Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Anguttara Nikaya
Pa~ncaka-Nipaata
XVIII. Upaasaka Vaggo

Sutta 179

Gihii Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts][than]Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati.|| ||

Atha kho Anaathapi.n.diko gahapati pa~nca-mattehi upaasakasatehi parivuto yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Atha kho Bhagavaa aayasmanta.m Saariputta.m aamantesi:|| ||

Ya.m ki~nci Saariputta,||
jaaneyyaatha gihi.m odaatavasana.m pa~ncasu sikkhaapadesu sa.mvutakammanta.m,||
catunna~n ca aabhicetasikaana.m di.t.thadhamma sukhavihaaraana.m nikaamalaabhi.m akicchalaabhi.m akasiralaabhi.m,||
so aaka'nkamaano attanaa va attaana.m vyaakareyya: "khii.nanirayomhi khii.natiracchaanayoniyo 3- khii.napettivisayo khii.naapaayaduggativinipaato sotaapanno ham asmi avinipaatadhammo niyato sambodhiparaayano" ti.|| ||

Katamesu pa~ncasu sikkhaapadesu sa.mvutakammanto hoti?|| ||

[212] Idha Saariputta,||
ariyasaavako paa.naatipaataa pa.tivirato hoti.|| ||

Adinnaadaanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Kaaramasu micchaacaaraa pa.tivirato hoti.|| ||

Musaavaadaa pa.tivirato hoti.|| ||

Suraamerayamajjapamaada.t.thaanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Imesu pa~ncasu sikkhaapadesu sa.mvutakammanto hoti.|| ||

Katamesa.m catunna.m aabhicetasikaana.m di.t.tha-dhamma-sukha-vihaaraana.m nikaamalaabhii hoti akicchalaabhii akasiralaabhii?|| ||

Idha Saariputta,||
ariyasaavako Buddhe aveccappasaadena samannaagato hoti: "Iti pi so Bhagavaa araha.m Sammaa-sambuddho vijjaa-cara.na-sampanno sugato loka-viduu anuttaro purisa-damma-saarathii satthaa devamanumassaana.m buddho Bhagavaati" ti.|| ||

Ayam assa pa.thamo aabhicetasiko di.t.thadhammasukhavihaaro adhigato hoti avisuddhassa cittassa visuddhiyaa apariyodaatassa cittassa pariyodapanaaya.|| ||

Puna ca para.m Saariputta,||
ariyasaavako dhamme aveccappasaadena samannaagato hoti:||
"svaakkhaato Bhagavataa dhammo sandi.t.thiko akaaliko ehipassiko opanayiko paccatta.m veditabbo vi~n~nuuhii" ti.|| ||

Ayam assa dutiyo aabhicetasiko di.t.thadhammasukhavihaaro adhigato hoti avisuddhassa cittassa visuddhiyaa apariyodaatassa cittassa pariyodapanaaya.|| ||

Puna ca para.m Saariputta,||
ariyasaavako sa'nghe aveccappasaadena samannaagato hoti:||
"supa.tipanno Bhagavato saavakasa'ngho,||
ujupa.tipanno Bhagavato saavakasa'ngho,||
~naayapa.tipanno Bhagavato saavakasa'ngho,||
saamiicipa.tipanno Bhagavato saavakasa'ngho,||
yad ida.m cattaari purisayugaani a.t.tha purisapuggalaa,||
esa Bhagavato saavakasa'ngho aahuneyyo paahuneyyo dakkhi.neyyo a~njalikara.niyo anuttara.m pu~n~nakkhetta.m lokassaa" ti.|| ||

Ayam assa tatiyo aabhicetasiko di.t.thadhammasukhavihaaro adhigato [213] hoti avisuddhassa cittassa visuddhiyaa apariyodaatassa cittassa pariyodapanaaya.|| ||

Puna ca para.m Saariputta,||
ariyasaavako ariyakantehi siilehi samannaagato hoti akha.n.dehi acchiddehi asabalehi akammaasehi bhujissehi vi~n~nuppasatthehi aparaama.t.thehi samaadhisa.mvttanikehi.|| ||

Ayam assa catuttho aabhicetasiko di.t.thadhammasukhavihaaro adhigato hoti avisuddhassa cittassa visuddhiyaa apariyodaatassa cittassa pariyodapanaaya.|| ||

Imesa.m catunna.m aabhicetasikaana.m di.t.tha-dhamma-sukha-vihaaraana.m nikaamalaabhii akicchalaabhii Akasiralaabhii.|| ||

Ya.m ki~nci Saariputta,||
jaaneyyaatha gihi.m odaatavasana.m pa~ncasu sikkhaapadesu sa.mvutakammanta.m,||
imesa~nca catunna.m aabhicetasikaana.m di.t.thadhammsukhavihaaraana.m nikamalaabhi.m akicchalaabhi.m akasiralaabhi.m,||
so aaka'nkhamaano attanaa va attaana.m vyaakareyya: khii.nanirayomhi khii.natiracchaanayoniyo khii.napettivisayo khii.naapaayaduggativinipaato sotaapanno ham asmi avinipaatadhammo niyato sambodhiparaayano" ti.|| ||

 

Nirayesu bhaya.m disvaa paapaani parivajjaye,||
Ariyadhamma.m samaadaaya pa.n.dito parivajjaye.|| ||

Na hi.mse paa.nabhutaani vijjamaane parakkame,||
Musaa ca na bha.ne jaana.m adinna.m na paraamase,||
sehi daarehi santu.t.tho paradaara.m ca naarame,||
meraya.m vaaru.ni.m jantu na pive cittamohani.m.|| ||

Anussareyya samBuddha.m dhamma.m caanuvitakkaye,||
avyaapajjha.m hita.m citta.m devalokaaya bhaavaye.|| ||

Upa.t.thite deyyadhamme pu~n~natthassa jigi.msato,||
santesu pa.thama.m dinnaa vipulaa hoti dakkhi.naa.|| ||

Santo bhave pavakkhaami, Saariputta, su.naahi me,||
[214] 'Iti ka.nhaayu setaasu rohi.niisu hariisu vaa,||
Kammaasaasu saruupaasu gosu paarevataasu vaa,||
Yaasu kaasu ca etaasu danto jaayati pu'ngavo,||
dhorayho balasampanno kalyaa.najavanikkamo,||
tam eva bhaare yu~njanti naassava.n.na.m parikkhare,||
evam eva manussesu yasmi.m kasmi~nci1- jaatiye,||
khattiye braahma.ne vesse sudde ca.n.daalapukkuse,||
yaasu kaasu ca etaasu danto jaayati subbato,||
dhamma.t.tho siilasampanno saccavaadi hiriimano,||
pahiinajaatimara.no brahmacariyassa kevalii,||
pannabhaaro visa.myutto katakicco anaasavo,||
paaragu sabbadhammaana.m anupaadaaya nibbuto,||
tasmi.m ca viraje khette vipulaa hoti dakkhi.naa.|| ||

Baalaa ca avijaanantaa dummedhaa assutaavino,||
bahiddhaa denti daanaani na hi sante upaasare.|| ||

Ye ca sante upaasenti sappa~n~ne dhiirasammate,||
saddhaa ca n'esa.m sugate muulajaataa pati.t.thitaa,||
devaloka.m ca te yanti kule vaa idha jaayare,||
anupubbena nibbaana.m adhigacchanti pa.n.ditaati.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement