Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Anguttara Nikaya
Catukkanipata

Sutta 159

Bhikkhunii Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Rev. Richard Morris, M.A., LL.D.

 


[144]

[1][pts][than] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m aayasmaa Aanando Kosambiya.m viharati Ghositaaraame.|| ||

Atha kho a~n~nataraa bhikkhunii a~n~natara.m purisa.m aamantesi:|| ||

Ehi tva.m ambho purisa,||
yen'ayyo Aanando ten'upasa'nkama,||
upasa'nkamitvaa mama vacanena ayyassa Aanandassa paade sirasaa vanda:|| ||

Itthannaamaa bhante bhikkhunii aabaadhikinii dukkhitaa baa.lhagilaanaa,||
saa ayyassa Aanandassa paade sirasaa vandatii ti.|| ||

Eva.m va vanadehi -||
saadhu kira bhante ayyo Aanando yena bhikkhuunupassayo yena saa bhikkhunii ten'upasa'nkamatu anukampa.m upaadaayaati.|| ||

Eva.m ayye ti kho so puriso tassaa bhikkhuniyaa pa.tissutvaa yen'aayasmaa Aanando ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa aayasa- [145] manta.m Aananda.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho so puriso aayasmanta.m Aananda.m etad avoca:|| ||

Itthannaamaa bhante bhikkhunii aabaadhikinii dukkhitaa baa.lhagilaanaa,||
saa aayyassa Aanandassa paade sirasaa vandati,||
eva.m ca vadeti.|| ||

Saadhu kira bhante aayasmaa Aanando yena bhikkhunuupassayo yena saa bhikkhunii ten'upasa'nkamatu anukampa.m upaadaayaati.|| ||

Adhivaasesi kho aayasmaa Aanando tu.nhiibhaavena.|| ||

2. Atha kho aayasmaa Aanando nivaasetvaa pattaciivara.m aadaaya yena bhikkhunupassayo ten'upasa'nkami.|| ||

Addasaa kho saa bhikkhunii aayasmanta.m Aananda.m durato va aagacchanta.m disvaa sasiisa.m paarupitvaa ma~ncake nipajji.|| ||

Atha kho aayasmaa Aanando yena saa bhikkhunii ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa pa~n~natte aasane nisiidi.|| ||

Nisajja kho aayasmaa Aanando ta.m bhikkhuni.m etad avoca:|| ||

[3][pts][than][olds]Aahaarasambhuto aya.m bhagini kaayo||
aahaara.m nissaaya aahaaro pahaatabbo;|| ||

ta.nhaa-sambhuto aya.m bhagini kaayo||
ta.nha.m nissaaya ta.nhaa pahaatabbaa;|| ||

maana-sambhuto aya.m bhagini kaayo||
maana.m nissaaya maano pahaatabbo;|| ||

methuna sambhuto aya.m bhagini kaayo||
methune ca setughaato [methune pahaatabbo, methune setu-ghaato,]||
vutto Bhagavataa.|| ||

4. "Aahaara-sambhuto aya.m bhagini kaayo,||
aahaara.m nissaaya aahaaro pahaatabbo" ti.|| ||

Iti kho pan'eta.m vutta.m.|| ||

Ki~nc'eta.m pa.ticca vuttaka.m?|| ||

Idha bhagini bhikkhu pa.tisa'nkhaa yoniso aahaara.m aahaareti:||
n'eva davaaya na madaaya na ma.n.danaaya na vibhusanaaya,||
yaavad eva imassa kaayassa .thitiyaa yaapanaaya vihi.msuparatiyaa brahmacariyaanuggahaaya.|| ||

Iti puraa.na.m ca vedana.m pa.tiha'nkaami,||
nava.m ca vedana.m na uppaadessaami,||
yaatraa ca me bhavissati anavajjataa ca phaasuvihaaro caati.|| ||

So aparena samayena aahaara.m nissaaya aahaara.m pajahati.|| ||

"Aahaarasambhuto aya.m bhagini kaayo,||
aahaara.m nissaaya aahaaro pahaatabbo" ti.|| ||

Iti ya.m ta.m vutta.m idam eta.m pa.ticca vutta.m.|| ||

5. "Ta.nhaa-sambhuto aya.m bhagini kaayo,||
ta.nha.m nissaaya ta.nhaa pahaatabbaa" ti.|| ||

Iti kho pan'eta.m vutta.m.|| ||

Ki~nc'eta.m [146] pa.ticca vuttaka.m?|| ||

Idha bhagini bhikkhu su.naati:|| ||

Itthannaamo kira bhikkhu aasavaana.m khayaa anaasava.m ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutta.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchakatvaa upasampajja viharatii ti.|| ||

Tass'eva.m hoti:|| ||

Kudassu naama aham pi aasavaana.m khayaa anaasava.m ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharissaamii ti.|| ||

So aparena samayena ta.nha.m nissaaya ta.nha.m pajahati.|| ||

"Ta.nhaa-sambhuto aya.m bhagini kaayo,||
ta.nha.m nissaaya ta.nhaa pahaatabbaa" ti.|| ||

Iti ya.m ta.m vutta.m,||
idam eta.m pa.ticca vutta.m.|| ||

6. "Maana-sambhuto aya.m bhagini kaayo,||
maana.m nissaaya maano pahatabbo" ti.|| ||

Iti kho pan'eta.m vutta.m.|| ||

Ki~nc'eta.m pa.ticca vutta.m?|| ||

Idha bhagini bhikkhu su.naati:|| ||

Itthannaamo kira bhikkhu aasavaana.m ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharatii ti.|| ||

Tass'eva.m hoti:|| ||

So hi naama aayasmaa aasavaana.m khayaa anaasava.m ceto-vimutti.m pa~n~naa-vimutti.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharati,||
kima'ngapanaahanti.|| ||

Aso aparena samayena maana.m nissaaya maana.m pajahati.|| ||

"Maanasambhuto aya.m bhagini kaayo,||
maana.m nissaaya maano pahatabbo" ti.|| ||

Iti ya.m ta.m vutta.m,||
idam eta.m pa.ticca vutta.m.|| ||

7. "Methuna-sambhuto aya.m bhagini kaayo,||
methune ca setughaato [methune pahaatabbo, methune setu-ghaato,] vutto Bhagavataa" ti.|| ||

8. Atha kho yaa bhikkhunii ma~ncaakaa vu.t.thahitvaa eka.msa.m uttaraasa'nga.m karitvaa aayasmato Aanandassa paadesu sirasaa nipatitvaa aayasmanta.m Aananda.m etad avoca:|| ||

Accayo ma.m bhante accagamaa yathaabaala.m yathaamu'ha.m yathaa akusala.m yaaha.m evam akaasi.m.|| ||

Tassaa me bhante ayyo Aanando accaya.m accayato patiga.nhaatu aayati.m sa.mvaraayaati.|| ||

9. Taggha tva.m bhagini accayo accagamaa yathaabaala.m yathaamuu.lha.m yathaa-akusala.m yaa tva.m evam akaasi.|| ||

Yato ca kho tva.m bhagini accaya.m accayato disvaa yathaadhamma.m pa.tikarosi,||
ta.m te maya.m patiga.nhaama.|| ||

Vuddhi h'esaa bhagini ariyassa vinaye yaa accaya.m accayato disvaa yathaadhamma.m pa.tikaroti||
aayati.m sa.mvara.m aapajjatii ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement