Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Anguttara Nikaaya
Sattaka Nipaata

Sutta 20

Vassakaara Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society A'nguttara-Nikaaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][pts] EVA.M ME SUTA.M.|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Raajagahe viharati,||
Gijjhakuu.te pabbate.|| ||

Tena kho pana samayena raajaa Maagadho Ajaatasattu Vedehi putto Vajjii abhiyaatukaamo hoti.|| ||

So evam aaha:|| ||

'Aha.m ime Vajjii eva.m mahiddhike eva.m mahaanubhaave ucchecchaami Vajjii vinaasessaami Vajjii anayababyaasana.m aapaadessaamii Vajjii' ti.|| ||

Atha kho raajaa Maagadho Ajaatasattu Vedehi putto Vassakaara.m braahma.na.m Magadhamahaamatta.m aamantesi:|| ||

'Ehi tva.m braahma.na,||
yena Bhagavaa ten'upasa'nkama,||
upasa'nkamitvaa mama vacanena Bhagavato paade sirasaa vanda,||
appaabaadha.m appaata.nka.m lahu.t.thaana.m bala.m phaasuvihaara.m puccha:|| ||

"Raajaa bhante Maagadho Ajaatasattu Vedehi putto Bhagavato paade sirasaa vandati,||
appaabaadha.m appaata'nka.m lahu.t.thaana.m bala.m phaasuvihaara.m pucchatii' ti.|| ||

Eva~n ca vadehi:|| ||

Raajaa bhante Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto Vajjii abhiyaatukaamo.|| ||

So evam aaha:|| ||

"Aha.m ime Vajjii eva.m mahiddhike eva.m mahaanubhaave ucchecchaami Vajjii vinaasessaami Vajjii anayabyasana.m aapaadessaami Vajjii' ti.|| ||

Yathaa Bhagavaa vyaakararoti||
ta.m saadhuka.m uggavetvaa mama aaroceyyaasii.|| ||

Na hi tathaagataa vitatha.m bha.nantii" ti.|| ||

'Eva.m bho' ti kho Vassakaaro braahma.no Magadhamahaamatto ra~n~no Maagadhassa Ajaatasatutussa Vedehiputtassa pa.tissutvaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavataa saddhi.m sammodi,||
sammodaniiya.m katha.m saaraa.niya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisiinno kho Vassakaaro braahma.no Magadhamahaamatto Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Raajaa bho Gotama Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto bhoto Gotamassa paade sirasaa vandati,||
appaabaadha.m appaata'nka.m lahu.t.thaana.m bala.m phaasuvihaara.m pucchati eva~n ca vadeti.|| ||

Raajaa bho gota,||
Maagadho Ajaatasattu Vedehi-putto Vajjii abhiyaatukaamo.|| ||

So evam aaha:|| ||

Aha.m ime Vajjii eva.m mahiddhike eva.m mahaanubhaave ucchecchaami Vajjii vinaasessaami Vajjii anayabyasana.m aapaadessaami Vajjii ti.|| ||

2. Tena kho pana samayena aayasmaa Aanando Bhagavato pi.t.thito .thito hoti Bhagavanta.m vijayamaano.|| ||

Atha kho Bhagavaa aayasmanta.m Aananda aamantesi:|| ||

Kinti te Aananda suta.m||
Vajjii abhi.nha.m sannipaata bahulaa ti?|| ||

Suta.m me ta.m bhante,||
'Vajjii abhi.nha.m sannipaataa sannipaatabahulaa' ti.|| ||

Yaavakiiva~n ca Aananda,||
Vajjii abhi.nha.m sannipaataa bhavissanti sannipaatabahulaa,||
vuddhi yeva Aananda,||
Vajjiina.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani.|| ||

Kinti te Aananda, suta.m,||
'Vajjii samaggaa sannipatanti,||
samaggaa vu.t.thabhanti,||
samaggaa Vajjiikara.niiyaani karontii' ti?|| ||

Suta.m me ta.m bhante,||
'Vajjii samggaa sannipatanti,||
samaggaa vu.t.thabhanti,||
samaggaa Vajjiikara.niiyaani karontii' ti.|| ||

Yaavakiva~n ca Aananda,||
Vajjii samaggaa sannipatissanti,||
samaggaa vu.t.thahisnti,||
samaggaa Vajjiikara.niiyaani karissanti,||
vuddhi yeva Aananda,||
Vajjiina.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani.|| ||

|| ||

Kinti te Aananda, suta||
'Vajjii apa~n~natta.m na pa~n~napenti,||
pa~n~natta.m na samucchindanti,||
yathaa pa~n~natte poraa.ne Vajjiidhamme samaadaayaa vattantii' ti?|| ||

Suta.m me ta.m bhante,||
'Vajjii na pa~n~naapenti,||
pa~n~natta.m na samucchindanti,||
yathaa pa~n~natte poraa.ne Vajjiidhamme samaadaayaa vattantii' ti.|| ||

Yaavakiiva~n ca Aananda,||
Vajjii apa~n~natta.m na pa~n~naapessanti,||
pa~n~natta na samucachindissanti,||
yathaa pa~n~natte poraa.ne Vajjiidhamme samaadaaya vattissanti,||
vuddhi yeva Aananda,||
Vajjiina.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani.|| ||

|| ||

Kinti te Aananda, suta.m||
'Vajjii, ye te Vajjiina.m Vajjiimahallakaa,||
te sakkaronti garukaronti maanenti puujenti,||
tesa~n ca sotabba.m ma~n~nantii' ti?|| ||

Suta.m me ta.m bhante,||
'Vajjii, ye te Vajjiina.m Vajjiimahallakaa,||
te sakkaronti garukaronti maanenti puujenti,||
tesa~n ca sotabba.m ma~n~nantii' ti.|| ||

Yaavakiva~n ca Aananda,||
Vajjii, ye te Vajjiina.m Vajjiimahallakaa,||
te sakkarissanti garukarissanti maanessanti puujessanti||
tesa~n ca sotabba.m ma~n~nissanti,||
vuddhi yeva Aananda,||
Vajjiina.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani.|| ||

|| ||

Kinti te Aananda, suta.m||
'Vajjii, yaa taa kulitthiyo kulakumaariyo,||
taa na okkassa pasayha vaasentii' ti?|| ||

Suta.m me ta.m bhante,||
'Vajjii, yaa ta.m kulitthiyo kulakumaariyo,||
taa na okkassa pasayha vaasentii' ti.|| ||

Yaavakiiva~n ca Aananda,||
Vajjii, yaa taa kulittiyo kulakumaariyo,||
taa na okkassa pasayha vaasessantii,||
vuddhi yeva Aananda,||
Vajjiina.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani.|| ||

|| ||

Kinti te Aananda, suta.m||
'Vajjii, yaani taani Vajjiina.m Vajjiicetiyaani abbhantaraani c'eva baahiraani ca,||
taani sakkaronti garukaronti maanenti puujentii||
tesa~n ca dinnapubba.m katapubba.m dhammika.m bali.m no parihaapentii' ti?|| ||

Suta.m me ta.m bhante,||
'Vajjii, yaani taani Vajjiita.m Vajjiicetiyaani abbhantaraani c'eva baahiraani ca,||
taani sakkaronti garukaronti maanenti puujenti||
tesa~n ca dinnapubba.m katapubba.m dhammika.m bali.m no parihaapentii' ti.|| ||

Yaavakiva~n ca Aananda,||
Vajjii, yaani taani Vajjiina.m Vajjiicetiyaani abbhantaraani c'eva baahiraani ca,||
taani sakkarissanti garukarissanti maanessanti puujessanti||
tesa~n ca dinnapubba.m katapubba.m dhammika.m bali.m no parihaapessanti,||
vuddhi yeva Aananda,||
Vajjiina.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaani.|| ||

|| ||

Kinti te Aananda, suta.m||
'Vajjiina.m arahantesu dhammikaa rakkhaavara.nagutti susa.mvihitaa:||
"Kinti anaagataa ca arahanto vijita.m aagaccheyyu.m,||
aagataa ca arahanto vijite phaasu.m vihareyyun"' ti?|| ||

Suta.m me ta.m bhante||
'Vajjiina.m arahantesu dhammikaa rakkhaavara.nagutti susa.mvihitaa:||
"Kinti anaagataa ca arahanto vijita.m aagaccheyyu.m,||
aagataa ca arahanto vijite phaasu.m vihareyyu"' ti.|| ||

Yaavakiva~n ca Aananda,||
Vajjiina.m arahantesu dhammikaa rakkhaavara.nagutti susa.mvihitaa:||
"Kinti anaagataa ca arahanto vijita.m aagaccheyyu.m,||
aagataa ca arahanto vijite phaasu.m vihareyyun" ti||
vuddhi yeva Aananda||
Vajjiina.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaanii ti.|| ||

3. Atha kho Bhagavaa Vassakaara.m braahma.na.m Maghadhamahaamatta.m aamantesi:|| ||

Ekam idaaha.m braahma.na,||
samaya.m Vesaaliya.m viharaami Saarandade cetiye,||
tatraaha.m Vajjiina.m ime satta aparihaaniye dhamme desesi.m.|| ||

Yaavakiiva~n ca braahma.na,||
ime satta aparihaaniyaa dhammaa Vajjiisu .thassanti,||
imesu ca sattasu aparihaaniyesu dhammesu Vajjii sandissanti,||
vuddhi yeva braahma.na,||
Vajjiina.m paa.tika'nkhaa,||
no parihaanii ti.|| ||

4. Eva.m vutte Vassakaaro braahma.no Magadhamahaamatto Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

'Eka-m-ekena pi bho Gotama,||
aparihaaniiyena dhammena samannaagataana.m Vajjiina.m,||
vuddhi yeva paa.tika'nkhaa,||
no parihaani,||
ko pana vaado sattahi aparihaaniiyehi dhammehi?|| ||

Akara.niiyaa ca bho Gotama,||
Vajjii ra~n~naa Maagadhena Ajaatasattunaa Vedehiputtena,||
yad ida.m yuddhassa,||
a~n~natra upalaapanaa a~n~natra mithubhedaa.|| ||

Handa ca daani maya.m bho Gotama gacchaama,||
bahukiccaa maya.m bahuukara.niyaa' ti.|| ||

'Yassa daani tva.m braahma.na,||
kaala.m ma~n~nasii' ti.|| ||

Atha kho Vassakaaro braahma.no Magadhamavaamatto Bhagavato bhaasita.m abhinanditvaa anumoditvaa u.t.thaay aasanaa pakkaami ti.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement