Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Anguttara Nikaya
Catukkanipata

Sutta 195

Vappa Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Rev. Richard Morris, M.A., LL.D.

 


 

[1][pts] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Sakkesu viharati Kapilavatthusmi.m Nigrodhaaraame.|| ||

Atha kho Vappo Sakko Niga.n.thasaavako yen'aayasmaa Mahaa Moggallaano ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa aayasmanta.m Mahaa Moggallaana.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho Vappa.m Sakka.m Niga.n.thasaavaka.m aayasmaa Mahaa Moggallaano etad avoca:|| ||

Idh'assa Vappa kaayena sa.mvuto vaacaaya sa.mvuto manasaa sa.mvuto avijjaaviraagaa vijjuppaadaa.|| ||

Passasi no tva.m Vappa ta.m .thaana.m yato nidaana.m purisa.m dukkhavedaniiyaa aasavaa assaveyyu.m abhisamparaayan ti?|| ||

Passaam'aha.m bhante ta.m .thaana.m;|| ||

Idh'assa bhante pubbe paapakamma.m kata.m avipakkavipaaka.m tato nidaana.m purisa.m dukkhavedaniiyaa aasavaa assaveyyu.m abhisamparaayan ti.|| ||

Aya~n c'eva kho pana aayasmato Mahaa Moggallaanassa Vappena Sakkena Niga.n.thasaavakena saddhi.m kathaa vippakataa hoti.|| ||

2. Atha kho Bhagavaa saaya.nhasamaya.m patisallaanaa vu.t- [197] .thito yen'upa.t.thaanasaalaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa pa~n~natte aasane nisiidi.|| ||

Nisajja kho Bhagavaa aayasmanta.m Mahaa Moggallaana.m etad avoca:|| ||

Kaaya nu'ttha Moggallaana etarahi kathaaya sannisinnaa,||
kaa ca pana vo antaraa kathaa vippakataa ti?|| ||

Idhaaha.m bhante Vappa.m Sakka.m Niga.n.thasaavaka.m etad avoca.m:|| ||

Idh'assa Vappa kaayena sa.mvuto vaacaaya sa.mvuto manasaa sa.mvuto avijjaaviraagaa vijjuppaadaa.|| ||

Passasi no tva.m Vappa ta.m .thaana.m yato nidaana.m purisa.m dukkhavedaniiyaa aasavaa assaveyyu.m abhisamparaayan ti?|| ||

Eva.m vutte bhante Vappo Sakko Niga.n.thasaavako ma.m etad avoca:|| ||

Passaam'aha.m bhante ta.m .thaana.m:|| ||

Idh'assa bhante pubbe paapakamma.m kata.m avipakkavipaaka.m tato nidaana.m purisa.m dukkhavedaniiyaa aasavaa assaveyyu.m abhisamparaayan ti.|| ||

Aya.m kho no bhante Vappena Sakkena Niga.n.thasaavakena saddhi.m kathaa vippakataa,||
atha Bhagavaa anuppatto ti.|| ||

3. Atha kho Bhagavaa Vappa.m Sakka.m Niga.n.thasaavaka.m etad avoca:|| ||

Sace kho me tva.m Vappa anu~n~neyya~n c'eva anujaaneyyaasi,||
pa.tikkositabba~n ca pa.tikkoseyyaasi,||
yassa ca me bhaasitassa attha.m na jaaneyyaasi,||
mam eva tattha uttari.m pa.tipuccheyyaasi:|| ||

Ida.m bhante katha.m imassa ko attho ti?|| ||

Siyaa no ettha kathaasallaapo ti.|| ||

Anu~n~neyya~n c'evaavaaha.m bhante Bhagavato anujaanissaami||
pa.tikkositabba~n ca pa.tikkosissaami,||
yassa caaha.m Bhagavato bhaasitassa attha.m na jaanissaami,||
Bhagavanta.m yev'ettha uttari.m pa.tipucchissaami:|| ||

Ida.m bhante kathaa.m imassa ko attho ti?|| ||

Hotu no ettha kathaasallaapo ti.|| ||

4. Ta.m ki.m ma~n~nasi Vappa?|| ||

Ye kaayasamaarambhapaccayaa uppajjanti aasavaa vighaatapari.laahaa kaayasamaarambhaa pa.tiviratassa eva.m sa te aasavaa vighaatapari.laahaa na honti.|| ||

So nava~n ca kamma.m na karoti.|| ||

Puraa.na~n ca kamma.m [198] phussa phussa vyantikaroti.|| ||

Sandi.t.thikaa nijjaraa akaalikaa ehipassikaa opanayikaa paccatta.m veditabbaa vi~n~nuuhiiti.|| ||

Passasi no tva.m Vappa ta.m .thaana.m yato nidaana.m purisa.m dukkhavedaniiyaa aasavaa assaveyyu.m abhisamparaayan ti?|| ||

No h'eta.m bhante.|| ||

5. Ta.m ki.m ma~n~nasi Vappa?|| ||

Ye vaciisamaarambhapaccayaa uppajjanti aasavaa vighaatapari.laahaa vaciisamaarambhaa pa.tiviratassa eva.m sa te aasavaa vighaatapari.laahaa na honti.|| ||

So nava~n ca kamma.m na karoti.|| ||

Puraa.na~n ca kamma.m phussa phussa vyantikaroti.|| ||

Sandi.t.thikaa nijjaraa akaalikaa ehipassikaa opanayikaa paccatta.m veditabbaa vi~n~nuuhiiti.|| ||

Passasi no tva.m Vappa ta.m .thaana.m yato nidaana.m purisa.m dukkhavedaniiyaa aasavaa assaveyyu.m abhisamparaayan ti?|| ||

No h'eta.m bhante.|| ||

6. Ta.m ki.m ma~n~nasi Vappa?|| ||

Ye manosamaarambhapaccayaa upapajjanti aasavaa vighaatapari.laahaa manosamaarambhaa pa.tiviratassa eva.m sa te aasavaa vighaatapari.laabhaa na honti.|| ||

So nava~n ca kamma.m na karoti.|| ||

Puraa.na~n ca kamma.m phussa phussa vyantikaroti.|| ||

Sandi.t.thikaa nijjaraa akaalikaa ehipassikaa opanayikaa paccatta.m veditabbaa vi~n~nuuhiiti.|| ||

Passasi no tva.m Vappa ta.m .thaana.m yato nidaana.m purisa.m dukkhavedaniiyaa aasavaa assaveyyu.m abhisamparaayan ti?|| ||

No bh'eta.m bhante.|| ||

7. Ta.m ki.m ma~n~nasi Vappa?|| ||

Ye avijjaapaccayaa uppajjanti aasavaa vighaatapari.laahaa avijjaaviraagaa vijjuppaadaa eva.m sa te aasavaa vighaatapari.laahaa na honti.|| ||

So nava~n ca kamma.m na karoti.|| ||

Puraa.na~n ca kamma.m phussa phussa vyantikaroti.|| ||

Sandi.t.thikaa nijjaraa akaalikaa ehipassikaa opanayikaa paccatta.m veditabbaa vi~n~nuuhiiti.|| ||

Passasi no tva.m Vappa ta.m .thaana.m yato nidaana.m purisa.m dukkhavedaniiyaa aasavaa assaveyyu.m abhisamparaayan ti?|| ||

No h'eta.m bhante.|| ||

8. Eva.m sammaavimuttacittassa kho Vappa bhikkhuno cha satatavihaaraa adhigataa honti.|| ||

So cakkhunaa ruupa.m disvaa n'eva sumano hoti na dummano upekkhako viharati sato sampajaano.|| ||

Sotena sadda.m sutvaa n'eva sumano hoti na dummano upekkhako viharati sato sampajaano.|| ||

Ghaanena gandha.m ghaanayitvaa n'eva sumano hoti na dummano upenakkho viharati sato sampajaano.|| ||

Jivhaaya rasa.m saayitvaa n'eva sumano hoti,||
na dummano upekkhako viharati sato sampajaano.|| ||

Kaayena po.t.thabba.m phusitvaa manasaa dhamma.m vi~n~naaya n'eva sumano hoti na dummano,
upekkhako viharati sato sampajaano.|| ||

So kaaya-parayantika.m vedana.m vediyamaano kaaya-pariyantika.m vedana.m vediyaamiiti pajaanaati.|| ||

Jiivi-pariyantika.m vedana.m vediyamaano jiivita-pariyantika.m vedana.m vediyaamiiti pajaanaati.|| ||

Kaayassa bhedaa uddha.m jiivita-pariyaadaanaa idh'eva sabbavedayitaani anahinanditaani sitiibhavissantii ti pajaanaati.|| ||

9. Seyyathaa pi Vappa thuu.na.m pa.ticca chaayaa pa~n~naayati.|| ||

[199] Atha puriso aagaccheyya kuddaalapi.taka.m- aadaaya.|| ||

So ta.m thuu.na.m muule chindeyya.|| ||

Muule chetvaa pa.likha.neyya.|| ||

Pa.likha.nitvaa muulaanii uddhareyya.|| ||

Antamaso usiranaa.la mattaani pi.|| ||

So ta.m thuu.na.m kha.n.daakhan.dika.m chindeyya,||
kha.n.daakha.n.dika.m chetvaa phaaleyya.|| ||

Phaaletvaa sakalika.m sakalika.m kareyya.|| ||

Sakalika.m sakalika.m karitvaa vaataatape visoseyya.|| ||

Vaatatape visosetvaa agginaa .daheyya.|| ||

Agginaa .dahitvaa masi.m kareyya.|| ||

Masi.m karitvaa mahaavaate vaa opuneyya.|| ||

Nadiyaa vaa siighasotaaya pavaaheyya.|| ||

Eva.m hi'ssa Vappa yaa thuu.na.m pa.ticca chaayaa,||
saa ucchinnamuulaa taalaavatthukataa anabhaavakataa aayati.m anuppaadadhammaa.|| ||

Evam eva kho Vappa eva.m sammaa vimuttacittassa bhikkhuno cha santatavihaaraa adhigataa hontii:|| ||

So cakkhunaa ruupa.m disvaa n'eva sumano hoti na dummano upekkhako viharati sato sampajaano.|| ||

Sotena sadda.m sutvaa n'eva sumano hoti na dummano upekkhako viharati sato sampajaano.|| ||

Ghaanena gandha.m ghaanayitvaa n'eva sumano hoti na dummano upenakkho viharati sato sampajaano.|| ||

Jivhaaya rasa.m saayitvaa n'eva sumano hoti,||
na dummano upekkhako viharati sato sampajaano.|| ||

Kaayena po.t.thabba.m phusitvaa manasaa dhamma.m vi~n~naaya n'eva sumano hoti na dummano,
upekkhako viharati sato sampajaano.|| ||

So kaaya-parayantika.m vedana.m vediyamaano kaaya-pariyantika.m vedana.m vediyaamiiti pajaanaati.|| ||

Jiivi-pariyantika.m vedana.m vediyamaano jiivita-pariyantika.m vedana.m vediyaamiiti pajaanaati.|| ||

Kaayassa bhedaa uddha.m jiivita-pariyaadaanaa idh'eva sabbavedayitaani anahinanditaani sitiibhavissantii ti pajaanaati.|| ||

10. Eva.m vutte Vappo Sakko Niga.n.thasaavako Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Seyyathaa pi bhante puriso udayatthiko assa pa.niya.m poseyya,||
so udaya~n c'eva na labheyya,||
uttarii.m ca kilamathassa vighaatassa bhaagii assa.|| ||

Evam eva kho aha.m bhante udayatthiko baale niga.n.the payirupaasi.m.|| ||

Svaaha.m udaya~n c'eva naadhigacchi.m uttari~n ca kilamathassa vighaatassa bhaagii ahosi.m.|| ||

Esaha.m bhante ajjatagge yo me baalesu niga.n.thesu sampasaado,||
ta.m mahaavaate vaa opunaami,||
nadiyaa vaa siighasotaaya pavaahemi.|| ||

Abhikkanta.m bho Gotama,||
abhikkanta.m bho Gotama.|| ||

Seyyathaa pi bho Gotama nikkujjita.m vaa ukkujjeyya pa.ticchanna.m vaa vivareyya muu.lhassa vaa magga.m aacikkheyya,||
andhakaare vaa telapajjota.m dhaareyya cakkhumanto ruupaani dakkhintii ti.|| ||

Evam eva.m bhotaa Gotamena aneka-pariyaayena dhammo pakaasito.|| ||

Esaaha.m bhavanta.m Gotama.m sara.na.m gacchaami||
dhamma~n ca||
bhikkhu-sa'ngha~n ca.|| ||

Upaasaka.m ma.m bhante Bhagavaa dhaaretu ajjatagge paa.nupeta.m sara.na.m gatanti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement