Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara Nikaaya
4. Catukka Nipaata
VI. Pu~n~naabhisanda Vagga

Sutta 57

Suppavaasaa Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Rev. Richard Morris, M.A., LL.D.

 


[62]

[1][pts][bodh] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Koliyesu viharati||
Sajjanela.m naama Koliyaana.m nigamo.|| ||

Atha kho Bhagavaa pubba'nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivaram aadaaya yena Suppavaasaaya Koliyadhiitaaya nivesana.m tenepasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa pa~n~natte aasane nisiidi.|| ||

Atha kho Suppavaasaa [63] Koliyadhiitaa Bhagavanta.m pa.niitena khaadaniiyena bhojaniiyena sahatthaa santappesi,||
sampavaaresi.|| ||

Atha kho Suppavaasaa Koliyadhiitaa Bhagavanta.m bhuttaavi.m oniitapattapaa.ni.m eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho Suppavaasa.m Koliyadhiitara.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

2. Bhojana.m Suppavaase dentii ariyasaavikaa pa.tiggaahakaana.m cattaari .thaanaani deti.|| ||

Katamaani cattaari?|| ||

Aayu.m deti,||
va.n.na.m deti,||
sukha.m deti,||
bala.m deti.|| ||

Aayu.m kho pana datvaa||
aayussa bhaaginii hoti||
dibbassa vaa maanusassa vaa.|| ||

Va.n.na.m datvaa||
va.n.nassa bhaaginii hoti||
dibbassa vaa maanussa vaa.|| ||

Sukha.m datvaa||
sukhassa bhaaginii hoti||
dibbassa vaa maanusassa vaa.|| ||

Bala.m datvaa||
balassa bhaaginii hoti||
dibbassa vaa maanussasa vaa.|| ||

Bhojana.m Suppavaase dentii ariyasaavikaa pa.tiggaahakaana.m imaani cattaari .thaanaani detii ti.|| ||

Susa'nkhata.m bhojana.m yaa dadaati suci.m pa.niita.m rasasaa upeta.m,||
Saa dakkhi.naa ujjugatesu dinnaa cara.nopapannesu mahaggatesu,||
Pu~n~nena pu~n~na.m sa.msandamaanaa mahapphalaa lokaviduuna va.n.nitaa.|| ||

Etaadisa.m ya~n~nam anussarantaa ye vedajaataa vicaranti loke||
Vineyya maccheramala.m samuula.m aninditaa saggam utapenti .thaanan ti.

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement