Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara Nikaaya
Chakkanipata
V. Dhammika Vagga

Sutta 43

Naaga Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts] Eva.m me suta.m.|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane anaatha pi.n.dikassa aaraame.|| ||

Atha kho Bhagavaa pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa patta ciivaram aadaaya Saavatthiya.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

Saavatthiya.m pi.n.daaya caritvaa pacchaabhatta.m pi.n.dapaata pa.tikkanto aayasmanta.m Aananda.m amantesi:|| ||

"Aayaam Aananda, yena pubbaaraamo Miigaaramaatu paa- [345] saado ten'upasa'nkamissaama divaavihaaraayaa" ti.|| ||

"Eva.m bhante" ti kho aayasmaa Aanando Bhagavato paccassosi.|| ||

Atha kho Bhagavaa aayasmataa Aanandena saddhi.m yena pubbaaraamo Migaaramaatu paasaado ten'upasa'nkami.|| ||

Atha kho Bhagavaa saaya.nhasamaya.m patisallaanaa vu.t.thito aayasmanta.m Aananda.m aamantesi:|| ||

"Aayaam Aananda, yena pubbako.t.thako ten'upasa'nkamissaama gattaani parisi~ncitu.m" ti.|| ||

"Eva.m bhante", ti kho aayasmaa Aanando Bhagavato paccassosi".|| ||

Atha kho Bhagavaa aayasmataa Aanandena saddhi.m yena pubbako.t.thako ten'upasa'nkami gattaani parisi~ncitu.m.|| ||

Pubbako.t.thake gattaani parisi~ncitvaa paccuttaritvaa ekaciivaro a.t.thaasi gattataani pubbaapayamaano.|| ||

2. Tena kho pana samayena ra~n~no Pasenadi-Kosalassa "Seto" naama naago mahaaturiyataalitavaaditena pubbako.t.thakaa paccuttarati.|| ||

Api'ssu ta.m jano disvaa evam aaha:|| ||

"Abhiruupo vata bho ra~n~no naago,||
dassaniiyo vata bho ra~n~no naago,||
paasaadiko vata bho ra~n~no naago,||
kaayuupapanno vata bho ra~n~no naago" ti.|| ||

Eva.m vutte aayasmaa Udaayi Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Hatthim eva nu kho bhante mahanta.m brahanta.m kaayuupapanna.m jano disvaa evam aaha:|| ||

'Naago vata bho naago' ti?|| ||

udaahu a~n~nam pi ka~nci mahanta.m brahanta.m kaayuupapanna.m jano disvaa evam aaha:|| ||

'Naago vata bho naago' ti?"|| ||

Hatthim pi kho Udaayi,||
mahanta.m brahanta.m kaayuupapanna.m jano disvaa evam aaha:|| ||

"Naago vata bho naago" ti.|| ||

Assam pi kho Udaayi,||
mahanta.m brahanta.m kaayupapanna.m jano disvaa evam aaha:|| ||

"Naago vata bho naago" ti.|| ||

Go.nam pi kho Udaayi,||
mahanta.m brahanta.m kaayupapanna.m jano disvaa evam aaha:|| ||

"Naago vata bho naago" ti.|| ||

Uragam pi kho Udaayi,||
mahanta.m brahanta.m kaayupapanna.m jano disvaa evam aaha:|| ||

"Naago vata ho naago" ti.|| ||

Rukkham pi kho [346] Udaayi,||
mahanta.m brahanta.m kaayupapanna.m jano disvaa evam aaha:|| ||

"Naago vata bho naago" ti.|| ||

Manussam pi kho Udaayi,||
mahanta.m brahanta.m kaayupapanna.m jano disvaa evam aaha:|| ||

"Naago vata bho naago" ti.|| ||

Api c'Udaayi,||
yo sadevake loke samaarake sabrahmake,||
sassama.nabraahma.niyaa pajaaya sadeva-manussaaya,||
aagu.m na karoti kaayena vaacaaya manasaa,||
'tam aha.m naago' ti bruumi" ti.|| ||

"Acchariya.m bhante,||
ababhuuta.m bhante,||
yaava subhaasita~n c'ida.m bhante, Bhagavataa:|| ||

'Api ca Udaayi,||
yo sadevake loke samaarake sabrahmake,||
sassama.nabraahma.niyaa pajaaya sadeva-manussaaya,||
aagu.m na karoti kaayena vaacaaya manasaa,||
"tam aha.m naago" ti bruumi' ti.|| ||

Ida~n ca panaaha.m bhante,||
Bhagavato subhaasita.m imaahi gaathaahi anumodaami:|| ||

Manussabhuuta.m sambuddha.m attadanta.m samaahita.m||
Iriiyamaana.m brahmapathe cittassupasame rata.m.|| ||

Ya.m manussaa namassanti sabbadhammaana paaragu.m,||
Devaa pi na.m namassanti: iti me arahato suta.m.|| ||

Sabbasa~n~nojanaatiita.m vanaa nibbaanam aagata.m||
Kaamehi nekkhammarata.m mutta.m selaa va ka~ncana.m.|| ||

Sabbe accarucii naago Himavaa'~n~ne siluccaye||
Sabbesa.m naaganaamaana.m saccanaamo anuttaro.|| ||

Naaga.m vo kittayissaami, na hii aagu.m karoti so||
Soracca.m avihi.msaa ca paadaa naagassa te duve.|| ||

Tapo ca brahmacariya.m cara.naa naagassa tyaapare||
Saddhaahattho mahaanaago upekkhaasetadantavaa.|| ||

Sati giivaa, siro pa~n~naa, viima.msaa dhammacittanaa,||
Dhammakuucchi samaavaapo, viveko tassa vaaladhi.|| ||

So jhaayii assaasarato ajjhatta.m susamaahito,||
Gaccha.m samaahito naago, .thito naago samaahito.|| ||

Seyya.m samaahito naago, nisinno pi samaahito||
[347] Sabbattha sa.mvuto naago, esaa naagassa sampadaa|| ||

Bhuu~njati anavajjaani, saavajjaani na bhuu~njati||
Ghaasa.m acchaadana.m laddhaa, sannidhi.m parivajjaya.m.|| ||

Sa~n~nojana.m a.nu.m thuula.m sabba.m chetvaana bandhana.m||
Yena yen'eva gacchati, anapekkho'va gacchati.|| ||

Yathaa pi udake jaata.m pu.n.dariika.m pava.d.dhati,||
Na upalippati toyena sucigandha.m manorama.m.|| ||

Tath'eva loke sujaato buddho loke virajjati||
Na upalippati lokena toyena paduma.m yathaa.|| ||

Mahagginii pajjalito anaahaaruupasammati||
Sankhaaresuupasantesu nibbuto ti pavuccati.|| ||

Atth'assaaya.m vi~n~naapanii upamaa vi~n~nuhi desitaa,||
Vi~n~nassanti mahaanaagaa naaga.m naagena desita.m.|| ||

Viitaraago viitadoso vitamoho anaasavo,||
Sariira.m vijaha.m naago parinibbaati'naasavo" ti.

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement