Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara-Nikaaya
III. Tikanipaata
XIII. Kusinaara Vagga

Sutta 128

Dutiya Anuruddha Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 


[281]

[1][pts][olds]Eka.m samaya.m Bhagavaa Baaraa.nasiya.m viharati Isipatane Migadaaye.|| ||

Atha ko aayasmaa Anuruddho yen'aayasmaa Saariputto ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa aayasmataa Saariputtena saddhi.m sammodi.|| ||

Sammodaniiya.m katha.m saaraa.niya.m viitisaa- [282] retvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Anuruddho aayasmanta.m Saariputta.m etad avoca:|| ||

Idaaha.m aavuso Saariputta,||
dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena sahassa.m loka.m olokemi.|| ||

Aaraddha.m kho pana me viriya.m asalliina.m upa.t.thitaa sati asammu.t.thaa.|| ||

Passaddho kaayo asaaraddho samaahita.m citta.m ekagga.m.|| ||

Atha ca pana me na anupaadaaya aasavehi citta.m vumuccatii ti.|| ||

[Saariputto:]|| ||

2. Ya.m kho te aavuso Anuruddha eva.m hoti:|| ||

'Aaha.m dibbena cakkhunaa visuddhena atikkantamaanusakena sahassa.m loka.m olokemii' ti|| ||

Idan te maanasmi.m.|| ||

Yam pi te aavuso Anuruddha eva.m hoti:|| ||

'Aaraddha.m kho pana me viriya.m asalliina.m upa.t.thitaa sati apammu.t.thaa passaddho kaayo asaaraddho samaahita.m citta.m ekaggan' ti|| ||

Idan te uddhaccasmi.m.|| ||

Yam pi te aavuso Anuruddha eva.m hoti:|| ||

'Atha ca pana me na anupaadaaya asaavehi citta.m vimuccatii' ti|| ||

Idan te kukkuccasmi.m.|| ||

Saadhu vat'aayasmaa Anuruddho ime tayo dhamme pahaaya ime tayo dhamme amanasikaritvaa amataaya dhaatuyaa citta.m upasa'nharatuu ti.|| ||

3. Atha kho aayasmaa Anuruddho aparena samayena ime tayo dhamme pahaaya ime tayo dhamme amanasikaritvaa amataaya dhaatuyaa citta.m upasa'nhasi.|| ||

Atha kho aayasmaa Anuruddho eko vuupaka.t.tho appamatto aataapi pahitatto viharanto na cirass'eva yass'atthaaya kulaputtaa sammad eva agaarasmaa anagaariya.m pabbajanti tad anuttara.m brahmaciraya-pariyosaana.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja vihaasi.|| ||

"Khiinaa jaati,||
vuusita.m brahmacariya.m,||
kata.m kara.niiya.m,||
naapara.m itthattaayaa" ti abbha~n~naasi.|| ||

A~n~nataro ca pan'aayasmaa Anuruddho arahata.m ahosii ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement