Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara Nikaaya
Pa~ncaka Nipaata
I: Sekha-Bala Vagga

Sutta 7

Kaamesu-Palaa.lita Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts][bodh] Yebhuuyyena bhikkhave sattaa kaamesu palaa.litaa.||
Asitavyaabha'nigi.m bhikkhave kulaputto ohaaya agaarasmaa anagaariya.m pabbajito hoti,||
saddhaapabbajito kulaputno.lti ala.m vacanaaya.|| ||

Ta.m kissa hetu?

Labbhaa bhikkhave yobbanena kaamaa.||
Te ca kho yaadisaa vaa taadisaa vaa||
ye ca bhikkhave hiinaa kaamaa,||
ye ca majjhimaa kaamaa.||
Ye ca pa.niitaa kaamaa||
sabbe kaamaa tv eva sa'nkha.m gacchanti.

[6] seyyathaa pi, bhikkhave, daharo kumaaro mando uttaanaseyyako dhaatiyaa pamaadam anvaaya ka.t.tha.m vaa ka.thala.m vaa mukhe aahareyya,||
tam ena.m dhaati siigha.m siigha.m manasikareyya,||
siigha.m siigha.m manasikaritvaa||
siigha.m siigha.m aahareyya,||
no ce sakku.neyya siigha.m siigha.m aaharitu.m||
vaamena hatthena siisa.m pariggahetvaa dakkhi.nena hatthena va'nka'nguli.m karitvaa salohitam pi aahareyya||
ta.m kissa hetu?|| ||

Atth'esaa bhikkhave kumaarassa vihesaa, nesaa n'atthiiti vadaami.||
Kara.niiya~n ca kho eta.m bhikkhave dhaatiyaa atthakaamaaya hitesiniyaa anukampikaaya anukampa.m upaadaaya.|| ||

Yato ca kho so bhikkhave kumaaro vuddho hoti ala.mpa~n~no anapekkhaa pana4 bhikkhave dhaati tasmi.m kumaare hoti 'attaguttodaani kumaaro naala.m pamaadaayaa' ti.|| ||

Evam eva kho bhikkhave yaavakiva~n ca bhikkhuno saddhaaya akata.m hoti kusalesu dhammesu,||
hiriyaa akata.m hoti kusalesu dhammesu,||
mbattappena akata.m hoti kusalesu dhammesu,||
viriyena akata.m hoti kusalesu dhammesu,||
pa~n~n~naaya akata.m hoti kusalesu dhammesu,||
anurakkhitabbo taava me so bhikkhave bhikkhu hoti.|| ||

Yato ca kho bhikkhave bhikkhuno saddhaaya kata.m hoti kusalesu dhammesu,||
hiriyaa kata.m hoti kusalesu dhammesu,||
mbattappena kata.m hoti kusalesu dhammesu,||
viriyena kata.m hoti kusalesu dhammesu,||
pa~n~naaya kata.mhoti kusalesu dhammesu,||
anapekho daanaaha.m bhikkhave tasmi.m bhikkhusmi.m homi:||
'Attaguttodaani bhikkhu naala.m pamaadaayaa'ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement