Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara Nikaaya
4. Catukka Nipaata
VII. Pattakamma Vagga

Sutta 61

Pattakamma Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Rev. Richard Morris, M.A., LL.D.

 


[65]

[1][pts][bodh] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati.|| ||

Atha kho Anaathapi.n.diko gahapati yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho Anaathapi.n.dika.m gahapati.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

[66] 2. Cattaaro'me gahapati dhammaa i.t.thaa kantaa manaapaa dullabhaa lokasmi.m.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

'Bhogaa me uppajjantu saha dhammenaa' ti.|| ||

Aya.m pa.thamo dhammo i.t.tho kanto manaapo dullabho lokasmi.m.|| ||

'Bhoge laddhaa saha dhammena||
yaso ma.m abbhuggacchatu saha ~naatiihi saha upajjhaayehii' ti.|| ||

Aya.m dutiyo dhammo i.t.tho kanto manaapo dullabho lokasmi.m.|| ||

'Bhoge laddhaa saha dhammena||
yasa.m laddhaa saha ~naatiihi saha upajjhaayehi||
cira.m jiivaami diigham addhaayu.m paalemii' ti.|| ||

Aya.m tatiyo dhammo i.t.tho kanto manaapo dullabho lokasmi.m.|| ||

'Bhoge laddhaa saha dhammena,||
yasa.m laddhaa saha~naatiihi sahaupajjhaayehi||
cira.m jiivitvaa diighamaddhaayu.m paaletvaa,||
kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m sagga.m loka.m upapajjaamii' ti.|| ||

Aya.m catuttho dhammo i.t.tho kanto manaapo dullabho lokasmi.m.|| ||

Ime kho gahapati cattaaro dhammaa i.t.thaa kantaa manaapaa Dullabhaa lokasmi.m.|| ||

3. Imesa.m kho gahapati catunna.m dhammaana.m i.t.thaana.m kantaana.m manaapaana.m dullabhaana.m lokasmi.m||
cattaaro dhammaa pa.tilaabhaaya sa.mvattanti.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

Saddhaasampadaa,||
siilasampadaa,||
caagasampadaa,||
pa~n~naasampadaa.|| ||

4. Katamaa ca gahapati saddhaasampadaa?|| ||

Idha gahapati ariyasaavako saddho hoti,||
saddahati Tathaagatassa bodhi.m:|| ||

Iti pi so Bhagavaa araha.m sammaasambuddho vijjaacara.nasampanno sugato [lokaviduu] anuttaro purisadammasaarathii satthaa deva-manussaana.m Buddho Bhagavaati.|| ||

Aya.m vuccati gahapati saddhaasampadaa.|| ||

5. Katamaa ca gahapati siilasampadaa?|| ||

Idha gahapati ariyasaavako paa.naatipaataa pa.tivirato hoti.|| ||

Adinnaadaanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Kaamesu micchaacaaraa pa.tivirato hoti.|| ||

Musaavaadaa pa.tivirato hoti.|| ||

Suraamerayamajjapamaada.t.thaanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Aya.m vuccati gahapati siilasampadaa.|| ||

6. Katamaa ca gahapati caagasampadaa?|| ||

Idha gahapati ariyasaavako vigatamalamaccherena cetasaa agaara.m ajjhaavasati,||
muttaacaago payatapaa.nii vossaggarato yaacayogo daanasa.mvibhaagarato.|| ||

Aya.m vuccati gahapati caagasampadaa.|| ||

7. Katamaa ca gahapati pa~n~naasampadaa?|| ||

Abhijjhaa-visa- [67] malobhaabhibhuutena cetasaa gahapati viharanto akicca.m karoti,||
kicca.m aparaadheti,||
akicca.m karonto kicca.m aparaadhento yasaa ca sukhaa ca dha.msati.|| ||

Vyaapaadaabhibhuutena cetasaa gahapati viharanto akicca.m karoti,||
kicca.m aparaadheti,||
akicca.m karonto kicca.m aparaadhento yasaa ca sukhaa ca dha.msati.|| ||

Thiinamiddhaabhibhuutena cetasaa gahapati viharanto akicca.m karoti,||
kicca.m aparaadheti,||
akicca.m karonto kicca.m aparaadhento yasaa ca sukhaa ca dha.msati.|| ||

Uddhaccakukkuccaabhibhuutena cetasaa gahapati viharanto akicca.m karoti,||
kicca.m aparaadheti,||
akicca.m karonto kicca.m aparaadhento yasaa ca sukhaa ca dha.msati.|| ||

Vicikicchaabhibhuutena cetasaa gahapati viharanto akicca.m karoti,||
kicca.m aparaadheti,||
akicca.m karonto kicca.m aparaadhento yasaa ca sukhaa ca dha.msati.|| ||

8. Sa kho so gahapati ariyasaavako abhijjhaavisamalobho cittassa upakkileso ti iti viditvaa abhijjhaavisamalobha.m cittassa upakkilesa.m pajahati.|| ||

Vyaapaado cittassa upakkileso ti iti viditvaa vyaapaadaa.m cittassa upakkilesa.m pajahati.|| ||

Thiinamiddha.m cittassa upakkileso ti iti viditvaa thiinamiddha.m cittassa upakkilesa.m pajahati.|| ||

Uddaccakukkucca.m cittassa upakkileso ti iti viditvaa uddhaccakukkucca.m cittassa upakkilesa.m pajahati.|| ||

Vicikicchaa cittassa upakkileso ti iti viditvaa vickicchaa cittassa upakkilesa.m pajahati.|| ||

Yato ca kho gahapati ariyasaavakassa abhijjhaavisamalobho cittassa upakkileso ti iti viditvaa abhijjhaavisamalobho cittassa upakkileso pahii.no hoti,||
vyaapaado cittassa upakkileso ti iti viditvaa vyaapaado cittassa upakkileso pahii.no hoti,||
thiinamiddha.m cittassa upakkileso ti iti viditvaa thiinamiddha.m cittassa upakkileso pahii.no hoti,||
uddhaccakukkucca.m cittassa upakkileso ti iti viditvaa uddhaccakukkucca.m cittassa upakileso pahii.no hoti,||
vicikicchaa cittassa upakkileso ti iti viditvaa vicikicchaa cittassa upakkileso pahii.no hoti.|| ||

Aya.m vuccati gahapati ariyasaavako mahaapa~n~no puthupa~n~no aapaathadaso pa~n~naasampanno.|| ||

Aya.m vuccati gahapati pa~n~naasampadaa.|| ||

Imesa.m kho gahapati catunna.m dhammaana.m i.t.thaana.m kattaana.m manaapaana.m dullabhaana.m lokasmi.m ime cattaaro dhammaa pa.tilaabhaaya sa.mvattanti.|| ||

9. Sa kho so gahapati ariyasaavako u.t.thaanaviriyaadhigatehi bhogehi baahaabalaparicitehi sedaavakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi cattaari kammaani kattaa hoti.|| ||

Katamaani cattaari?|| ||

10. Idha gahapati ariyasaavako u.t.thaanaviriyaadhigatehi bhogehi baahaabalaparicitehi sedaavakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi attaana.m sukheti piineti sammaa sukha.m pariharati,||
maataa-pitaro sukheti piineti sammaa sukha.m pariharati,||
puttadaaradaasakammakaraporise sukheti piineti sammaa sukha.m pariharati,||
mittaamacce sukheti piineti sammaa sukha.m pariharati.|| ||

Idam assa pa.thama.m .thaana.m gata.m hoti pattagata.m aayatanaso paribhutta.m.|| ||

[68] 11. Puna ca para.m gahapati ariyasaavako u.t.thaanaviriyaadhigatehi bhogehi baahaabalaparicitehi sedaavakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi yaa taa honti aapadaa aggito vaa udakato vaa raajato vaa corato vaa appiyato vaa daayaadato vaa.|| ||

Tathaaruupaasu aapadaasu bhogehi pariyodhaaya vattati,||
sotthi.m attaana.m karoti.|| ||

Idam assa dutiya.m .thaana.m gata.m hoti pattagata.m aayatanaso paribhutta.m.|| ||

12. Puna ca para.m gahapati ariyasaavako u.t.thaanaviriyaadhigatehi bhogehi baahaabalaparicitehi sedaavakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi pa~nca balii kattaa hoti:|| ||

~Naatibali.m atithibali.m pubbapetabali.m raajabali.m devataabali.m.|| ||

Idam assa tatiya.m .thaana.m gata.m hoti pattagata.m aayatanaso paribhutta.m.|| ||

13. Puna ca para.m gahapati ariyasaavako u.t.thaanaviriyaadhigatehi bhogehi baahaabalaparicitehi sedaavakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi ye te sama.na-braahma.naa madappamaadaa pa.tivirataa khantisoracce nivi.t.thaa.|| ||

Ekam attaana.m damenti,||
ekam attaana.m samenti,||
ekam attaana.m parinibbaapenti.|| ||

Tathaaruupesu sama.nabraahma.nesu uddhaggika.m dakkhi.na.m pati.t.thaapeti sovaggika.m sukhavipaaka.m sagga sa.mvattanika.m.|| ||

Idam assa catuttha.m .thaana.m gata.m hoti pattagata.m aayatanaso paribhutta.m.|| ||

14. Sa kho so gahapati ariyasaavako u.t.thaanaviriyaadhigatehi bhogehi baahaabalaparicitehi sedaavakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi imaani cattaari pattakammaani kattaa hoti.|| ||

Yassa kassaci gahapati a~n~natra imehi catuhi pattakammehi bhogaa parikkhaya.m gacchanti.|| ||

Ime vuccanti gahapati bhogaa a.t.thaanagataa appattagataa anaayatanaso paribhuttaa.|| ||

Yassa kassaci gahapati imehi catuhi pattakammehi bhogaa parikkhaya.m gacchanti.|| ||

Ime vuccanti gahapati bhogaa .thaanagataa pattagataa aayatanaso paribhuttaa" ti.|| ||

Bhuttaa bhogaa bhataa bhaccaa viti.n~naa aapadaasu me,||
Uddhaggaa dakkhi.naa dinnaa atho pa~nca balii.mkataa.|| ||

Upa.t.thitaa siilavanto sa~n~nataa brahmacaarayo,||
Yadattha.m bhoga.m iccheyya pa.n.dito gharam aavasa.m,||
[69] so me attho anuppatto kata.m ananutaapiya.m.|| ||

Eta.m anussara.m macco ariya-dhamme .thito naro,||
Idh'eva na.m pasa.msanti pecca sagge ca modatii ti.

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement