Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara Nikaaya
VIII. A.t.thaka Nipaata
I: Mettaa Vagga

Sutta 8

Uttara Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society A'nguttara-Nikaaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


[162]

[1][pts][than][bodh] EVA.M ME SUTA.M.|| ||

Eka.m samaya.m aayasmaa Uttaro Mahisavatthusmi.m viharati Sa'nkheyyake pabbate Dhavajaalikaaya.m.|| ||

Tatra kho aayasmaa Uttaro bhikkhuu aamantesi bhikkhavoti.

Bhadante ti te bhikkhuu aayasmato Uttarassa paccassosu.m.

Aayasmaa Uttaro etad avoca:|| ||

2. Saadhaavuso bhikkhu kaalena kaala.m attavipatti.m paccavekkhitaa hoti,||
saadhaavuso bhikkhu kaalena kaala.m paravipatti.m paccavekkhitaa hoti,||
saadhaavuso bhikkhu kaalena kaala.m attasampatti.m paccavekkhitaa hoti,||
saadhaavuso bhikkhu kaalena kaala.m parasampatti.m paccavekkhitaa hotii ti.|| ||

3. Tena kho pana samayena Vessava.no Mahaaraajaa uttaraaya disaaya dakkhi.na.m disa.m gacchati kenaci-d-eva kara.niiyena.|| ||

Assosi kho Vessava.no Mahaaraajaa aayasmato Uttarassa Mahisavatthusmi.m Sa'nkheyyake pabbate Dhavajaalikaaya.m bhikkhuuna.m eva.m dhamma.m desentassa:|| ||

Saadhaavuso bhikkhu kaalena kaala.m attavipatti.m paccavekkhitaa hoti,||
saadhaavuso bhikkhu kaalena kaala.m paravipatti.m paccavekkhitaa hoti,||
saadhaavuso bhikkhu kaalena kaala.m attasampatti.m paccavekkhitaa hoti,||
saadhaavuso bhikkhu kaalena kaala.m parasampatti.m paccavekkhitaa hotii ti.|| ||

4. Atha kho Vessava.no Mahaaraajaa seyyathaa pi naama balavaa puriso sammi~njita.m vaa baaha.m pasaareyya pasaarita.m vaa baaha.m sammi~njeyya,||
evam eva Mahisavatthusmi.m Sa'nkheyyake pabbate Dhavajaalikaaya.m antarahito devesu Taavati.msesu paaturahosi.|| ||

Atha kho Vessava.no Mahaaraajaa yena Sakko devaana.m indo ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa Sakka.m devaanam inda.m etad avoca,|| ||

'Yagghe maarisa, jaaneyyaasi, eso aayasmaa Uttaro Mahisavatthusmi.m Sa'nkheyyake Pabbate Dhavajaalikaaya.m bhikkhuuna.m eva.m dhamma.m deseti:|| ||

Saadhaavuso bhikkhu kaalena kaala.m attavipatti.m paccavekkhitaa hoti,||
saadhaavuso bhikkhu kaalena kaala.m paravipatti.m paccavekkhitaa hoti,||
saadhaavuso bhikkhu kaalena kaala.m attasampatti.m paccavekkhitaa hoti,||
saadhaavuso bhikkhu kaalena kaala.m parasampatti.m paccavekkhitaa hotii ti.|| ||

5. Atha kho Sakko devaana.m indo seyyathaa pi naama balavaa puriso sammi~njita.m vaa baaha.m pasaareyya,||
pasaarita.m vaa baaha.m sammi~njeyya,||
evam eva devesu Taavati.msesu antarahito Mahisavatthusmi.m Sa'nkheyyake pabbate Dhavajaalikaaya.m aayasmato Uttarassa samukhe paaturahosi.|| ||

Atha kho Sakko devaana.m indo yenaayasmaa Uttaro ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa aayasmanta.m Uttara.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m a.t.thaasi.|| ||

Eka-m-anta.m .thito kho Sakko devaana.m indo aayasmanta.m Uttara.m etad avoca:|| ||

Sacca.m kira bhante, aayasmaa Uttaro bhikkhuuna.m eva.m dhamma.m desesi:|| ||

Saadhaavuso bhikkhu kaalena kaala.m attavipatti.m paccavekkhitaa hoti,||
saadhaavuso bhikkhu kaalena kaala.m paravipatti.m paccavekkhitaa hoti,||
saadhaavuso bhikkhu kaalena kaala.m attasampatti.m paccavekkhitaa hoti,||
saadhaavuso bhikkhu kaalena kaala.m parasampatti.m paccavekkhitaa hotii ti.|| ||

'Eva.m devaanam indaa' ti.|| ||

'Ki.m pana'ida.m Bhante, aayasmato Uttarassa saka.m pa.tibhaana.m,||
udaahu tassa Bhagavato vacana.m arahato sammaasamBuddhassaa' ti?|| ||

6. 'Tena hi devaanam inda, upama.m te karissaami,||
upamaaya pi idh'ekacce vi~n~nuu purisaa bhaasitassa attha.m aajaananti.|| ||

Seyyathaa pi devaanam inda, gaamassa vaa nigamassa vaa aviduure mahaadha~n~naraasi,||
tato mahaajanakaayo dha~n~na.m aahareyya kaajehi pi pi.takehi pi uccha'ngehi pi a~njaliihi pi.|| ||

Yo nu kho devaanam inda ta.m mahaajanakaaya.m upasa'nkamitvaa eva.m puccheyya:|| ||

Kuto ima.m dha~n~na.m aaharathaa ti?|| ||

Katha.m ta.m vyaakaramaano nu kho devaanam inda,||
so mahaajanakaayo sammaa vyaakaramaano vyaakareyyaa' ti?|| ||

'Amumhaa mahaadha~n~naraasimhaa aaharaamaa ti kho bhante,||
so mahaajanakaayo sammaa vyaakaramaano vyaakareyyaa' ti.|| ||

Evam eva kho devaanam inda,||
ya.m ki~nci subhaasita.m sabba.m ta.m tassa Bhagavato vacana.m arahato sammaasambuddhassa,||
tato upaadaay'upaadaaya maya~n c'a~n~ne ca bha.naamaa' ti.|| ||

7. Acchariya.m bhante, abbhuta.m bhante,||
yaava subhaasitam ida.m Bhante,||
aayasmataa Uttarena:|| ||

"Ya.m ki~nci subhaasita.m sabba.m ta.m tassa Bhagavato vacana.m arahato sammaasambuddhassa,||
tato upaadaayupaadaaya maya~n ca~n~ne ca bha.naamaa' ti.|| ||

Ekam ida.m bhante, Uttara,||
samaya.m Bhagavaa Raajagahe viharati||
Gijjhaku.te pabbate acirapakkante Devadatte.|| ||

Tatra kho Bhagavaa Devadatta.m aarabbha bhikkhuu aamantesi:|| ||

Saadhaavuso bhikkhu kaalena kaala.m attavipatti.m paccavekkhitaa hoti,||
saadhaavuso bhikkhu kaalena kaala.m paravipatti.m paccavekkhitaa hoti,||
saadhaavuso bhikkhu kaalena kaala.m attasampatti.m paccavekkhitaa hoti,||
saadhaavuso bhikkhu kaalena kaala.m parasampatti.m paccavekkhitaa hotii ti.|| ||

A.t.thahi bhikkhave, asaddhammehi abhibhuto pariyaadinnacitto Devadatto aapaayiko nerayiko kappa.t.tho atekiccho.|| ||

Katamehi a.t.thahi?|| ||

Laabhena bhikkhave, abhibhuuto pariyaadinnacitto Devadatto aapaayiko nerayiko kappa.t.tho atekiccho.|| ||

Alaabhena bhikkhave abhibhuuto pariyaadinnacitto Devadatto aapaayiko nerayiko kappa.t.tho atekiccho.|| ||

Yasena bhikkhave, abhibhuuto pariyaadinnacitto Devadatto aapaayiko nerayiko kappa.t.tho atekiccho.|| ||

Ayasena bhikkhave, abhibhuuto pariyaadinnacitto Devadatto aapaayiko nerayiko kappa.t.tho atekiccho.|| ||

Sakkaarena bhikkhave, abhibhuuto pariyaadinnacitto Devadatto aapaayiko nerayiko kappa.t.tho atekiccho.|| ||

Asakkaarena bhikkhave, abhibhuuto pariyaadinnacitto Devadatto aapaayiko nerayiko kappa.t.tho atekiccho.|| ||

Paapicchataaya bhikkhave, abhibhuuto pariyaadinnacitto Devadatto aapaayiko nerayiko kappa.t.tho atekiccho.|| ||

Paapamittataaya bhikkhave, abhibhuuto pariyaadinnacitto Devadatto aapaayiko nerayiko kappa.t.tho atekiccho.|| ||

Imehi kho bhikkhave, a.t.thahi asaddhammhi aebhibhuuto pariyaadinnacitto Devadatto aapaayiko nerayiko kappa.t.tho, atekicchaa.|| ||

Saadhu bhikkhave bhikkhu uppanna.m laabha.m abhibhuyya abhibhuyya vihareyya.|| ||

Uppanna.m alaabha.m abhibhuyya abhibhuyya vihareyya.|| ||

Uppanna.m yasa.m abhibhuyya abhibhuyya vihareyya.|| ||

Uppanna.m ayasa.m abhibhuyya abhibhuyya vihareyya.|| ||

Uppanna.m sakkaara.m abhibhuyya abhibhuyya vihareyya.|| ||

Uppanna.m asakkaara.m abhibhuyya abhibhuyya vihareyya.|| ||

Uppanna.m paapicchata.m abhibhuyya abhibhuyya vihareyya.|| ||

Uppanna.m paapamittata.m abhibhuyya abhibhuyya vihareyya.|| ||

8. Katha~n ca bhikkhave, bhikkhu atthavasa.m pa.ticca uppanna.m laabha.m abhibhuyya abhibhuyya vihareyya,||
uppanna.m alaabha.m abhibhuyya abhibhuyya vihareyya,||
uppanna.m yasa.m abhibhuyya abhibhuyya vihareyya,||
uppanna.m ayasa.m abhibhuyya abhibhuyya vihareyya,||
uppanna.m sakkaara.m abhibhuyya abhibhuyya vihareyya,||
uppanna.m asakkaara.m abhibhuyya abhibhuyya vihareyya,||
uppanna.m paapicchata.m abhibhuyya abhibhuyya vihareyya,||
uppanna.m paapamittata.m abhibhuyya abhibhuyya vihareyya.|| ||

Ya.m hi'ssa bhikkhave uppanna.m laabha.m anabhibhuyya viharato uppajjeyyu.m aasavaa vighaatapari.laahaa,||
uppanna.m laabha.m abhibhuyya viharato eva.msa te aasavaa vighaatapari.laahaa na honti.|| ||

Ya.m hi'ssa bhikkhave uppanna.m alaabha.m anabhibhuyya viharato uppajjeyyu.m aasavaa vighaatapari.laahaa,||
uppanna.m alaabha.m abhibhuyya viharato eva.msa te aasavaa vighaatapari.laahaa na honti.|| ||

Ya.m hi'ssa bhikkhave uppanna.m yasa.m anabhibhuyya viharato uppajjeyyu.m aasavaa vighaatapari.laahaa,||
uppanna.m yasa.m abhibhuyya viharato eva.msa te aasavaa vighaatapari.laahaa na honti.|| ||

Ya.m hi'ssa bhikkhave uppanna.m ayasa.m anabhibhuyya viharato uppajjeyyu.m aasavaa vighaatapari.laahaa,||
uppanna.m ayasa.m abhibhuyya viharato eva.msa te aasavaa vighaatapari.laahaa na honti.|| ||

Ya.m hi'ssa bhikkhave uppanna.m sakkaara.m anabhibhuyya viharato uppajjeyyu.m aasaavaa vighaatapari.laahaa,||
uppanna.m sakkaara.m abhibhuyya viharato eva.msa te aasavaa vighaatapari.laahaa na honti.|| ||

Ya.m hi'ssa bhikkhave uppanna.m asakkaara.m anabhibhuyya viharato uppajjeyyu.m aasavaa vighaatapari.laahaa,||
uppanna.m asakkaara.m abhibhuyya viharato eva.msa te aasavaa vighaatapari.laahaa na honti.|| ||

Ya.m hi'ssa bhikkhave uppanna.m paapicchata.m anabhibhuyya viharato uppajjeyyu aasavaa vighaatapari.laahaa,||
uppanna.m paapicchata.m abhibhuyya viharato eva.msa te aasavaa vighaatapari.laahaa na honti.|| ||

Ya.m hi'ssa bhikkhave uppanna.m paapamittata.m anabhibhuyya viharato uppajjeyyu.m aasaavaa vighaatapari.laahaa,||
uppanna.m paapamittata.m abhibhuyya viharato eva.msa te aasavaa vighaatapari.laahaa na honti.|| ||

Ida.m kho bhikkhave, bhikkhu atthavasa.m pa.ticca uppanna.m laabha.m abhibhuyya abhibhuyya vihareyya,||
uppanna.m alaabha.m abhibhuyya abhibhuyya vihareyya,||
uppanna.m yasa.m abhibhuyya abhibhuyya vihareyya,||
uppanna.m ayasa.m abhibhuyya abhibhuyya vihareyya,||
uppanna.m sakkaara.m abhibhuyya abhibhuyya vihareyya,||
uppanna.m asakkaara.m abhibhuyya abhibhuyya vihareyya,||
uppanna.m paapicchata.m abhibhuyya abhibhuyya vihareyya,||
uppanna.m paapamittata.m abhibhuyya abhibhuyya vihareyya.|| ||

Tasmaa ti ha bhikkhave eva.m sikkhitabbam:|| ||

9. Uppanna.m laabha.m abhibhuyya abhibhuyya viharissaama,||
uppanna.m alaabha.m abhibhuyya abhibhuyya viharissaama,||
uppanna.m yasa.m abhibhuyya abhibhuyya viharissaama,||
uppanna.m ayasa.m abhibhuyya abhibhuyya viharissaama,||
uppanna.m sakkaara.m abhibhuyya abhibhuyya viharissaama,||
uppanna.m asakkaara.m abhibhuyya abhibhuyya viharissaama,||
uppanna.m paapicchata.m abhibhuyya abhibhuyya viharissaama,||
uppanna.m paapamittata.m abhibhuyya abhibhuyya viharissaama ti.|| ||

Eva.m hi vo bhikkhave sikkhitabban ti.|| ||

10. Yaavataa bhante Uttara, manussesu catasso parisaa:||
bhikkhuu bhikkhuniyo upaasakaa upaasikaayo||
naaya.m dhamma-pariyaayo kismi~nci pati.t.thito.|| ||

Ugga.nhaatu bhante,||
aayasmaa Uttaro ima.m dhamma-pariyaaya.m,||
pariyaapu.naatu bhante,||
aayasmaa Uttaro ima.m dhamma-pariyaaya.m,||
dhaaretu bhante,||
aayasmaa Uttaro ima.m dhamma-pariyaaya.m,||
atthasa.mhito aya.m bhante,||
dhamma-pariyaayo aadibrahmacariyako' ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement