Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Anguttara Nikaaya
Chakka-Nipata
II: Saaraa.niiya-Vagga

Sutta 16

Nakulapitu Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts][than]Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Bhaggesu viharati Su.msumaaragire Bhesakalaavane Migadaaye.|| ||

Tena kho pana samayena Nakulapitaa gahapati aabaadhiko hoti dukkhito baa.lhagilaano.|| ||

Atha kho Nakulamaataa gahapataanii Nakulapitara.m gahapati.m etad avoca:|| ||

2. Maa kho tva.m gahapati saapekkho kaalam akaasi.|| ||

Dukkhaa gahapati saapekkhassa kaalakiriyaa.|| ||

Garahitaa ca Bhagavataa saapekkhassa kaalakiriyaa.|| ||

3. Siyaa kho pana te gahapati evam assa:|| ||

"Nakulamaataa gahapataani mam'accayena na sakkhoti daarake posetu.m gharaavaasa.m sattharitun" ti.|| ||

Na kho pan'eta.m gahapati eva.m da.t.thabba.m.|| ||

Kusalaa'ha.m gahapati kappaasa.m kantitu.m,||
ve.ni.m olikhitu.m,||
sakkom'aha.m gahapati tav'accayena daarake posetu.m gha- [296] raavaasa.m santharitu.m.|| ||

Tasmaa ti ha tva.m gahapati maa saapekkho kaalam akaasi.|| ||

Dukkhaa gahapati saapekkhassa kaalakiriyaa.|| ||

Garahitaa ca Bhagavataa saapekkhassa kaalakiriyaa.|| ||

4. Siyaa kho pana te gahapati evam assa:|| ||

"Nakulamaataa gahapataanii mam'accayena a~n~na.m vara.m gamissatii" ti.|| ||

Na kho pan'eta.m gahapati eva.m da.t.thabba.m.|| ||

Tva.m c'eva kho gahapati jaanaasi, aha.m ca,||
yathaa no so.lasavassaani gaha.t.thaka.m brahmacariya.m samaaci.n.na.m.|| ||

Tasmaa ti ha tva.m gahapati maa saapekkho kaalam akaasi.|| ||

Dukkhaa gahapati saapekkhassa kaalakiriyaa.|| ||

Garahitaa ca Bhagavataa saapekkhassa kaalakiriyaa.|| ||

5. Siyaa kho pana te gahapati evam assa:|| ||

"Nakulamaataa gahapataanii mam'accayena na dassanakaamaa bhavissati Bhagavato,||
na dassanakaamaa bhikkhu-sa'nghassaa" ti.|| ||

Na kho pan'eta.m gahapati eva.m da.t.thabba.m.|| ||

Aha.m hi gahapati tav'accayena dassanakaamataraa c'eva bhavissaami Bhagavato,||
dassanakaamataraa ca bhikkhusa'nghassa.|| ||

Tasmaa ti ha tava.m gahapati maa saapekkho kaalam akaasi.|| ||

Dukkhaa gahapati saapekkhassa kaalakiriyaa.|| ||

Garahitaa ca Bhagavataa saapekkhassa kaalakiriyaa.|| ||

6. Siyaa kho pana te gahapati evam assa:|| ||

"Nakulamaataa gahapataanii mam'accayena na siilesu paripuurakaari.nii" ti.|| ||

Na kho pan'eta.m gahapati eva.m da.t.thabba.m.|| ||

Yaavataa kho gahapati tassa Bhagavato saavikaa gihii odaatavasanaa siilesu paripuurakaari.niyo,||
aha.m taasa.m a~n~nataraa.|| ||

Yassa kho pan'assa ka'nkhaa vaa vimati vaa,||
aya.m so Bhagavaa araha.m sammaa-sambuddho Bhaggesu viharati Su.msumaaragire Bhesakalaavane Migadaaye,||
ta.m Bhagavanta.m upasa'nkamitvaa pucchatu.|| ||

Tasmaa ti ha tva.m gahapati maa saapekkho [297] kaalam akaasi.|| ||

Dukkhaa gahapati saapekkhassa kaalakiriyaa.|| ||

Garahitaa ca Bhagavataa saapekkhassa kaalakiriyaa.|| ||

7. Siyaa kho pana te gahapati evam assa:|| ||

"Nakulamaataa gahapataanii na laabhinii ajjhatta.m cetosamathassaa" ti.|| ||

Na kho pan'eta.m gahapati eva.m da.ta.thababa.m.|| ||

Yaavataa kho gahapati tassa Bhagavato saavikaa gihii odaatavasanaa laabhiniyo ajjhatta.m cetosamathassa,||
aha.m taasa.m a~n~nataraa.|| ||

Yassa kho pan'assa ka'nkhaa vaa vimati vaa,||
aya.m so Bhagavaa araha.m sammaa-sambuddho Bhaggesu viharati Su.msumaaragire Bhesakalaavane Migadaaye,
ta.m Bhagavanta.m upasa'nkamitvaa pucchatu.|| ||

Tasmaa ti ha tva.m gahapati maa saapekkho kaalam akaasi.|| ||

Dukkhaa gahapati saapekkhassa kaalakiriyaa.|| ||

Garahitaa ca Bhagavataa saapekkhassa kaalakiriyaa.|| ||

8. Siyaa kho pana te gahapati evam assa:|| ||

"Nakulamaataa gahapataanii na imasmi.m dhamma-vinaye ogaadhappattaa patigaadhappattaa assaasappattaa ti.n.navicikicchaa vigatakatha.mkathaa vesaarajjappattaa aparappaccayaa Satthu saasane viharatii" ti.|| ||

Na kho pan'eta.m gahapati eva.m da.t.thabba.m.|| ||

Yaavataa kho gahapati tassa Bhagavato saavikaa gihii odaatavasanaa imasmi.m dhamma-vinaye ogaadhappattaa patigaadhappattaa assaasappattaa ti.n.navicikicchaa vigatakatha.mkataa vesaarajjappattaa aparappaccayaa Satthu saasane viharanti,||
aha.m taasa.m a~n~nataraa.|| ||

Yassa kho pan'assa ka'nkhaa vaa, vimati vaa,||
aya.m so Bhagavaa araha.m sammaa-sambuddho Bhaggesu viharati Su.msumaaragire Bhesakalaavane Migadaaye.|| ||

Ta.m Bhagavanta.m upasa'nkamitvaa pucchatu.|| ||

Tasmaa ti ha tva.m gahapati maa saapekkho kaalam akaasi.|| ||

Dukkhaa gahapati saapekkhassa kaalakiriyaa.|| ||

Garahitaa ca Bhagavataa saapekkhassa kaalakiriyaati.|| ||

 


 

9. Atha kho Nakulapituno gahapatissa Nakulamaa- [298] taara gahapataaniyaa iminaa ovaadena ovadiyamaanassa so aabaadho .thaanaso pa.tippassamhii,||
vu.t.thaahi ca Nakulapitaa gahapati tamhaa aabaadhaa.

Tathaa pahiino ca pana Nakulapituno gahapatissa so aabaadho ahosi.|| ||

Atha kho Nakulapitaa gahapati gilaanaa vu.t.thito aciravu.t.thito gela~n~naa,||
da.n.dam olubbha yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho Nakulapitara.m gahapati.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

10. Laabhaa te gahapati,||
suladdha.m te gahapati,||
yassa te Nakulamaataa gahapataanii anukampikaa atthakaamaa ovaadikaa anusaasikaa;|| ||

yaavataa kho gahapati mama saavikaa gihii odaatavasanaa siilesu paripuurakaari.niyo,||
Nakulamaataa gahapataanii taasa.m a~n~nataraa;|| ||

yaavataa kho gahapati mama saavikaa gihii odaatavasanaa laabhiniyo ajjhatta.m cetosamathassa,||
Nakulamaataa gahapataani taasa.m a~n~nataraa;|| ||

yaavataa kho gahapati mama saavikaa gihii odaatavasanaa imasmi.m dhamma-vinaye ogaadhappattaa patigaadhappattaa assaasappattaa||
ti.n.navicikicchaa vigatakatha.mkathaa vesaarajjappattaa aparappaccayaa Satthu saasane viharantiyo,||
Nakulamaataa gahapataanii taasa.m a~n~nataraa.|| ||

Laabhaa te gahapati,||
suladdha.m te gahapati,||
yassa te Nakulamaataa gahapataani anukampikaa atthakaamaa ovaadikaa anusaasikaa" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement