Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara-Nikaaya
III. Tikanipaata
VI. Braahma.na Vagga

Sutta 51

Pa.thama Dve Braahma.na (Dvejana) Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 


[155]

[1][pts][than][bodh] Eva.m me suta.m.|| ||

Eva.m me suta.m eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati.|| ||

Atha kho dve braahma.naa ji.n.naa vu.d.dhaa mahallakaa addhagataa vayo-anuppattaa viisa.mvassasatikaa jaatiyaa,||
yena Bhagavaa ten'upasa.mkami.msu.|| ||

Upasa.mkamitvaa Bhagavataa saddhi.m sammodi.msu.|| ||

Sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Eka-m-anta.m nisinnaa kho te braahma.naa Bhagavanta.m etad avocu.m:|| ||

'Mayam assu bho Gotama braahma.naa ji.n.naa vu.d.dhaa mahallakaa addhagataa vayo-anuppattaa viisa.mvassasatikaa jaatiyaa.|| ||

Te c'amhaa akatakalyaa.naa akatakusalaa akatabhiiruttaa.naa.|| ||

Ovadatu no bhava.m Gotamo,||
anusaasatu no bhava.m Gotamo ya.m amhaaka.m assa diigharatta.m hitaaya sukhaayaa ti.|| ||

Taggha tumhe braahma.naa ji.n.naa vu.d.dhaa mahallakaa addhagataa vayo-anuppattaa viisa.mvassasatikaa jaatiyaa.|| ||

Te c'attha akatakalyaa.naa akatakusalaa akatabhiiruttaa.naa.|| ||

Upaniyyati kho aya.m braahma.naa loko jaraaya vyaadhinaa mara.nena,||
eva.m upaniiyamaane kho braahma.naa loke jaraaya vyaadhinaa mara.nena,||
yo'dha kaayena sa.myamo,||
vaacaaya sa.myamo,||
manasaa sa.myamo,||
ta.m tassa petassa taa.na~n ca lena~n ca diipa~n ca sara.na~n ca paraaya.na~n caa ti.|| ||

Upaniiyati jiivita.m appam aayu||
jaruupaniitassa na santi taa.naa.||
Eta.m bhaya.m mara.ne pekkhamaano||
pu~n~naani kayiraatha sukhaavahaani ti.||
Yo'dha kaayena sa~n~namo vaacaaya uda cetasaa,||
Ta.m tassa petassa sukhaaya hoti||
ya.m jiivamaano pakaroti pu~n~nan ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement