Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Anguttara Nikaya
Pa~ncaka-Nipaata
XVII. Aaghaata Vaggo

Sutta 166

Nirodha Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts] Saavatthinidaana.m|| ||

Tatra kho aayasmaa Saariputto bhikkhu aamanteyi:||
"Aavuso bhikkhavo" ti.|| ||

"Aavuso" ti.|| ||

Kho te bhikkhuu aayasamato Saariputtassa paccassosu.m.|| ||

Aayasmaa Saariputto etad avoca:|| ||

Tatra kho aayasmaa Saariputto bhikkhu aamantesi: "aavuso bhikkhavo" ti.|| ||

"Aavuso" ti.|| ||

Kho te bhikkhuu aayasamato Saariputtassa paccassosu.m.|| ||

Aayasmaa Saariputto etad avoca:|| ||

"Idh'aavuso, bhikkhu siilasampanno||
samaadhisampanno||
pa~n~naasampanno||
sa~n~naa-vedayita-nirodha.m samaapajjeyya pi||
vu.t.thaheyya pi,||
atth'eta.m .thaana.m,||
no ce di.t.the va dhamme a~n~na.m aaraadheyya,||
atikkamm'eva kabali'nkaaraahaarabhakkhaana.m devaana.m sahavyata.m a~n~natara.m manomaya.m kaaya.m upapanno||
sa~n~naa-vedayita-nirodha.m samaapajjeyya pi||
vu.t.thaheyya pi,||
atth'eta.m .thaanan" ti.|| ||

Eva.m vutte aayasmaa Udaayii aayasmanta.m Saariputta.m etad avoca:|| ||

"A.t.thaana.m kho eta.m aavuso, Saariputta, anavakaaso||
ya.m so bhikkhu atikkamm'eva kabali'nkaaraahaarabhakkhaana.m devaana.m sahavyata.m a~n~natara.m manomaya.m kaaya.m upapanno||
sa~n~naa-vedayita-nirodha.m samaapajjeyya pi||
vu.t.thaheyya pi,||
natth'eta.m .thaanan" ti.|| ||

 

 

Dutiyam pi kho aayasmaa Saariputto bhikkhu aamantesi:|| ||

"Idh'aavuso, bhikkhu siilasampanno||
samaadhisampanno||
pa~n~naasampanno||
sa~n~naa-vedayita-nirodha.m samaapajjeyya pi||
vu.t.thaheyya pi,||
atth'eta.m .thaana.m,||
no ce di.t.the va dhamme a~n~na.m aaraadheyya,||
atikkamm'eva kabali'nkaaraahaarabhakkhaana.m devaana.m sahavyata.m a~n~natara.m manomaya.m kaaya.m upapanno||
sa~n~naa-vedayita-nirodha.m samaapajjeyya pi||
vu.t.thaheyya pi,||
atth'eta.m .thaanan" ti.|| ||

Eva.m vutte aayasmaa Udaayii aayasmanta.m Saariputta.m etad avoca:|| ||

"A.t.thaana.m kho eta.m aavuso, Saariputta, anavakaaso||
ya.m so bhikkhu atikkamm'eva kabali'nkaaraahaarabhakkhaana.m devaana.m sahavyata.m a~n~natara.m manomaya.m kaaya.m upapanno||
sa~n~naa-vedayita-nirodha.m samaapajjeyya pi||
vu.t.thaheyya pi,||
natth'eta.m .thaanan" ti.|| ||

 

 

Tatiyam pi kho [193] aayasmaa Saariputto bhikkhuu aamantesi:|| ||

"Idh'aavuso, bhikkhu siilasampanno||
samaadhisampanno||
pa~n~naasampanno||
sa~n~naa-vedayita-nirodha.m samaapajjeyya pi||
vu.t.thaheyya pi,||
atth'eta.m .thaana.m,||
no ce di.t.the va dhamme a~n~na.m aaraadheyya,||
atikkamm'eva kabali'nkaaraahaarabhakkhaana.m devaana.m sahavyata.m a~n~natara.m manomaya.m kaaya.m upapanno||
sa~n~naa-vedayita-nirodha.m samaapajjeyya pi||
vu.t.thaheyya pi,||
atth'eta.m .thaanan" ti.|| ||

Eva.m vutte aayasmaa Udaayii aayasmanta.m Saariputta.m etad avoca:|| ||

"A.t.thaana.m kho eta.m aavuso, Saariputta, anavakaaso||
ya.m so bhikkhu atikkamm'eva kabali'nkaaraahaarabhakkhaana.m devaana.m sahavyata.m a~n~natara.m manomaya.m kaaya.m upapanno||
sa~n~naa-vedayita-nirodha.m samaapajjeyya pi||
vu.t.thaheyya pi,||
natth'eta.m .thaanan" ti.|| ||

 

 

Atha kho aayasmato Saariputtassa etad ahosi:|| ||

Yaava tatiyam pi kho me aayasmaa Udaayii pa.tikkosati, na ca me koci bhikkhu anumodati.|| ||

Yannuunaaha.m yena Bhagavaa ten'upasa'nkameyyanti.|| ||

Atha kho aayasmaa Saariputto yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidii.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Saariputto bhikkhu aamantesi:|| ||

"Idh'aavuso, bhikkhu siilasampanno||
samaadhisampanno||
pa~n~naasampanno||
sa~n~naa-vedayita-nirodha.m samaapajjeyya pi||
vu.t.thaheyya pi,||
atth'eta.m .thaana.m,||
no ce di.t.the va dhamme a~n~na.m aaraadheyya,||
atikkamm'eva kabali'nkaaraahaarabhakkhaana.m devaana.m sahavyata.m a~n~natara.m manomaya.m kaaya.m upapanno||
sa~n~naa-vedayita-nirodha.m samaapajjeyya pi||
vu.t.thaheyya pi,||
atth'eta.m .thaanan" ti.|| ||

Eva.m vutte aayasmaa Udaayii aayasmanta.m Saariputta.m etad avoca:|| ||

"A.t.thaana.m kho eta.m aavuso, Saariputta, anavakaaso||
ya.m so bhikkhu atikkamm'eva kabali'nkaaraahaarabhakkhaana.m devaana.m sahavyata.m a~n~natara.m manomaya.m kaaya.m upapanno||
sa~n~naa-vedayita-nirodha.m samaapajjeyya pi||
vu.t.thaheyya pi,||
natth'eta.m .thaanan" ti.|| ||

 

 

Dutiyam pi kho aayasmaa Saariputto bhikkhu aamantesi:|| ||

"Idh'aavuso, bhikkhu siilasampanno||
samaadhisampanno||
pa~n~naasampanno||
sa~n~naa-vedayita-nirodha.m samaapajjeyya pi||
vu.t.thaheyya pi,||
atth'eta.m .thaana.m,||
no ce di.t.the va dhamme a~n~na.m aaraadheyya,||
atikkamm'eva kabali'nkaaraahaarabhakkhaana.m devaana.m sahavyata.m a~n~natara.m manomaya.m kaaya.m upapanno||
sa~n~naa-vedayita-nirodha.m samaapajjeyya pi||
vu.t.thaheyya pi,||
atth'eta.m .thaanan" ti.|| ||

Eva.m vutte aayasmaa Udaayii aayasmanta.m Saariputta.m etad avoca:|| ||

"A.t.thaana.m kho eta.m aavuso, Saariputta, anavakaaso||
ya.m so bhikkhu atikkamm'eva kabali'nkaaraahaarabhakkhaana.m devaana.m sahavyata.m a~n~natara.m manomaya.m kaaya.m upapanno||
sa~n~naa-vedayita-nirodha.m samaapajjeyya pi||
vu.t.thaheyya pi,||
natth'eta.m .thaanan" ti.|| ||

 

 

Tatiyam pi kho aayasmaa Saariputto bhikkhuu aamantesi:|| ||

"Idh'aavuso, bhikkhu siilasampanno||
samaadhisampanno||
pa~n~naasampanno||
sa~n~naa-vedayita-nirodha.m samaapajjeyya pi||
vu.t.thaheyya pi,||
atth'eta.m .thaana.m,||
no ce di.t.the va dhamme a~n~na.m aaraadheyya,||
atikkamm'eva kabali'nkaaraahaarabhakkhaana.m devaana.m sahavyata.m a~n~natara.m manomaya.m kaaya.m upapanno||
sa~n~naa-vedayita-nirodha.m samaapajjeyya pi||
vu.t.thaheyya pi,||
atth'eta.m .thaanan" ti.|| ||

Eva.m vutte aayasmaa Udaayii aayasmanta.m Saariputta.m etad avoca:|| ||

"A.t.thaana.m kho eta.m aavuso, Saariputta, anavakaaso||
ya.m so bhikkhu atikkamm'eva kabali'nkaaraahaarabhakkhaana.m devaana.m sahavyata.m a~n~natara.m manomaya.m kaaya.m upapanno||
sa~n~naa-vedayita-nirodha.m samaapajjeyya pi||
vu.t.thaheyya pi,||
natth'eta.m .thaanan" ti.|| ||

 

 

Atha kho ayasmato Saariputtassa etad ahosi:|| ||

Bhagavato pi kho me sammukhaa aayasmaa Udaayii yaavatatiyaka.m pa.tikkosati, na ca me koci bhikkhu anumodati.|| ||

Yannuunaaha.m tu.nhi assanni.|| ||

Atha kho Aayasmaa Saariputto tu.nhi ahosi:|| ||

Atha kho Bhagavaa ayasmanta.m Udaayi.m aamantesi:|| ||

Ka.m pana tva.m Udaayii, manomaya.m kaaya.m paccesii" ti?.|| ||

Ye te bhante devaa aruupino sa~n~naa-mayaa' ti.|| ||

Kin nu kho kuyha.m Udaayii baalassa avyattassa bha.nitena?|| ||

Tva.m pi naama bha.nitabba.m ma~n~nasii" ti?|| ||

Atha kho Bhagavaa aayasmanta.m Aananda.m aamantesi:|| ||

Atthi naama Aananda thera.m bhikkhu.m vihesiyamaana.m ajjhupekkhi'ssatha.|| ||

Na hi naama Aananda kaaru~n~nam pi bhavissati theramhi bhikkhumhi vihesiyamaanamhii" ti?|| ||

Atha kho Bhagavaa bhikkhu aamantesi:|| ||

Idha bhikkhave, bhikkhu siilasampanno samaadhisampanno pa~n~naasampanno sa~n~naa-vedayita-nirodha.m samaapajjeyyapi vu.t.thaheyyapi atth'eta.m .thaana.m.|| ||

No ce di.t.the va dhamme a~n~na.m aaraadheyya, atikkammeva kabali'nkaaraahaarabhakkhaana.m devaana.m sahavyata.m a~n~natara.m manomaya.m kaaya.m upapanno sa~n~naa-vedayita-nirodha.m samaapajjeyyapi vu.t.thaheyyapi atth'eta.m .thaananti.|| ||

Idam avoca Bhagavaa, ida.m vatvaa sugato u.t.thaay aasanaa vihaara.m paavisi.|| ||

[195] Atha kho aayasmaa Aanando avirapakkantassa Bhagavato yenaayasmaa upavaano ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa aayasmanta.m upavaana.m etad avoca:|| ||

"Idh'aavuso upavaana, a~n~ne there bhikkhu vihesenti.|| ||

Maya.m te na pucchaama.|| ||

Anacchariya.m kho pan'eta.m aavuso upavaana ya.m Bhagavaa saaya.nhasamaya.m patisallaanaa vu.t.thito etad eva aarabbha udaahareyya.|| ||

Yathaa aayasmanta.m yevettha upavaana.m pa.tibhaaseyya. Idaan'eva amhaaka.m saarajja.m okkantanti.|| ||

"Atha kho Bhagavaa saaya.nhasamaya.m patisallanaa vu.t.thito yena upa.t.thaanasaalaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa pa~n~natena aasane nisiidi.|| ||

Nisajja kho Bhagavaa aayasmanta.m upavaana.m etad avoca:|| ||

Katiihi nu kho upavaana, dhammehi samannaagato thero bhikkhu sabrahmcaariina.m piyo ca hoti manaapo ca garu ca bhaavaniiyocaa ti?|| ||

Pa~ncahi bhante, dhammehi samannaagato thero bhikkhu sabrahmcaariina.m piyo ca hoti manaapo ca garu ca bhaavaniyo ca.|| ||

Katamehi pa~ncahi?|| ||

Idha bhante, thero bhikkhu siilavaa hoti, paatimokkhasa.mvarasa.mvuto viharati aacaaragocara sampanno a.numattesu vajjesu bhayadassaavii,||
samaadaaya sikkhati sikkhaapadesu.|| ||

Bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo,||
ye te dhammaa aadikalyaa.naa||
majjhe kalyaa.naa||
pariyosaana-kalyaa.naa saatthaa savya~njanaa kevalaparipu.n.na.m parisuddha.m brahmcaariiya.m abhivadanti,||
tathaaruupaassa dhammaa bahussutaa honti dhataa vacasaa paricitaa manasaanupekkhitaa di.t.thiyaa suppa.tividdhaa.|| ||

Kalyaa.navaaco hoti kalyaa.navaakkara.no poriyaa vaacaaya samannaagato vissa.t.thaaya anelagalaaya atthassa vi~n~naapaniyaa.|| ||

Catunta.m jhanaana.m aabhicetasikaana.m di.t.thadhammesukhavihaaraana.m nikaamalaabhii hoti,||
akicchalaabhii akasiralaabhii.|| ||

Aasavaana.m khayaa anaasava.m ceto-vimutti.m pa~n~naavimuttii.m di.t.the va dhamme saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa upasampajja viharati.|| ||

Imehi kho bhante pa~ncahi dhammehi samannaagato thero bhikkhu sabrahmcaariina.m piyo ca hoti manaapo ca garu ca bhaavaniiyo caati.|| ||

[196] Saadhu! Saadhu!||
Upavaana, imehi kho upavaana,||
pa~ncahi dhammehi samannaagato thero bhikkhu sabrahmcaariina.m piyo ca hoti manaapo ca garu ca bhaavaniiyo ca.|| ||

Ime ce Upavaana,||
pa~nca dhammaa therassa bhikkhuno na sa.mvijjeyyu.m,||
kena na.m sabrahmcaarii sakkareyyu.m garu kareyyu.m maaneyyu.m puujeyyu.m kha.n.diccena paaliccena valittacataaya?|| ||

Yasmaa ca kho Upavaana,||
ime pa~nca dhammaa therassa bhikkhuno sa.mvijjanti,||
tasmaa na.m sabrahmcaarii sakkaronti garukaronti maanenti pujentii" ti.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement