Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara-Nikaaya
III. Tika Nipaato
II. Rathakaara Vagga

Sutta 16

Apa.n.naka Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 


 

[1][pts][bodh][upal] Eva.m me suta.m:

Eva.m me suta.m eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dakassa aaraame.|| ||

Tiihi bhikkhave dhammehi samannaagato bhikkhu apa.n.nakata.m pa.tipada.m pa.tipanno hoti.|| ||

Yoni c'assa aaraddhaa hoti,||
aasavaana.m khayaaya.|| ||

Katamehi tiihi?|| ||

Idha bhikkhave bhikkhu indriyesu guttadvaaro hoti,||
bhojane matta~n~nuu hoti,||
jaagariya.m anuyutto hoti.|| ||

Katha~n ca bhikkhave bhikkhu indriyesu guttadvaaro hoti?|| ||

Idha bhikkhave bhikkhu cakkhunaa ruupa.m disvaa na nimittaggaahii hoti,||
naanuvya~njanaggaahii.|| ||

Yatvaadhikara.nam ena.m cakkhundriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati,||
rakkhati cakkhundriya.m,||
cakkhundriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Sotena sadda.m sutvaa na nimittaggaahii hoti,||
naanuvya~njanaggaahii.|| ||

Yatvaadhikara.nam ena.m sotindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati,||
rakkhati sotindriya.m,||
sotindriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Ghaa.nena gandha.m ghaayitvaa na nimittaggaahii hoti,||
naanuvya~njanaggaahii.|| ||

Yatvaadhikara.nam ena.m ghaa.nindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati,||
rakkhati ghaa.nindriya.m,||
ghaa.nindriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Jivhaaya rasa.m saayitvaa na nimittaggaahii hoti,||
naanuvya~njanaggaahii.|| ||

Yatvaadhikara.nam ena.m jivhindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati,||
rakkhati jivhindriya.m,||
jivhindriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Kaayena pho.t.thabba.m phusitvaa na nimittaggaahii hoti,||
naanuvya~njanaggaahii.|| ||

Yatvaadhikara.nam ena.m kaayindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati,||
rakkhati kaayindriya.m,||
kaayindriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Manasaa dhamma.m vi~n~naaya na nimittaggaahii hoti,||
naanuvya~njanaggaahii.|| ||

Yatvaadhikara.nam ena.m manindriya.m asa.mvuta.m viharanta.m abhijjhaa domanassaa paapakaa akusalaa dhammaa anvaassaveyyu.m,||
tassa sa.mvaraaya pa.tipajjati,||
rakkhati manindriya.m,||
manindriye sa.mvara.m aapajjati.|| ||

Eva.m kho bhikkhave bhikkhu indriyesu guttadvaaro hoti.|| ||

[114] Katha~n ca bhikkhave bhikkhu bhojane matta~n~nuu hoti?|| ||

Idha bhikkhave bhikkhu pa.tisa'nkhaa yoniso aahaara.m aahaareti.|| ||

N'eva davaaya na madaaya na ma.n.danaaya na vbhuusanaaya.|| ||

Yaavad eva imassa kaayassa .thitiyaa yaapanaaya vihi.msuuparatiyaa brahmacariyaanuggahaaya,||
iti puraa.na~n ca vedana.m pa.tiha'nkhaami,||
nava~n ca vedana.m na uppaadessaami,||
yaatraa ca me bhavissati,||
anavajjataa ca phaasuvihaaro caa ti.|| ||

Eva.m kho bhikkhave bhikkhu bhojane matta~n~nuu hoti.|| ||

Katha~n ca bhikkhave bhikkhuu jagariya.m anuyutto hoti?|| ||

Idha bhikkhave bhikkhu divasa.m ca'nkamena nisajjaaya aavara.niiyehi dhammehi citta.m parisodheti,||
rattiyaa pa.thama.m yaama.m ca'nkamena nisajjaaya aavara.niiyehi dhammehi citta.m parisodheti,||
rattiyaa majjhima.m yaama.m dakkhi.nena passena siihaseyya.m kappeti,||
paade paada.m accaadhaaya sato sampajaano u.t.thaanasa~n~na.m manasikaritvaa.|| ||

Rattiyaa pacchima.m yaama.m paccu.t.thaaya ca'nkamena nisajjaaya aavara.niiyehi dhammehi citta.m parisodheti.|| ||

Eva.m kho bhikkhave bhikkhu jaagariya.m anuyutto hoti.|| ||

Imehi kho bhikkhave tiihi dhammehi samannaagato bhikkhu apa.n.nakata.m pa.tipada.m pa.tipanno hoti.|| ||

Yoni c'assa aaraddhaa hoti aasavaana.m khayaayaa ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement