Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara-Nikaaya
Pa~ncaka-Nipaata
IV. Sumanaa Vagga

Sutta 32

Cundii Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


[35]

[1][pts][bodh] Eva.m me suta.m.|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Raajagahe viharati Ve.luvane Kalandakanivaape.|| ||

Atha kho Cundii raajakumaarii pa~ncahi rathasatehi pa~ncahi kumaari satehi parivutaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinnaa kho cundii raajakumaarii Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

2. Amhaaka.m bhante bhaataa Cundo naama raajakumaaro.|| ||

So evam aaha:|| ||

"Yad'eva so hoti itthii vaa puriso vaa Buddha.m sara.na.m gato,||
dhamma.m sara.na.m gato,||
sa.dgha.m sara.na.m gato,||
paa.naatipaataa pa.tivirato,||
adinnaadaanaa pa.tivirato,||
kaamesu micchaacaaraa pa.tivirato,||
musaa-vaadaa pa.tivirato,||
suraamerayamajjapamaada.t.thaanaa pa.tivirato,||
so kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m yeva upapajjati, no duggatin' ti."|| ||

Saaha.m bhante Bhagavanta.m pucchaami:|| ||

'Katha.mruupe nu kho bhante Satthari pasanno kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m yeva upapajjati,||
no duggati.m ti?|| ||

Saaha.m bhante Bhagavanta.m pucchaami:|| ||

'Katha.mrape nu kho bhante dhamme pasanno kaayassabhedaa param mara.naa sugati.m yeva upapajjati,||
no duggati.m ti?|| ||

'Katha.mruupe nu kho bhante sa'nghe pasanno kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m yeva upapajjati,||
no duggati.m ti?|| ||

'Katha.mruupesu siilesu paripuurakaari kaayassa bhedaa param mara.naa sugati.m yeva uppajjati,||
no duggati.m ti?|| ||

3. Yaavataa Cundi sattaa apadaa vaa dipadaa vaa catuppadaa vaa bahuppadaa vaa,||
ruupino vaa aruupino vaa,||
sa~n~nino vaa asa~n~nino vaa n'evasa~n~ninaasa~n~nino vaa,||
Tathaagato tesa.m aggam akkhaayati araha.m sammaa sambuddho.|| ||

Ye kho Cundii Buddhe pasannaa,||
agge te pasannaa.|| ||

Agge kho pana pasannaana.m aggo vipaako hoti.|| ||

Yaavataa Cundii dhammaa sa.mkhataa vaa asa.mkhataa vaa,||
viraago tesa.m aggam akkhaayati,||
yad ida.m madanimmadano pipaasavinayo aalayasamugghaato va.t.tuupacchedo ta.nhakkhayo viraago nirodho nibbaana.m.|| ||

Ye kho Cundii viraage dhamme pasannaa.|| ||

Agge te pasannaa,||
agge kho pana pasannaana.m aggo vipaako hoti.|| ||

Yaavataa Cundii sa'nghaa vaa ga.naa vaa,||
Tathaagatasaavakasa'ngho tesa.m aggam akkhaayati,||
yad ida.m cattaari purisayugaani a.t.tha purisapuggalaa.|| ||

Esa Bhagavato saavakasa.mgho aahuneyyo paahuneyyo dakkhi.neyyo a~njalikara.niiyo anuttara.m pu~n~nakkhetta.m lokassa.|| ||

Ye kho Cundii sa.mghe pasannaa,||
agge te pasannaa,||
agge kho pana pasannaana.m aggo vipaako hoti.|| ||

Yaavataa Cundii siilaani,||
ariyakantaani tesa.m aggam akkhaayati,||
yad ida.m akha.na'n.daani acchiddaani asabalaani akammaasaani bhujissaani vi~n~nuppasatthaani aparaama.t.thaani samaadhi sa.mvattanikaani.|| ||

Ye kho Cundii ariya kantesu siilesu paripuurakaarino,||
agge te paripuurakaarino.|| ||

Agge kho pana paripuurakaariina.m aggo vipaako hotii ti.|| ||

Aggato ve pasannaana.m agga.m dhamma.m vijaanata.m||
Agge Buddhe pasannaana.m dakkhi.neyye anuttare,||
Agge dhamme pasannaana.m viraaguupasame sukhe||
Agge sa.mghe pasannaana.m pu~n~nakkhette anuttare,||
Aggasmi.m daana.m dadata.m agga.m pu~n~na.m pava.d.dhati||
Agga.m aayuva va.n.no ca yaso kitti sukha.m bala.m||
Aggassa daataa medhaavii aggadhammasamaahito||
Devabhuuto manusso vaa aggappatto pamodatii ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement