vaa telapajjota.m dhaareyya,||
'cakkhumanto ruupaani dakkhinti' ti,||
evam'eva kho bhotaa Gotamena aneka-pariyaayena dhammo pakaasito.|| ||

Esaaha.m Bhagavanta.m Gotama.m sara.na.m gacchaami||
dhamma~n ca Bhikkhusa.mgha~n ca.|| ||

Upaasaka.m ma.m bhava.m Gotamo dhaaretu ajjatagge paa.nupeta.m sara.na.m gatan ti.|| ||

 

§

 

Sutta 34

[34.1][pts] Atha kho Anaathapi.n.diko gahapati yena Bhagavaa ten' [63] upasa'nkami||
upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho Anaathapi.n.diko gahapati Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Kati nu kho bhante loke dakkhi.neyyaa?||
Kattha ca daana.m daatabbanti?|| ||

Dve kho gahapati loke dakkhi.neyyaa sekho ca asekho ca.|| ||

Ime kho gahapati dve loke dakkhi.neyyaa||
ettha ca daana.m daatabban ti.|| ||

Idam avoca Bhagavaa.|| ||

Ida.m vatvaa Sugato athaapara.m etad avoca satthaa:|| ||

Sekho asekho ca imasmi.m loke
Aahu.neyyaa yajamaanaana.m honti,
Te ujjubhuutaa kaayena vaacaaya uda cetasaa
Khetta.m ta.m yajamaanaana.m ettha dinna.m mahapphalan ti.|| ||

 

§

 

Sutta 35

[35.1][pts][than] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati||
Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Tena kho pana samayena aayasmaa Saariputto Saavatthiya.m viharati pubbaaraame Migaaramaatu paasaade.|| ||

Tatra kho aayasmaa Saariputto bhikkhuu aamantesi:|| ||

Aavuso bhikakhavo ti.|| ||

Aavuso ti kho te bhikkhuu aayasmato Saariputtassa paccassosu.m.|| ||

Aayasmaa Saariputto etad avoca:|| ||

Ajjhattasa~n~nojana~n ca aavuso puggala.m desissaami bahiddhaasa~n~nojana~n ca||
ta.m su.naatha saadhuka.m manasikarotha bhaasissaamii ti.|| ||

Evam aavuso ti kho te bhikkhuu aayasmato Saariputtassa paccassosu.m.|| ||

Aayasmaa Saariputto etad avoca:|| ||

Katamo c'aavuso ajjhattasa~n~nojano puggalo?|| ||

Idh'aavuso Bhikkhu siilavaa hoti paatimokkha-sa.mvarasa.mvuto viharati aacaara-gocara-sampanno a.numattesu vajjesu bhaya-dassaavii samaadaaya sikkhati sikkhaapadesu.|| ||

So kaayassa bhedaa param mara.naa a~n~natara.m devanikaaya.m upapajjati.|| ||

So tato cuto aagaamii hoti aagantaa itthatta.m.|| ||

Aya.m vuccati aavuso ajjhattasa~n~nojano puggalo aagaamii aagantaa itthatta.m.|| ||

[64] Katamo caavuso bahiddhaasa~n~nojano puggalo?|| ||

Idh'aavuso Bhikkhu siilavaa hoti||
paatimokkha-sa.mvara-sa.mvuto viharati aacaara-gocara-sampanno a.numattesu vajjesu bhaya-dassaavii samaadaaya sikkhati sikkhaapadesu.|| ||

So a~n~natara.m santa.m ceto-vimutti.m upasampajja viharati.|| ||

So kaayassa bhedaa param mara.naa a~n~natara.m devanikaaya.m upapajjati.|| ||

So tato cuto anaagaamii hoti anaagantaa itthatta.m.|| ||

Aya.m vuccati aavuso bahiddhaasa~n~nojano puggalo anaagaamii anaagantaa itthatta.m.|| ||

Puna ca para.m aavuso Bhikkhu siilavaa hoti paatimokkha-sa.mvara-sa.mvuto viharati aacaara-gocara-sampanno a.numattesu vajjesu bhaya-dassaavii samaadaaya sikkhati sikkhaapadesu.|| ||

So kaamaana.m yeva nibbidaaya viraagaaya nirodhaaya pa.tipanno hoti.|| ||

So bhavaana.m yeva nibbidaaya viraagaaya nirodhaaya pa.tipanno hoti.|| ||

So ta.nhakkhayaaya pa.tipanno hoti.|| ||

So lobhakkhayaaya pa.tipanno hoti.|| ||

So kaayassa bhedaa param mara.naa a~n~natara.m devanikaaya.m upapajjati.|| ||

So tato cuto anaagaamii hoti anaagantaa itthatta.m.|| ||

Aya.m vuccati aavuso bahiddhaa-sa~n~nojano puggalo anaagaamii anaagantaa itthatta.m ti.|| ||

 

§

 

Sutta 35a

[35a.1] [pts] Atha kho sambahulaa samacittaa devataa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.msu upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m a.t.tha.msu.|| ||

Eka-m-anta.m .thitaa kho taa devataa Bhagavanta.m etad avocu.m:|| ||

Eso bhante aayasmaa Saariputto Pubbaaraame Migaaramaatu paasaade||
bhikkhuuna.m ajjhattasa~n~nojana~n ca puggala.m deseti,||
bahiddhaa-sa~n~nojana~n ca.|| ||

Ha.t.thaa bhante parisaa.|| ||

Saadhu bhante Bhagavaa yen'aayasmaa Saariputto ten'upasa'nkamatu,||
anukampa.m upaadaayaa ti.|| ||

Adhivaasesi Bhagavaa tu.nhiibhaavena.|| ||

Atha kho Bhagavaa seyyathaa pi naama balavaa puriso sammi~njita.m vaa baaha.m pasaareyya pasaarita.m vaa baaha.m sammi~njeyya evam eva Jetavane antarahito Pubbaaraame Migaaramaatu paasaade||
aayasmato Saariputtassa pamukhe paaturabhosi.|| ||

Nisiidi Bhagavaa pa~n~natte aasane.|| ||

Aayasmaa pi kho Saariputto Bha- [65] gavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho aayasmanta.m Saariputta.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

Idha Saariputta sambahulaa samacittaa devataa yen'aaha.m ten'upasa'nkami.msu upasa'nkamitvaa ma.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m a.t.tha.msu.|| ||

Eka-m-anta.m .thitaa kho Saariputta taa devataa ma.m etad avocu.m:|| ||

Eso bhante aayasmaa Saariputto Pubbaaraame Migaaramaatu paasaade||
bhikkhuuna.m ajjhatta sa~n~nojana~n ca puggala.m deseti,||
bahiddhaasa~n~nojana~n ca.|| ||

Ha.t.thaa bhante parisaa.|| ||

Saadhu bhante Bhagavaa yen'aayasmaa Saariputto ten'upasa'nkamatu,||
anukampa.m upaadaayaa ti.|| ||

Taa kho pana Saariputta devataa dasa pi hutvaa viisamti.m pi hutvaa ti.msatim pi hutvaa cattaariisam pi hutvaa pa~n~naasam pi hutvaa sa.t.thim pi hutvaa aaraggako.ti-nittuddanamatte pi ti.t.thanti,||
na ca a~n~nama~n~na.m vyaabaadhentii ti.|| ||

Siyaa kho pana te Saariputta evam assa.|| ||

Tattha nuuna taasa.m devataana.m tathaa citta.m bhaavita.m yena taa devataa dasa pi hutvaa viisati.m pi hutvaa ti.msatim pi hutvaa cattaariisam pi hutvaa pa~n~naasam pi hutvaa sa.t.thim pi hutvaa aaraggako.ti-nittuddanamatte pi ti.t.thantii||
na ca a~n~nama~n~na.m vyaabaadhentii ti.|| ||

Na kho pan'eta.m Saariputta eva.m da.t.thabba.m:|| ||

Idh'eva Saariputta taasa.m devataana.m tathaa citta.m bhaavita.m yena taa devataa dasa pi hutvaa viisati.m pi hutvaa ti.msatimpi hutvaa cattaariisam pi hutvaa pa~n~naasam pi hutvaa sa.t.thim pi hutvaa aaraggako.ti-nittuddanamatte pi ti.t.thantii||
na ca a~n~nama~n~na.m vyaabaadhentii ti.|| ||

Tasmaat iha Saariputta eva.m sikkhitabba.m:||
santindriyaa bhavissaama santamaanasaa ti.|| ||

Eva.m hi vo Saariputta sikkhitabba.m.|| ||

Santindriyaana.m hi vo Saariputta santamaanasaana.m santa.m yeva kaayakamma.m bhavissati santa.m vaciikamma.m santa.m manokamma.m santa.m yeva upahaara.m upaharissaama sabrahmacaariisuu ti.|| ||

Eva.m hi vo Saariputta sikkhitabba.m.|| ||

Anassu.m kho Saariputta a~n~natitthiyaa paribbaajakaa ye ima.m dhamma-pariyaaya.m na assosun ti.|| ||

 

§

 

Sutta 36

[36.1][pts][than] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m aayasmaa Mahaa Kaccaano Vara.naaya.m viharati Kaddamadahatiire.|| ||

[66] Atha kho Aaraamada.n.do braahma.no yen'aayasmaa Mahaa Kaccyaano ten'upasa'nkami.||
Upasa'nkamitvaa aayasmataa Mahaa Kaccaanena saddhi.m sammodi,||
sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho Aaraamada.n.do braahma.no aayasmanta.m Mahaa Kaccaana.m etad avoca:|| ||

Ko nu kho bho Kaccaana,||
hetu ko paccayo yena khattiyaa pi khattiyehi vivadanti,||
braahma.naa pi braahma.nehi vivadanti,||
gahapatikaa pi gahapatikehi vivadantii ti?|| ||

Kaamaraaga-vinivesa-vinibandha-paligedha-pariyu.t.thaanajjhosaana-hetu kho braahma.na,||
khattiyaa pi khattiyehi vivadanti,||
braahma.naa pi braahma.nehi vivadanti,||
gahapatikaa pi gahapatikehi vivadantii ti.|| ||

Ko pana bho Kaccaana,||
hetu ko paccayo yena sama.naa pi sama.nehi vivadantii ti?|| ||

Di.t.thiraaga-vinivesa-vinibandha-paligedha-pariyu.t.thaanajjhosaana-hetu kho braahma.na,||
sama.naa pi sama.nehi vivadantii ti.|| ||

Atthi pana bho Kaccaana,||
koci lokasmi.m yo ima.m c'eva kaamaraaga-vinivesa-vinibandha-paligedha-puriyu.t.taanajjhosaana.m samatikkanto.|| ||

Ida~n ca di.t.thiraaga-vinivesa-vinibandha-paligedha-pariyu.t.thaanajjhosaana.m samatikkanto ti?|| ||

Atthi braahma.na lokasmi.m yo ima~n c'eva kaamaraaga-vinivesa-vinibandha-paligedha-pariyu.t.thaanajjhosaana.m samatikkanto ida~n ca di.t.thiraaga-vinivesa-vinibandha-paligedha-pariyu.t.thaanajjhosaana.m samatikkanto ti.|| ||

Ko pana so bho Kaccaana lokasmi.m yo ima.m~n c'eva kaamaraaga-vinivesa-vinibandha-paligedha-pariyu.t.thaanajjhosaana.m samatikkanto,||
ida~n ca di.t.thiraaga-vinivesa-vinibandha-paligedha-pariyu.t.thaanajjhosaana.m samatikkanto ti?|| ||

Atthi braahma.na puratthimesu janapadesu Saavatthi naama nagara.m.|| ||

Tattha so Bhagavaa etarahi viharati araha.m Sammaa-sambuddho.|| ||

So hi braahma.na Bhagavaa ima~n ca kaamaraaga-vinivesa-vinibandha-paligedha-pariyu.t.thaanajjhosaana.m [67] samatikkanto,||
ida~n ca di.t.thiraaga-vinivesa-vinibandha-paligedha-pariyu.t.thaanajjhosaana.m samatikkanto ti.|| ||

Eva.m vutte Aaraamada.n.do braahma.no u.t.thaay aasanaa eka.msa.m uttaraasa'nga.m karitvaa dakkhi.na.m-jaa.nu-ma.n.dala.m puthuviya.m nihantvaa yena Bhagavaa ten'a~njali.m pa.naametvaa tikkhattu.m udaana.m udaanesu:|| ||

Namo tassa Bhagavato arahato sammaa sambuddhassa!||
Namo tassa Bhagavato arahato sammaa sambuddhassa!||
Namo tassa Bhagavato arahato sammaa sambuddhassa!|| ||

Yo hi so Bhagavaa ima~n c'eva kaamaraaga-vinivesa-vinibandha-paligedha-pariyu.t.thaanajjhosaana.m samatikkanto,||
ida~n ca di.t.thiraaga-vinivesa-vinibandha-paligedha-pariyu.t.thaanajjhosaana.m samatikkanto ti.|| ||

Abhikkanta.m bho Kaccaana!||
Abhikkanta.m bho Kaccaana.|| ||

seyyathaa pi bho Kaccaana nikkujjita.m vaa ukkujjeyya,||
pa.ticchanna.m vaa vivareyya,||
muu.lhassa vaa magga.m aacikkheyya,||
andhakaare vaa telapajjota.m dhaareyya cakkhumanto ruupaani dakkhintii ti.|| ||

Evam'eva.m bhotaa Kaccaanena aneka-pariyaayena dhammo pakaasito.|| ||

Esaaha.m bho Kaccaana ta.m Bhagavanta.m Gotama.m sara.na.m gacchaami dhamma~n ca Bhikkhusa'ngha~n ca.|| ||

Upaasaka.m ma.m bhava.m Kaccaano dhaaretu ajjatagge paa.nupeta.m sara.na.m gatan ti.|| ||

 

§

 

Sutta 37

[37.1][pts][than] Eka.m samaya.m aayasmaa Mahaa Kaccaano Madhuraaya.m viharati Gundaavane.|| ||

Atha kho Ka.n.daraaya.no braahma.no yen'aayasmaa Mahaa Kaccaano ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa aayasmataa Mahaa Kaccaanena saddhi.m sammodi,||
sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho Ka.n.daraaya.no braahma.no aayasmanta.m Mahaa Kaccaana.m etad avoca:|| ||

Suta.m me ta.m bho Kaccaana,||
na sama.no Kaccaano braahma.ne ji.n.ne vuddhe mahallake addhagate vayo-anuppatte abhivaadeti vaa paccu.t.theti vaa aasanena vaa nimantetii ti.|| ||

Yadida.m bho Kaccaana, tath'eva,||
na hi bhava.m Kaccaano braahma.ne ji.n.ne vuddhe mahallake addhagate vayo-anuppatte abhivaadeti vaa paccu.t.theti vaa aasanena vaa nimantetii ti tayida.m bho Kaccaana na sampannam evaa ti.|| ||

Atthi braahma.na,||
tena Bhagavataa jaanataa passataa arahataa [68] sammaa-sambuddhena vuddha-bhuumi ca akkhaataa,||
dahara-bhuumi ca.|| ||

Vuddho ce pi braahma.na hoti aasiitiko vaa naavutiko vaa vassasatiko vaa jaatiyaa,||
so ca kaame paribhu~njati,||
kaamamajjhevasati,||
kaamapari'aahena pari.dayhati,||
kaamavitakkehi khajjati,||
kaamapariyesanaaya ussukko atha kho so baalo thero tv eva sa'nkha.m gacchati.|| ||

Daharo ce pi braahma.na,||
hoti yuvaa susukaalakeso bhaddena yobbanena samannaagato pa.thamena vayasaa so ca na kaame paribhu~njati,||
na kaamamajjhe vasati,||
na kaamapari'aahena pari.dayhati,||
na kaamavitakkehi khajjati,||
na kaamapariyesanaaya ussukko atha kho so pa.n.dito thero tv eva sa'nkha.m gacchatii ti.|| ||

Eva.m vutte Ka.n.daraaya.no braahma.no u.t.thaay aasanaa eka.msa.m uttaraasa'nga.m karitvaa daharaana.m suda.m bhikkhuuna.m paade sirasaa vandati:||
vu.d.dhaa bhavanto vuddhabhuumiya.m .thitaa,||
daharaa maya.m daharabhuumiya.m .thitaa ti.|| ||

Abhikkanta.m bho Kaccaana!||
Abhikkanta.m bho Kaccaana!||
seyyathaa pi bho Kaccaana nikkujjita.m vaa ukkujjeyya,||
pa.ticchanna.m vaa vivareyya,||
muu.lhassa vaa magga.m aacikkheyya,||
andhakaare vaa telapajjota.m dhaareyya cakkhumanto ruupaani dakkhintii ti.|| ||

Evam'eva.m bhotaa Kaccaanena aneka-pariyaayena dhammo pakaasito.|| ||

Esaaha.m bho Kaccaana ta.m Bhagavanta.m Gotama.m sara.na.m gacchaami dhamma~n ca Bhikkhusa'ngha~n ca.|| ||

Upaasaka.m ma.m bhava.m Kaccaano dhaaretu ajjatagge paa.nupeta.m sara.na.m gatan ti.|| ||

 

§

 

Sutta 38

[38.1][pts] Yasmi.m bhikkhave samaye coraa balavanto honti,||
raajaano tasmi.m samaye dubbalaa honti.|| ||

Tasmi.m bhikkhave samaye ra~n~no na phaasu hoti atiyaatu.m vaa niiyaatu.m vaa paccantime vaa janapade anusa~n~naatu.m.|| ||

Braahma.na-gahapatikaanam pi tasmi.m samaye na phaasu hoti atiyaatu.m vaa niiyaatu.m vaa baahiraani vaa kammantaani pa.tivekkhitu.m.|| ||

Evam eva kho bhikkhave yasmi.m samaye paapabhikkhuu balavanto honti,||
pesalaa bhikkhuu tasmi.m samaye dubbalaa honti.|| ||

Tasmi.m bhikkhave samaye pesalaa bhikkhuu tu.nhiibhuutaa tu.nhiibhuutaa va sa'ngha-majjhe sa.mkasaayantii paccantime vaa janapade bhajanti.|| ||

Ta-y-ida.m, bhikkhave, hoti bahujanaahitaaya bahujanaasukhaaya bahuno janassa anatthaaya ahitaaya dukkhaaya deva-manussaana.m.|| ||

[69] Yasmi.m bhikkhave samaye raajaano balavanto honti,||
coraa tasmi.m samaye dubbalaa honti.|| ||

Tasmi.m bhikkhave samaye ra~n~no phaasu hoti atiyaatu.m vaa niiyyaatu.m vaa paccantime vaa janapade anusa~n~naatu.m.|| ||

Braahma.na-gahapatikaanam pi tasmi.m samaye phaasu hoti atiyaatu.m vaa niiyyaatu.m vaa baahiraani vaa kammantaani pa.tivekkhitu.m.|| ||

Evam eva kho bhikkhave yasmi.m samaye pesalaa bhikkhuu balavanto honti,||
tasmi.m samaye paapabhikkhuu dubbalaa honti.|| ||

Tasmi.m bhikkhave samaye paapabhikkhuu tu.nhiibhuutaa tu.nhiibhuutaa va sa'ngha-majjhe sa.mkasaayanti,||
yena vaa pana tena papatanti.|| ||

Ta-y-ida.m, bhikkhave, hoti bahujanahitaaya bahujanasukhaaya bahuno janassa atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaanan ti.|| ||

 

§

 

Sutta 39

[39.1][pts] Dvinnaaha.m bhikkhave micchaapa.tipatti.m na va.n.nemi,||
gihi'ssa vaa pabbajitassa vaa.|| ||

Gihii vaa bhikkhave pabbajito vaa micchaapa.tipanno micchaa-pa.tipattaadhikara.na-hetu naaraadhako hoti ~naaya.m dhamma.m kusala.m.|| ||

Dvinnaaha.m bhikkhave sammaapa.tipatti.m va.n.nemi,||
gihi'ssa vaa pabbajitassa vaa.|| ||

Gihii vaa bhikkhave pabbajito vaa sammaapa.tipanno sammaapa.tipattaadhira.na-hetu aaraadhako hoti ~naaya.m dhamma.m kusalan ti.|| ||

 

§

 

Sutta 40

[40.1][pts][olds] Ye te bhikkhave bhikkhuu duggahitehi suttantehi vya~njana-pa.tiruupakehi attha~n ca dhamma~n ca pa.tibaahanti,||
te bhikkhave bhikkhuu bahujanaahitaaya pa.tipannaa bahujanaasukhaaya bahuno janassa anatthaaya ahitaaya dukkhaaya deva-manussaana.m.|| ||

Bahu~n ca te bhikkhave bhikkhuu apu~n~na.m pasavanti te c'ima.m saddhamma.m antaradhaapenti.|| ||

Ye te bhikkhave bhikkhuu suggahitehi suttantehi vya~njanapa.tiruupakehi attha~n ca dhamma~n ca anulomenti,||
te bhikkhave bhikkhuu bahujanahitaaya pa.tipannaa bahujanasukhaaya bahuno janassa atthaaya hitaaya sukhaaya deva-manussaana.m.|| ||

Bahu~n ca te bhikkhave bhikkhuu pu~n~na.m pasavanti c'ima.m saddhamma.m .thapentii ti.|| ||

 

Samacitta-vaggo catuttho

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement