Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Anguttara Nikaaya
Chakka-Nipata
II: Saaraa.niiya-Vagga

Sutta 12

Dutiya Saaraa.niiya Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts][than]Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati||
Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Tatra kho Bhagavaa bhikkhu aamantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhuu Bhagavato paccassosu.m.|| ||

Bhagavaa etad avoca:|| ||

2. Cha yime bhikkhave dhammaa saaraa.niiyaa piyakara.naa garukara.naa sa'ngahaaya avivaadaaya saamaggiyaa eki bhaavaaya sa.mvattanti.|| ||

Katame cha?|| ||

2. Idha, bhikkhave, bhikkhuno metta.m kaayakamma.m paccupa.t.thita.m hoti sabrahmacaariisu aavi c'eva raho ca:|| ||

Ayam pi dhammo saaraa.niiyo piyakara.no garukara.no sa'ngahaaya avivaadaaya saamaggiyaa ekiibhaavaaya sa.mvattati.|| ||

3. Puna ca para.m bhikkhave bhikkhuuno metta.m vaciikamma.m paccupa.t.thita.m hoti sabrahmacaariisu aavi c'eva raho ca:|| ||

Ayam pi dhammo saaraa.niiyo piyakara.no garukara.no sa'ngahaaya avivaadaaya saamaggiyaa ekiibhaavaaya sa.mvattati.|| ||

4. Puna ca para.m bhikkhave bhikkhuno metta.m manokamma.m paccupa.t.thita.m hoti sabrahmacaariisu aavi c'eva raho ca:|| ||

Ayam pi dhammo saaraa.niiyo piyakara.no garukara.no sa'ngahaaya avivaadaaya saamaggiyaa ekiibhaavaaya sa.mvattati.|| ||

5. Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu ye te laabhaa dhammikaa dhammaladdhaa antamaso pattapariyaapannamattam pi,||
tathaaruupehi laabhehi appa.tivibhattabhogii hoti,||
[290] siilavantehi sabrahmacaariihi saadhaara.nabhogii.|| ||

Ayam pi dhammo saaraa.niiyo piyakara.no garukara.no sa'ngahaaya avivaadaaya saamaggiyaa ekiibhaavaaya sa.mvattati.|| ||

6. Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu yaani taanii siilaani akha.n.daani acchiddaani asabalaani akammaasaani bhuujissaani vi~n~nuppasatthaani aparaama.t.thaani samaadhisa.mvattanikaani,||
tathaaruupehi siilehi siilasaama~n~nagato viharati sabrahmacaariihi aavi c'eva raho ca:|| ||

Ayam pi dhammo saaraa.niiyo piyakara.no garukara.no sa'ngahaaya avivaadaaya saamaggiyaa ekiibhaavaaya sa.mvattati.|| ||

7. Puna ca para.m bhikkhave bhikkhu yaaya.m di.t.thi ariyaa niiyyaa.nikaa niiyaati takkarassa sammaadukkhakkhayaaya,||
tathaaruupaaya di.t.thiyaa di.t.thisaama~n~nagato viharati sabrahmacaariisu aavi c'eva raho ca:|| ||

Ayam pi dhammo saaraa.niiyo piyakara.no garukara.no sa'ngahaaya avivaadaaya saamaggiyaa ekiibhaavaaya sa.mvattati.|| ||

Ayam pi dhammo saaraa.niyo piyakara.no garukara.no sa'ngahaaya avivaadaaya saamaggiyaa ekiibhaavaaya sa.mvattati.|| ||

Ime kho bhikkhave cha dhammaa saaraa.niyaa piyakara.naa garukara.naa sa'ngahaaya avivaadaaya saamaggiyaa ekiibhaavaaya sa.mvattantii ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement