Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara Nikaaya
VIII. A.t.thaka Nipaata
V. Uposatha Vagga

Sutta 42

Vitthata A.t.tha'ng'uposatha Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society A'nguttara-Nikaaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


[251]

[1][pts][bodh] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati Jetavane Anaathapi.n.dikassa aaraame.|| ||

Tatra kho Bhagavaa bhikkhuu aamantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhuu Bhagavato paccossosu.m.|| ||

Bhagavaa etad avoca:|| ||

2. A.t.tha'nga-samannaagato bhikkhave||
uposatho upavuttho mahapphalo hoti mahaa-nisa.mso mahaa-jutiko mahaa-vipphaaro.|| ||

Katha.m upavuttho ca bhikkhave||
a.t.tha'ngasamannaagato uposatho mahapphalo hoti mahaa-nisa.mso maha-jutiko maha-vipphaaro?|| ||

3. Idha bhikkhave ariyasaavako iti pa.ti-sa~ncikkha ti:|| ||

'Yaavajiiva.m arahanto paa.naatipaata.m pahaaya paa.naatipaataa pa.tivirataa nihita-da.n.daa nihita-satthaa lajjii dayaapannaa sabba-paa.na-bhuuta-hitaanukampii viharanti.|| ||

Aham p'ajja ima~n ca ratti.m ima~n ca divasa.m paa.naatipaata.m pahaaya paa.naatipaataa pa.tivirato nihita-da.n.do nihita-sattho lajjii dayaapanno sabba-paa.na-bhuuta-hitaanukampii viharaamii.|| ||

Iminaa pi a'ngena arahata.m anukaromi||
uposatho ca me upavuttho bhavissatii' ti.|| ||

Iminaa pa.thamena a'ngena samannaagato hoti.|| ||

4. 'Yaavajiiva.m arahanto adinnaadaana.m pahaaya adinnaadaanaa pa.tivirataa dinnaadaayii dinnaapaa.tika'nkhii athenena sucibhutena attanaa viharanti.|| ||

Aham p'ajja ima~n ca ratti.m ima~n ca divasa.m adinnaadaana.m pahaaya adinnaadaanaa pa.tivirato dinnaadaayii dinna-paa.tika'nkhii athenena sucibhutena attanaa viharaami.|| ||

Iminaa pi a'ngena arahata.m anukaromi||
uposatho ca me upavuttho bhavissatii' ti.|| ||

Iminaa dutiyena a'ngena samannaagato hoti.|| ||

5. 'Yaavajiiva.m arahanto abrahmacariya.m pahaaya brahmacaarino aaraacaarii virataa methunaa gaamadhammaa.|| ||

Aham p'ajja ima~n ca ratti.m ima~n ca divasa.m abrahmacariya.m pahaaya brahmacaarii aaraa-caarii virato methunaa gaamadhammaa viharaami.|| ||

Iminaa pi a'ngena arahata.m anukaromi||
uposatho ca me upavuttho bhavissatii' ti.|| ||

Iminaa tatiyena a'ngena samannaagato hoti.|| ||

6. 'Yaavajiiva.m arahanto musaavaada.m pahaaya musaavaadaa pa.tivirataa saccavaadii saccasandhaa thetaa paccayikaa avisa.mvaadakaa lokassa.|| ||

Aham p'ajja ima~n ca ratti.m ima~n ca divasa.m musaavaada.m pahaaya musaavaadaa pa.tivirato saccavaadii saccasandho theto paccayiko avisa.mvaadako lokassa.|| ||

Iminaa paha.m a'ngena arahata.m anukaromi||
uposatho ca me upavuttho bhavissatii' ti.

Iminaa catutthena a'ngena samannaagato hoti.|| ||

7. 'Yaavajiiva.m arahanto suraa-mera-yamajja-pamaada.t.thaana.m pahaaya suraa-mera-yamajja-pamaada.t.thaanaa pa.tivirataa.|| ||

Aham p'ajja ima~n ca ratti.m ima~n ca divasa.m suraa-mera-yamajja-pamaada.t.thaana.m pahaaya suraa-mera-yamajja-pamaada.t.thaanaa pa.tivirato.|| ||

Iminaa pi a'ngena arahata.m anukaromi||
uposatho ca me upavuttho bhavissatii' ti.|| ||

Iminaa pa~ncamena a'ngena samannaagato hoti.|| ||

8. 'Yaavajiiva.m arahanto ekabhattikaa rattuuparataa virataa vikaalabhojanaa.|| ||

Aham p'ajja ima~n ca ratti.m ima~n ca divasa.m eka-bhattiko rattuuparato virato vikaalabhojanaa.|| ||

Iminaa pi a'ngena arahata.m anukaromi||
uposatho ca me upavuttho bhavissatii' ti.|| ||

Iminaa cha.t.thena a'ngena samannaagato hoti.|| ||

9. 'Yaavajiiva.m arahanto nacca-giita-vaadita-visuukadassa-namaalaagandha-vilepana-dhaara.na-ma.n.dana-vibhuusana.t.thaanaa pa.tivirataa.|| ||

Aham p'ajja ima~n ca ratti.m ima~n ca divasa.m nacca-giita-vaadita-visuukadassa-namaalaagandha-vilepana-dhaara.na-ma.n.dana-vibhuusana.t.thaanaa pa.tivirato.|| ||

Iminaa pi a'ngena arahata.m anukaromi||
uposatho ca me upavuttho bhavissatii ti.|| ||

Iminaa sattamena a'ngena samannaagato hoti.|| ||

10. Yaavajiiva.m arahanto uccaasayana-mahaasayana.m pahaaya uccaasayana-mahaasayanaa pa.tivirataa niicaseyya.m kappenti ma~ncake vaa ti.nasanthaarake vaa.|| ||

Aham p'ajja ima~n ca ratti.m ima~n ca divasa.m uccaasayana-mahaasayana.m pahaaya uccaasayana-mahaasayanaa pa.tivirato niicaseyya.m kappemi ma~ncake vaa ti.nasanthaarake vaa.|| ||

Iminaa pi a'ngena arahata.m anukaromi||
uposatho ca me upavuttho bhavissatii' ti.|| ||

Iminaa a.t.thamena a'ngena samannaagato hoti.|| ||

Eva.m upavuttho kho bhikkhave||
a.t.tha'ngasamannaagato uposatho mahapphalo hoti mahaa-nisa.mso mahaajutiko mahaa- [252] vipphaaro ti.|| ||

 


 

11. Kiiva mahapphalo hoti||
kiiva mahaa-nisa.mso||
kiiva mahaajutiko||
kiiva mahaavipphaaro?|| ||

Seyyathaa pi, bhikkhave, yo imesa.m so.lasanna.m mahaajanapadaana.m pahuutasattaratanaana.m issariyaadhipacca.m rajja.m kaareyya,||
seyyathiida.m:|| ||

A'ngaana.m||
Magadhaana.m||
Kaasiina.m||
Kosalaana.m||
Vajjiina.m||
Mallaana.m||
Cetiina.m||
Va'ngaana.m||
Kuruuna.m||
Pa~ncaalaana.m||
Macchaana.m||
Surasenaana.m||
Assakaana.m||
Avantiina.m||
Gandhaaraana.m||
Kambojaana.m,||
a.t.tha'ngasamantaagatassa uposathassa eta.m kala.m naagghati so.lasi.m.|| ||

Ta.m kissa hetu?|| ||

Kapa.na.m bhikkhave, maanusaka.m rajja.m dibba.m sukha.m upanidhaaya.|| ||

12. Yaani bhikkhave, maanusakaani pa~n~naasa vassaani,||
Caatummahaaraajikaana.m devaana.m eso eko rattindivo,||
taaya rattiyaa ti.msa rattiyo maaso,||
tena maasena dvaadasa maasiyo sa.mvaccharo,||
tena sa.mvaccharena dibbaani pa~nca vassasataani Caatummahaaraajikaana.m devaana.m aayuppamaa.na.m.|| ||

.Thaana.m kho pan'eta.m bhikkhave, vijjati,||
ya.m idh'ekacco itthi vaa puriso vaa a.t.tha'ngasamannaagata.m uposatha.m upavasitvaa kaayassa bhedaa param mara.naa Caatummahaaraajikaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjye.|| ||

Ida.m kho pana me ta.m bhikkhave, sandhaaya bhaasita.m:||
kapa.na.m maanusaka.m rajja.m dibba.m sukha.m upanidhaaya.|| ||

13. Ya.m bhikkhave maanusaka.m vassasata.m,||
Taavati.msaana.m devaana.m eso eko rattindivo;||
taaya rattiyaa ti.msa rattiyo maaso;||
tena maasena dvaadasa maasiyo sa.mvaccharo||
tena sa.mvaccharena dibba.m vassasahassa.m Taavati.msaana.m devaa- [253] na.m aayuppamaa.na.m.|| ||

.Thaana.m kho pan'eta.m bhikkhave, vijjati,||
ya.m idh'ekacco itthii vaa puriso vaa a.t.tha'ngasamannaagata.m uposatha.m upavasitvaa kaayassa bhedaa param mara.naa Taavati.msaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjye.|| ||

Ida.m kho pana me ta.m bhikkhave, sandhaaya bhaasita.m:||
kapa.na.m maanusaka.m rajja.m dibba.m sukha.m upanidhaaya.|| ||

14. Yaani bhikkhave, maanusakaani dve vassasataani,||
Yaamaana.m devaana.m eso eko rattindivo,||
taaya rattiyaa ti.msa rattiyo maaso,||
tena maasena dvaadasa maasiyo sa.mvaccharo,||
tena sa.mvaccharena dibbaani dve vassasahassaani Yaamaana.m devaana.m aayuppamaa.na.m.|| ||

.Thaana.m kho pan'eta.m bhikkhave, vijjati,||
ya.m idh'ekacco itthii vaa puriso vaa a.t.tha'ngasamannaagata.m uposatha.m upavasitvaa kaayassa bhedaa param mara.naa Yaamaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjye.|| ||

Ida.m kho pana me ta.m bhikkhave, sandhaaya bhaasita.m:||
kapa.na.m maanusaka.m rajja.m dibba.m sukha.m upanidhaaya.|| ||

15. Yaani bhikkhave, maanusakaani cattaari vassasataani,||
Tusitaana.m devaana.m eso eko rattindivo;||
taaya rattiyaa ti.msa rattiyo maaso;||
tena maasena dvaadasa maasiyo sa.mvaccharo,||
tena sa.mvaccharena dibbaani cattaari vassasahassaani Tusitaana.m devaana.m aayuppamaa.na.m.|| ||

.Thaana.m kho pan'eta.m bhikkhave, vijjati,||
ya.m idh'ekacco itthii vaa puriso vaa a.t.tha'ngasamannaagata.m uposatha.m upavasitvaa kaayassa bhedaa param mara.naa Tusitaana.m devaa.m sahavyata.m upapajjeyya.|| ||

Ida.m kho pana me ta.m bhikkhave, sandhaaya bhaasita.m:||
kapa.na.m maanusaka.m rajja.m dibba.m sukha.m upanidhaaya.|| ||

16. Yaani bhikkhave, maanusakaani a.t.tha vassasataani,||
Nimmaa.naratiina.m devaana.m eso eko rattindivo,||
taaya rattiyaa ti.msa rattiyo maaso,||
tena maasena dvaadasa maasiyo sa.mvaccharo,||
tena sa.mvaccharena dibbaani a.t.tha vassasahassaani Nimmaa.naratii.na.m devaana.m aayuppamaa.na.m.|| ||

.Thaana.m kho pan'eta.m bhikkhave, vijjati,||
ya.m idh'ekacco itthii vaa puriso vaa [254] a.t.tha'ngasamannaagata.m uposatha.m upavasitvaa kaayassa bhedaa param mara.naa Nimmaa.naratiina.m devaana.m sahavyata.m upapajjeyya.|| ||

Ida.m kho pana me ta.m bhikkhave, sandhaaya bhaasita.m:||
kapa.na.m maanusaka.m rajja.m dibba.m sukha.m upanidhaaya.|| ||

17. Yaani bhikkhave, maanusakaani so.lasa vassasataani,||
Paranimmita-vasavattiina.m devaana.m eso eko rattindivo;||
taaya rattiyaa ti.msa rattiyo maaso,||
tena maasena dvaadasa maasiyo sa.mvaccharo,||
tena sa.mvaccharena dibbaani so.lasa vassasahassaani Paranimmita-vasavattiina.m devaana.m aayuppamaa.na.m.|| ||

.thaanaa.m kho pan'eta.m bhikkhave, vijjati,||
ya.m idh'ekacco itthii vaa puriso vaa a.t.tha'nga-samannaagata.m uposatha.m upavasitvaa kaayassa bhedaa param mara.naa Paranimmita-savattiina.m devaana.m sahavyata.m upapajjye.|| ||

Ida.m kho pana me ta.m bhikkhave, sandhaaya bhaasita.m:||
kapa.na.m maanusaka.m rajja.m dibba.m sukha.m upanidhaaya.|| ||

Paa.na.m na haa~n~ne na caadinnam aadiye||
Musaa na bhaase na ca majjapo siyaa||
Abrahmacariyaa virameyya methunaa||
Ratti.m na bhu~njeyya vikaalabhojana.m.|| ||

Maala.m na dhaareye na ca gandham aacare||
Ma~nce chamaaya.m vasayetha santhate||
Eta.m hi a.t.tha'ngikam aah'uposatha.m||
Buddhena dukkhantagunaa pakaasita.m.|| ||

Cando ca suriyo ca ubho sudassanaa||
Obhaasaya.m anupariyanti yaavataa,||
Tamonudaa te pana antalikkhagaa||
Nabhe pabhaasenti disaa virocanaa.|| ||

[255] Etasmi.m ya.m vijjati antare dhana.m||
Muttaa ma.ni ve.luriya~na ca bhaddaka.m||
Si'ngii suva.n.na.m atha vaa pi ka~ncana.m||
Ya.m jaataruupa.m ha.takan ti vuccati||
A.t.thi'ngu petassa uposathassa||
Kalam pi te naanubhavanti so.lasi.m||
Candappahaa taaraga.naa va sabbe.|| ||

Tasmaa hi naarii ca naro ca siilavaa||
A.t.tha'ngupeta.m upavass'uposatha.m||
Pu~n~naani katvaana sukhudayaani||
Aninditaa saggam upenti .thaanan ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement