Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Anguttara Nikaya
Catukkanipata

Sutta 193

Bhaddiya Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Rev. Richard Morris, M.A., LL.D.

 


 

[1][pts] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Vesaaliya.m viharati Mahaavane Kuu.taagaarasaalaaya.m.|| ||

Atha kho bhaddiyo Licchavi yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho bhaddhiyo Licchavi Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Suta.m me ta.m bhante:|| ||

'Maayaavii Sama.no Gotamo aava.t.tanim maaya.m jaanaati,||
yaaya a~n~natitthiyaana.m saavake aava.t.tetii' ti.|| ||

Ye te bhante evam aaha.msu:|| ||

'Maayaavii Sama.no Gotamo aava.t.tanim maaya.m jaanaati,||
yaaya a~n~natitthiyaana.m saavake aava.t.tetii' ti.|| ||

Kacci te bhante Bhagavato vuttavaadino,||
na ca Bhagavanta.m abhutena abbhaavikkhanti,||
dhammassa caanudhamma.m vyaakaronti.|| ||

Na ca koci sahadhammiko vaadaanupaato gaarayiha.m .thaana.m aagacchati?|| ||

Anabbhakkhaatukaamaa hi maya.m bhante Bhagavantan ti. [191] 2. Etha tumhe Bhaddiya,||
maa anussavena,||
maa paramparaaya,||
maa itikiraaya,||
maa pi.takasampadaanena,||
maa takkahetu,||
maa nayahetu,||
maa aakaaraparivitakkena,||
maa di.t.thinijjhaanakkhantiyaa,||
maa bhabbaruupataaya,||
maa sama.no no garuuti.|| ||

Yadaa tumhe Bhaddiya attanaa va jaaneyyaatha,||
ime dhammaa akusalaa,||
ime dhammaa saavajjaa,||
ima dhammaa vi~n~nuugahahitaa,||
ime dhammaa samattaa samaadinnaa ahitaaya dukkhaaya sa.mvattantii ti.|| ||

Atha tumhe Bhaddiya pajaheyyaatha.|| ||

3. Ta.m ki.m ma~n~natha Bhaddiya?|| ||

Lobho purisassa ajjhatta.m uppajjamaano uppajjati hitaaya vaa ahitaaya vaati?|| ||

Ahitaaya bhante.|| ||

Luddho panaaya.m Bhaddiya,||
purisapuggalo lobhena abhibhuto pariyaadinnacitto paa.nam pi hanti,||
adinnam pi aadiyati,||
paradaaram pi gacchati,||
musaa pi bha.nati,||
param pi tathattaaya samaadapeti.|| ||

Ya.m sa hoti diigha-ratta.m ahitaaya dukkhaayaa ti?|| ||

Eva.m bhante.|| ||

4. Ta.m ki.m ma~n~natha Bhaddiya?|| ||

Doso purisassa ajjhatta.m uppajjamaano uppajjati hitaaya vaa ahitaaya vaati?|| ||

Ahitaaya bhante.|| ||

Du.t.tho panaaya.m Bhaddiya,||
purisapuggalo dosena abhibhuto pariyaadinnacitto paa.nam pi hanti,||
adinnam pi aadiyati,||
paradaaram pi gacchati,||
musaa pi bha.nati,||
param pi tathattaaya samaadapeti.|| ||

Ya.m sa hoti diighanaratta.m ahitaaya dukkhaayaati?|| ||

Eva.m bhante.|| ||

5. Ta.m ki.m ma~n~natha Bhaddiya?|| ||

Moho purisassa ajjhatta.m uppajjamaano uppajjati hitaaya vaa ahitaaya vaati?|| ||

Ahitaaya bhante.|| ||

Mu.lho panaaya.m Bhaddiya, purisapuggalo mohena abhibhuto pariyaadinnacitto paa.nam pi hanti,||
adinnam pi aadiyati,||
paradaaram pi gacchati,||
musaa pi bha.nati,||
param pi tathattaaya samaadapeti.|| ||

Ya.m sa hoti diighanaratta.m ahitaaya dukkhaayaati?|| ||

Eva.m bhante.|| ||

6. Ta.m ki.m ma~n~natha Bhaddiya?|| ||

Saarambho purisassa ajjhatta.m uppajjamaano uppajjati hitaaya vaa ahitaaya vaati?|| ||

Ahitaaya bhante.|| ||

Saaraddho panaaya.m Bhaddiya, purisapuggalo saarambhena abhibhuto pariyaadinnacitto paa.nam pi hanti,||
adinnam pi aadiyati,||
paradaaram pi gacchati,||
musaa pi bha.nati,||
param pi tathattaaya samaadapeti.|| ||

Ya.m sa hoti diighanaratta.m ahitaaya dukkhaayaati?|| ||

Eva.m bhante.|| ||

7. Ta.m ki.m ma~n~natha Bhaddiya?|| ||

Ime dhammaa kusalaa vaa akusalaa vaati?|| ||

'Akusalaa bhante.'|| ||

Saavajjaa vaa anavajjaa vaati?|| ||

'Saavajjaa bhante.'|| ||

Vi~n~nuugarahitaa vaa vi~n~nuppasatthaa vaati?|| ||

'Vi~n~nuugarahitaa bhante.'|| ||

Samattaa samaadinnaa ahitaaya dukkhaaya sa.mvattanti,||
no vaa katha.m vaa ettha hotii ti?|| ||

'Samattaa bhante samaadinnaa ahitaaya dukkhaaya sa.mvattanti.|| ||

Eva.m no ettha hotii' ti.|| ||

8. Iti kho Bhaddiya, ya.m ta.m avocumha:||
etha tumhe Bhaddiya,||
maa anussavena||
maa paramparaaya,||
maa itikiraaya,||
[192] maa pi.takasampadaanena,||
maa takkahetu,||
maa nayahetu,||
maa aakaaraparivitakkena,||
maa di.t.thinijjhaanakkhantiyaa,||
maa bhabbaruupataaya,||
maa sama.no no garuuti.|| ||

Yadaa tumhe Bhaddiya attanaa va jaaneyyaatha,||
ime dhammaa akusalaa,||
ime dhammaa saavajjaa,||
ime dhammaa vi~n~nuugarahitaa,||
ime dhammaa saamattaa samaadinnaa ahitaaya dukkhaaya sa.mvattanti.|| ||

Atha tumhe Bhaddiya, pajaheyyaathaati||
iti ya.m ta.m vutta.m,||
idam eta.m pa.ticca vutta.m.|| ||

9. Etha tumhe Bhaddiya,||
maa anassavena||
maa paramparaaya||
maa itikiraaya||
maa pi.takasampadaanena||
maa takkahetu||
maa nayahetu||
maa aakaaraparivitakkena||
maa di.t.thinijjhaanakkhantiyaa||
maa bhabbaruupataaya||
maa sama.no no garuuti.|| ||

Yadaa tumhe Bhaddiya, attanaa va jaaneyyaatha:||
ime dhammaa kusalaa,||
ime dhammaa anavajjaa,||
ime dhammaa vi~n~nuuppasatthaa,||
ime dhammaa samattaa samaadinnaa hitaaya sukhaaya sa.mvattantii ti.|| ||

Atha tumhe Bhaddiya, upasampajja vihareyyaatha.|| ||

9. Ta.m ki.m ma~n~natha Bhaddiya?|| ||

Alobho purisassa ajjhatta.m uppajjamaano uppajjati hitaaya vaa ahitaaya vaati?|| ||

'Hitaaya bhante'.|| ||

Aluddho panaaya.m Bhaddiya, purisapuggalo lobhena anabhibhuto apariyaadinnacitto n'eva paa.na.m hanti.|| ||

Na adinna.m aadiyati.|| ||

Na paradaara.m gacchati.|| ||

Na muusaa bha.nati.|| ||

Param pi tathattaaya samaadapeti.|| ||

Ya.m sa hoti diigha-ratta.m hitaaya sukhaayaati?|| ||

'Eva.m bhante.'|| ||

10. Ka.m ki.m ma~n~natha Bhaddiya?|| ||

Adoso purisassa ajjhatta.m uppajjamaano uppajjati hitaaya vaa ahitaaya vaati?|| ||

'Hitaaya bhante.'|| ||

Adu.t.tho panaaya.m Bhaddiya, purisapuggalo dosena anabhibhuto apariyaadinnacitto n'eva paa.na.m hanti.|| ||

Na adinna.m aadiyati.|| ||

Na paradaara.m gacchati.|| ||

Na muusaa bha.nati.|| ||

Param pi tathattaaya samaadapeti.|| ||

Ya.m sa hoti diigha-ratta.m hitaaya sukhaayaati?|| ||

'Eva.m bhante.'|| ||

11. Ka.m ki.m ma~n~natha Bhaddiya?|| ||

Amoho purisassa ajjhatta.m uppajjamaano uppajjati hitaaya vaa ahitaaya vaati?|| ||

'Hitaaya bhante.'|| ||

Amuu.lho panaaya.m Bhaddiya, purisapuggalo mohena anabhibhuto apariyaadinnacitto n'eva paa.na.m hanti.|| ||

Na adinna.m aadiyati.|| ||

Na paradaara.m gacchati.|| ||

Na muusaa bha.nati.|| ||

Param pi tathattaaya samaadapeti.|| ||

Ya.m sa hoti diigha-ratta.m hitaaya sukhaayaati?|| ||

'Eva.m bhante.'|| ||

12. Ka.m ki.m ma~n~natha Bhaddiya?|| ||

Asaarambho purisassa ajjhatta.m uppajjamaano uppajjati hitaaya vaa ahitaaya vati?|| ||

'Hitaaya bhante.'|| ||

Asaaraddho panaaya.m Bhaddiya, purisapuggalo asaarambhena ananabhibhuto apariyaadinnacitto n'eva paa.na.m hanti.|| ||

Na adinna.m aadiyi.|| ||

Na paradaara.m gacchati.|| ||

Na musaa bha.nati.|| ||

Parampi tathattaaya samaadapeti.|| ||

Ya.m sa hoti diigha-ratta.m hitaaya sukhaaya sa.mvaattatiiti?|| ||

'Eva.m bhante'|| ||

13. Ta.m ki.m ma~n~natha Bhaddiya?|| ||

Ime dhammaa kusalaa vaa akusalaa vaati?|| ||

'Kusalaa bhante'|| ||

Saavajjaa vaa anavajjaa vaati?|| ||

'Anavajjaa bhante'.|| ||

Vi~n~nuugarakahitaa vaa vi~n~nuuppasatthaa vaati?|| ||

'Vi~n~nappasatthaa bhante'|| ||

[193] Samattaa samaadinnaa hitaaya sukhaaya sa.mvattanti,||
no vaa katha.m vaa ettha hotii ti?|| ||

'Samattaa bhante samaadinnaa hitaaya sukhaaya sa.mvattanti.|| ||

Eva.m no ettha hotii' ti.|| ||

14. Iti kho Bhaddiya, ya.m ta.m avocumha:|| ||

"Etha tumhe Bhaddiya,||
maa anussavena||
maa paramparaaya||
maa itikiraaya||
maa pi.takasampadaanena||
maa takkahetu||
maa nayahetu||
maa aakaaraparivitakkena||
maa di.t.thinijjhaanakkhantiyaa||
maa bhabbaruupataaya||
maa sama.no no garuuti."|| ||

Yadaa tumhe Bhaddiya,||
"attanaa va jaaneyyaatha||
ime dhammaa anavajjaa||
ime dhammaa vi~n~nuuppasatthaa||
ime dhammaa samattaa samaadinnaa hitaaya sukhaaya sa.mvattantii ti".|| ||

Atha tumhe Bhaddiya, upasampajja viihareyyaathaati.|| ||

Iti ya.m ta.m vutta.m idam eta.m pa.ticca vutta.m.|| ||

15. Ye kho te Bhaddiya, loke santo sappurisaa,||
te saavaka.m eva.m samaadapenti:|| ||

Ehi tva.m amho purisa,||
lobha.m vineyya vineyya viharaahi,||
lobha.m vineyya vineyya viharanto||
na lobhaja.m kamma.m karissasi,||
kaayena vaacaa manasaa.|| ||

Dosa.m vineyya vineyya viharaahi,||
dosa.m vineyya vineyya viharanto||
na dosaja.m kamma.m karissasi,||
kaayena vaacaa manasaa.|| ||

Moha.m vineyya vineyya viharaahi,||
moha.m vineyya vineyya viharanto||
na mohaja.m kamma.m karissasi,||
kaayena vaacaa manasaa.|| ||

Saarambha.m vineyya vineyya viharaatabhi,||
saaramha.m vineyya vineyya viharanto||
na saarambhaja.m kamma.m karissasi||
kaayena vaacaa manasaa ti.|| ||

16. Eva.m vutte bhaddiyo Licchavi Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Abhikkanta.m bhante, seyyathaa pi bhante,||
nikkujjita.m vaa ukkujjeyya,||
pa.ticchanna.m vaa vivareyya,||
muu.lhassa vaa magga.m aacikkheyya,||
andhakaare vaa telapajjota.m dhaareyya cakkhumanto ruupaani dakkhintiiti,||
evam eva bhotaa bhante aneka-pariyaayena dhammo pakaasito.|| ||

Esaaha.m Bhagavanta.m Gotama.m sara.na.m gacchaami.|| ||

Dhamma.m ca bhikkhusa'nga.m ca.|| ||

Upaasaka.m ma.m bhante Bhagavaa dhaaretu ajjatagge paa.nupeta.m sara.na.m gatanti.|| ||

Api nuu taaha.m Bhaddiya, eva.m avaca.m:|| ||

"Ehi me tva.m Bhaddiya saavako hohi aha.m satthaa bhavissaamii" ti?|| ||

'No h'eta.m bhante'.|| ||

Eva.m vaadi.m kho ma.m Bhaddiya evam akkhaayi.m eke sama.na-braahma.naa asataa tucchaa musaa abhutena abbhaavikkhanti:|| ||

Maayaavii Sama.no Gotamo avattaniimaaya.m jaanaati yaaya a~n~natitthiyaana.m saavake aava.t.tetii ti.|| ||

[194] Bhaddikaa bhante aava.t.taniimaayaa.|| ||

Kalyaa.nii bhante aava.t.taniimaayaa.|| ||

Piyaa me bhante ~naatisaalohitaa imaaya aava.t.taniyaa aava.t.teyyu.m.|| ||

Piyaanam pi me assa ~naatisaalohitaana.m diigha-ratta.m hitaaya sukhaaya.|| ||

Sabbe ce pi bhante khattiyaa imaaya aava.t.taniyaa aava.t.teyyu.m,||
sabbesampassa khattiyaana.m diigha-ratta.m hitaaya sukhaaya.|| ||

Sabbe ce pi bhante braahma.naa imaaya aava.t.teyyu.m,||
sabbesampassa braahma.naana.m diigha-ratta.m hitaaya sukhaaya.|| ||

Sabbe ce pi bhante vessaa imaaya aava.t.teyyu.m,||
sabbesampassa vessaana.m diigha-ratta.m hitaaya sukhaaya.|| ||

Sabbe ce pi bhante suddaa imaaya aava.t.teyyu.m,||
sabbesampapassa suddaana.m diigha-ratta.m hitaaya sukhaayaati.|| ||

Evam eta.m Bhaddiya,||
evam eta.m Bhaddiya.|| ||

Sabbe ce pi Bhaddiya, khattiyaa aava.t.teyyu.m akusaladhammappahaanaaya kusaladhammuupasampadaaya,||
sabbesam p'assa khattiyaana.m diigha-ratta.m hitaaya sukhaaya.|| ||

Sabbe ce pi Bhaddiya braahma.naa aava.t.teyyu.m akusaladhammappahaanaaya kusaladhammuupasampadaaya,||
sabbesampassa braahma.naana.m diigha-ratta.m hitaaya sukhaaya.|| ||

Sabbe ce pi Bhaddiya vessaa aava.t.teyyu.m akusaladhammappahaanaaya kusaladhammuupasampadaaya,||
sabbesampassa vessaana.m diigha-ratta.m hitaaya sukhaaya.|| ||

Sabbe ce pi suddaa aava.t.teyyu.m akusaladhammappahaanaaya kusaladhammuupasampadaaya,||
sabbesampassa suddaana.m diigha-ratta.m hitaaya sukhaaya.|| ||

Sadevako ce pi Bhaddiya loko samaarako sabrahamko, sassama.nabraahma.nii pajaa sadeva-manussaa aava.t.teyyu.m akusaladhammappahaanaaya kusaladhammuupasampadaaya,||
sadevakassa lokassa samaarakassa sabrahmakassa sassama.nabraahma.niyaa pajaaya sadeva-manussaaya diigha-ratta.m hitaaya sukhaaya.|| ||

Ime ce pi Bhaddiya mahaasaalaa imaaya aava.t.taniyaa aava.t.teyyu.m akusaladhammappahaanaaya kusaladhammuupasampadaaya.|| ||

Imesam p'assa mahaasaalaana.m diigha-ratta.m hitaaya sukhaaya.|| ||

Sace ceteyyu.m ko pana vaado manussabhutassaati.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement