Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara Nikaaya
Chakkanipata
V. Dhammika Vagga

Sutta 44

Migasaalaa Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati||
Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Atha kho aayasmaa Aanando pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivaram aadaaya yena Migasaalaaya upaasikaaya nivesana.m ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa pa~n~natte aasane nisiidi.|| ||

Atha kho Migasaalaa upaasikaa yen'aayasmaa Aanando ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa aayasmanta.m Aananda.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinnaa kho Migasaalaa upaasikaa aayasmanta.m Aananda.m etad avoca:|| ||

2. Katha.mkatha.m naamo aya.m bhante Aananda Bhagavataa dhammo desito a~n~neyyo,||
yatra hi naama brahmacaarii ca abrahmacaarii ca ubho samasamagatikaa bhavissanti abhi- [348] samparaaya.m?|| ||

Pitaa me bhante Puraa.no brahmacaarii ahosi aaraacaarii virato methunaa gaamadhammaa.|| ||

So kaalakato Bhagavataa vyaakato||
'sakadaagaamii satto Tusita.m kaaya.m upapanno' ti.|| ||

Pettaa piyo me bhante Isidatto abrahmacaarii ahosi sadaarasantu.t.tho,||
so pi kaalakato Bhagavataa vyaakato||
'sakadaagaamii satto Tusita.m kaaya.m upapanno' ti.|| ||

Katha.mkatha.m naamo aya.m bhante Aananda Bhagavataa dhammo desito a~n~neyyo,||
yatra hi naama brahmacaarii ca abrahmacaarii ca ubho samasamagatikaa bhavissanti abhisamparaayan ti?|| ||

'Eva.m kho pan'eta.m bhagini Bhagavataa vyaakatan' ti.|| ||

 


 

3. Atha kho aayasmaa Aanando Migasaalaaya upaasikaaya nivesane pi.n.dapaata.m gahetvaa u.t.thaay aasanaa pakkaami.|| ||

Atha kho aayasmaa Aanando pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkanto yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Aanando Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Idhaaha.m bhante pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivaram aadaaya yena Migasaalaaya upaasikaaya nivesana.m ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa pa~n~natte aasane nisiidi.m.|| ||

Atha kho bhante Migasaalaa upaasikaa yenaaha.m ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa ma.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinnaa kho bhante Migasaalaa upaasikaa ma.m etad avoca:|| ||

'Katha.mkatha.m naamo aya.m bhante Aananda Bhagavataa dhammo [139] desito a~n~neyyo,||
yatra hi naama brahmacaarii ca abrahmacaarii ca ubho samasamagatikaa bhavissanti abhisamparaaya.m?|| ||

Pitaa me bhante Puraa.no brahmacaarii ahosi aaraacaarii virato methunaa gaamadhammaa.|| ||

So kaalakato Bhagavataa vyaakato||
'sakadaagaamii satto Tusita.m kaaya.m upapanno' ti.|| ||

Pettaa piyo me bhante Isidatto abrahmacaarii ahosi sadaarasantu.t.tho,||
so pi kaalakato Bhagavataa vyaakato||
'sakadaagaamii [349] satto Tusita.m kaaya.m upapanno' ti.|| ||

Katha.m katha.m naamo aya.m bhante Aananda Bhagavataa dhammo desito a~n~neyyo,||
yatra hi naama brahmacaarii ca abrahmacaarii ca ubho samasamagatikaa bhavissanti abhisamparaayan ti?|| ||

Eva.m vutte aha.m bhante Migasaala.m upaasika.m etad avoca.m:|| ||

'Eva.m kho pan'eta.m bhagini Bhagavataa vyaakatan' ti.|| ||

Kaa c'Aananda Migasaalaa upaasikaa baalaa avyattaa ambhakaa ambhakasa~n~naa?|| ||

Ke ca purisapuggalaparopariye ~naa.ne!|| ||

 


 

Cha yime Aananda puggalaa santo sa.mvijjamaanaa lokasmi.m.|| ||

Katame cha?|| ||

4. Idh'Aananda ekacco puggalo sorato hoti sukhasa.mvaaso||
abhinandanti sabrahmacaarii ekattavaasena.|| ||

Tassa sava.nena pi akata.m hoti,||
baahusaccena pi akata.m hoti,||
di.t.thiyaa pi appa.tividdha.m hoti,||
saamayikam pi vimutti.m na labhati.|| ||

So kaayassa bhedaa para.m mara.naa haanaaya pareti||
no visesaaya,||
haanagaamii yeva hoti||
no visesagaami.|| ||

5. Idh'Aananda ekacco puggalo sorato hoti sukhasa.mvaaso||
abhinandanti sabrahmacaarii ekattavaasena.|| ||

Tassa sava.nena pi kata.m hoti||
baahusaccena pi kata.m hoti||
di.t.thiyaa pi pa.tividdha.m hoti||
saamayikam pi vimutti.m labhati.|| ||

So kaayassa bhedaa para.m mara.naa visesaaya pareti||
no haanaaya||
visesagaamii yeva hoti||
no haanagaami.|| ||

Tatr'Aananda pamaa.nakaa pami.nanti:|| ||

'Imassa pi te'va dhammaa,||
aparassa pi te'va dhammaa||
kasmaa tesa.m eko hiino,||
eko pa.niito' ti?|| ||

Ta.m hi tesa.m Aananda hoti diigha-ratta.m ahitaaya dukkhaaya.|| ||

Tatr'Aananda yvaaya.m puggalo sorato hoti sukhasa.mvaaso||
abhinandanti sabrahmacaari ekattavaasena.|| ||

Tassa sava.nena pi kata.m hoti||
baahusaccena pi kata.m hoti||
di.t.thiyaa pi suppa.tividdha.m hoti,||
saamayikam pi vimutti.m labhati||
ayam pi Aananda puggalo amunaa purimena puggalena abhikkantataro ca pa.niitataro ca.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Ima.m Aananda puggala.m dhammasoto nibbahati.|| ||

Tad antara.m ko jaaneyya a~n~natra Tathaagatena?|| ||

Tasmaa ti h'Aananda maa puggalesu pamaa.nakaa ahuvattha||
maa puggalesu pamaa.na.m ga.nhittha.|| ||

Kha~n~nati h'Aananda puggalesu pamaa.na.m ga.nhanto.|| ||

Aha.m vaa Aananda puggalesu pamaa.na.m ga.nheyya.m yo vaa pan'assa maadiso.|| ||

 


 

7. Idha pan'Aananda ekaccassa puggalassa kodhamaano adhigato hoti,||
samayena samaya~n c'assa lobhadhammaa uppajjanti.|| ||

Tassa sava.nena pi akata.m hoti,||
baahusaccena pi akata.m hoti,||
di.t.thiyaa pi appa.tividdha.m hoti,||
saamayikam pi vimutti.m na labhati.|| ||

So kaayassa bhedaa para.m mara.naa haanaaya pareti||
no visesaaya,||
haanagaamii yeva hoti||
no visesagaami.|| ||

Idha pan'Aananda ekaccassa puggalassa kodhamaano adhigato hoti,||
samayena samaya~n c'assa lobhadhammaa uppajjanti.|| ||

Tassa sava.nena pi kata.m hoti||
baahusaccena pi kata.m hoti||
di.t.thiyaa pi pa.tividdha.m hoti||
saamayikam pi vimutti.m labhati.|| ||

So kaayassa bhedaa para.m mara.naa visesaaya pareti||
no haanaaya||
visesagaamii yeva hoti||
no haanagaami.|| ||

Tatr'Aananda pamaa.nakaa pami.nanti:|| ||

'Imassa pi te'va dhammaa,||
aparassa pi te'va dhammaa||
kasmaa tesa.m eko hiino,||
eko pa.niito' ti?|| ||

Ta.m hi tesa.m Aananda hoti diigha-ratta.m ahitaaya dukkhaaya.|| ||

Tatr'Aananda yvaaya.m puggalo kodhamaano adhigato hoti,||
samayena samaya~n c'assa lobhadhammaa uppajjanti.|| ||

Tassa sava.nena pi kata.m hoti||
baahusaccena pi kata.m hoti||
di.t.thiyaa pi suppa.tividdha.m hoti,||
saamayikam pi vimutti.m labhati||
ayam pi Aananda puggalo amunaa purimena puggalena abhikkantataro ca pa.niitataro ca.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Ima.m Aananda puggala.m dhammasoto nibbahati.|| ||

Tad antara.m ko jaaneyya a~n~natra Tathaagatena?|| ||

Tasmaa ti h'Aananda maa puggalesu pamaa.nakaa ahuvattha||
maa puggalesu pamaa.na.m ga.nhittha.|| ||

Kha~n~nati h'Aananda puggalesu pamaa.na.m ga.nhanto.|| ||

Aha.m vaa Aananda puggalesu pamaa.na.m ga.nheyya.m yo vaa pan'assa maadiso.|| ||

 


 

Idha pan'Aananda ekaccassa puggalassa kodhamaano adhigato hoti||
samayena samaya~n c'assa vaciisankhaaraa uppajjanti.|| ||

Tassa sava.nena pi akata.m hoti,||
baahusaccena pi akata.m hoti,||
di.t.thiyaa pi appa.tividdha.m hoti,||
saamayikam pi vimutti.m na labhati.|| ||

So kaayassa bhedaa para.m mara.naa haanaaya pareti||
no visesaaya,||
haanagaamii yeva hoti||
no visesagaami.|| ||

Idha pan'Aananda ekacssa puggalassa kodhamaano adhigato hoti||
samayena samaya~nc'assa vaciisankhaaraa uppajjanti.

Tassa sava.nena pi kata.m hoti||
baahusaccena pi kata.m hoti||
di.t.thiyaa pi pa.tividdha.m hoti||
saamayikam pi vimutti.m labhati.|| ||

So kaayassa bhedaa para.m mara.naa visesaaya pareti||
no haanaaya||
visesagaamii yeva hoti||
no haanagaami.|| ||

Tatr'Aananda pamaa.nakaa pami.nanti:|| ||

'Imassa pi te'va dhammaa,||
aparassa pi te'va dhammaa||
kasmaa tesa.m eko hiino,||
eko pa.niito' ti?|| ||

Ta.m hi tesa.m Aananda hoti diigha-ratta.m ahitaaya dukkhaaya.|| ||

Tatr'Aananda yvaaya.m puggalo kodhamaano adhigato hoti||
samayena samaya~n c'assa vaciisankhaaraa uppajjanti.|| ||

Tassa sava.nena pi kata.m hoti||
baahusaccena pi kata.m hoti||
di.t.thiyaa pi suppa.tividdha.m hoti,||
saamayikam pi vimutti.m labhati||
ayam pi Aananda puggalo amunaa purimena puggalena abhikkantataro ca pa.niitataro ca.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Ima.m Aananda puggala.m dhammasoto nibbahati.|| ||

Tad antara.m ko jaaneyya a~n~natra Tathaagatena?|| ||

Tasmaa ti h'Aananda maa puggalesu pamaa.nakaa ahuvattha||
maa puggalesu pamaa.na.m ga.nhittha.|| ||

Kha~n~nati h'Aananda puggalesu pamaa.na.m ga.nhanto.|| ||

Aha.m vaa Aananda puggalesu pamaa.na.m ga.nheyya.m yo vaa pan'assa maadiso.|| ||

Kaa c'Aananda Migasaalaa upaasikaa baalaa avyattaa ambhakaa ambakapa~n~naa,||
ke ca purisapuggalaparopariye ~naa.ne?|| ||

Ime kho Aananda dasa puggalaa santo sa.mvijjamaanaa lokasmi.|| ||

Yathaaruupena Aananda siilena Puraa.no samannaagato ahosi,||
tathaaruupena siilena Isidatto samannaagato abhavissa||
na yidha Puraa.no Isidattassa gatim pi a~n~nassa.|| ||

Yathaaruupaaya ca Aananda pa~n~naaya Isidatto samannaagato ahosi,||
tathaaruupaaya pa~n~naaya Puraa.no samannaagate abhavissa,||
na yidha Isidatto Puraa.nassa gatim pi a~n~nassa.|| ||

Iti kho Aananda ime puggalaa ubho eka'ngahiinaa ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement