Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara-Nikaaya
III. Tikanipaata
VIII. Aananda Vagga

Sutta 75

Nivesaka Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 


[222]

[1][pts] Eva.m me suta.m.|| ||

Eka.m samaya.m aayasmaa Aananda Vesaaliya.m viharati Mahaavane Kuutaagaarasaalaaya.m|| ||

Atha ko aayasmaa Aananda yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.mabhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho aayasmanta.m Aananda.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

'Yam Aananda anukampeyyaatha
ye ca sotabba.m ma~n~neyyu.m
mittaa vaa
amaccaa vaa
~naatii vaa
saalohitaa vaa
te vo Aananda tiisu .thaanesu samaadapetabbaa,||
nivesetabbaa,||
pati.t.thaapetabbaa.|| ||

Katamesu tiisu?|| ||

2. Buddhe aveccappasaade samaadapetabbaa,||
nivesetabbaa,
pati.t.thaapetabbaa:|| ||

"Iti pi so Bhagavaa||
araha.m||
sammaambuddho||
vijjacara.nasampanno||
sugato||
loka-viduu anuttaro||
purisadammasaarathi||
satthaa deva-manussaana.m||
buddho||
Bhagavaa" ti.|| ||

Dhamme aveccappasaade samaadapetabbaa,||
nivesetabbaa,||
pati.t.thaapetabbaa:|| ||

"Svaakkhaato Bhagavataa dhammo sandi.t.thiko akaaliko ehipassiko opanayiko paccatta.m veditabbo vi~n~nuuhii ti.|| ||

Sa'nghe aveccappasaade samaadapetabbaa,||
nivesetabbaa,||
pati.t.thaapetabbaa:|| ||

"Supa.tipanno Bhagavato saavakasa'ngho||
ujupa.tipanno Bhagavato saavakasa'ngho||
~naayapa.tipanno Bhagavato saavakasa'nkho||
saamiicipa.tipanno Bhagavato saavakasa'nkhaa||
yad ida.m cattaari purisayugaani a.t.tha purisapuggalaa esa Bhagavato saavakasa'ngho aahuneyyo paahu.neyyo dakkhi.neyyo a~njalikara.niiyyo anuttara.m pu~n~nakkhetta.m lokassaa ti."|| ||

3. Siyaa Aananda catunna.m mahaabhuutaana.m a~n~nathatta.m||
pa.thavidhaatuyaa||
aapodhaatuyaa||
tejodhaatuyaa||
vaayodhaatuyaa.|| ||

Na tv eva Buddhe aveccappasaadena samannaagatassa ariyasaavakassa siyaa a~n~nathatta.m.|| ||

Tatr'ida.m a~n~nathatta.m.|| ||

So vat'Aananda Buddhe aveccappasaadena samannaagato ariyasaavako||
niraya.m vaa||
tiracchaanayoni.m vaa||
pettivisaya.m vaa||
upapajjissatii ti n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

[223] 4. Siyaa Aananda catunna.m mahaabhuutaana.m a~n~nathatta.m||
pa.thavidhaatuyaa||
aapodhaatuyaa||
tejodhaatuyaa||
vaayodhaatuyaa.|| ||

Na tv eva dhamme aveccappasaadena samannaagatassa ariyasaavakassa siyaa a~n~nathatta.m:|| ||

Tatr'ida.m a~n~nathatta.m.|| ||

So vat'Aananda dhammo aveccappasaadena samannaagato ariyasaavako||
niraya.m vaa||
tiracchaanayoni.m vaa||
pettivisaya.m vaa||
upapajjissatii ti n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

5. Siyaa Aananda catunna.m mahaabhuutaana.m a~n~nathatta.m||
pa.thavidhaatuyaa||
aapodhaatuyaa||
tejodhaatuyaa||
vaayodhaatuyaa.|| ||

Na tv eva sa'nghe aveccappasaadena samannaagatassa ariyasaavakassa siyaa a~n~nathatta.m:|| ||

Tatr'ida.m a~n~nathatta.m.|| ||

So vat'Aananda sa'nghe aveccappasaadena samannaagato ariyasaavako||
niraya.m vaa||
tiracchaanayoni.m vaa||
pettivisaya.m vaa||
upapajjissatii ti n'eta.m .thaana.m vijjati.|| ||

6. Ya.m Aananda, anukampeyyaatha
ye ca sotabba.m ma~n~neyyu.m
mittaa vaa
amaccaa vaa
~naatii vaa
saalohitaa vaa
te vo Aananda tiisu .thaanesu samaadapetabbaa,||
nivesetabbaa,||
pati.t.thaapetabbaa' ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement