Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Anguttara Nikaaya
Pa~ncaka Nipaata
5. Mu.n.daraaja-Vagga

Sutta 50

Naarada Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts][bodh]Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m aayasmaa Naarado Paa.taliiputte viharati Kukku.taaraame.|| ||

Tena kho pana samayena Mu.n.dassa ra~n~no Bhaddaa devii kaalakataa hoti piyaa manaapaa.|| ||

So Bhaddaaya deviyaa piyaapaayena n'eva nahaayati,||
na vilimpati,||
na bhatta.m bhu~njati,||
na kammanta.m payojeti.|| ||

Rattindiva.m Bhaddaaya deviyaa sariire ajjhomucchito.|| ||

Atha kho Mu.n.do raajaa Piyaka.m kosaarakkha aamantesi:|| ||

'Tena hi samma Piyaka [58] Bhaddaaya deviyaa sariira.m aayasaaya telado.niyaa pakkhipitvaa a~n~nissaa aayasaaya do.niyaa pa.tikujjetha yathaa maya.m Bhaddaaya deviyaa sariira.m ciratara.m passeyyaamaa' ti.|| ||

'Eva.m devaa' ti kho Piyako kosaarakkho Mu.n.dassa ra~n~no pa.tissutvaa Bhaddaaya deviyaa sarira.m aayasaaya telado.niyaa pakkhipitvaa a~n~nissaa aayasaaya do.niyaa pa.tikujji.|| ||

Atha kho Piyakassa kosaarakkhassa etad ahosi:|| ||

'Imassa kho Mu.n.dassa ra~n~no Bhaddaa devii kaalakataa piyaa manaapaa.|| ||

So Bhaddaaya deviyaa piyaapaayena n'eva nahaayaati,||
na vilimpati,||
na bhatta.m bhu~njati,||
na kammanta.m payojeti.|| ||

Rattindiva.m Bhaddaaya deviyaa sariire ajjhomucchito.|| ||

Ka.m nu kho Mu.n.do raajaa sama.na.m vaa braahma.na.m vaa payirupaaseyya,||
yassa dhamma.m sutvaa sokasalla.m pajaheyyaa" ti?|| ||

Atha kho Piyakassa kosaarakkhassa etad ahosi:|| ||

'Aya.m kho aayasmaa Naarado Paa.taliiputte viharati Kukku.taaraame.|| ||

Ta.m kho pan'aayasmanta.m Naarada.m eva.m kaalyaa.no kittisaddo abbhuggato:|| ||

"Pa.n.dito vyatto medhaavii bahussuto cittakathii kalyaa.napa.tibhaano vuddho c'eva arahaa ca."|| ||

Ya.m nuuna Mu.n.do raajaa aayasmanta.m Naarada.m payirupaaseyya,||
app'eva naama Mu.n.do raajaa aayasmato Naaradassa dhamma.m sutvaa sokasalla.m pajaheyyaa' ti.|| ||

Atha kho Piyako kosaarakkho yena Mu.n.do raajaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Mu.n.da.m raajaana.m etad avoca:|| ||

'Aya.m kho deva aayasmaa Naarado Paa.taliiputte viharati kukku.taaraame.|| ||

Ta.m kho pan'aayasmanta.m Naarada.m eva.m kalyaa.no kittisaddo abbhuggato:|| ||

"Pa.n.dito vyatto medhaavii bahussuto cittakathii kalyaa.napa.tibhaano vuddho c'eva arahaa ca."|| ||

Yadi pana devo aayasmanta.m Naarada.m payirupaaseyya,||
app'eva naama devo aayasmato Naaradassa dhamma.m sutvaa sokasalla.m pajaheyyaa' ti.|| ||

'Tena hi samma Piyaka [59] aayasmanta.m Naarada.m pa.tivedehi.|| ||

Katha.m hi naama maadiso sama.na.m vaa braahma.na.m vaa vijite vasanta.m pubbe appa.tisa.mvidito upasa'nkamitabba.m ma~n~neyyaa' ti?|| ||

'Eva.m devaa' ti kho Piyako kosaarakkho Mu.n.dassa ra~n~no pa.tissutvaa yen'aayasmaa Naarado ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa aayasmanta.m Naarada.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho Piyako kosaarakkho aayasmanta.m Naarada.m etad avoca:|| ||

'Imassa bhante Mu.n.dassa ra~n~no Bhaddaa devii kaalakataa piyaa manaapaa.|| ||

So Bhaddaaya deviyaa piyaapaayena n'eva nahaayati,||
na vilimpati,||
na bhatta.m bhu~njati,||
na kammanta.m payojeti.|| ||

Rattindiva.m Bhaddaaya deviyaa sarire ajajhomucchito.|| ||

Saadhu bhante aayasmaa Naarado Mu.n.dassa ra~n~no tathaa dhamma.m desetu,||
yathaa Mu.n.do raajaa aayasmato Naaradassa dhamma.m sutvaa sokasalla.m pajaheyyaa' ti.|| ||

'Yassa daani Piyaka Mu.n.do raajaa kaala.m ma~n~natii' ti.|| ||

Atha kho Piyako kosaarakkho u.t.thaay aasanaa aayasamnta.m Naarada.m abhivadetvaa padakkhi.na.m katvaa yena Mu.n.do raajaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Mu.n.da.m raajaana.m etad avoca:|| ||

'Kataavakaaso kho deva aayasmataa Naaradena,||
yassa daani devo kaala.m ma~n~natii' ti.|| ||

'Tena hi samma Piyaka bhadraani bhadraani yaanaani yojaapehii' ti.|| ||

'Eva.m devaa' ti kho Piyako kosaarakkho Mu.n.dassa ra~n~no pa.tissutvaa bhadraani bhadraani yaanaani yojaapetvaa Mu.n.da.m raajaana.m etad avoca:|| ||

'Yuttaani kho te deva bhadraani bhadraani yaanaani.|| ||

'Yassa'daani devo kaalra.m ma~n~natii' ti.|| ||

2. Atha kho Mu.n.do raajaa bhadra.m yaana.m abhirahitvaa bhadrehi yaanehi.|| ||

Yena Kukaku.taaraamo tena paayaasi mahaccaa raajaanubhaavena aayasmanna.m Naarada.m dassanaaya.|| ||

Yaavatikaa yaanassa bhumi yaanena gantvaa yaanaa paccorohitvaa pattiko'va aaraama.m paavisi.|| ||

Atha kho Mu.n.do raajaa yen'aayasmaa Naarado ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa aayasmana.m Naarada.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m [60] nisinna.m kho Mu.n.da.m raajaana.m aayasmaa Naarado etad avoca:|| ||

Pa~nc'imaani mahaaraaja alabbhaniyaani .Thaanaani sama.nena vaa braahma.nena vaa devena vaa Maarena vaa Brahmunaa vaa kenaci vaa lokasmi.m.|| ||

Katamaani pa~nca?|| ||

'Jaraadhamma.m maa jiirii ' ti.|
alabbhaniiya.m .thaana.m sama.nena vaa braahma.nena vaa devena vaa maarena vaa brahmunaa vaa kenaci vaa lokasmi.m.|| ||

'Vyaadhidhamma.m maa vyaadhiiyii ti||
alabbhaniiya.m .thaana.m sama.nena vaa braahma.nena vaa devena vaa maarena vaa brahmunaa vaa kenaci vaa lokasmi.m.|| ||

'Mara.nadhamma.m maa miiyii,||
ti||
alabbhaniiya.m .thaana.m sama.nena vaa braahma.nena vaa devena vaa maarena vaa brahamunaa vaa kenavi vaa lokasmi.m.|| ||

'Khayadhamma.m maa khiiyii ti||
alabbhaniya.m .thaana.m sama.nena vaa braahma.nena vaa devena vaa maarena vaa brahmunaa vaa kenaci vaa lokasmi.m.|| ||

'Nassanadhamma.m maa nassii ti||
alabbhaniiya.m .thaana.m sama.nena vaa braahma.nena vaa devena vaa maarena vaa brahmunaa vaa kenaci vaa lokasmi.m.|| ||

Assutavato mahaaraaja puthujjanassa jaraadhamma.m jiirati.|| ||

So jaraadhamme ji.n.ne na iti pa.tisa~ncikkhati:||
na kho mayhamevekassa jaraadhamma.m jiirati.|| ||

Atha kho yaavataa sattaana.m aagati,||
gati,||
cuti,||
upapat' ti.|
sabbesa.m sattaana.m jaraadhamma.m jiirati.|| ||

Aha~n c'eva kho pana jaraadhamme ji.n.ne soceyya.m,||
kilameyya.m,||
parideveyya.m,||
urattaa.li.m kandeyya.m,||
sammoha.m apajjeyya.m,||
bhattampi me nacchaadeyya.|| ||

Kaayepi dubba.n.niya.m okkameyya.|| ||

Kammantaapi nappavatteyyu.m.|| ||

Amittaapi attamanaa assu.|| ||

Mittaapi dummanaa assuu' ti.|| ||

So jaraadhamme ji.n.ne socati,||
kilamati,||
paridevati,||
urattaa.li.m kandati,||
sammoha.m aapajjati.|| ||

Aya.m vuccati mahaaraaja,||
assutavaa puthujjano viddho savisena sokasallena attaana.m yeva paritaapeti.|| ||

Puna ca para.m mahaaraaja assutavato puthujjanassa byaadhidhamma.m byaadhiiyati nassana dhamma.m nassati.|| ||

So nassanadhamme na.t.the na iti pa.tisa~ncikkhati:||
"na kho mayhamevekassa nassanadhamma.m nassati.|| ||

Athakho yaavataa sattaana.m aagati,||
gati,||
cuti,||
upapatti,||
sabbesa.m sattaana.m nassanadhamma.m nassati.|| ||

Aha~n c'eva kho pana nassanadhamme na.t.the soceyya.m,||
kilameyya.m,||
parideveyya.m,||
urattaa.li.m kandeyya.m,||
sammoha.m aapajjeyya.m,||
bhattampi me nacchaadeyya.|| ||

Kaayepi dubba.n.niya.m okkameyya.|| ||

Kammantaapi nappavatteyyu.m.|| ||

Amittaapi attamanaa assu.|| ||

Mittaapi dummanaa assuu" ti.|| ||

So nassanadhamme na.t.the socati,||
kilamati,||
paridevati,||
urattaa.li.m kandati,||
sammoha.m aapajjati.|| ||

Aya.m vuccati mahaaraaja assutavaa puthujjano viddho savisena sokasallena attaana.m yeva paritaapeti.|| ||

Puna ca para.m mahaaraaja assutavato puthujjanassa mara.nadhamma.m miiyati so nassanadhamme na.t.the na iti pa.tisa~ncikkhati:||
"na kho mayhamevekassa nassanadhamma.m nassati.|| ||

Atha kho yaavataa sattaana.m aagati,||
gati,||
cuti,||
upapatti,||
sabbesa.m sattaana.m nassanadhamma.m nassati.|| ||

Aha~n c'eva kho pana nassanadhamme na.t.the soceyya.m,||
kilameyya.m,||
parideveyya.m,||
urattaa.li.m kandeyya.m,||
sammoha.m aapajjeyya.m,||
bhattampi me nacchaadeyya.|| ||

Kaayepi dubba.n.niya.m okkameyya.|| ||

Kammantaapi nappavatteyyu.m.|| ||

Amittaapi attamanaa assu.|| ||

Mittaapi dummanaa assuu" ti.|| ||

So nassanadhamme na.t.the socati,||
kilamati,||
paridevati,||
urattaa.li.m kandati,||
sammoha.m aapajjati.|| ||

Aya.m vuccati mahaaraaja assutavaa puthujjano viddho savisena sokasallena attaana.m yeva paritaapeti.|| ||

Puna ca para.m mahaaraaja assutavato puthujjanassa khayadhamma.m khiiyati so nassanadhamme na.t.the na iti pa.tisa~ncikkhati:||
"na kho mayhamevekassa nassanadhamma.m nassati.|| ||

Atha kho yaavataa sattaana.m aagati,||
gati,||
cuti,||
upapatti,||
sabbesa.m sattaana.m nassanadhamma.m nassati.|| ||

Aha~n c'eva kho pana nassanadhamme na.t.the soceyya.m,||
kilameyya.m,||
parideveyya.m,||
urattaa.li.m kandeyya.m,||
sammoha.m aapajjeyya.m,||
bhattampi me nacchaadeyya.|| ||

Kaayepi dubba.n.niya.m okkameyya.|| ||

Kammantaapi nappavatteyyu.m.|| ||

Amittaapi attamanaa assu.|| ||

Mittaapi dum- [61] manaa assuu" ti.|| ||

So nassanadhamme na.t.the socati,||
kilamati,||
paridevati,||
urattaa.li.m kandati,||
sammoha.m aapajjati.|| ||

Aya.m vuccati mahaaraaja assutavaa puthujjano viddho savisena sokasallena attaana.m yeva paritaapeti.|| ||

Sutavato ca kho mahaaraaja ariyasaavakassa jaraadhamma.m jiirati.|| ||

So jaraadhamme ji.n.ne iti pa.tisa~ncikkhati:||
"na kho mayhamevekassa jaraadhamma.m jiirati.|| ||

Atha kho yaavataa sattaana.m aagati,||
gati,||
cuti,||
uppatti,||
sabbesa.m sattaana.m jaraadhamma.m jiirati.|| ||

Aha~n c'eva kho pana jaraadhamme ji.n.ne soceyya.m.|| ||

Kilameyya.m,||
parideveyya.m,||
urattaa.li.m kandeyya.m,||
sammoha.m aapajjeyya.m,||
bhattampi me nacchaadeyya.|| ||

Kaayepi dubba.n.niya.m okkameyya,||
kammantaapi nappavatteyyu.m.|| ||

Amittaapi attamanaa assu.|| ||

Mittaapi dummanaa assuu" ti.|| ||

So jaraadhamme ji.n.ne na socati,||
na kilamati,||
na paridevati,||
na urattaa.li.m kandati,||
na sammoha.m aapajjati.|| ||

Aya.m vuccati mahaaraaja ariyasaavako abbahii savisa.m sokasalla.m yena viddho assutavaa puthujjano attaana.m yeva paritaapeti.|| ||

Asoko visallo ariyasaavako attaana.m yeva parinibbaapeti.|| ||

Puna ca para.m mahaaraaja sutavato ariyasaavakassa vyaadhidhamma.m vyaadhiiyati so nassanadhamme na.t.the itipa.tisa~ncikkhati:||
"na kho mayhamevekassa nassanadhamma.m nassati.|| ||

Atha kho yaavataa sattaana.m aagati,||
gati,||
cuti,||
upapatti,||
sabbesa.m sattaana.m nassanadhamma.m nassati.|| ||

Aha~n c'eva kho pana nassana dhamme na.t.the soceyya.m,||
kilameyya.m,||
parideveyya.m urattaa.li.m kandeyya.m,||
sammoha.m aapajjeyya.m,||
bhattampi me nacchaadeyya.|| ||

Kaaye pi dubba.n.niya.m okkameyya.|| ||

Kammantaapi nappavatteyyu.m.|| ||

Amittaapi attamanaa assu.|| ||

Mittaapi dummanaa assuu" ti.|| ||

So nassanadhamme na.t.the na socati,||
na kilamati na paridevati,||
na urattaa.li.m kandati,||
na sammoha.m aapajjati.|| ||

Aya.m vuccati mahaaraaja Sutavaa ariyasaavako abbahii savisa.m sokasalla.m yena viddho assutavaa puthujjano attaana.m yeva paritaapeti.|| ||

Asoko visallo ariyasaavako attaana.m yeva parinibbaapeti.|| ||

Puna ca para.m mahaaraaja sutavato ariyasaavakassa mara.nadhamma.m miiyati so nassanadhamme na.t.the itipa.tisa~ncikkhati:||
"na kho mayhamevekassa nassanadhamma.m nassati.|| ||

Atha kho yaavataa sattaana.m aagati,||
gati,||
cuti,||
upapatti,||
sabbesa.m nassanadhamma.m nassati.|| ||

Aha~n c'eva kho pana nassana dhamme na.t.the soceyya.m,||
kilameyya.m,||
parideveyya.m urattaa.li.m kandeyya.m,||
sammoha.m aapajjeyya.m,||
bhattampi me nacchaadeyya.|| ||

Kaaye pi dubba.n.niya.m okkameyya. Kammantaapi nappavatteyyu.m.|| ||

Amittaapi attamanaa assu.|| ||

Mittaapi dummanaa assuu" ti.|| ||

So nassanadhamme na.t.the na socati,||
na kilamati na paridevati,||
na urattaa.li.m kandati,||
na sammoha.m aapajjati.|| ||

Aya.m vuccati mahaaraaja Sutavaa ariyasaavako abbahii savisa.m sokasalla.m yena viddho assutavaa puthujjano attaana.m yeva paritaapeti.|| ||

Asoko visallo ariyasaavako attaana.m yeva parinibbaapeti.|| ||

Puna ca para.m mahaaraaja sutavato ariyasaavakassa khayadhamma.m khiiyati so nassanadhamme na.t.the itipa.tisa~ncikkhati:||
"na kho mayhamevekassa nassanadhamma.m nassati.|| ||

Atha kho yaavataa sattaana.m aagati,||
gati,||
cuti,||
upapatti,||
sabbesa.m nassanadhamma.m [56] nassati.|| ||

Aha~n c'eva kho pana nassana dhamme na.t.the soceyya.m,||
kilameyya.m,||
parideveyya.m urattaa.li.m kandeyya.m,||
sammoha.m aapajjeyya.m,||
bhattampi me nacchaadeyya.|| ||

Kaaye pi dubba.n.niya.m okkameyya.|| ||

Kammantaapi nappavatteyyu.m.|| ||

Amittaapi attamanaa assu.|| ||

Mittaapi dummanaa assuu" ti.|| ||

So nassanadhamme na.t.the na socati,||
na kilamati na paridevati,||
na urattaa.li.m kandati,||
na sammoha.m aapajjati.|| ||

Aya.m vuccati mahaaraaja Sutavaa ariyasaavako abbahii savisa.m sokasalla.m yena viddho assutavaa puthujjano attaana.m yeva paritaapeti.|| ||

Asoko visallo ariyasaavako attaana.m yeva parinibbaapetii ti.|| ||

[62] Imaani kho mahaaraaja pa~nca alabbhaniiyaani .thaanaani sama.nena vaa braahma.nena devena vaa maarena vaa brahmunaa kenaci vaa lokasmin ti.|| ||

 

Na socanaaya na paridevanaaya attho alabbho1 api appako pi,||
socantamena.m dukhita.m viditvaa paccatthikaa attamanaa bhavanti.|| ||

Yato ca kho pa.n.dito aapadaasu na vedhati attavinicchaya~n~nuu,||
paccatthikaassa dukhitaa bhavanti disvaa mukha.m avikaara.m puraa.na.m.|| ||

Jappena mantena subhaasitena anuppadaanena pave.niyaa ca,||
yathaayathaa yattha labhetha attha.m tathaa tathaa tattha parakkameyya.|| ||

Sace pajaaneyya alabbhaneyyo mayaa ca a~n~nena vaa esa attho||
asocamaano adhivaasayeyya kamma.m da.lha.m kinti karomi'daanii ti.|| ||

Eva.m vutte Mu.n.do raajaa aayasmanta.m Naarada.m etad avoca:|| ||

'Ko naamo aya.m bhante dhamma-pariyaayo' ti?|| ||

'Sokasallahara.no naama aya.m mahaaraaja dhamma-pariyaayo ti.|| ||

'Taggha bhante sokasallahara.no,||
taggha bhante sokasallahara.no.|| ||

Ima.m hi me bhante dhamma-pariyaaya.m sutvaa sokasalla.m pahii.nan' ti.|| ||

Atha kho Mu.n.do raajaa Piyaka.m kosaarakkha.m aamantesi:|| ||

'Tena hi samma Piyaka,||
Bhaddaaya deviyaa sariira.m jhaapetha.|| ||

Thuupa.m cassaa karotha.|| ||

Ajja-t-agge daani maya.m nahaayissaama c'eva vilimpissaama.|| ||

Bhatta.m ca bhu~njissaama.|| ||

Kammante ca payojessaamaa' ti.|| ||

[63] Mu.n.daraajavaggo pa~ncamo.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement