Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara-Nikaaya
III. Tikanipaata
VIII. Aananda Vagga

Sutta 79

Gandhajaata Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 


[225]

[1][pts] Eva.m me suta.m.|| ||

Eka.m samaya.m aayasmaa Aananda Vesaaliya.m viharati||
Mahaavane Kuumaagaarasaalaaya.m|| ||

Atha kho aayasmaa Aananda yena Bhagavaa ten'upasa'nkami|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho aayasmaa Aananda Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Tii.n'imaani bhante gandhajaataani yesa.m anuvaata.m yeva gandho gacchati,||
no pa.tivaata.m.|| ||

Katamaani tii.ni?|| ||

Muulagandho,||
saaragandho,||
pupphagandho.|| ||

Imaani kho bhante tii.ni gandhajaataani yesa.m anuvaata.m yeva gandho gacchati,||
no pa.tivaata.m.|| ||

Atthi nu kho bhante ki~nci gandhajaata.m yassa anuvaatam pi gandho gacchati,||
pa.tivaatam pi gandho gacchati,||
anuvaata-pa.tivaatam pi gandho gacchatii" ti?|| ||

"Atth'Aananda gandhajaata.m yassa anuvaatam pi gandho [226] gacchati,||
pa.tivaatam pi gandho gacchati,||
anuvaata-pa.tivaatam pi gandho gacchatii" ti.|| ||

2. "Katama~n ca pana ta.m bhante gandhajaata.m,||
yassa anuvaatam pi gandho gacchati,||
pa.tivaatam pi gandho gacchati,||
anuvaata-pa.tivaatam pi gandho gacchatii" ti?|| ||

"Idh'Aananda yasmi.m gaame vaa nigame vaa itthi vaa puriso vaa||
Buddha.m sara.na.m gato hoti,||
dhamma.m sarana.m gato hoti,||
sa'ngha.m sara.na.m gato hoti,||
paa.naatipaataa pa.tivirato hoti,||
adinnaadaanaa pa.tivirato hoti,||
kaamesu micchaacaaraa pa.tivirato hoti,||
musaa-vaadaa pa.tivirato hoti,||
suraamerayamajjapamaada.t.thaanaa pa.tivirato hoti,||
siilavaa hoti kalyaa.nadhammo,||
vigatamalamaccherena cetasaa agaara.m ajjhaavasatii,||
muttacaago payatapaa.nii vossaggarato yaacayogo daanasa.mvibhaagarato.|| ||

Tassa disaasu sama.na-braahma.naa va.n.na.m bhaasanti:|| ||

'Asukasmi.m naama gaame vaa nigame vaa itthi vaa puriso vaa||
Buddha.m sara.na.m gato hoti,||
dhamma.m sarana.m gato hoti,||
sa'ngha.m sara.na.m gato hoti,||
paa.naatipaataa pa.tivirato hoti,||
adinnaadaanaa pa.tivirato hoti,||
kaamesu micchaacaaraa pa.tivirato hoti,||
musaa-vaadaa pa.tivirato hoti,||
suraamerayamajjapamaada.t.thaanaa pa.tivirato hoti,||
siilavaa hoti kalyaa.nadhammo,||
vigatamalamaccherena cetasaa agaara.m ajjhaavasatii,||
muttacaago payatapaa.nii vossaggarato yaacayogo daanasa.mvibhaagarato' ti.|| ||

Devataa pi'ssa amanussaa van.na.m bhaasanti:|| ||

'Asukasmi.m naama gaame vaa nigame vaa itthi vaa puriso vaa||
Buddha.m sara.na.m gato hoti,||
dhamma.m sarana.m gato hoti,||
sa'ngha.m sara.na.m gato hoti,||
paa.naatipaataa pa.tivirato hoti,||
adinnaadaanaa pa.tivirato hoti,||
kaamesu micchaacaaraa pa.tivirato hoti,||
musaa-vaadaa pa.tivirato hoti,||
suraamerayamajjapamaada.t.thaanaa pa.tivirato hoti,||
siilavaa hoti kalyaa.nadhammo,||
vigatamalamaccherena cetasaa agaara.m ajjhaavasatii,||
muttacaago payatapaa.nii vossaggarato yaacayogo daanasa.mvibhaagarato' ti.|| ||

Ida.m kho ta.m Aananda gandhajaata.m||
yassa anuvaatam pi gandho gacchati,||
pa.tivaatam pi gandhe gacchati,||
anuvaata-pa.tivaatam pi gandho gacchatii" ti.|| ||

Na pupphagandho pa.tivaatam eti||
Na candana.m tagaramallikaa vaa,||
Sata~n ca gandho pa.tivaatam eti||
Sabbaa disaa sappuriso pavaatii ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement