Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Anguttara Nikaaya
Sattaka Nipaata

Sutta 40

Dutiya Niddasavatthu Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society A'nguttara-Nikaaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][pts] EVA.M ME SUTA.M.|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Kosambiya.m viharati Ghositaaraame.|| ||

Atha ko aayasmaa Aanando pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivara.m aadaaya Kosambiya.m pi.n.daaya paavisi.|| ||

Atha kho aayasmato Aanandassa etad ahosi:|| ||

Atippago kho taava Kosambiya.m pi.n.daaya caritu.m,||
yan nuunaaha.m yena a~n~natittiyaana.m paribbaajakaana.m aaraamo ten'upasa'nkameyyan' ti.|| ||

Atha kho aayasmaa Aanando yena a~n~natittiyaana.m paribbaajakaana.m aaraamo ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa tehi a~n~natittiyehi paribbaajakehi saddhi.m sammodi.

Sammodaniya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisidi.|| ||

Tena kho pana samayena tesa.m a~n~natitthiyaana.m paribbaajakaana.m sannisinnaana.m sannipatitaana.m ayam antaraakathaa udapaadi:|| ||

'Yo hi koci aavuso, dvaadasa vassaani paripu.n.na.m parisuddha.m brahmacariya.m carati,|| ||

"Niddaso bhikkhuu," ti|| ||

ala.m vacanaayaa' ti.|| ||

Atha kho aayasmaa Aanando tesa.m a~n~naatittiyaana.m paribbaajakaana.m bhaasita.m n'eva abhinandi, na pa.tikkosi.|| ||

Anabhinanditvaa appa.tikkositvaa u.t.thaay aasanaa pakkaami|| ||

"Bhagavato santike etassa bhaasitassa attha.m aajaanissaami," ti.|| ||

4. Atho kho aayasmaa Aanando Kosambiyaa.m pi.n.daaya caritvaa pacchaabhatta.m pi.n.dapaatapa.tikkanto yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Aanando Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

'Idhaaha.m bhante, pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivara.m aadaaya Kosambiya.m pi.n.daaya paavisi.m.|| ||

Tassa mayha.m bhante, etad ahosi:|| ||

'Atippago kho taava Kosambiya.m pii.n.daaya caritu.m,||
yan nuunaaha.m yana a~n~natittiyaana.m paribbaajakaana.m aaraamo ten'upasa'nkameyyan' ti.|| ||

Atha khvaaha.m bhante, yena a~n~natittiyaana.m paribbaajakaana.m aaraamo ten'upasa'nkami.m.|| ||

Upasa'nkamitvaa tehi a~n~natittiyehi paribbaajakehi saddhi.m sammodi.m.|| ||

Sammodaniiya katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.m.|| ||

Tena kho pana bhante, samayena tesa.m a~n~natittiyaana.m paribbaajakaana.m sannisinnaana.msannipatitaanam ayam antaraakathaa udapaadi:|| ||

'Yo hi koci aavuso, dvaadasa vassaani paripun.na.m parisuddha.m brahmacariya.m carati,|| ||

"Niddaso bhikkhuu" ti|| ||

ala.m vacanaayaa' ti.|| ||

Atha khvaaha.m bhante, tesa.m a~n~natitthiyaana.m paribbaajakaana.m bhaasita.m n'eva abhinandi.m, na pa.tikkosi.m.|| ||

Anabhinanditvaa appa.tikkositvaa u.t.thaay aasanaa pakkami.m:|| ||

"Bhagavato santike etassa bhaasitassa attha.m aajaanissaamii," ti.|| ||

Sakkaa nu kho bhante, imasmi.m dhamma-vinaye kevala.m vassaga.nanamattena|| ||

"Niddaso bhikkhuu" ti|| ||

pa~n~naapetun' ti?|| ||

No kho sakkaa imasmi.m dhamma-vinaye kevala.m vassaga.nanamattena niddaso bhikkhuu pa~n~naapetu.m.|| ||

Satta kho imaani Aananda,||
niddasavatthuuni mayaa saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa paveditaani.|| ||

Katamaani satta?|| ||

5. Idh'Aananda, bhikkhu saddho hoti||
hirimaa hoti||
ottappii hoti||
bahussuto hoti||
aaraddhaviiriyo hoti||
satimaa hoti||
pa~n~navaa hoti.|| ||

Imaani kho Aananda satta niddasavatthuni mayaa saya.m abhi~n~naa sacchikatvaa paveditaani.|| ||

6. Imehi kho Aananda sattahi niddasavatthuhi samannaagato bhikkhuu dvaadasa ce pi vassaani paripu.n.na.m pirisuddha.m brahmacariya.m carati,||
"Niddaso bhikkhuu" ti||
ala.m vacanaayaai.|| ||

Catuviisati~n ce pi vassaani paripu.n.na.m parisuddha.m brahmacariya.m carati,||
"Niddaso bhikkhuu" ti||
ala.m vacanaayaa.|| ||

Chatti.msati ce pi vassaani paripu.n.na.m parisuddha.m brahmacariya.m carati,||
"Niddaso bhikkhuu" ti||
ala.m vacanaayaa.|| ||

A.t vattaarisa~n ce pi vassaani paripu.n.na.m parisuddha.m brahmacariya.mcarati,||
"Niddaso bhikkhuu" ti||
ala.m vacanaayaa' ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement