Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara-Nikaaya
III. Tikanipaata
VI. Braahma.na Vagga

Sutta 57

Vacchagotta Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 


[160]

[1][pts][than][bodh] Eva.m me suta.m.|| ||

Eva.m me suta.m eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati.|| ||

Atha kho Vacchagotto paribbaajako yena Bhagavaa ten'upasa'nkami upasa.mkamitvaa Bhagavataa saddhi.m sammodi.|| ||

Sammodanii katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho Vacchagotto paribbaajako Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Suta.m me ta.m bho Gotama Sama.no Gotamo evam aaha:|| ||

'Mayham eva daana.m [161] daatabba.m,||
na a~n~nesa.m daana.m daatabba.m,||
mayham eva saavakaana.m daana.m daatabba.m,||
na a~n~nesa.m saavakaana.m daana.m daatabba.m,||
mayham eva dinna.m mahapphala.m,||
na a~n~nesa.m dinna.m mahapphala.m,||
mahham eva saavakaana.m dinna.m mahapphala.m,||
na a~n~nesa.m saavakaana.m dinna.m mahapphalan' ti.|| ||

Ye te bho Gotama evam aaha.msu:||
Sama.no Gotamo evam aaha:|| ||

'Mayham eva daana.m daatabba.m,||
na a~n~nesa.m daana.m daatabba.m,||
mayham eva saavakaana.m daana.m daatabba.m,||
na a~n~nesa.m saavakaana.m daana.m daatabba.m,||
mayham eva dinna.m mahapphala.m,||
na a~n~nesa.m dinna.m mahapphala.m,||
mahham eva saavakaana.m dinna.m mahapphala.m,||
na a~n~nesa.m saavakaana.m dunna.m mahapphalan' ti.|| ||

Kacci te bhoto Gotamassa vuttavaadino?|| ||

Na ca bhavanta.m Gotama.m abhutena abbhaacikkhanti?|| ||

Dhammassa caanudhamma.m vyaakaronti?|| ||

Na ca koci sahadhammiko vaadaanupaato gaarayha.m .thaana.m aagacchati?|| ||

Anabbhakkhaatukaamaa hi maya.m bhavanta.m Gotaman ti.|| ||

Ye te Vaccha evam aaha.msu sama.no Gotamo evam aaha:|| ||

'Mayham eva daana.m daatabba.m,||
na a~n~nesa.m daana.m daatabba.m,||
mayham eva saavakaana.m daana.m daatabba.m,||
na a~n~nesa.m saavakaana.m daana.m daatabba.m,||
mayham eva dinna.m mahapphala.m,||
na a~n~nesa.m dinna.m mahapphala.m,||
mahham eva saavakaana.m dinna.m mahapphala.m,||
na a~n~nesa.m saavakaana.m dunna.m mahapphalan' ti.|| ||

Na me te vuttaadino,||
abbhaacikkhanti ca pana ma.m te asataa abhutena.|| ||

Yo kho Vaccha para.m daana.m dadanta.m vaareti,||
so ti.n.na.m antaraayakaro hoti,||
ti.n.na.m paaripanathiko.|| ||

Katamesa.m ti.n.na.m?|| ||

Daayakassa pu~n~nantaraayakaro hoti,||
pa.tiggaahakaana.m laabhantaraayakaro hoti.|| ||

Pubb'eva kho pan'assa attaa khato ca hoti upahato ca.|| ||

Yo kho Vaccha para.m daana.m dadanta.m vaareti,||
so imesa.m ti.n.na.m antaraayakaro hoti,||
ti.n.na.m paaripanthiko.|| ||

Aha.m kho pana Vaccha eva.m vadaami:||
ye pi te candanikaaya vaa o'igalle vaa paa.naa,||
tatra pi yo thaalidhovana.m vaa saraavadhopana.m vaa cha.d.deti.|| ||

Ye tattha paa.naa,||
te yena yaapentuu ti.|| ||

Tato nidaanam paha.m Vaccha pu~n~nassa aagama.m vadaami.|| ||

Ko pana vaado manussabhuute.|| ||

Api caaha.m Vaccha siilavato dinna.m mahapphala.m vadaami,||
no tathaa dussiile.|| ||

So ca hoti,||
pa~nca'ngavippahiino pa~nca'ngasamannaagato.|| ||

Katamaani pa~nca'ngaani pahii.naani honti?|| ||

Kaamacchando pahii.no hoti,||
vyaapaado pahii.no hoti,||
thiina- [162] middha.m pahiina.m hoti.|| ||

Uddhaccakukkucca.m pahiina.m hoti,||
vicikicchaa pahii.naa hoti.|| ||

Imaani pa~nca'ngaani pahii.naani honti.|| ||

Katamehi pa~ncaha'ngehi samannaagato hoti?|| ||

Asekkhena siilakkhandhena samannaagato hoti,||
asekkhena samaadhikkhandhena samannaagato hoti,||
asekkhena pa~n~naakkhandhena samannaagato hoti,||
asekkhena vimuttikkhandhena samannaagato hoti.|| ||

Asekkhena vumutti~naa.nadassanakkhandhena samannaagato hoti.|| ||

Imehi pa~nca'ngehi samannaagato hoti.|| ||

Iti pa~nca'ngavippahii.ne pa~nca'ngasamannaagate dinna.m mahapphala.m vadaamii ti.|| ||

Iti ka.nhaasu setaasu rohi.niisu hariisu vaa,||
Kammaasaasu saruupaasu gosu paarevataasu vaa.||
Yaasu kaasu ca etaasu danto jaayati pu'ngavo,||
Dhorayho balasampanno kalyaa.najavanikkamo.||
Tam eva bhaare yu~njanti naassa va.n.na.m parikkhare,||
Evam eva manussesu yasmi.m kasmi~n ca jaatiya.m.||
Khattiye braahma.ne vesse sudde ca.n.daalapukkuse,||
Yaasu kaasu ca etaasu danto jaayati subbato.||
Dhamma.t.tho siilasampanno saccavaadi hiriimano,||
Pahii.najaatimara.no brahmacariyassa kevalii.||
Pannabhaaro visa.myutto katakicco anaasavo,||
Paaraguu sabbadhammaana.m anupaadaaya nibbuto.||
Tasmi~n yeva viraje khette vipulaa hoti dakkhi.naa,||
Baalaa ca avijaanantaa dummedhaa assutaavino.||
Bahiddhaa dadanti daanaa na hi sante upaasare,||
Yo ca sante upaasanti sappa~n~ne dhiirasammate.||
Saddhaa ca tesa.m sugate muulajaataa pati.t.thitaa,||
Devaloka~n ca te yanti kule vaa idha jaayare.||
Anupubbena nibbaa.na.m adhigacchanti pa.n.ditaa ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement