Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara-Nikaaya
III. Tikanipaata
IV. Devaduuta Vagga

Sutta 32

Aananda Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 


 

[1][pts][bodh][upal][olds] Eva.m me suta.m|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati.|| ||

Atha kho aayasmaa Aanando yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Aanando Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Siyaa nu kho bhante bhikkhuno tathaaruupo samaadhipa.tilaabho,||
yathaa imasmi~n ca savi~n~naa.nake kaaye aha'nkaara-mama'nkaara-maanaanusayaa naassu,||
bahiddhaa ca sabbanimittesu aha'nkaarama-ma'nkaara-maanaanusayaa naassu,||
ya~n ca ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m upasampajja viharato aha'nkaarama-ma'nkaara-maanaanusayaa na honti,||
ta~n ca ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m upasampajja vihareyyaa? ti.|| ||

Siyaa Aananda bhikkhuno tathaaruupo samaadhipa.tilaabho,||
yathaa imasmi~n ca savi~n~naa.nake kaaye aha'nkaarama-ma'nkaara-maanaanusayaa naassu,||
bahiddhaa ca sabbanimittesu aha'nkaarama-ma'nkaara-maanaanusayaa naassu,||
ya~n ca ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m upasampajja viharato aha'nkaarama-ma'nkaara-maanaanusayaa na honti,||
ta~n ca ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m upasampajja vihareyyaa ti.|| ||

Yathaa katha.m pana bhante siyaa bhikkhuno tathaaruupo samaadhipa.tilaabho,||
yathaa imasmi~n ca savi~n~naa.nake kaaye aha'nkaarama-ma'nkaara-maanaanusayaa na honti,||
bahiddhaa ca sabbanimittesu ahi'nkaarammi'nkaaramaanaanusayaa na honti,||
ya.m ca ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m upasampajja viharato aha'nkaarama-ma'nkaara-maanaanusayaa na honti,||
ta.m ca ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m upasmapajja vihareyyaa? ti.|| ||

[133]Idh'Aananda bhikkhuno eva.m hoti:||
eta.m santa.m,||
eta.m pa.niita.m,||
yad ida.m sabbasa'nkaarasamatho sabbuupadhi-pa.tinissaggo ta.nhakkhayo viraago nirodho nibbaa.nan ti.|| ||

Eva.m kho Aananda siyaa bhikkhuno tathaaruupo samaadhipa.tilaabho,||
yathaa imasmi.m ca savi~n~naa.nake kaaye aha'nkaarama-ma'nkaara-maanaanusayaa naassu,||
bahiddhaa ca sabbanimittesu ahi'nkaaramami'nkaramaanaanusayaa naassu,||
ya.m ca ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m upasampajja viharato aha'nkaarama-ma'nkaara-maanaanusayaa na honti,||
ta.m ca ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m upasampajja vihareyya.|| ||

Ida.m ca pana me ta.m Aananda sandhaaya bhaasita.m Paaraaya.ne Pu.n.nakapa~nhe:|| ||

Sa'nkhaaya lokasmi.m parovaraani||
Yass'i~njita.m n'atthi kuhi~nci loke,||
Santo vidhuumo aniigho niraaso||
Ataari so jaatijaran ti bruumii ti.|| ||

[2][pts][upal][olds][bodh] Atha kho aayasmaa Saariputto yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanata.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho aayasmanta.m Saariputta.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

Sa'nkhittena pi kho aha.m Saariputta dhamma.m deseyya.m,||
vitthaarena pi kho aha.m Saariputta dhamma.m deseyya.m,||
sa'nkhittavitthaarena pi kho aha.m Saariputta dhamma.m deseyya.m,||
a~n~naataro ca dullabhaa ti.|| ||

Etassa Bhagavaa kaalo,||
etassa sugata kaalo,||
ya.m Bhagavaa sa'nkhittena pi dhamma.m deseyya,||
vitthaarena pi dhamma.m deseyya,||
sa'nkhittavitthaarena pi dhamma.m deseyya,||
bhavissanti Dhammassa a~n~naataaro ti.|| ||

Tasmaat iha Saariputta eva.m sikkhitabba.m:|| ||

Imasmi.m ca savi~n~naa.nake kaaye aha'nkaara-ma-ma'nkaara-maanaanusayaa na bhavissanti,||
bahiddhaa ca sabbanimittesu aha'nkaara-mama'nkaara-maanaanusayaa na bhavissanti,||
ya.m ca ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m upasampajja viharato aha'nkaarama-ma'nkaara-maanaanusayaa na honti,||
ta~n ca ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m upasampajja viharissaamaa ti.|| ||

Eva.m hi vo Saariputta sikkhitabba.m.|| ||

Yato kho Saariputta bhikkhuno imasmi.m savi~n~naa- [134] .nake kaaye aha'nkaarama-ma'nkaara-maanaanusayaa na honti,||
bahiddhaa ca sabbanimittesu aha'nkaarama-ma'nkaara-maanaanusayaa na honti,||
ya.m ca ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m upasampajja viharato aha'nkaarama-ma'nkaara-maanaanusayaa na honti,||
ta~n ca ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m upasampajja viharati.|| ||

Aya.m vuccati Saariputta bhikkhu acchecchi,||
ta.nha.m,||
vaavattayii sa.myojana.m,||
sammaa maanaabhisamayaa antam akaasi dukkhassa.|| ||

Ida.m ca pana me ta.m Saariputta sandhaaya bhaasita.m Paaraaya.ne Udayapa~nhe.|| ||

Pahaa.na.m kaamasa~n~naana.m domanassaana c'uubhaya.m,||
Thiinassa ca panuudana.m kukkuccaana.m nivaara.na.m,||
Upekkhaasatisa.msuddha.m dhammatakkapurejava.m,||
A~n~naavimokkha.m pabruumi avijjaaya ppabhedana.m ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement