Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara Nikaaya
Chakkanipata
VI. Mahaa Vagga

Sutta 56

Phaggu.na Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts]Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati.|| ||

2. Tena kho pana samayena aayasmaa Phaggu.no aabaadhiko hoti dukkhito baa.lhagilaano.|| ||

Atha kho aayasmaa Aanando yena Bhagavaa ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa bhavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Aanando Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Aayasmaa bhante Phaggu.no aabaadhiko dukkhito baa.lhagilaano,||
saadhuu bhante Bhagavaa yen'aayasmaa Phaggu.no ten'upasa'nkamatu anukampa.m upaadaayaa" ti.|| ||

Adhivaasesi Bhagavaa tu.nhiibhaavena.|| ||

Atha kho Bhagavaa saaya.nhasamaya.m patisallaanaa vu.t.thito yen'aayasmaa Phaggu.no ten'upasa'nkami.|| ||

Addasaa kho aayasmaa Phaggu.no Bhagavanta.m duurato va aagacchanta.m,||
disvaana ma~ncake sama~nco pi.|| ||

Atha kho Bhagavaa aayasmanta.m Phaggu.na.m etad avoca:|| ||

"Ala.m Phaggu.na,||
maa tva.m ma~ncake sama~nco pi.|| ||

San'imaani aasanaani pure pa~n~nattaani,||
tatthaaha.m nisidissaami" ti.|| ||

Nisidi Bhagavaa pa~n~natte aasane.|| ||

Nisajja kho Bhagavaa aayasmanta.m Phaggu.na.m etad avoca:|| ||

"Kacci te Phaggu.na khamaniiya.m,||
kacci yaapaniiya.m,||
kacci dukkhaa vedanaa pa.tikkamanti,||
no abhikkamanti,||
pa.tikkamosaana.m pa~n~naayati,||
no abhikkamo" ti?|| ||

"Na me bhante khamaniiya.m,||
na yaapaniiya.m,||
baa.lhaa me dukkhaa vedanaa abhikkamanti,||
no pa.tikkamantii,||
abhikkamosaana.m pa~n~naayati,||
no pa.tikkamo.|| ||

Seyyathaa pi bhante,||
balavaa puriso ti.nhena sikharena muddhaana.m abhimattheyya,||
evam eva kho me bhante,||
adhimattaa vaataa mud- [380] dhaana.m hananti,||
na me bhante khamaniiya.m,||
na yaapaniiya.m,||
baa.lhaa me dukkhaa vedanaa abhikkamanti,||
no pa.tikkamanti,||
abhikkamosaana.m pa~n~naayati,||
no pa.tikkamo.|| ||

Seyyathaa pi bhante||
balavaa puriso da.lhena varattabandhena siise siisave.thana.m dadeyya,||
evam eva kho me bhante,||
adhimattaa siise siisa vdenaa,||
na me bhante khamaniiya.m,||
na yaapaniiya.m,||
baa.lhaa me dukkhaa vedanaa abhikkamanti,||
no pa.tikkamanti,||
abhikkamosaana.m pa~n~naayati,||
no pa.tikkamo.|| ||

Seyyathaa pi bhante,||
dakkho goghaatako vaa goghaatakantevaasi vaa ti.nhena govikantanena kucchi.m parikanteyya,||
evam eva kho me bhante,||
adhimattaa vaataa kucchi.m parikantanti,||
na me bhante khamaniiya.m,||
na yaapaniiya.m,||
baa.lhaa me dukkhaa vedanaa abhikkamanti,||
no pa.tikkamanti,||
abhikkamosaana.m pa~n~naayati,||
no pa.tikkamo.|| ||

Seyyathaa pi bhante,||
dvi balavanto purisaa dubbalatara.m purisa.m naanaabaahaasu gahetvaa a'ngaarakaasuyaa santaapeyyu.m paritaapeyyu.m,||
evam eva kho me bhante,||
adhimatto kaayasmi.m .daaho,||
na me bhante khamaniiya.m,||
na yaapaniiya.m,||
baa.lhaa me dukkhaa vedanaa abhikkamanti,||
no pa.tikkamanti,||
abhikkamosaana.m pa~n~naayati,||
no pa.tikkamo" ti.|| ||

Atha kho Bhagavaa aayasmanta.m Phaggu.na.m dhammiyaa kathaaya sandassetvaa samaadapetvaa samuttejetvaa sampaha.msetvaa u.t.thaay aasanaa pakkaami.|| ||

2. Atha kho aayasmaa Phaggu.no acirapakkantassa Bhagavato kaalamakaasi.|| ||

Tamhi c'assa samaye mara.nakaale indriyaani vippasidi.msu.|| ||

Atha kho aayasmaa Aanando yena [381] Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Aanando Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

"Aayasmaa bhante Phaggu.no acirapakkantassa Bhagavato kaalamakaasi.|| ||

Tamhi c'assa samaye mara.nakaale indriyaani vippasidi.msuu" ti.|| ||

"Ki.m h'Aananda Phaggu.nassa bhikkhuno indriyaani nappasiidissanti?|| ||

Phaggu.nassa Aananda bhikkhuno pa~ncahi oramhaagiyehi sa.myojanehi citta.m avimutta.m ahosi.|| ||

Tassa ta.m dhammadesana.m sutvaa pa~ncahi oramhaagiyehi sa.myojanehi citta.m vimutta.m.|| ||

 


 

Cha yime Aananda aanisa.msaa kaalena dhammasava.ne,||
kaalena atthupaparikkhaaya.|| ||

Katame cha?|| ||

3. Idh'Aananda bhikkhuno pa~ncahi oramhaagiyehi sa.myojanehi citta.m avimutta.m hoti.|| ||

So tamhi samaye mara.nakaale labhati Tathaagata.m dassanaaya.|| ||

Tassa Tathaagato dhamma.m deseti:||
aadi-kalyaa.na.m||
majjhe-kalyaa.na.m||
pariyosaana-kalyaa.na.m||
saattha.m savya~njana.m kevalaparipu.n.na.m parisuddha.m,||
brahmacariya.m pakaaseti.|| ||

Tassa ta.m dhammadesana.m sutvaa pa~ncahi oramhaagiyehi sa.myojanehi citta.m vimuccati.|| ||

Aya.m Aananda pa.thamo aanisa.mso kaalena dhammasava.ne.|| ||

4. Puna ca para.m Aananda bhikkhuno pa~ncahi oramhaagiyehi sa.myojanehi citta.m avimutta.m hoti.|| ||

So tamhi saye mara.nakaale na h'eva kho labhati Tathaagata.m dassanaaya,||
api ca kho Tathaagatasaavaka.m labhati dassanaaya.|| ||

Tassa Tathaagatasaavako dhamma.m deseti:||
aadi-kalyaa.na.m||
majjhe-kalyaa.na.m||
pariyosaana-kalyaa.na.m||
saattha.m savya~njana.m kevalaparipu.n.na.m parisuddha.m,||
brahmacariya.m pakaaseti.|| ||

Tassa ta.m dhammadena.m sutvaa pa~ncahi oramhaagiyehi sa.myojanehi citta.m vimuccati.|| ||

Aya.m Aananda dutiyo aanisa.mso kaalena dhammasava.ne.|| ||

5. Puna ca para.m Aananda bhikkhuno pa~ncahi oram- [382] haagiyehi sa.myojanehi citta.m avimutta.m hoti.|| ||

So tamhi samaye mara.nakaale na h'eva kho labhati Tathaagata.m dassanaaya,||
na pi Tathaagatasaavaka.m labhati dassanaaya,||
api ca kho yathaasuta.m yathaapariyatta.m dhamma.m cetasaa anuvitakketi,||
anuvicaareti,||
manasaanupekkhati.|| ||

Tassa yathaasuta.m yathaapariyatta.m dhamma.m cetasaa anuvitakkayato||
anuvicaarayato||
manasaanupekkhato||
pa~ncahi oramhaagiyehi sa.myojanehi citta.m vimuccati.|| ||

Aya.m Aananda tatiyo aanisa.mso kaalena dhammasava.ne kaalena atthuupaparikkhaaya.|| ||

6. Idh'Aananda bhikkhuno pa~ncahi oramhaagiyehi sa.myojanehi citta.m vimutta.m hoti,||
anuttare ca kho upadhisa'nkaye citta.m avimutta.m hoti.|| ||

So tamhi samaye mara.nakaale labhati Tathaagata.m dassanaaya.|| ||

Tassa Tathaagato dhamma deseti:||
aadi-kalyaa.na.m||
majjhe-kalyaa.na.m||
pariyosaana-kalyaa.na.m||
saattha.m savya~njana.m kevalaparipu.n.na.m parisuddha.m,||
brahmacariya.m pakaaseti.|| ||

Tassa ta.m dhammadesana.m sutvaa anuttare kho upadhisa'nkaye citta.m vimuccati.|| ||

Aya.m Aananda catuttho aanisa.mso kaalena dhammasava.ne.|| ||

7. Puna ca para.m Aananda bhikkhuno pa~ncahi oramhaagiyehi sa.myojanehi citta.m vimutta.m hoti||
anuttare ca kho upadhisa'nkaye citta.m avimutta.m hoti.|| ||

So tamhi samayehi mara.nakaale na h'eva kho labhati Tathaagata.m dassanaaya,||
api ca kho Tathaagatasaavaka.m labhati dassanaaya.|| ||

Tassa Tathaagata saavako dhamma.m deseti:||
aadi-kalyaa.na.m||
majjhe-kalyaa.na.m||
pariyosaana-kalyaa.na.m||
saattha.m savya~njana.m kevalaparipu.n.na.m parisuddha.m,||
brahmacariya.m pakaaseti.|| ||

Tassa ta.m dhammadesana.m sutvaa anuttare upadhisa'nkaye citta.m vimuccati.|| ||

Aya.m Aananda pa~ncamo aanisa.mso kaalena dhammasava.ne.|| ||

8. Puna ca para.m Aananda bhikkhuno pa~ncahi oramhaagiyehi sayojanehi citta.m vimutta.m hoti,||
anut- [383] tare ca kho upadhisa'nkaye citta.m avimutta.m hoti.|| ||

So tamhi samaye mara.nakaale na h'eva kho labhati Tathaagata.m dassanaaya,||
na pi Tathaagatasaavaka.m labhati dassanaaya,||
api ca kho yathaasuta.m yathaapariyatta.m dhamma.m cetasaa||
anuvitakketi||
anuvicaareti||
manasaanupekkhati.|| ||

Tassa yathaasuta.m yathaapariyatta.m dhamma.m cetasaa||
anuvitakkayato||
anuvicaarayato||
manasaanupekkhato||
anuttare upadhisa'nkhaye citta.m vimuccatii.|| ||

Aya.m Aananda cha.t.to aanisa.mso kaalena dhammasava.ne kaalena atthupaparikkhaaya.|| ||

Ime kho Aananda cha aanisa.msaa kaalena dhammasava.ne kaalena atthupaparikkhaayaa" ti.

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement