Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara Nikaaya
VIII. A.t.thaka Nipaata
II: Mahaa Vagga

Sutta 12

Siiha Senaapati Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society A'nguttara-Nikaaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


[179]

[1][pts][bodh] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Vesaaliya.m viharati Mahaavane Kuu.taagaarasaalaaya.m.|| ||

Tena kho pana samayena sambahulaa abhi~n~naataa abhi~n~naataa Licchavii santhaagaare sannisinnaa sannipatitaa anekapariyaayena Buddhassa va.n.na.m bhaasanti, Dhammassa va.n.na.m bhaasanti, Sa'nghassa va.n.na.m bhaasanti.|| ||

[180] 2. Tena kho pana samayena Siiho senaapati Niga.n.thasaavako tassa.m parisaaya.m nisinno hoti.|| ||

Atha kho Siihassa senaapatissa etad ahosi:|| ||

'Nissa.msaya.m kho so Bhagavaa araha.m sammaasambuddho bhavissati.|| ||

Tathaa h'ime sambahulaa abhi~n~naataa abhi~n~naataa Licchavii santhaagaare sannisinnaa sannipatitaa anekapariyaayena Buddhassa va.n.na.m bhaasanti, Dhammassa va.n.na.m bhaasanti, Sa'nghassa va.n.na.m bhaasanti.|| ||

Yan nuunaaha.m ta.m Bhagavanta.m dassanaaya upasa'nkameyya.m arahanta.m sammaasambuddhan' ti.|| ||

3. Atha kho Siiho senaapati yena Niga.n.tho Naataputto ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Niga.n.tha.m Naataputta.m etad avoca:|| ||

'Icchaam aha.m bhante, sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitun' ti.|| ||

'Ki.m pana tva.m Siiha, kiriyavaado samaano akiriyavaada.m sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamissasi?|| ||

Sama.no hi Siiha, Gotamo akiriyavaado akiriyaaya dhamma.m deseti,||
tena ca saavake vinetii' ti.|| ||

Atha kho Siihassa senaapatissa yo ahosi gamiyaabhisankhaaro Bhagavanta.m dassanaaya,||
so pa.tippassambhi.|| ||

4. Dutiyam pi kho sambahulaa abhi~n~naataa abhi~n~naataa Licchavii santhaagaare sannisinnaa sannipatitaa anekapariyaayena Buddhassa va.n.na.m bhaasanti, Dhammassa va.n.na.m bhaasanti, Sa'nghassa va.n.na.m bhaasanti.|| ||

Dutiyam pi kho Siihassa senaapatissa etad ahosi:|| ||

'Nissa.msaya.m kho so Bhagavaa araha.m sammaasambuddho bhavissati.|| ||

Tathaa h'ime sambahulaa abhi~n~naataa abhi~n~naataa Licchavii santhaagaare sannisinnaa sannipatitaa anekapariyaayena Buddhassa va.n.na.m bhaasanti, Dhammassa va.n.na.m bhaasanti, Sa'nghassa va.n.na.m bhaasanti.|| ||

Yan nuunaaha.m ta.m Bhagavanta.m dassanaaya upasa'nkameyya.m [181] arahanta.m sammaasambuddhan' ti.|| ||

Atha kho Siiho senaapati yena Niga.n.tho Naataputto ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Niga.n.tha.m Naataputta.m etad avoca:|| ||

'Icchaam aha.m bhante, sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamitun' ti.|| ||

'Ki.m pana tva.m Siiha, kiriyavaado samaano akiriyavaada.m sama.na.m Gotama.m dassanaaya upasa'nkamissasi?|| ||

Sama.no hi Siiha, Gotamo akiriyavaado akiriyaaya dhamma.m deseti,||
tena ca saavake vinetii' ti.|| ||

Dutiyam pi kho Siihassa senaapatissa yo ahosi gamiyaabhisankhaaro Bhagavanta.m dassanaaya,||
so pa.tippassambhi.|| ||

5. Tatiyam pi kho sambahulaa abhi~n~naataa abhi~n~naataa Licchavii santhaagaare sannisinnaa sannipatitaa anekapariyaayena Buddhassa va.n.na.m bhaasanti, Dhammassa va.n.na.m bhaasanti, Sa'nghassa va.n.na.m bhaasanti.|| ||

Tatiyam pi kho Siihassa senaapatissa etad ahosi:|| ||

'Nissa.msaya.m kho so Bhagavaa araha.m sammaasambuddho bhavissati.|| ||

Tathaa h'ime sambahulaa abhi~n~naataa abhi~n~naataa Licchavii santhaagaare sannisinnaa sannipatitaa anekapariyaayena Buddhassa va.n.na.m bhaasanti, Dhammassa va.n.na.m bhaasanti, Sa'nghassa va.n.na.m bhaasanti.|| ||

Ki.m hi'me karissanti Niga.n.thaa apalokitaa vaa anapalokitaa vaa,||
yan nuunaaha.m anapalokitaa'va Niga.n.the ta.m Bhagavanta.m dassanaaya upasa'nakameyya.m arahanta.m sammaasambuddhan' ti.|| ||

Atha kho Siiho senaapati pa~ncamattehi rathasatehi divaadivassa Vesaaliyaa niyyaasi Bhagavanta.m dassanaaya.|| ||

Yaavatikaa yaanassa bhuumi,||
yaanena gantvaa yaanaa paccorohitvaa pattiko'va aaraama.m paavisi.|| ||

Atha kho Siiho senaapati yena Bhagavaa ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho Siiho senaapati Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

'Suta.m me ta.m bhante:|| ||

"Akiriyavaado sama.no Gotamo||
akiriyaaya [182] dhamma.m deseti,||
tena ca saavake vinetiiti."|| ||

Ye te bhante, evam aaha.msu:|| ||

Akiriyavaado Sama.no Gotamo||
akiriyaaya dhamma.m deseti,||
tena ca saavake vinetii ti.|| ||

Kacci te bhante, vuttavaadino?|| ||

Na ca Bhagavanta.m abhutena abbhaacikkhanti,||
dhammassa caanudhamma.m vyaakaronti.|| ||

Na ca koci sahadhammiko vaadaanuvaado gaarayha.m .thaana.m aagacchati.|| ||

Anabbhakkhaatukaamaa hi maya.m bhante, Bhagavantan' ti.|| ||

6.1 Atthi Siiha, pariyaayo yena ma.m pariyaayena sammaa vadamaano vadeyya:|| ||

Akiriyavaado Sama.no Gotamo||
akiriyaaya dhamma.m deseti,||
tena ca saavake vinetii ti.|| ||

6.2. Atthi Siiha, pariyaayo yena ma.m pariyaayena sammaa vadamaano vadeyya:|| ||

Kiriyavaado Sama.no Gotamo||
kiriyaaya dhamma.m deseti,||
tena ca saavake vinetii ti.|| ||

6.3. Atthi Siiha, pariyaayo yena ma.m pariyaayena sammaa vadamaano vadeyya:|| ||

Ucchedavaado Sama.no Gotamo||
ucchedaaya dhamma.m deseti,||
tena ca saavake vinetii ti.|| ||

6.4. Atthi Siiha, pariyaayo yena ma.m pariyaayena sammaa vadamaano vadeyya:|| ||

Jegucchii Sama.no Gotamo||
jegucchitaaya dhamma.m deseti,||
tena ca saavake vinetii ti.|| ||

6.5. Atthi Siiha, pariyaayo yena ma.m pariyaayena sammaa vadamaano vadeyya:|| ||

Venayiko Sama.no Gotamo||
vinayaaya dhamma.m deseti||
tena ca saavake vinetii ti.|| ||

6.6. Atthi Siiha, pariyaayo yena ma.m pariyaayena sammaa vadamaano vadeyya:|| ||

Tapassii Sama.no Gotamo||
tapassitaaya dhamma.m deseti,||
tena ca saavake vinetii ti.|| ||

6.7. Atthi Siiha, pariyaayo yena ma.m pariyaayena sammaa vadamaano vadeyya:|| ||

Apagabbho Sama.no Gotamo||
apagabbhataaya dhamma.m deseti,||
tena ca saavake vinetii ti.|| ||

6.8. Atthi Siiha, pariyaayo yena ma.m pariyaayena sammaa vadamaano vadeyya:|| ||

Assaasako Sama.no Gotamo||
assaasaaya dhamma.m deseti,||
tena ca saavake vinetiiti.

 


 

7.1. Katamo ca Siiha, pariyaayo yena ma.m pariyaayena sammaa vadamaano vadeyya:|| ||

Akiriyavaado Sama.no Gotamo||
[183] akiriyaaya dhamma.m deseti,||
tena ca saavake vinetii ti?|| ||

Aha.m hi Siiha, akiriya.m vadaami kaayaduccaritassa||
vaciiduccaritassa||
manoduccaritassa,||
anekavihitaana.m paapakaana.m akusalaana.m dhammaana.m akiriya.m vadaami.|| ||

Aya.m kho Siiha, pariyaayo yena ma.m pariyaayena sammaa vadamaano vadeyya:|| ||

Akiriyavaado Sama.no Gotamo||
akiriyaaya dhamma.m deseti,||
tena ca saavake vinetii ti.|| ||

7.2. Katamo ca Siiha, pariyaayo yena ma.m pariyaayena sammaa vadamaano vadeyya:|| ||

Kiriyavaado Sama.no Gotamo||
kiriyaaya dhamma.m deseti,||
tena ca saavake vinetii ti?|| ||

Aha.m hi Siiha, kiriya.m vadaami kaayasucaritassa||
vaciisucaritassa||
manosucaritassa,||
anekavihitaana.m kusalaana.m dhammaana.m kiriya.m vadaami.|| ||

Aya.m kho Siiha, pariyaayo yena ma.m pariyaayena sammaa vadamaano vadeyya:|| ||

Kiriyavaado Sama.no Gotamo||
kiriyaaya dhamma.m deseti,||
tena ca saavake vinetii ti.|| ||

7.3. Katamo ca Siiha, pariyaayo yena ma.m pariyaayena sammaa vadamaano vadeyya:|| ||

Ucchedavaado Sama.no Gotamo,||
ucchedaaya dhamma.m deseti,||
tena ca saavake vinetii ti?|| ||

Aha.m hi Siiha, uccheda.m vadaami raagassa||
dosassa||
mohassa,||
anekavihitaana.m paapakaana.m akusalaana.m dhammaana.m uccheda.m vadaami.|| ||

Aya.m kho Siiha, pariyaayo yena ma.m pariyaayena sammaa vadamaano vadeyya:|| ||

Ucchedavaado Sama.no Gotamo,||
ucchedaaya dhamma.m deseti,||
tena ca saavake vinetii ti.|| ||

7.4. Katamo ca Siiha, pariyaayo yena ma.m pariyaayena sammaa vadamaano vadeyya:|| ||

Jegucchii Sama.no Gotamo||
jegucchitaaya dhamma.m deseti,||
tena ca saavake vinetii ti?|| ||

Aha.m hi Siiha, jigucchaami kaayaduccaritena||
vaciiduccaritena||
manoduccaritena,||
anekavihitaana.m paapakaana.m akusalaana.m dhammaana.m samaapattiyaa jigucchaami.|| ||

Aya.m kho Siiha, pariyaayo yena ma.m pariyaayena sammaa vadamaano vadeyya:|| ||

Jegucchii Sama.no Gotamo||
jegucchitaaya dhamma.m deseti,||
tena ca saavake vinetii ti.|| ||

7.5. Katamo ca Siiha, pariyaayo yena ma.m pariyaayena sammaa vadamaano vadeyya:|| ||

Venayiko Sama.no Gotamo||
vinayaaya dhamma.m deseti,||
tena ca saavake vinetii ti?|| ||

Aha.m hi Siiha, vinayaaya dhamma.m desemi raagassa||
dosassa||
mohassa,||
[184] anekavihitaana.m paapakaana.m akusalaana.m dhammaana.m vinayaaya dhamma.m desemi.|| ||

Aya.m kho Siiha, pariyaayo yena ma.m pariyaayena sammaa vadamaano vadeyya:|| ||

Venayiko Sama.no Gotamo||
vinayaaya dhamma.m deseti,||
tena ca saavake vinetii ti.|| ||

7.6. Katamo ca Siiha, pariyaayo yena ma.m pariyaayena sammaa vadamaano vadeyya:|| ||

Tapassii Sama.no Gotamo||
tapassitaaya dhamma.m deseti,||
tena ca saavake vinetii ti?|| ||

Tapaniiyaaha.m Siiha, paapake akusale dhamme vadaami.|| ||

Kaayaduccarita.m||
vaciiduccarita.m||
manoduccarita.m,||
yassa kho Siiha, tapaniiyaa paapakaa akusalaa dhammaa pahiinaa ucchinnamuulaa taalaavatthukataa anabhaavakataa aayati.m anuppaadadhammaa.|| ||

Ta.m aha.m tapassiiti vadaami.|| ||

Tathaagatassa kho Siiha,||
tapaniiyaa paapakaa akusalaa dhammaa pahiinaa ucchinnamuulaa taalaavatthukataa anabhaavakataa aayati.m anuppaadadhammaa.|| ||

Aya.m kho Siiha, pariyaayo yena ma.m pariyaayena sammaa vadamaano vadeyya:|| ||

Tapassii Sama.no Gotamo||
tapassitaaya dhamma.m deseti,||
tena ca saavake vinetii ti.|| ||

7.7. Katamo ca Siiha, pariyaayo yena ma.m pariyaayena sammaa vadamaano vadeyya:|| ||

Apagabbho Sama.no Gotamo||
apagabbhataaya dhamma.m deseti,||
tena ca saavake vinetii ti.|| ||

Yassa kho Siiha, aayati.m gabbhaseyyaa punabbhavaabhinibbatti pahiinaa,||
ucchinnamuulaa taalaavatthukataa anabhaavakataa aayati.m anuppaadadhammaa,||
tamaha.m apagabbhoti vadaami.|| ||

Tathaagatassa kho Siiha, aayati.m gabbhaseyyaa punabbhavaabhinibbatti pahiinaa ucchinnamuulaa taalaavatthukataa anabhaavakataa aayati.m anuppaadadhammaa.|| ||

Aya.m kho Siiha, pariyaayo yena ma.m pariyaayena sammaa vadamaano vadeyya:|| ||

Apagabbho Sama.no Gotamo||
apagabbhataaya dhamma.m deseti,||
tena ca saavake vinetii ti.|| ||

7.8. Katamo ca Siiha, pariyaayo yena ma.m pariyaayena sammaa vadamaano vadeyya:|| ||

Assaasako Sama.no Gotamo||
assaasaaya dhamma.m deseti,||
tena ca saavake vinetii ti?|| ||

Aha.m hi Siiha, [185] assaasako paramena assaasena,||
assaasaaya ca dhamma.m desemi,||
tena ca saavake vinemi.|| ||

Aya.m kho Siiha, pariyaayo yena ma.m pariyaayena sammaa vadamaano vadeyya:|| ||

Assaasako Sama.no Gotamo||
assaasaaya dhamma.m deseti,||
tena ca saavake vinetii ti.|| ||

8. Eva.m vutte Siiho senaapati Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

'Abhikkanta.m bhante, abhikkanta.m bhante.|| ||

Seyyathaa pi bhante, nikkujjita.m vaa ukkujjeyya,||
pa.ticchanna.m vaa vivareyya,||
muu.lhassa vaa magga.m aacikkheyya,||
andhakaare vaa telapajjota.m dhaareyya cakkhumanto ruupaani dakkhintii ti.|| ||

Evam eva bhante aneka pariyaayena dhammo pakaasito.|| ||

Esaaha.m bhante Bhagavanta.m sara.na.m gacchaami||
dhamma.m ca||
bhikkhu-sa'ngha.m ca.|| ||

Upaasaka.m ma.m bhante,|| ||

Bhagavaa dhaaretu ajja-t-agge paa.nupeta.m sara.na.m gatan' ti.|| ||

'Anuviccakaara.m kho Siiha, karohi,||
anuviccakaaro tumhaadisaana.m ~naatamanussaana.m saadhu hotii' ti.|| ||

'Iminaa p'aha.m bhante Bhagavato bhiiyyosomattaaya attamano abhiraddho,||
ya.m ma.m Bhagavaa evam aaha:|| ||

"Anuviccakaara.m kho Siiha, karohi,||
anuviccakaaro tumhaadisaana.m ~naatamanussaana.m saadhu hotii" ti.|| ||

Ma.m hi bhante, a~n~natitthiyaa saavaka.m labhitvaa kevalakappa.m Vesaali.m pa.taaka.m parihareyyu.m:|| ||

"Siiho amhaaka.m senaapati saavakatta.m upagato" ti.|| ||

Atha ca pana ma.m Bhagavaa evam aaha:|| ||

"Anuviccakaara.m kho Siiha, karohi,||
anuviccakaaro tumhaadisaana.m ~naatamanussaana.m saadhu hotii" ti.|| ||

Esaaha.m bhante, dutiyam pi Bhagavanta.m sara.na.m gacchaami||
dhamma~n ca||
bhikkhu-sa'ngha~n ca,||
upaasaka.m ma.m bhante,||
Bhagavaa dhaaretu ajjatagge paa.nupeta.m sara.na.m gatan' ti.|| ||

'Diigharatta.m kho te Siiha,||
Niga.n.thaanaa.m opaanabhuuta.m kula.m,||
yena n'esa.m upagataana.m pi.n.daka.m daatabba.m ma~n~neyyaasii' ti.|| ||

'Iminaa p'aha.m bhante,||
Bhagavato bhiyyosomattaaya attamano abhiraddho,||
ya.m ma.m Bhagavaa evam aaha:|| ||

"Diigharatta.m kho te Siiha,||
Niga.n.thaana.m opaanabhuuta.m kula.m,||
yena n'esa.m upagataana.m pi.n.daka.m daatabba.m ma~n~neyyaasii" ti.|| ||

Suta.m me ta.m bhante,||
Sama.no Gotamo evam aaha:|| ||

[186] "Mayham eva daana.m daatabba.m,||
na a~n~nesa.m daana.m daatabba.m,||
mayham eva saavakaana.m daana.m daatabba.m,||
na a~n~nesa.m saavakaana.m daana.m daatabba.m,||
mayham eva dinna.m mahapphala.m,||
na a~n~nesa.m dinna.m mahapphala.m,||
mayham eva saavakaana.m dinna.m mahapphala.m||
na a~n~nesa.m saavakaana.m dinna.m mahapphalan" ti.|| ||

Atha ca pana ma.m Bhagavaa Niga.n.thesu pi daane samaadapeti.|| ||

Api ca bhante, mayam ettha kaala.m jaanissaama.|| ||

Esaaha.m bhante tatiyam pi Bhagavanta.m sara.na.m gacchaami,||
Dhamma~n ca||
bhikkhu-sa'ngha~n ca||
upaasaka.m ma.m bhante,||
Bhagavaa dhaaretu ajjatagge paa.nupeta.m sara.na.m gatan' ti.|| ||

9. Atha kho Bhagavaa Siihassa senaapatissa aanupubbiikatha.m kathesi.|| ||

Seyyathiida.m: - daana katha.m||
siila katha.m||
sagga katha.m||
kaamaana.m aadiinava.m okaara.m sa'nkilesa.m nekkhamme ca aanisa.msa.m pakaasesi.|| ||

Yadaa Bhagavaa a~n~naasi Siiha.m senaapati.m kallacitta.m muducitta.m viniivara.nacitta.m udaggacitta.m pasannacitta.m,||
atha yaa buddhaana.m saamukka.msikaa dhammadesanaa, ta.m pakaasesi:|| ||

Dukkha.m||
Samudaya.m||
Nirodha.m||
Magga.m.|| ||

Seyyathaa pi naama suddha.m vattha.m apagatakaa.laka.m samma-d-eva rajana.m patiga.nheyya,||
evam eva Siihassa senaapatissa tasmi.m yeva aasane viraja.m viitamala.m dhammacakkhu.m udapaadi:|| ||

'Ya.m ki~nci samudayadhamma.m||
sabbanta.m nirodhadhammman' ti.|| ||

10. Atha kho Siiho senaapati di.t.thadhammo pattadhammo viditadhammo pariyogaa.lhadhammo ti.n.navicikiccho vigatakatha'nkatho vesaarajjappatto aparappaccayo Satthu saasane Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

'Adhivaasetu me bhante, Bhagavaa [187] svaatanaaya bhatta.m saddhi.m bhikkhusa'nghenaa' ti.|| ||

Adhivaasesi Bhagavaa tu.nhiibhaavena.|| ||

Atha kho Siiho senaapati Bhagavato adhivaasana.m viditvaa u.t.thaay aasanaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa padakkhi.na.m katvaa pakkaami.|| ||

Atha kho Siiho senaapati a~n~natara.m purisa.m aamantesi:|| ||

'Gaccha tva.m ambho purisa,||
pavattama.msa.m jaanaahii' ti.|| ||

Atha kho Siiho senaapati tassaa rattiyaa accayena sake nivesane pa.niita.m khaadaniiya.m bhojaniiya.m pa.tiyaadaapetvaa Bhagavato kaala.m aarocaapesi.|| ||

'Kaalo bhante, Siihassa senaapatissa nivesane ni.t.thita.m bhattan' ti.|| ||

11. Atha kho Bhagavaa pubba.nhasamaya.m nivaasetvaa pattaciivaram aadaaya yena Siihassa senaapatissa nivesana.m ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa pa~n~natte aasane nisiidi saddhi.m bhikkhu-sa'nghena.|| ||

Tena kho pana samayena sambahulaa Niga.n.thaa Vesaaliya.m rathikaaya rathika.m si'nghaa.takena si'nghaa.taka.m baahaa paggayha kandanti:|| ||

'Ajja Siiheno senaapatinaa thulla.m pasu.m vadhitvaa sama.nassa Gotamassa bhatta.m kata.m.|| ||

Ta.m Sama.no Gotamo jaana.m uddissa ka.ta.m ma.msa.m paribhu~njati pa.ticca kamman' ti.|| ||

Atha kho a~n~nataro puriso yena Siiho senaapati ten'upasa'nkami,||
upasa'nkamitvaa Siihassa senaapatissa upaka.n.nake aarocesi.|| ||

'Yagegha bhante, jaaneyyaasi:||
ete sambahulaa Niga.n.thaa Vesaaliya.m rathikaaya rathika.m si'nghaa.takena si'nghaa.taka.m baahaa paggayha kandanti.|| ||

Ajja Siihena senaapatinaa thulla.m pasu.m vadhitvaa sama.nassa Gotamassa bhatta.m kata.m,||
ta.m Sama.no Gotamo jaana.m uddissa ka.ta.m ma.msa.m pari- [188] bhu~njati pa.ticca kamman' ti.|| ||

'Ala.m ayyo, diigharattam hi te aayasmanto ava.n.nakaamaa Buddhassa,||
ava.n.nakaamaa Dhammassa,||
ava.n.nakaamaa Sa'nghassa||
na ca pana te aayasmanto jiiranti ta.m Bhagavanta.m asataa tucchaa musaa abhuutena abbhaacikkhantaa,||
na ca maya.m jiivitahetuu pi sa~ncicca paa.na.m jiivitaa voropeyyaamaa' ti.|| ||

12. Atha kho Siiho senaapati Buddhapamukha.m bhikkhu-sa'ngha.m pa.niitena khaadaniiyena bhojaniiyena sahatthaa santappesi sampavaaresi.|| ||

Atha kho Siiho senaapati Bhagavanta.m bhuttaavi.m oniitapattapaa.nii.m eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho Siiha.m senaapati.m Bhagavaa dhammiyaa kathaaya sandassetvaa samaadapekvaa samuttejetvaa sampaha.msetvaa u.t.thaay aasanaa pakkaamii ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement