Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara Nikaaya
Chakkanipata
VI. Mahaa Vagga

Sutta 57

Cha.laabhijaati Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts]Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Rajagahe viharati Gijjhakuu.te pabbate.|| ||

Atha kho aayasmaa Aanando yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisidii.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Aanando Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

2. "Puura.nena bhante Kassapena cha.laabhijaatiyo pa~n~nattaa:||
ka.nhaabhijaati pa~n~nattaa,||
niilaabhijaati pa~n~nattaa,||
lohitaabhijaati pa~n~nattaa,||
haliddaahijaati pa~n~natataa,||
sukkaabhijaati pa~n~nattaa,||
paramasukkaabhijaati pa~n~nattaa.|| ||

Tatr'ida.m bhante Puura.nena Kassapena ka.nhaabhijaati pa~n~nattaa:||
orabhikaa suukarikaa saaku.nikaa maagavikaa luddaa macchaghaatakaa coraa coraghaatakaa bandhanaagaarikaa,||
ye vaa pan'a~n~ne pi keci kuruurakammantaa.|| ||

Tatr'ida.m bhante Puura.nena Kassapena niilaabhijaati pa~n~nattaa:||
bhikkhuu ka.n.takavuttikaa,||
ye vaa pan'a~n~ne pi keci kammavaadaa kiriyavaadaa.|| ||

Tatr'ida.m bhante Puura.nena Kassapena lohitaabhijaati pa~n~nattaa:||
niga.n.thaa ekasaa- [384] .takaa.|| ||

Tatr'ida.m bhante Puura.nena Kassapena ha.liddaabhijaati pa~n~nattaa:||
gihii odaatavasanaa acelakasaavakaa.|| ||

Tatr'ida.m bhante Puura.nena Kassapena suukkaabhijaati pa~n~nattaa:||
aajivakaa aajivikiniyo.|| ||

Tatr'ida.m bhante Puura.nena Kassapena paramasukkaabhijaati pa~n~nattaa:||
Nando Vaccho,||
Kiso Sa'nkicco,||
Makkhali Gosaalo.|| ||

Puura.nena bhante Kassapena imaa cha.laabhijaatiyo pa~n~nattaa" ti.|| ||

3. "Kim pan'Aananda Puura.nassa Kassapassa sabbo loko etad abhanujaanaati imaa cha.laabhijaatiyo pa~n~naapetun" ti?|| ||

"No h'eta.m bhante."|| ||

"Seyyathaa pi Aananda puuriso da.liddo assako anaa.l.likyo,||
tassa akaamakassa bila.m olaggeyyu.m,|| ||

'Ida.m te ambho purisa ma.msa.m ca khaaditabba.m mula~n ca anuppadaatabban' ti.|| ||

Evam eva kho Aananda Puura.nena Kassapena appa.ti~n~naaya etasa.m sama.na-braahma.naana.m imaa cha.laabhijaatiyo pa~n~nattaa yathaa ta.m baalena avyattena akhetta~n~nunaa akusalena.|| ||

 


 

Aha.m kho pan'Aananda cha.laabhijaatiyo pa~n~naapemi.|| ||

Ta.m su.naahi,||
saadhuka.m manasikarohi,||
bhaasissaami" ti.|| ||

"Eva.m bhante",||
ti kho aayasmaa Aanando Bhagavato paccassosi.|| ||

Bhagavaa etad avoca:|| ||

"Katamaa c'Aananda cha.laabhijaatiyo?|| ||

4. Idh'Aananda ekacco ka.nhaabhijaatiyo samaano||
ka.nha.m dhammaa abhijaayati.|| ||

Idh'Aananda ekacco ka.nhaabhijaatiyo samaano||
sukka.m dhamma.m abhijaayati.|| ||

Idh'Aananda ekacco ka.nhaabhijaatiyo samaano||
aka.nha.m asukka.m nibbaana.m abhijaayati.|| ||

Idh'Aananda ekacco [385] sukkaabhijaatiyo saamaano||
ka.nha.m dhamma abhijaayati.|| ||

Idh'Aananda ekacco sukkaabhijaatiyo samaano||
sukka.m dhamma.m abhijaayati.|| ||

Idh'Aananda ekacco sukkaabhijaatiyo samaano||
ak.nha.m asukka.m nibbaana.m abhijaayati.|| ||

5. Katha~n c'Aananda ka.nhaabhijaatiyo samaano||
ka.nha.m dhamma.m abhijaayati?|| ||

Idh'Aananda ekacco niice kule paccaajaato hoti||
ca.n.daala kule vaa||
nesaadakule vaa||
ve.nakule vaa||
rathakaarakale vaa||
pukkusa kule vaa,||
dalidde appannapaanabhojane kasiravuttike yattha kasirena ghaasacchaado labbhati.|| ||

So ca hoti dubba.n.no duddasiko oko.timako,||
bavhaabaadho kaa.no vaa||
ku.nii vaa||
kha~njo vaa||
pakkhahato vaa,||
na laabhii annassa paanassa vatthassa yaanassa maalaagandhavilepanassa seyyaavasathapadipeyyassa.|| ||

So kaayena duccarita.m carati,||
vaacaaya duccarita.m carati,||
manasaa duccarita.m carati.|| ||

So kaayena duccarita.m caritvaa,||
vaacaaya duccarita.m caritvaa,||
manasaa duccarita.m caritvaa,||
kaayassa bhedaa param mara.naa||
apaaya.m duggati.m vinipaata.m niraya.m upapajjati.|| ||

Eva.m kho Aananda ka.nhaabhijaatiyo samaano||
ka.nha.m abhijaayati.|| ||

6. Katha.m c'Aananda ka.nhaabhijaatiyo samaano||
sukka.m dhamma.m abhijaayati?|| ||

Idh'Aananda ekacco niice kule paccaajaato hoti||
ca.n.daala kule vaa||
nesaadakule vaa||
ve.nakule vaa||
rathakaarakale vaa||
pukkusa kule vaa,||
dalidde appannapaanabhojane kasiravuttike yattha kasirena ghaasacchaado labbhati.|| ||

So ca hoti dubba.n.no duddasiko oko.timako,||
bavhaabaadho kaa.no vaa||
ku.nii vaa||
kha~njo vaa||
pakkhahato vaa,||
na laabhii annassa paanassa vatthassa yaanassa maalaagandhavilepanassa seyyaavasathapadipeyyassa.|| ||

So kaayena sucarita.m carati||
vaacaaya sucarita.m carati||
manasaa sucarita.m carati.|| ||

So kaayena sucarita.m caritvaa||
vaacaaya sucarita.m caritvaa||
manasaa sucarita.m caritvaa||
kaayassa bhedaa param mara.naa||
sugati.m sagga.m loka.m upapajjati.|| ||

Eva.m kho Aananda ka.nhaabhijaatiyo samaano||
sukka.m dhamma.m abhijaayati.|| ||

7. Katha.m c'Aananda ka.nhaabhijaatiyo samaano||
aka.nha.m asukka.m nibbaana.m abhijaayati?|| ||

Idh'Aananda ekacco niice kule paccaajaato hoti||
ca.n.daala kule vaa||
nesaadakule vaa||
ve.nakule vaa||
rathakaarakale vaa||
pukkusa kule vaa,||
dalidde appannapaanabhojane kasiravuttike yattha kasirena ghaasacchaado labbhati.|| ||

So ca hoti dubba.n.no duddasiko [386] oko.timako.|| ||

So kesamassa.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa agaarasmaa anagaariya.m pabbajati.|| ||

So eva.m pabbajito samaano||
pa~nca niivara.ne pahaaya||
cetaso upakkilese pa~n~naaya dubbaliikara.ne,||
catusu satipa.t.thaanesu suppati.t.thitacitto||
sattabojjha'nge yathaabhuuta.m bhaavetvaa||
aka.nha.m asukka.m nibbaana.m abhijaayati.|| ||

Eva.m kho Aananda ka.nhaabhijaatiyo samaano||
aka.nha.m asukka.m nibbaana.m abhijaayati.|| ||

8. Katha~n c'Aananda sukkaabhijaatiyo samaano||
ka.nha.m dhamma.m abhijaayati?|| ||

Idh'Aananda ekacco ucce kule paccaajaato hoti: khattiya-mahaa-saarakule vaa||
braahma.na-mahaa-saarakule vaa||
gahapati-mahaa-saarakule vaa||
a.d.dhe mahaddhane mahaabhoge||
pahuta-jaataruuparajate||
pahuta-vittupakara.ne||
pahuta-dhanadha~n~ne.|| ||

So ca hoti abhiruupo dassaniiyo paasaadiko paramaaya va.n.napokkharataaya samannaagato,||
laabhii annassa paanassa vatthassa yaanassa maalaagandhavilepanassa seyyaavasathapadiipeyyassa.|| ||

So kaayena duccarita.m carati,||
vaacaaya duccarita.m carati,||
manasaa duccarita.m carati.|| ||

So kaayena duccarita.m caritvaa||
vaacaaya duccarita.m caritvaa||
manasaa duccarita.m caritvaa||
kaayassa bhedaa param mara.naa||
apaaya.m duggati.m viniipaata.m niraya.m upapajjati.|| ||

Eva.m kho Aananda sukkaabhijaatiyo samaano||
ka.nha.m dhamma.m abhijaayati.|| ||

9. Katha~n c'Aananda sukkaabhijaatiyo samaano||
sukka.m dhamma.m abhijaayati?|| ||

Idh'Aananda ekacco ucce kule paccaajaato hoti: khattiya-mahaa-saarakule vaa||
braahma.na-mahaa-saarakule vaa||
gahapati-mahaa-saarakule vaa||
a.d.dhe mahaddhane mahaabhoge||
pahuta-jaataruuparajate||
pahuta-vittupakara.ne||
pahuta-dhanadha~n~ne.|| ||

So ca hoti abhiruupo dassaniiyo paasaadiko paramaaya va.n.napokkharataaya samannaagato,||
laabhii annassa paanassa vatthassa yaanassa maalaagandhavilepanassa seyyaavasathapadiipeyyassa.|| ||

So ca hoti abhiruupo dassaniiyo paasaadiko paramaaya va.n.napokkharataaya samannaagato, laabhii annassa paanassavatthassa yaanassa maalaagandhavilepanassa yyovasathapadiipeyyassa.|| ||

So kaayena sucarita.m carati,||
vaacaaya sucarita.m carati,||
manasaa sucarita.m carati.|| ||

So kaayena sucarita.m caritvaa||
vacaaya sucarita.m caritvaa||
manasaa sucarita.m caritvaa||
kaayassa bhedaa param mara.naa||
sugati.m sagga.m loka.m upapajjati.|| ||

Eva.m kho Aananda suukkaabhijaatiyo samaano||
sukka.m dhamma.m abhijaayati.|| ||

10. Katha.m c'Aananda sukkaabhijaatiyo samaano aka.nha.m asukka.m nibbaana.m abhijaayati?|| ||

[387] Idh'Aananda ekacco ucce kule paccaajaato hoti: khattiya-mahaa-saarakule vaa||
braahma.na-mahaa-saarakule vaa||
gahapati-mahaa-saarakule vaa||
a.d.dhe mahaddhane mahaabhoge||
pahuta-jaataruuparajate||
pahuta-vittupakara.ne||
pahuta-dhanadha~n~ne.|| ||

So ca hoti abhiruupo dassaniiyo paasaadiko paramaaya va.n.napokkharataaya samannaagato,||
laabhii annassa paanassa vatthassa yaanassa maalaagandhavilepanassa seyyaavasathapadiipeyyassa.|| ||

So kesamassu.m ohaaretvaa kaasaayaani vatthaani acchaadetvaa aagaarasmaa anagaariya.m pabbajati.|| ||

So eva.m pabbajito samaano||
pa~nca niivara.ne pahaaya||
cetaso upakkilese pa~n~naaya dubbaliikara.ne,||
catusu satipa.t.thaanesu suppati.t.thitacitto||
sattabojjha'nge yathaabhuuta.m bhaavetvaa||
aka.nha.m asukka.m nibbaana.m abhijaayati.|| ||

Eva.m kho Aananda sukkaabhijaatiyo samaano||
aka.nha.m asukka.m nibbaana.m abhijaayati.|| ||

Imaa kho Aananda chalaabhijaatiyo" ti.

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement