Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara Nikaaya
VIII. A.t.thaka Nipaata
II: Mahaa Vagga

Sutta 20

Uposatha Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society A'nguttara-Nikaaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


[204]

[1][pts][bodh] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati||
Pubbaaraame Migaaramaatupaasaade.|| ||

Tena kho pana samayena Bhagavaa tadahuposathe bhikkhu-sa'nghaparivuto nisinno hoti.|| ||

Atha kho aayasmaa Aanando abhikkantaaya rattiyaa nikkhante pa.thame yaame u.t.thaay aasanaa eka.msa.m uttaraasa'nga.m karitvaa yena Bhagavaa tena~njali.m pa.naametvaa Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Abhikkantaa bhante ratti nikkhanto pa.thamo yaamo, ciranisinno bhikkhusa'ngho, uddisatu bhante Bhagavaa bhikkhuuna.m paatimokkhanti.|| ||

Eva.m vutte Bhagavaa tu.nhii ahosi.|| ||

[205] 2. Dutiyam pi kho aayasmaa Aanando abhikkantaaya rattiyaa,||
nikkhante majjhime yaame,||
u.t.thaay aasanaa eka.msa.m uttaraasa'nga.m karitvaa yena Bhagavaa ten'a~njali.m pa.naametvaa Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

'Abhikkantaa bhante, ratti,||
nikkhanto majjhimo yaamo,||
ciranisinno bhikkhusa'ngho,||
uddisatu bhante, Bhagavaa bhikkhuuna.m paatimokkhan' ti|| ||

Dutiyam pi kho Bhagavaa tu.nhii ahosi.|| ||

3. Tatiyam pi kho aayasmaa Aanando abhikkantaaya rattiyaa,||
nikkhante pacchime yaame,||
uddhaste aru.ne nandimukhiyaa rattiyaa,||
u.t.thaay aasanaa eka.msa.m uttaraasa'nga.m karitvaa yena Bhagavaa ten'a~njali.m pa.naametvaa Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

'Abhikkantaa bhante, ratti,||
nikkhanto pacchimo yaamo,||
uddhasta.m aru.na.m nandimukhii ratti,||
ciranisinno bhikkhusa'ngho,||
uddisatu bhante, Bhagavaa bhikkhuuna.m paatimokkhan' ti.|| ||

'Aparisuddhaa Aananda parisaa' ti.|| ||

4. Atha kho aayasmato Mahaa Moggallaanassa etad ahosi:|| ||

'Ki.m nu kho Bhagavaa puggala.m sandhaaya evam aaha:|| ||

"Aparisuddhaa Aananda parisaa" ti?|| ||

Atha kho aayasmaa Mahaa Moggallaano sabbaavanta.m bhikkhu-sa'ngha.m cetasaa ceto paricca manasaakaasi.|| ||

Addasaa kho aayasmaa Mahaa Moggallaano ta.m puggala.m dussiila.m paapadhamma.m asuci.msa'nkassarasamaacaara.m pa.ticchannakammanta.m assama.na.m sama.napa.ti~n~na.m abrahmacaari.m brahmacaariipa.ti~n~na.m antopuuti.m avassuta.m kasambujaata.m majjhe bhikkhusa'nghassa nisinna.m,||
disvaa u.t.thaay aasanaa yena so puggalo ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa ta.m puggala.m etad avoca:|| ||

'U.t.theh'aavuso,||
di.t.tho'si Bhagavataa,||
n'atthi te bhikkhuuhi saddhi.m sa.mvaaso' ti.|| ||

Eva.m vutte so puggalo tu.nhii ahosi.|| ||

Dutiyam pi kho aayasmaa Mahaa Moggallaano ta.m puggala.m etad avoca:|| ||

'U.t.theh'aavuso,||
di.t.tho'si Bhagavataa,||
n'atthi te bhikkhuuhi saddhi.m sa.mvaaso' ti.|| ||

Dutiyam pi kho so puggalo tu.nhii ahosi.|| ||

Tatiyam pi kho aayasmaa Mahaa Moggallaano ta.m puggala.m [206] etad avoca:|| ||

'U.t.theh'aavuso,||
di.t.tho'si Bhagavataa,||
n'atthi te bhikkhuuhi saddhi.m sa.mvaaso' ti.|| ||

Tatiyam pi kho so puggalo tu.nhii ahosi.|| ||

5. Atha kho aayasmaa Mahaa Moggallaano ta.m puggala.m baahaaya.m gahetvaa bahidvaarako.t.thakaa nikkhaametvaa suucigha.tika.m datvaa yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

'Nikkhaamito so bhante puggalo mayaa,||
parisuddhaa parisaa,||
uddisatu bhante Bhagavaa bhikkhuuna.m paatimokkhan' ti.|| ||

'Acchariya.m Moggallaana,||
abbhuta.m Moggallaana,||
yaava baahaagaha.naa ' pi naama so moghapuriso aagamessatii ti.|| ||

Atha kho Bhagavaa bhikkhuu aamantesi:|| ||

6. Tumhe'va daani bhikkhave, uposatha.m kareyyaatha,||
Paatimokkha.m uddiseyyaatha.|| ||

Na daanaaha.m bhikkhave, ajja-t-agge uposatha.m karissaami,||
Paatimokkha.m uddisissaami.|| ||

A.t.thaanam eta.m bhikkhave, anavakaaso,||
ya.m Tathaagato aparisuddhaaya parisaaya uposatha.m kareyya paatimokkha.m uddiseyya.|| ||

 


 

'A.t.th'ime bhikkhave, mahaasamudde acchariyaa abbhutaa dhammaa ye disvaa disvaa asuraa mahaasamudde abhiramanti.|| ||

Katame a.t.tha?|| ||

7. Mahaasamuddo bhikkhave, anupubbaninno anupubbapo.no anupubbapabbhaaro na aayataken'eva papaato.|| ||

Yam pi bhikkhave, mahaasamuddo anupubbaninno anupubbapo.no anupubbapabbhaaro na aayataken'eva papaato,||
aya.m bhikkhave, mahaasamudde pa.thamo acchariyo abbhuto dhammo,||
ya.m disvaa disvaa asuraa mahaasamudde abhiramanti.|| ||

8. Puna ca para.m bhikkhave, mahaasamuddo .thitadhammo vela.m naativattati.|| ||

Yam pi bhikkhave, mahaasamuddo .thitadhammo vela.m naativattati,||
aya.m bhikkhave, mahaasamudde dutiyo acchariyo abbhuto dhammo,||
ya.m disvaa disvaa asuraa mahaasamudde abhiramanti.|| ||

9. Puna ca para.m bhikkhave, mahaasamuddo na matena ku.napena sa.mvasati,||
ya.m hoti mahaasamudade mata.m ku.napa.m ta.m khippa.m eva tiira.m vaaheti, thala.m ussaadeti.|| ||

Yam pi bhikkhave, mahaasamuddo na matena ku.napena sa.mvasati.|| ||

Ya.m hoti mahaasamudde mata.m ku.napa.m ta.m khippa.m eva tiira.m vaaheti, thala.m ussaadeti,||
aya.m bhikkhave, mahaasamudde tatiyo acchariyo abbhuto dhammo,||
ya.m disvaa disvaa asuraa mahaasamudde abhiramanti.|| ||

10. Puna ca para.m bhikkhave, yaa kaaci mahaanadiyo,||
seyyathiida.m:||
Ga'ngaa,||
Yamunaa,||
Aciravatii,||
Sarabhuu,||
Mahii,||
taa mahaasamudda.m patvaa jahanti purimaani naamagottaani,||
mahaasamuddo tv eva sa'nkha.m gacchanti.|| ||

Yam pi bhikkhave, yaa kaaci mahaanadiyo,||
seyyathiida.m:||
Ga'ngaa,||
Yamunaa,||
Aciravatii,||
Sarabhuu,||
Mahii,||
taa mahaasamudda.m patvaa jahanti purimaani naamagottaani,||
mahaasamuddo tv eva sa'nkha.m gacchanti,||
aya.m bhikkhave, mahaasamudde catuttho acchariyo abbhuto dhammo,||
ya.m disvaa disvaa asuraa mahaasamudde abhiramanti.|| ||

11. Puna ca para.m bhikkhave, yaa kaa ci loke savantiyo mahaasamudda.m appenti,||
yaa kaa ci antalikkhaa dhaaraa papatanti,||
na tena mahaasamuddassa uunatta.m vaa puuratta.m vaa pa~n~naayati.|| ||

Yam pi bhikkhave, yaa kaa ci loke savantiyo mahaasamudda.m appenti,||
yaa kaa ci antalikkhaa dhaaraa papatanti,||
na tena mahaasamuddassa uunatta.m vaa puuratta.m vaa pa~n~naayati,||
aya.m bhikkhave, mahaasamudde pa~ncamo acchariyo abbhuto dhammo,||
ya.m disvaa disvaa asuraa mahaasamudde abhiramanti.|| ||

12. Puna ca para.m bhikkhave, mahaasamuddo ekaraso lo.naraso.|| ||

Yam pi bhikkhave, mahaasamuddo ekaraso lo.naraso,||
aya.m bhikkhave, mahaasamudde cha.t.tho acchariyo abbhuto dhammo,||
ya.m disvaa disvaa asuraa mahaasamudde abhiramanti.|| ||

13. Puna ca para.m bhikkhave, mahaasamuddo bahuratano anekaratano,||
tatr'imaani ratanaani,||
seyyathiida.m:||
muttaa||
ma.ni,||
ve.luriyo,||
sa'nkho,||
silaa,||
pavaa.la.m||
rajata.m,||
jaataruupa.m,||
lohita'nko,||
masaaragalla.m.|| ||

Yam pi bhikkhave, mahaasamuddo bahuratano anekaratano,||
tatr'imaani ratanaani,||
seyyathiida.m:||
muttaa,||
ma.ni,||
ve.luriyo,||
sa'nkho,||
silaa,||
pavaa.la.m,||
rajata.m,||
jaataruupa.m,||
lohita'nko,||
masaaragalla.m,||
aya.m bhikkhave, mahaasamudde sattamo acchariyo abbhuto dhammo,||
ya.m disvaa disvaa asuraa mahaasamudde abhiramanti.|| ||

14. Puna ca para.m bhikkhave, mahaasamuddo mahata.m bhuutaana.m aavaaso.|| ||

Tatr'ime bhuutaa:||
timii||
timi'ngalaa||
timirami'ngalaa||
asuraa,||
naagaa,||
gandhabbaa.|| ||

Santi mahaasamudde yojanasatikaa pi attabhaavaa,||
dviyojanasatikaa pi attabhaavaa,||
tiyojanasatikaa pi attabhaavaa,||
catuyojanasatikaa pi attabhaavaa,||
pa~ncayojanasatikaa pi attabhaavaa.|| ||

Yam pi bhikkhave, mahaasamuddo mahata.m bhuutaana.m aavaaso,||
tatirame bhutaa:||
timi,||
timi'ngalaa||
timirami'ngalaa,||
asuraa,||
naagaa,||
gandhabbaa;||
santi mahaasamudde yojanasatikaa pi attabhaavaa,||
dviyojanasatikaa pi attabhaavaa,||
tiyojanasatikaa pi attabhaavaa,||
catuyojanasatikaa pi attabhaavaa,||
pa~ncayojanasatikaa pi attabhaavaa,||
aya.m bhikkhave, mahaasamudde a.t.thamo acchariyo abbhuto dhammo,||
ya.m disvaa disvaa asuraa mahaasamudde abhiramanti.|| ||

Ime kho bhikkhave, mahaasamudde a.t.tha acchariyaa abbhutaa dhammaa,||
ye disvaa disvaa asuraa mahaasamudde abhiramantii' ti.|| ||

15. 'Eva.m eva kho, bhikkhave imasmi.m dhamma-vinaye acchariyaa abbhutaa dhammaa,||
ye disvaa disvaa bhikkhuu imasmi.m dhamma-vinaye abhiramanti.|| ||

Katame a.t.tha?|| ||

16. Seyyathaa pi bhikkhave mahaasamuddo anupubbaninno anupbbapo.no anupubbapabbhaaro na aayataken'eva papaato,||
evam eva kho bhikkhave imasmi.m dhamma-vinaye anupubbasikkhaa anupubbakiriyaa anupubbapa.tipadaa,||
na aayataken'eva a~n~naapa.tivedho.|| ||

Yam pi bhikkhave, imasmi.m dhamma-vinaye anupubbasikkhaa anupbbakiriyaa anupubbapa.tipadaa,||
na aayataken'eva a~n~naapa.tivedho,||
aya.m bhikkhave, imasmi.m dhamma-vinaye pa.thamo acchariyo abbhuto dhammo,||
ya.m disvaa disvaa bhikkhuu imasmi.m dhamma-vinaye abhiramanti.|| ||

17. Seyyathaa pi bhikkhave, mahaasamuddo .thitadhammo vela.m naativattati,||
evam eva kho bhikkhave, ya.m mayaa saavakaana.m sikkhaapada.m pa~n~natta.m,||
ta.m mama saavakaa jiivitahetuu pi naatikkamanti.|| ||

Yam pi bhikkhave, mayaa saavakaana.m sikkhaapada.m pa~n~natta.m,||
ta.m mama saavakaa jiivitahetu pi naatikkamanti,||
aya.m bhikkhave, imasmi.m dhamma-vinaye dutiyo acchariyo abbhuto dhammo,||
ya.m disvaa disvaa bhikkhuu imasmi.m dhamma-vinaye abhiramanti.|| ||

18. Seyyathaa pi bhikkhave mahaasamuddo na matena ku.napena sa.mvasati,||
ya.m hoti mahaasamudde mata.m ku.napa.m,||
ta.m khippam eva tira.m vaaheti thala.m ussaadeti,||
evam eva kho bhikkhave, yo so puggalo dussiilo paapadhammo asucisa'nkassarasamaacaaro pa.ticchannakammanto assama.no sama.napa.ti~n~no abrahmacaarii brahmacaariipa.ti~n~no,||
antopuuti avassuto kasambujaato,
na tena sa'ngho sa.mvasati||
khippam eva sannipatitvaa ukkhipati,
ki~ncaapi so hoti majjhe bhikkhusa'nghassa nisinno,||
atha kho so aarakaa'va sa'nghamhaa sa'ngho ca tena.|| ||

Yam pi bhikkhave yo so puggalo dussiilo paapadhammo asucisa'nkassarasamaacaaro pa.ticchannakammanto assama.no sama.napa.ti~n~no abrahmacaarii brahmacaariipa.ti~n~no,||
antopuuti avassuto kasambujaato,||
na tena sa'ngho sa.mvasati,||
khippam eva sannipatitvaa ukkhipati,||
ki~ncaapi so hoti majjhe bhikkhusa'nghassa nisinno,||
atha kho so aarakaa'va sa'nghamhaa sa'ngho ca tena,||
aya.m bhikkhave, imasmi.m dhamma-vinaye tatiyo acchariyo abbhuto dhammo,||
ya.m disvaa disvaa bhikkhuu imasmi.m dhamma-vinaye abhiramanti.|| ||

19. Seyyathaa pi bhikkhave, yaa kaaci mahaanadiyo,||
seyyathiida.m:||
Ga'ngaa||
Yamunaa||
Aciravatii||
Sarabhu||
Mahii,||
taa mahaasamudda.m patvaa jahanti purimaani naamagottaani,||
mahaasamuddo tv eva sa'nkha.m gacchanti,||
evam eva kho bhikkhave, cattaaro'me va.n.naa,||
khattiyaa||
braahma.naa||
vessaa||
suddaa,||
te Tathaagatappavedite dhamma-vinaye agaarasmaa anagaariya.m pabbajitvaa jahanti purimaani naamagottaani,||
'Sama.naa Sakyaputtiyaa'||
tv eva sa'nkha.m gacchanti.|| ||

Yam pi bhikkhave, cattaaro'me va.n.naa||
khattiyaa||
braahma.naa||
vessaa||
suddaa,||
te Tathaagatappavedite dhamma-vinaye agaarasmaa anagaariya.m pabbajitvaa jahanti purimaani naamagottaani,||
'Sama.naa Sakyaputtiyaa'||
tv eva sa'nkha.m gacchanti,||
aya.m bhikkhave, imasmi.m dhamma-vinaye catuttho acchariyo abbhuto dhammo,||
ya.m disvaa disvaa bhikkhuu imasmi.m dhamma-vinaye abhiramanti.|| ||

20. Seyyathaa pi bhikkhave, yaa ca loke savantiyo mahaasamudda.m appenti,||
yaa kaaci antalikkhaa dhaaraa papatanti,||
na tena mahaasamuddassa uunatta.m vaa puuratta.m vaa pa~n~naayati,||
evam eva kho bhikkhave, bahu ce pi bhikkhuu anupaadisesaaya nibbaanadhaatuyaa parinibbaayanti,||
na tena nibbaanadhaatuyaa uunatta.m vaa puuratta.m vaa pa~n~naayati.|| ||

Yam pi bhikkhave, bahuu ce pi bhikkhuu anuupaadisesaaya nibbaanadhaatuyaa parinibbaayanti,||
na tena nibbaanadhaatuyaa uunatta.m vaa puuratta.m vaa pa~n~naayati,||
aya.m bhikkhave, imasmi.m dhamma-vinaye pa~ncamo acchariyo abbhuto dhammo,||
ya.m disvaa disvaa bhikkhuu imasmi.m dhamma-vinaye abhiramanti.|| ||

21. Seyyathaa pi bhikkhave, mahaasamuddo ekaraso lo.naraso,||
evam eva kho bhikkhave, aya.m dhammavinayo ekaraso vimuttiraso.|| ||

Yam pi bhikkhave, aya.m dhammavinayo ekaraso vimuttiraso,||
aya.m bhikkhave imasmi.m dhamma-vinaye cha.t.tho acchariyo abbhuto dhammo,||
ya.m disvaa disvaa bhikkhuu imasmi.m dhamma-vinaye abhiramanti.|| ||

22. Seyyathaa pi bhikkhave, mahaasamuddo bahuratano anekaratano,||
tatr'imaani ratanaani,||
seyyathiida.m:||
muttaa,||
ma.ni,||
ve.luriyo,||
sa'nkho,||
silaa,||
pavaa.la.m,||
rajata.m,||
jaataruupa.m,||
lohita'nko,||
masaaragalla.m,||
Evam eva kho bhikkhave, aya.m dhammavinayo bahuratano anekaratano,||
tatr'imaani ratanaani,||
seyyathiida.m:
cattaaro satipa.t.thaanaa,||
cattaaro sammappadhaanaa||
cattaaro iddhipaadaa||
pa~ncindriyaani||
pa~nca balaani||
satta bojjha'ngaa||
ariyo a.t.tha'ngiko maggo.|| ||

Yam pi bhikkhave, aya.m dhammavinayo bahuratano anekaratano,||
tatr'imaani ratanaani,||
seyyathiida.m:||
cattaaro satipa.t.thaanaa||
cattaaro sammappadhaanaa||
cattaaro iddhipaadaa||
pa~ncindriyaani||
pa~nca balaani||
satta bojjha'ngaa||
ariyo a.t.tha'ngiko maggo,||
aya.m bhikkhave, imasmi.m dhamma-vinaye sattamo acchariyo abbhuto dhammo,||
ya.m disvaa disvaa bhikkhuu imasmi.m dhamma-vinaye abhiramanti.|| ||

23. Seyyathaa pi bhikkhave mahaasamuddo mahata.m bhuutaana.m aavaaso,||
tatr'ime bhuutaa:||
timi||
timi'ngalaa||
timirapi'ngalaa||
asuraa||
naagaa||
gandhabbaa,||
santi mahaasamudde yojanasatikaa pi attabhaavaa||
dviyojanasatikaa pi attabhaavaa,||
tiyojanasatikaa pi attabhaavaa,||
catuyojanasatikaa pi attabhaavaa,||
pa~ncayojanasatikaa pi attabhaavaa||
evam eva kho bhikkhave, aya.m dhammavinayo mahata.m bhuutaana.m aavaaso,||
tatr'ime bhuutaa:||
sotaapanto,||
sotaapatti phalasacchikiriyaaya pa.tipanno,||
sakadaagaamii,||
sakadaagaami phalasacchikiriyaaya pa.tipanno,||
anaagaamii,||
anaagaami phalasacchikiriyaaya pa.tipanno,||
arahaa,||
arahattaaya pa.tipanno.|| ||

Yam pi bhikkhave, aya.m dhamma-vinaye mahata.m bhuutaana.m aavaaso,||
tatr'ime bhuutaa,||
sotaapanno,||
sotaapatti phalasacchikiriyaaya pa.tipanno,||
sakadaagaamii,||
sakadaagaamiphalasacchikiriyaaya pa.tipanno,||
anaagaamii,||
anaagaami phalasacchikiriyaaya pa.tipanno,||
arahaa,||
arahattaaya pa.tipanno,||
aya.m bhikkhave, imasmi.m dhamma-vinaye a.t.thamo acchariyo abbhuto dhammo,||
ya.m disvaa disvaa bhikkhuu imasmi.m dhamma-vinaye abhiramanti.|| ||

Ime kho bhikkhave, imasmi.m dhamma-vinaye a.t.tha acchariyaa abbhutaa dhammaa,||
ye disvaa disvaa bhikkhuu imasmi.m dhamma-vinaye abhiramantii ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement