Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara-Nikaaya
III. Tikanipaata
VII. Mahaa Vagga

Sutta 66

Saa.lha Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 


 

[1][pts][nymo] Eva.m me suta.m.|| ||

Eka.m samaya.m aayasmaa Nandako Saavattiya.m viharati Pubbaaraame Migaaramaatu paasaade.|| ||

Atha kho Saa.lho ca Migaaranattaa Roha.no ca Pekhuniyanattaa yen'aayasmaa Nandako ten'upa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa aayasma Nandaka.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.msu.|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho Saa.lha.m Migaaranattaara.m aayasmaa Nandako etad avoca:|| ||

2. 'Etha tumhe Saa.lhaa maa anussavena,||
maa paramparaaya,||
maa itikiraaya,||
maa pi.takasampadaanena,||
maa takkahetu,||
maa nayahetu,||
maa aakaaraparivitakkena,||
maa di.t.thinijjhaanakkhantiyaa,||
maa bhabbaruupataaya,||
maa sama.no no garuu ti,||
yadaa tumhe [194] Saa.lhaa attanaa va jaaneyyaatha:||
ime dhammaa akusalaa,||
ime dhammaa saavajjaa,||
ime dhammaa vu~ngarahitaa,||
ime dhammaa samattaa samaadinnaa ahitaaya dukkhaaya sa.mvattantii ti - atha tumhe Kaalaamaa pajaheyyaatha.|| ||

3. Ta.m ki.m ma~n~natha Saa.lhaa?|| ||

Atthi lobho' ti?|| ||

'Eva.m bhante.'|| ||

'Abhijjhaa ti kho aha.m Saa.lhaa etam attha.m vadaami.|| ||

Luddho kho aya.m Saa.lhaa abhijjhaaluu paa.nam pi hanti,||
adinnam pi aadiyati,||
paradaaram pi gacchati,||
musaa pi bha.nati,||
param pi tathattaaya samaadapeti||
ya.m sa hoti diigha-rattaa ahitaaya dukkhaayaa' ti?|| ||

'Eva.m bhante'.|| ||

4. 'Ta.m kim ma~n~natha Saa.lhaa?|| ||

Atthi doso' ti?|| ||

'Eva.m bhante'.|| ||

'Vyaapaade ti kho aha.m Saa.lhaa etam attha.m vadimi.|| ||

Du.t.tho kho aya.m Saa.lhaa byaapannacitto paa.nampi hanti,||
adinnam pi aadiyati,||
paradaaram pi gacchati,||
musaa pi bha.nati,||
param pi tathattaaya samaadapeti||
ya.m sa hoti diigha-rattaa ahitaaya dukkhaayaa' ti?|| ||

'Eva.m bhante'.|| ||

5. 'Ta.m kim ma~n~natha Saa.lhaa?|| ||

Atti moho' ti?|| ||

'Eva.m bhante'.|| ||

'Avijjaati kho aha.m Saa.lhaa etam attha.m vadaamu.|| ||

Mu.lho ko aya.m Saa.lhaa avijjaagato paa.nampi hanti,||
adinnam pi aadiyati,||
paradaaram pi gacchati,||
musaa pi bha.nati,||
param pi tathattaaya samaadapeti||
ya.m sa hoti diigha-rattaa ahitaaya dukkhaayaa' ti?|| ||

'Eva.m bhante'.|| ||

6. 'Ta.m kim ma~n~natha Saa.lhaa?|| ||

Ime dhammaa kusalaa vaa akusalaa vaati'?|| ||

'Akusalaa bhante.'|| ||

'Saavajja vaa anavajjaa vaati'?|| ||

'Saavajjaa bhante'.|| ||

'Vi~n~nuugarahitaa vaa vi~nppasatthaa vaati'?|| ||

'Vi~ngarahitaa bhante'.|| ||

'Samattaa samaadinnaa ahitaaya dukkhaaya sa.mvattanti no vaa katha.m vaa ettha hotii' ti?|| ||

[195] 'Samattaa bhante samaadinnaa ahitaaya dukkhaaya sa.mvattanti.|| ||

Eva.m no hettha hotii' ti.|| ||

7. Iti ko Saa.lhaa yan ta.m avocumha:|| ||

Etha tumhe Saa.lhaa maa anussavena,||
maa paramparaaya,||
maa itikiraaya,||
maa pi.takasampadaanena,||
maa takkahetu,||
maa nayahetu,||
maa aakaaraparivitakkena,||
maa di.t.thinijjhaanakkhantiyaa,||
maa bhabbaruupataaya,||
maa sama.no no garuu ti,||
yadaa tumhe Saa.lhaa attanaa va jaaneyyaatha:||
ime dhammaa akusalaa,||
ime dhammaa saavajjaa,||
ime dhammaa vu~ngarahitaa,||
ime dhammaa samattaa samaadinnaa ahitaaya dukkhaaya sa.mvattantii ti,||
atha tumhe Saa.lhaa pajaheyyaathaa ti.|| ||

Iti yan ta.m vutta.m idame ta.m pa.ticca vutata.m.|| ||

Etha tumhe Saa.lhaa maa anussavena,||
maa paramparaaya,||
maa itikiraaya,||
maa pi.takasampadaanena,||
maa takkahetu,||
maa nayahetu,||
maa aakaaraparivitakkena,||
maa di.t.thinijjhaanakkhantiyaa,||
maa bhabbaruupataaya,||
maa sama.no no garuu ti,||
yadaa tumhe Saa.lhaa attanaa va jaaneyyaatha:||
ime dhammaa akusalaa,||
ime dhammaa saavajjaa,||
ime dhammaa vu~ngarahitaa,||
ime dhammaa samattaa samaadinnaa ahitaaya dukkhaaya sa.mvattantii ti,||
atha tumhe Saa.lhaa upasampajja vihareyyaatha.|| ||

8. Ta.m ki.m ma~n~natha Saa.lhaa'?|| ||

Atthi alobho ti?|| ||

Eva.m bhante.|| ||

Anabhijkaadhaa ti kho aha.m Saa.lhaa etam attha.m vadaami.|| ||

Aluddho kho aya.m Saa.lhaa anabhijjhaaluu n'eva paa.na.m hanti,||
na adinna.m aadiyati,||
na paradaaha.m gacchati,||
na musaa bha.nati,||
param pi tathattaaya samaadapeti ya.m sa hoti diigha-ratta.m hitaaya sukhaayaati?|| ||

Eva.m bhante.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~natha Saa.lhaa'?|| ||

Atthi adoso ti?|| ||

Eva.m bhante.|| ||

Avyaapaado ti kho aha.m Saa.lhaa etam attha.m vadaami.|| ||

Aluddho kho aya.m Saa.lhaa?|| ||

Abyaapannacitto n'eva paa.na.m hanti,||
na adinna.m aadiyati,||
na paradaaha.m gacchati,||
na musaa bha.nati,||
param pi tathattaaya samaadapeti ya.m sa hoti diigha-ratta.m hitaaya sukhaayaati?|| ||

Eva.m bhante.|| ||

Ta.m kim ma~n~natha Saa.lhaa?|| ||

Atthi amoho ti?|| ||

Eva.m bhante.|| ||

Vijjaati ko aha.m Saa.lhaa etam attha.m vadaami.|| ||

Amuu.lho [196] kho aya.m Saa.lhaa vijjaagato n'eva paa.na.m hanti,||
na adinna.m aadiyati,||
na paradaaha.m gacchati,||
na musaa bha.nati,||
param pi tathattaaya samaadapeti ya.m sa hoti diigha-ratta.m hitaaya sukhaayaati?|| ||

Eva.m bhante.|| ||

Ta.m ki.m ma~n~natha Saa.lhaa?|| ||

Ime dhammaa kusalaa vaa akusalaa vaa ti?|| ||

Akusalaa bhante.|| ||

Saavajja vaa anavajjaa vaa ti?|| ||

Saavajjaa bhante.|| ||

Vi~n~nuugarahitaa vaa vi~nppasatthaa vaa ti?|| ||

Vi~ngarahitaa bhante.|| ||

Samattaa samaadinnaa ahitaaya dukkhaaya sa.mvattanti no vaa katha.m vaa hettha hotii ti?|| ||

Samattaa bhante samaadinnaa ahitaaya dukkhaaya sa.mvattanti.|| ||

Eva.m no hettha hotii ti.|| ||

Iti ko Saa.lhaa ya.m ta.m avocumha:|| ||

Etha tumhe Saa.lhaa maa anussavena,||
maa paramparaaya,||
maa itikiraaya,||
maa pi.takasampadaanena,||
maa takkahetu,||
maa nayahetu,||
maa aakaaraparivitakkena,||
maa di.t.thinijjhaanakkhantiyaa,||
maa bhabbaruupataaya,||
maa sama.no no garuu ti,||
yadaa tumhe Saa.lhaa attanaa va jaaneyyaatha:||
ime dhammaa akusalaa,||
ime dhammaa anavajjaa,||
ime dhammaa vi~n~nuuppasatthaa,||
ime dhammaa samattaa samaadinnaa hitaaya sukhaaya sa.mvattantii ti,||
atha tumhe Saa.lhaa upasampajja vihareyyaathaa ti.|| ||

Iti yan ta.m vutta.m idame ta.m pa.ticca vutata.m.|| ||

Sa kho so Saa.lhaa ariyasaavako eva.m vigataabhijjho vigatavyaapaado asammuu.lho sampajaano patissato||
mettaa-sahagatena cetasaa||
eka.m dija eritvaa viharati,||
tathaa dutiyaja -||
tathaa tatiya.m -||
tathaa catutthi.m.|| ||

Iti uddham-adho tiriya.m sabbadhi sabbattataaya sabbaavanta.m loka.m mettaa-sahagatena cetasaa vupilena mahaggatena appamaa.nena averena avyaapajjhena eritvaa viharati.|| ||

Karaa.naa-sahagatena cetasaa eka.m dija eritvaa viharati,||
tathaa dutiyaja -||
tathaa tatiya.m -||
tathaa catutthi.m.|| ||

Iti uddham-adho tiriya.m sabbadhi sabbattataaya sabbaavanta.m loka.m karaa.naa-sahagatena cetasaa vupilena mahaggatena appamaa.nena averena avyaapajjhena eritvaa viharati.|| ||

Muditaa-sahagatena cetasaa eka.m dija eritvaa viharati,||
tathaa dutiyaja -||
tathaa tatiya.m -||
tathaa catutthi.m.|| ||

Iti uddham-adho tiriya.m sabbadhi sabbattataaya sabbaavanta.m loka.m muditaa-sahagatena cetasaa vupilena mahaggatena appamaa.nena averena avyaapajjhena eritvaa viharati.|| ||

Upekkhaa-sahagatena cetasaa eka.m dija eritvaa viharati,||
tathaa dutiyaja -||
tathaa tatiya.m -||
tathaa catutthi.m.|| ||

Iti uddham-adho tiriya.m sabbadhi sabbattataaya sabbaavanta.m loka.m upekkhaa-sahagatena cetasaa vupilena mahaggatena appamaa.nena averena avyaapajjhena eritvaa viharati.|| ||

So eva.m pajaanaati,||
atthi ida.m,||
atthi hiina.m,||
atthi pa.niita.m,||
atthi imassa sa~n~naagatassa uttari.m nissara.nanti.|| ||

Tassa eva.m jaanato eva.m passato kaamaasavaa pi citta.m vimuccati,||
bhavaasavaa pi citta.m vimuccati,||
avijjaasavaa pi [197] citta.m vimuccati,||
vumuttasmi.m vumuttamiti ~naa.na.m hoti.|| ||

Khii.naa jaati,||
vusita.m brahmacariya.m,||
kata.m kara.niiya.m,||
naapara.m itthattaayaati pajaanaati.|| ||

So eva.m pajaanaati.|| ||

Ahu pubbe lobho,||
tadahu akusala.m.|| ||

So etarahi n'atthi,||
icc'eta.m kusala.m.|| ||

Ahu pubbe deso,||
tadahu akusala.m.|| ||

So etarahi n'atthi||
icc'eta.m kusala.m.|| ||

Ahu pubbe moho,||
tadahu akusala.m.|| ||

So etarahi n'atthi,||
icc'eta.m kusalan ti.|| ||

Iti so di.t.the va dhamme nicchaato nibbuto siitibhuuto sukhapa.tisa'nvedi brahmabhuutena attanaa viharatii ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement