Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara Nikaaya
VIII. A.t.thaka Nipaata
III: Gahapati-Vagga

Sutta 27

Bala sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society A'nguttara-Nikaaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][pts][olds][bodh]Saavatthinidaana.m:|| ||

A.t.th'imaani bhikkhave, balaani.||
Katamaani a.t.tha?|| ||

Ru.n.nabalaa bhikkhave, daarakaa,||
kodhabalo maatugaamo,||
aavudhabalaa coraa,||
issariyabalaa raajaano,||
ujjhattibalaa baalaa,||
nijjhattibalaa pa.n.ditaa,||
pa.tisa'nkhaanabalaa bahussutaa,||
khantibalaa sama.na-braahma.naa.|| ||

Imaani kho bhikkhave, a.t.thabalaaniiti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement