Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Anguttara Nikaya
Pa~ncaka-Nipaata
XVII. Aaghaata Vaggo

Sutta 167

Codanaa Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts] Saavatthinidaana.m|| ||

Tatra kho aayasmaa Saariputto bhikkhu aamanteyi:||
"Aavuso bhikkhavo" ti.|| ||

"Aavuso" ti kho te bhikkhu aayasmato Saariputtassa paccassosu.m.|| ||

Aayasmaa Saariputto etad avoca:|| ||

"Codakena aavuso,||
bhikkhunaa para.m codetukaamena pa~nca dhamme ajjhatta.m upa.t.thapetvaa paro codetabbo.|| ||

Katame pa~nca?|| ||

2. Kaalena vakkhaami||
no akaalena,||
bhuutena vakkhaami||
no abhuutena,||
sa.nhena vakkhaami||
no pharusena,||
atthasa.mhitena vakkhaami||
no anatthasa.mhitena,||
mettacittena vakkaami||
no dosantarena.|| ||

Codakena aavuso, bhikkhunaa para.m codetukaamena ime pa~nca dhamme ajjhatta.m upa.t.thapetvaa paro codetabbo.|| ||

3. Idhaaha.m aavuso, ekacca.m puggala.m passaami akaalena codiyamaana.m||
no kaalena kupita.m,||
abhutena codiyamaana.m||
no bhutena kupita.m,||
pharusena codiyamaana.m||
no sa.nhena kupita.m,||
anatthasa.mhitena codiyamaana.m||
no atthasa.mhitena kupita.m,||
dosantarena codiyamaana.m||
no mettacittena kupita.m.|| ||

4. Adhammacuditassa aavuso, bhikkhuno pa~ncah'aakaarehi avippa.tisaaro upadahitabbo:|| ||

'Akaalenaayasmaa cudito||
no kaa- [197] lena,||
ala.m te avippa.tisaaraaya,|| ||

abhutenaayasmaa cudito||
no bhutena,||
ala.m te avippa.tisaaraaya,|| ||

pharusenaayasmaa cudito||
no sa.nhena,||
ala.m te avippa.tisaaraaya.|| ||

anatthasa.mhitenaayasmaa cudito||
no atthasa.mhitena,||
ala.m te avippa.tisaaraaya.|| ||

dosantarenaayasmaa cudito||
no mettacittena,||
ala.m te avippa.tisaaraayaa' ti.|| ||

Adhammacuditassa aavuso,||
bhikkhuno imehi pa~ncah'aakaarehi avippa.tisaaro upadahitabbo.|| ||

5. Adhammacodakassa aavuso,||
bhikkhuno pa~ncah'aakaarehi vippa.tisaaro upadahitabbo:|| ||

'Akaalena te aavuso cudito||
no kaalena,||
ala.m te vippa.tisaaraaya.|| ||

abhuutena te aavuso cudito||
no bhuutena,||
ala.m te vippa.tisaaraaya.|| ||

pharusena te aavuso cudito||
no sa.nhena,||
ala.m te vippa.tisaaraaya.|| ||

anatthasa.mhitena te aavuso cudito||
no atthasa.mhitena,||
ala.m te vippa.tisaaraaya.|| ||

dosantarena te aavuso cudito||
no mettacittena,||
ala.m te vippa.tisaaraayaa' ti.|| ||

Adhammacodakassa aavuso,||
bhikkhuno imehi pa~ncah'aakaarehi vippa.tisaaro upadahitabbo.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Yathaa na a~n~no pi bhikkhu abhutena codetabba.m ma~n~neyyaa ti.|| ||

 

 

6. Idha panaaha.m aavuso,||
ekacca.m puggala.m passaami kaalena codiyamaana.m||
no akaalena kupita.m,||
bhutena codiyamaana.m||
no abhutena kupita.m,||
sa.nhena codiyamaana.m||
no pharusena kupita.m,||
atthasa.mhitena codiyamaana.m||
no anatthasa.mhitena kupita.m,||
mettacittena codiyamaana.m||
no dosantarena kupita.m.|| ||

7. Dhammacuditassa aavuso,||
bhikkhuno pa~ncah'aakaarehi vippa.tisaaro upadahitabbo:|| ||

'Kaalenaayasmaa cudiko||
no akaalena,||
ala.m te vippa.tisaaraaya.|| ||

bhutenaayasamaa cudito||
no abhuutena,||
ala.m te vippa.tisaaraaya.|| ||

sa.nhenaayasmaa cudito||
no pharusena,||
ala.m te vippa.tisaaraaya.|| ||

atthasa.mhitenaayasmaa cudito,||
no anatthasa.mhitena,||
ala.m te vippa.tisaaraaya.|| ||

mettacittenaayasmaa cudito||
no dosantarena,||
ala.m te vippa.tisaaraayaa' ti.|| ||

[198] Dhammacuditassa aavuso,||
bhikkhuno imehi pa~ncah'aakaarehi vippa.tisaaro upadahitabbo:|| ||

 

 

8. Dhammacodakassa aavuso,||
bhikkhuno pa~ncah'aakaarehi avippa.tisaaro upadahitabbo:|| ||

'Kaalena te aavuso, cudito||
no akaalena,||
ala.m te avippa.tisaaraaya.|| ||

bhutena te aavuso, cudito||
no abhutena,||
ala.m te avippa.tisaaraaya.|| ||

Sa.nhena te aavuso, cudito||
no pharusena,||
ala.m te avippa.tisaaraaya.|| ||

Atthasa.mhitena te aavuso, cudito,||
no anatthasa.mhitena||
ala.m te avippa.tisaaraaya.|| ||

Mettacittena te aavuso, cudito||
no dosantarena,||
ala.m te avippa.tisaaraayaa' ti.|| ||

Dhammacodakassa aavuso,||
bhikkhuno imehi pa~ncah'aakaarehi avippa.tisaaro upadahitabbo.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Yathaa a~n~no pi bhikkhu bhutena codetabba.m ma~n~neyyaa ti.|| ||

 

 

9. Cuditena aavuso, puggalena dviisu dhammesu pati.t.thaatabba.m:||
sacce ca||
akuppe ca.|| ||

Ma.m ce pi aavuso, pare codeyyu.m||
kaalena vaa akaalena vaa,||
bhutena vaa abhuttena vaa,||
sa.nhena vaa pharusena vaa,||
atthasa.mhitena vaa anatthasa.mhitena vaa,||
mettacittena vaa dosantarena vaa,||
aham pi dviisu yeva dhammesu pati.t.thaheyya.m:||
sacce ca||
akuppe ca.|| ||

Sace jaaneyya.m||
'atth'eso mayi dhammo' ti,||
'atthi' ti||
na.m vadeyya.m||
'sa.mvijjat'eso mayi dhammo' ti.|| ||

Sace jaaneyya.m||
'natth'eso mayi dhammo' ti,||
'n'atthi' ti||
na.m vadeyya.m||
'neso dhammo mayi sa.mvijjatii'" ti.|| ||

10. "Evam pi kho te Saariputta,||
vuccamaanaa atha ca pan'idh'ekacce moghapurisaa na padakkhi.na.m ga.nhantii" ti?|| ||

11. "Ye te bhante, puggalaa assaddhaa jivikatthaa na sad- [199] dhaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajitaa,||
sa.thaa maayaavino ke.tubhino uddhataa unna.laa capalaa mukharaa viki.n.na-vaacaa indriyesu aguttadvaaraa bhojane amatta~n~nuno jaagariya.m ananuyuttaa saama~n~ne anapekkhavanto sikkhaaya na tibbagaaravaa,||
baahulikaa saathalikaa okkmane pubba'ngamaa paviveke nikkhitta-dhuraa kusiitaa hiinaviriyaa mu.t.thassatino asampajaanaa asamaahitaa vibhanta-cittaa duppa~n~naa e.lamuugaa,||
te mayaa eva.m vuccamaanaa na padakkhi.na.m ga.nhanti.|| ||

Ye pana te bhante, kulaputtaa saddhaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajitaa,||
asa.thaa amaayaavino ake.tubhino anuddhataa anunna.laa acapalaa amukharaa aviki.n.na-vaacaa indriyesu guttadvaaraa bhojane matta~n~nuno jaagariya.m anuyuttaa saama~n~ne apekkhavanto sikkhaaya tibbagaaravaa,||
na baahulikaa na saathalikaa okkmane nikkhitta-dhuraa paviveke pubba'ngamaa aaraddhaviriyaa pahitattaa upa.t.thitasatino sampajaanaa samaahitaa ekagga-cittaa pa~n~navanto ane.lamuugaa,||
te mayaa eva.m vuccamaanaa padakkhi.na.m ga.nhantii" ti.|| ||

12. "Ye te Saariputta, puggalaa assaddhaa jivikatthaa na saddhaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajitaa,||
sa.thaa maayaavino ke.tubhino uddhataa unna.laa capalaa mukharaa viki.n.na-vaacaa indriyesu aguttadvaaraa bhojane amatta~n~nuno jaagariya.m ananuyuttaa saama~n~ne anapekkhavanto sikkhaaya na tibbagaaravaa,||
baahulikaa saathalikaa okkmane pubba'ngamaa paviveke nikkhitta-dhuraa kusiitaa hiinaviriyaa mu.t.thassatino asampajaanaa asamaahitaa vibbhanta-cittaa duppa~n~naa e.lamuugaa,||
ti.t.thantu te.|| ||

Ye pana te Saariputta, kulaputtaa saddhaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajitaa,||
asa.thaa amaayaavino ake.tubhino anuddhataa anunna.laa acapalaa amukharaa aviki.n.na-vaacaa indriyesu guttadvaaraa bhojane matta~n~nuno jaagariya.m anuyuttaa saama~n~ne apekkhavanto sikkhaaya tibbagaaravaa,||
na baahulikaa na saathalikaa okkmane nikkhitta-dhuraa paviveke pubba'ngamaa aaraddhaviriyaa pahitattaa upa.t.thitasatino sampajaanaa samaahitaa ekagga-cittaa pa~n~navanto ane.lamuugaa,||
te tva.m Saariputta, [200] vadeyyaasi.|| ||

Ovada Saariputta, sabrahmcaarii,||
anusaasa Saariputta, sabrahmacaarii,||
'asaddhammaa vu.t.thaapetvaa saddhamme pati.t.thaapessaami sabrahmcaari' ti.|| ||

Eva.m hi te Saariputta, sikkhitbban" ti.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement