Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Anguttara Nikaaya
Sattaka Nipaata
5. Mahaaya~n~naa Vaggo

Sutta 44

Mahaaya~n~na Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society A'nguttara-Nikaaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][pts][upal] EVA.M ME SUTA.M.|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Tena kho pana samayena Uggatasariirassa braahma.nassa mahaaya~n~no upakkha.to hoti:|| ||

Pa~nca usabhasataani .thu.nuupaniitaani honti ya~n~natthaaya.|| ||

Pa~nca vacchatarasataani .thu.nuupaniitaani honti ya~n~natthaaya.|| ||

Pa~nca vacchatariisataanii .thu.nuupaniitaani honti ya~n~natthaaya.|| ||

Pa~nca ajasataani .thu.nuupaniitaani honti ya~n~natthaaya.|| ||

Pa~nca urabhasataani .thu.nuupaniitaani honti ya~n~natthaaya.|| ||

Atha kho Uggatasariro braahma.no yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavataa saddhi.m sammodi.|| ||

Sammodaniiya.m katha.m saaraa.niiya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho Uggatasariiro braahma.no Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

'Suta.m me ta.m bho Gotama:|| ||

"Aggissa aadaana.m yuupassa ussaapana.m||
mahapphala.m hoti mahaanisa.msan"' ti.|| ||

'Mayaa pi kho eta.m braahma.na,||
suta.m:|| ||

"Aggissa aadaana.m yuupassa ussaapana.m||
mahapaphala.m hoti mahaanisa.msan"' ti.|| ||

Dutiyam pi kho Uggatasariiro braahma.no Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

'Suta.m me ta.m bho Gotama:|| ||

"Aggissa aadaana.m yuupassa ussaapana.m||
mahapphala.m hoti mahaanisa.msan"' ti.|| ||

'Mayaa pi kho eta.m braahma.na,||
suta.m:|| ||

"Aggissa aadaana.m yuupassa ussaapana.m||
mahapaphala.m hoti mahaanisa.msan"' ti.|| ||

Tatiyam pi kho Uggatasariiro braahma.no Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

'Suta.m me ta.m bho Gotama:|| ||

"Aggissa aadaana.m yuupassa ussaapana.m||
mahapphala.m hoti mahaanisa.msan"' ti.|| ||

'Mayaa pi kho eta.m braahma.na,||
suta.m:|| ||

"Aggissa aadaana.m yuupassa ussaapana.m||
mahapaphala.m hoti mahaanisa.msan"' ti.|| ||

'Tayida.m bho [42] Gotama,||
sameti bhoto c'eva Gotamassa ambhaaka~n ca yad ida.m sabbena sabban' ti.|| ||

2. Eva.m vutte aayasmaa Aanando Uggatasariira.m braahma.na.m etad avoca:|| ||

'Na kho braahma.na,||
Tathaagataa eva.m pucchitabbaa:|| ||

Sutam me ta.m bho Gotama:|| ||

"Aggissa aadaana.m yuupassa ussaapana.m||
mahapphala.m hoti mahaanisa.msan" ti.|| ||

Eva~n ca kho braahma.na,||
Tathaagataa pucchitabbaa:|| ||

"Aha.m hi bhante,||
aggi.m aadaatukaamo,||
yuupa.m ussaapetukaamo;
ovadatu ma.m bhante Bhagavaa,||
anusaasatu ma.m bante Bhagavaa,||
ya.m mama assa diigha-ratta.m hitaaya sukhaayaa"' ti.|| ||

3. Atha kho Uggatasariiro braahma.no Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

'Aha.m hi bho Gotama,||
aggi.m aadaatukaamo,||
yuupa.m ussaapetukaamo;||
ovadatu ma.m bhava.m Gotamo,||
anusaasatu ma.m bhava.m Gotamo,||
ya.m mama assa diigha-ratta.m hitaaya sukhaayaa' ti.|| ||

Aggi.m braahma.na,||
aadento yuupa.m ussaapento pubb'eva ya~n~naa tii.nii satthaani ussaapeti akusalaani dukkhudrayaanii dukkhavipaakaanii.|| ||

Katamaani tii.nii?|| ||

4. Kaayasattha.m,||
vaciisattha.m,||
manosattha.m.|| ||

Aggi.m braahma.na,||
aadento yuupa.m ussaapento pubb'eva ya~n~naa eva.m citta.m uppaadeti:|| ||

'Ettakaa usabhaa ha~n~nantu ya~n~natthaaya,||
ettakaa vacchataraa ha~n~nantu ya~n~natthaaya,||
ettakaa vacchatariyo ha~n~nantu ya~n~natthaaya,||
ettakaa ajaa ha~n~nantu ya~n~natthaaya,||
ettakaa urabbhaa ha~n~nantu ya~n~natthaayaa' ti.|| ||

So 'pu~n~na.m karomii' ti apu~n~na.m karoti;||
'kusala.m karomii' ti akusala.m karoti;||
'sugatiyaa magga.m pariyesaamii' ti duggatiyaa magga.m pariyesati.|| ||

Aggii.m braahma.na,||
aadento yuupa.m [43] ussaapento pubb'eva ya~n~naa ida.m pa.thama.m manosattha.m ussaapeti akusala.m dukkhudraya.m dukkhavipaaka.m.|| ||

5. Puna ca para.m braahma.na,||
aggi.m aadento yuupa.m ussaapento pubb'eva ya~n~naa eva.m vaaca.m bhaasati:|| ||

'Ettakaa usabhaa ha~n~nantu ya~n~natthaaya,||
ettakaa vacchataraa ha~n~nantu ya~n~natthaaya,||
ettakaa vacchatariyo ha~n~nantu ya~n~natthaaya,||
ettakaa ajaa ha~n~nantu ya~n~natthaaya,||
ettakaa urabbhaa ha~n~nantu ya~n~natthaayaa' ti.|| ||

So 'pu~n~na.m karomii' ti apu~n~na.m karoti;||
'kusala.m karomii' ti akusala.m karoti;||
'sugatiyaa magga.m pariyesaamii' ti duggatiyaa magga.m pariyesati.|| ||

Aggi.m braahma.na,||
aadento yuupa.m ussaapento pubb'eva ya~n~naa ida.m dutiya.m vaciisattha.m ussaapeti akusala.m dukkhudraya.m dukkhavipaaka.m.|| ||

6. Puna ca para.m braahma.na,||
aggi.m aadento yuupa.m ussaanto pubb'eva ya~n~naa saya.m pa.thama.m samaarambhati||
'usabhe ha~n~nantu ya~n~natthaaya';||
saya.m pa.thama.m samaarambhati
'vacchatare hantu.m ya~n~natthaaya';||
saya.m pa.thama.m samaarambhati||
'vacchatarii hantu.m ya~n~natthaaya';||
saya.m pa.thama.m samaarambhati||
'vacchatarii bhantu.m ya~n~nattaaya';||
saya.m pa.thama.m samaarambhati||
'aje hantu.m ya~n~natthaaya';||
saya.m pa.thama samaarambhati||
'urabbhe hantu.m ya~n~natthaayaa' ti.|| ||

So 'pu~n~na.m karomii' ti apu~n~na.m karoti;||
'kusala.m karomii' ti akusala.m karoti;||
'sugatiyaa magga.m pariyesaamii' ti duggatiyaa magga.m pariyesati.|| ||

Aggi.m braahma.na,||
aadento yuupa.m ussaapento pubb'eva ya~n~naa ida.m tatiya.m kaayasattha.m ussaapeti akusala.m dukkhudraya.m dukkhavipaaka.m.|| ||

Aggi.m braahma.na,||
aadento yuupa.m ussaapento pubb'eva ya~n~naa imaani tii.ni satthaani ussaapeti akusalaani dukkhudrayaani dukkhavipaakaani.|| ||

7. Tayo'me braahma.na,||
aggi pahaatabbaa parivajjetabbaa na sevitabbaa.|| ||

Katame tayo?|| ||

[44] 8. Raagaggi,||
dosaggi,||
mohaggi.|| ||

Kasmaa caaya.m braahma.na,||
raagaggii pahaatabbo parivajjetabbo,||
na sevitabbo?| ||

9. Ratto kho braahma.na,||
raagena abhibhuuto pariyaadinnacitto||
kaayena duccarita.m carati,||
vaacaaya duccarita.m carati,||
manasaa duccarita.m carati.|| ||

So kaayena duccarita.m caritvaa||
vaacaaya duccarita.m caritvaa||
manasaa duccarita.m caritvaa||
kaayassa bhedaa param mara.naa||
apaaya.m duggati.m vinipaata.m niraya.m upapajjati.|| ||

Tasmaaya.m raagaggi pahaatabbo parivajjetabbo,||
na sevitabbo.|| ||

Kasmaa caaya.m braahma.na,||
dosaggi pahaatabbo parivajjetabbo,||
na sevitabbo?|| ||

10. Dussato kho braahma.na,||
dosena abhiibhuuto pariyaadinnacitto||
kaayena duccarita.m carati,||
vaacaaya duccarita.m carati,||
manasaa duccarita.m carati.|| ||

So kaayena duccarita.m caritvaa||
vaacaaya duccarita.m caritvaa||
manasaa duccarita.m caritvaa||
kaayassa bhedaa param mara.naa||
apaaya.m duggati.m vinipaata.m niraya.m upapajjati.|| ||

Tasmaaya.m dosaggi pahaatabbo parivajjetabbo,||
na sevitabbo.|| ||

Kasmaa caaya.m braahma.na,||
mohaggi pahaatabbo parivajjetabbo,||
na sevitabbo?|| ||

11. Muu.lho kho braahma.na,||
mohena abhiibhuuto pariyaadinnacitto||
kaayena duccarita.m carati,||
vaacaaya duccarita.m carati,||
manasaa duccarita.m carati.|| ||

So kaayena duccarita.m caritvaa||
vaacaaya duccarita.m caritvaa||
manasaa duccarita.m caritvaa||
kaayassa bhedaa param mara.naa||
apaaya.m duggati.m vinipaata.m niraya.m upapajjati.|| ||

Tasmaaya.m mohaggi pahaatabbo parivajjetabbo,
na sevitabbo.|| ||

Ime kho braahma.na, tayo aggii pahaatabbaa parivajjetabbaa,||
na sevitabbaa.|| ||

12. Tayo kho'me braahma.na, aggi sakkatvaa garukatvaa maanetvaa puujtvaa sammaa sukha.m parihaatabbaa.|| ||

Katame tayo?|| ||

[45] 13. Aahuneyyaggi,||
gahapataggi,||
dakkhi.neyyaggii.|| ||

Katamo ca braahma.na aahuneyyaggii?|| ||

14. Idha braahma.na, yassa te honti||
'maataa' ti vaa||
'pitaa' ti vaa.|| ||

Aya.m vuccati braahma.na, aahuneyyaggi.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Ato'ya.m braahma.na,||
aahuto sambhuto.|| ||

Tasmaaya.m aahuneyyaggi sakkatvaa garukatvaa maanetvaa puujetvaa sammaa sukha.m parihaatabbo.|| ||

Katamo ca braahma.na, gahapataggi?|| ||

15. Idha braahma.na, yassa te honti||
'puttaa' ti vaa||
'daaraa' ti vaa||
'daasaa' ti vaa||
'pessaa' ti vaa||
'kamramakaraa' ti vaa.|| ||

Aya.m vuccati braahma.na, gahapataggi.|| ||

Tasmaaya.m gahapataggi sakkatvaa garukatvaa manetvaa puujetvaa sammaa sukha.m parihaatabbo.|| ||

Katamo ca braahma.na, dakkhi.neyyaggi?|| ||

16. Idha braahma.na,||
ye te sama.na-braahma.naa madappamaadaa pa.tivirataa khantisoracce nivi.t.thaa ekam attaana.m damenti,||
ekam attaana.m samenti,||
ekam attaana.m parinibbaapenti.|| ||

Aya.m vuccati braahma.na, dakkhi.neyyaggi.|| ||

Tasmaaya.m dakkhi.neyyaggi sakkatvaa garukatvaa maanetvaa puujetvaa sammaa sukha.m parivaatabbo.|| ||

Ime kho braahma.na, tayo aggi sakkatvaa garukatvaa maanetvaa puujetvaa sammaa sukha.m parihaatabbaa.|| ||

Aya.m kho pana braahma.na,||
ka.t.thaggi kaalena kaala.m ujjaletabbo,||
kaalena kaala.m ajjhapekkhitabbo,||
kaalena kaala.m nibbaapetabbo,||
kaalena kaala.m nikkhipitabbo ti.|| ||

17. Eva.m vutte Uggatasariiro braahma.no Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Abhikkanta.m bho Gotama,||
abhikkanta.m bho Gotama,||
upaasaka.m ma.m bhava.m Gotamo dhaaretu,||
ajja-t-agge paa.nupeta.m sara.na.m gata.m.|| ||

Esaaha.m bho Gotama,||
pa~nca usabhasataani mu~ncaami jiivita.m demi,||
pa~nca vacchatarasataani mu~nvaami jiivita.m demi,||
pa~nca vacchatariisataani mu~nvaami jiivita.m demi,||
pa~nca ajasataani mu~nvaami jiivita.m demi,||
pa~nca urabbhasataani mu~nvaami jiivita.m demi,||
haritaani c'eva tii.naani khaadantu,||
siitaani ca paaniiyaani pivantu,||
siito ca n'esa.m vaato upavaayatuu' ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement