Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Anguttara Nikaaya
Sattaka Nipaata

Sutta 70

Araka Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society A'nguttara-Nikaaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][than] EVA.M ME SUTA.M.|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati.|| ||

Bhutapubba.m bhikkhave, Arako naama satthaa ahosi,||
titthakaro kaamesu viitaraago:|| ||

Arakassa kho pana bhikkhave,||
satthuno anekaanii saavakasataani ahesu.m.|| ||

Arako satthaa saavakaana.m eva.m dhamma.m deseti:|| ||

2. Appaka.m braahma.naa, jiivita.m manussaana.m paritta.m lahuka.m bahudukkha.m bahupaayaasa.m.|| ||

Mantaaya boddhab- [137] ba.m.|| ||

Kattabba.m kusala.m,||
caritabba.m brahmacariya.m.|| ||

N'atthi jaatassa amara.na.m.|| ||

Seyyathaa pi braahma.naa, ti.nagge ussaavabindu suriye uggacchante khippam yeva pa.tivigacchati na cira.t.thitika.m hoti,||
evam eva kho braahma.naa, ussaavabinadupama.m,||
jiivita.m manussaana.m paritta.m lahuka.m bahudukkha.m bahupaayaasa.m.|| ||

Mantaaya boddhabba.m.|| ||

Kattabba.m kusala.m,||
caritabba.m brahmacariya.m.|| ||

N'atthi jaatassa amara.na.m.|| ||

Seyyathaa pibraahma.naa, thullaphusitake deve vassante udake udakabubbula.m khippam yeva pa.tivigacchati na cira.t.thitika.m hoti,||
evam eva kho braahma.naa, udakabubbuupaapama.m,||
jiivita.m manussaana.m paritta.m lahuka.m bahudukkha.m bahupaayaasa.m.|| ||

Mantaaya boddhabba.m.|| ||

Kattabba.m kusala.m,||
caritabba.m brahmacariya.m.|| ||

N'atthi jaatassa amara.na.m.|| ||

Seyyathaa pi braahma.naa, udake da.n.daraaji khiippa.m yeva pa.tivigacchati,||
na cira.t.thitikaa hoti,||
evam eva kho braahma.naa, udake da.n.daraajuupama.m,||
jiivita.m manussaana.m paritta.m lahuka.m bahudukkha.m bahupaayaasa.m.|| ||

Mantaaya boddhabba.m.|| ||

Kattabba.m kusala.m,||
caritabba.m brahmacariya.m.|| ||

N'atthi jaatassa amara.na.m.|| ||

Seyyathaa pi braahma.naa, nadii pabbateyyaa duura'ngamaa siighasotaa haarahaariinii||
n'atthi so kha.no vaa layo vaa muhutto vaa||
ya.m saa aramati,||
atha ko saa gacchat'eva vattat'eva sandat'eva,||
evam eva kho braahma.naa, nadiipabbateyyupama.m,||
jiivita.m manussaana.m paritta.m lahuka.m bahudukkha.m bahupaayaasa.m.|| ||

Mantaaya boddhabba.m.|| ||

Kattabba.m kusala.m,||
caritabba.m brahmacariya.m.|| ||

N'atthi jaatassa amara.na.m.|| ||

Seyyathaa pi braahma.naa, balavaa puriso jivhagge khe.lapi.n.da.m sa~n~nuhitvaa appakasiren'eva vameyya,||
evam eva kho braahma.naa khe.lapi.n.duupama.m,||
jiivita.m manussaana.m paritta.m lahuka.m bahudukkha.m bahupaayaasa.m.|| ||

Mantaaya boddhabba.m.|| ||

Kattabba.m kusala.m,||
caritabba.m brahmacariya.m.|| ||

N'atthi jaatassa amara.na.m.|| ||

Seyyathaa pi braahma.naa, divasasa.mtatte [138] ayoka.taahe ma.msapesii pakkhittaa khippa.m yeva pa.tivigacchati,||
na cira.t.thitikaa hoti,||
evam eva kho braahma.naa, ma.msasuupema.m,||
jiivita.m manussaana.m paritta.m lahuka.m bahudukkha.m bahupaayaasa.m.|| ||

Mantaaya boddhabba.m.|| ||

Kattabba.m kusala.m,||
caritabba.m brahmacariya.m.|| ||

N'atthi jaatassa amara.na.m.|| ||

Seyyathaa pi braahma.naa, gaavii vajjhaa aaghaatana.m niiyamaanaa ya~n ~nad eva paada.m uddharati santike'va hoti vadhassa santike'va mara.nassa,||
evam eva kho braahma.na, govajjhuupama.m,||
jiivita.m manussaana.m paritta.m lahuka.m bahudukkha.m bahupaayaasa.m.|| ||

Mantaaya boddhabba.m.|| ||

Kattabba.m kusala.m,||
caritabba.m brahmacariya.m.|| ||

N'atthi jaatassa amara.na.m.|| ||

3. Tena kho pana bhikkhave samayena manussaana.m sa.t.thivassasahassaani aayuppamaa.na.m ahosi.|| ||

Pa~ncavassasatikaa kumaarikaa alampateyyaa ahosi.|| ||

Tena kho pana bhikkhave,||
samayena manussaana.m cha.l eva aabaadhaa ahesu.m:||
siita.m,||
u.nha.m,||
jigacchaa,||
pipaasaa,||
uccaaro,||
passaavo.|| ||

So hi naama bhikkhave,||
arako sattaa eva.m diighaayukesu manussesu eva.m cira.t.titikesu eva.m appaabaadhesu saavakaana.m eva.m dhamma.m desessati:|| ||

"Appaka.m braahma.naa,||
jiivita.m manussaana.m paritta.m lahuka.m bahudukkha.m bahupaayaasa.m.|| ||

Mantaaya boddhabba.m.|| ||

Kattabba.m kusala.m,||
caritabba.m brahmacariya.m.|| ||

N'atthi jaatassa amara.nan' ti.|| ||

Etarahi kho ta.m bhikkhave,||
sammaa vadamaano vadeyya
'appaka.m, jiivita.m manussaana.m paritta.m lahuka.m bahudukkha.m bahupaayaasa.m.|| ||

Mantaaya boddhabba.m.|| ||

Kattabba.m kusala.m,||
caritabba.m brahmacariya.m.|| ||

N'atthi jaatassa amara.nan' ti.|| ||

Etarahi kho bhikkhave, yo cira.m jivati,||
so vassasata.m appa.m vaa bhiiyyo.|| ||

Vassasata.m kho pana bhikkhave,||
jiivanto tii.niiyeva utusataani jiivati:||
utusata.m hemantaana.m,||
utusata.m gimhaana.m,||
utusata.m vassaana.m.|| ||

Tii.ni kho pana bhikkhave,||
utusataani jivanto dvaadasa yeva maasasataani jiivati:||
cattaari maasa sataani [139] hemantaana.m,||
cattaari maasa sataani gimhaana.m,||
cattaari maasa sataani vassaana.m.|| ||

Dvaadasa.m kho, pana bhikkhave,||
maasasataani jivanto catuviisati.m yeva addhamaasa sataani jiivati:||
a.t.thaddha maasa sataani hemantaana.m,||
a.t.thaddha maasa sataani gimhaana.m,||
a.t.thaddha maasa sataani vassaana.m.|| ||

Catuvisati.m kho pana bhikkhave,||
a.t.thaddha maasa sataani jivanto chatti.msa.m yeva ratti sahassaani jiivati:||
dvaadasa rattisahassaani hemantaana.m,||
dvaadasa rattisahassaani gimhaana.m,||
dvaadasa rattisahassaani gimhaana.m,||
dvaadasa rattisahassaani vasaana.m.|| ||

Chatti.msa.m kho pa.na bhikkhave,||
ratti sahassaani jiivanto dvesattati~n ~neva bhattasahassaani bhu~njati:||
catuviisati bhattasahassaani hemantaana.m,||
catuviisati bhattasahassaani gimhaana.m,||
catuviisati bhattasahassaani vassaana.m saddhi.m maatutha~n~naaya,||
saddhi.m bhattantaraaya.|| ||

Tatr'ime bhattantaraayaa:||
kupito pi bhatta.m na bhu~njati,||
dukkhito pi bhatta.m na bhu~najati,||
vyaadhito pi bhatta.m na bhuu~njati,||
uposathiko pi bhatta.m na bhuu~njati,||
alaabhakena pi bhatta.m na bhu~njati.|| ||

Iti kho bhikkhave, mayaa vassasataayukassa manussassa aayu pi sa'nkhaata.m,||
aayuppamaa.nam pi sa'nkhaata.m,||
utu pi sa'nkhaataa,||
sa.mvaccharaa pi sa'nkhaataa,||
maasaa pi sa'nkhaataa,||
addhamaasaa pi sa'nkhaataa,||
ratti pi sa'nkhaataa,||
divaa pi sa'nkhaataa,||
bhattaa pi sa'nkhaataa,||
bhattantaraayaa pi sa'nkhaataa.|| ||

4. Ya.m bhikkhave satthaaraa kara.niiya.m saavakaana.m hitesinaa anukampakena anukampa.m upaadaaya,||
kata.m vo ta.m mayaa.|| ||

Etaani bhikkhave,||
rukkhamuulaani,||
etaani su~n~naagaaraani.|| ||

Jhaayatha bhikkhave,||
maapamaadattha,||
maa pacchaa vippa.tisaarino ahuvattha.|| ||

Aya.m vo amhaaka.m anusaasanii ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement