Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Anguttara Nikaaya
Pa~ncaka Nipaata
5. Mu.n.daraaja-Vagga

Sutta 41

Pa~nca Bhogaaadiya Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[45]

[1][pts][than][olds][bodh] Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Atha kho Anaathapi.n.diko gahapati yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.||
Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.||
Eka-m-anta.m nisinna.m kho Anaathapi.n.dika.m gahapati.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

[2] Pa~nc'ime gahapati bhogaana.m aadiyaa.|| ||

Katame pa~nca?|| ||

Idha gahapati ariyasaavako u.t.thaanaviriyaadhigatehi bhogehi baahaabalaparicitehi sedaavakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi attaana.m sukheti||
pii.neti, sammaa sukha.m pariharati.||
Maataapitaro sukheti,||
pii.neti, sammaa sukha.m pariharati.||
Puttadaaradaasakammakaraporise sukheti,||
pii.neti, sammaa sukha.m pariharati.|| ||

Aya.m pa.thamo bhogaana.m aadiyo.|| ||

[3] Puna ca para.m gahapati ariyasaavako u.t.thaanaviriyaadhigatehi bhogehi baahaabalaparicitehi sedaavakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi mittaamacce sukheti,||
pii.neti, sammaa sukha.m pariharati.|| ||

Aya.m dutiyo bhogaana.m aadiyo.|| ||

[4] Puna ca para.m gahapati ariyasaavako u.t.thaanaviriyaadhigatehi bhogehi baahaabalaparicitehi sedaavakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi yaa taa honti aapadaa aggito vaa udakato vaa raajato vaa coratovaa appiyato vaa daayaadato,||
tathaaruupaasu aapadaasu bhogehi pariyodhaaya vattati,||
sotthi.m attaana.m karoti|| ||

Aya.m tatiyo bhogaana.m aadiyo.|| ||

[5] Puna ca para.m gahapati ariyasaavako u.t.thaanaviriyaadhigatehi bhogehi baahaabalaparicitehi sedaavakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi pa~nca balii kattaa hoti:||
~naatibali.m, athitibali.m pubbapetabali.m, raajabali.m, devataabali.m.|| ||

Aya.m catuttho bhogaana.m aadiyo.|| ||

[6] Puna ca para.m gahapati ariyasaavako u.t.thaanaviriyaadhigatehi bhogehi baahaabalaparicitehi sedaacakkhittehi dham- [46] mikehi dhammaladdhehi ye te sama.na-braahma.naa madappamaadaa pa.tivirataa khantisoracce nivi.t.thaa ekam attaana.m damenti, ekam attaana.m samenti, ekam attaana.m parinibbaapenti, tathaaruupesu sama.nabraahma.nesu uddhaggika.m dakkhi.na.m pati.t.thaapeti sovaggika.m sukhavipaaka.m saggasa.mvattanika.m.|| ||

Aya.m pa~nacamo bhogaana.m aadiyo.|| ||

Ime kho gahapati pa~nca bhogaana.m aadiyaa.|| ||

[7] Tassa ce gahapati ariyasaavakassa ime pa~nca bhogaana.m aadiye aadiyato bhogaa parikkhaya.m gacchanti,||
tassa eva.m hoti:||
'ye vata bhogaana.m aadiyaa,||
te caaha.m aadiyaami.||
Bhogaa ca me parikkhaya.m gacchantii' ti.|| ||

I' ti.sa hoti avippa.tisaaro.||
Tassa ce gahapati ariyasaavakassa ime pa~nca bhogaana.m aadiye aadiyato bhogaa abhiva.d.dhanti,||
tassa eva.m hoti:||
'ye vata bhogaana.m aadiyaa,||
te caaha.m aadiyaami bhogaa ca me abhiva.d.dhantii 'ti||
i' ti.sa hoti ubhayen'eva avippa.tisaaro ti.|| ||

 

Bhuttaa bhogaa bhataa bhaccaa viti.n.naa aapadaasu me,||
Uddhato dakkhi.naa dinnaa atho pa~nca balii kataa.||
Upa.t.thitaa siilavanto sa~n~nataa brahmacaarayo.|| ||

Yadattha.m bhoga.m iccheyya pa.n.dito gharamaavasa.m,||
So me attho anuppatto kata.m ananutappiya.m.|| ||

Eta.m anussara.m macvo ariya-Dhamme .thito naro||
Idh'eva na.m pasa.msanti pecca sagge pamodatii ti.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement