Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara Nikaaya
VIII. A.t.thaka Nipaata
V. Uposatha Vagga

Sutta 46

Anuruddha-Manaapakaayika Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society A'nguttara-Nikaaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


[262]

[1][pts][bodh] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Kosambiya.m viharati Ghositaaraame.|| ||

Tena kho pana samayena aayasmaa Anuruddho divaavihaara.m gato hoti pa.tisalliino.|| ||

Atha kho sambahuulaa manaapakaayikaa devataa yena aayasmaa Anuruddho ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa aayasmanta.m Anuruddha.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m a.t.tha.msu.|| ||

Eka-m-anta.m .thitaa kho taa devataa aayasmanta.m Anuruddha.m etad avocu.m:|| ||

Maya.m [263] bhante Anuruddha,||
manaapakaayikaa naama devataa tiisu .thaanesu issariya.m kaarema vasa.m vattema.|| ||

Maya.m bhante Anuruddha,||
yaadisaka.m va.n.na.m aaka'nkhaama||
taadisaka.m va.n.na.m .thaanaso pa.tilabhaama.|| ||

Maya.m bhante Anuruddha,||
yaadiisaka.m sara.m aaka'nkhaama||
taadisaka.m sara.m .thaanaso pa.tilabhbhaama.|| ||

Maya.m bhante Anuruddha,||
yaadisaka.m sukha.m aakkha'nkhaama||
taadisaka.m sukha.m .thaanaso pa.tilabhaama.|| ||

Maya.m bhante Anuruddha,||
manaapakaayikaa naama devataa imesu tisu .thaanesu issariya.m kaarema vasa.m vattemaa' ti.|| ||

2. Atha kho aayasmato Anurudassa etad ahosi:|| ||

'Aho vat'imaa devataa sabbaa'va niilaa assu niilava.n.naa niilavatthaa niilaala.mkaaraa' ti.|| ||

Atha kho taa devataa aayasmato Anuruddhassa cittam a~n~naaya sabbaa'va niilaa ahesu.m niilava.n.naa niilavatthaa niilala.mkaaraa.|| ||

Atha kho aayasmato Anuruddassa etad ahosi:|| ||

'Aho vat'imaa devataa sabbaa'va piitaa assu piitaava.n.naa piitaavatthaa piitaala.mkaaraa' ti.|| ||

Atha kho taa devataa aayasmato Anuruddhassa citta ma~n~naaya sabbaa'va piitaa ahesu.m piitaava.n.naa piitaavatthaa piitaala.mkaaraa.|| ||

Atha kho aayasmato Anuruddassa etad ahosi:|| ||

'Aho vat'imaa devataa sabbaa'va lohitakaa assu lohitakaa va.n.naa lohitakaavatthaa lohitaala.mkaaraa' ti.|| ||

Atha kho taa devataa aayasmato Anuruddhassa citta ma~n~naaya sabbaa'va lohita ahesu.m lohitakaava.n.naa lohitakaavatthaa lohitakaala.mkaaraa.|| ||

Atha kho aayasmato Anuruddassa etad ahosi:|| ||

'Aho vat'imaa devataa sabbaa'va odaataa assu odaatava.n.naa odaatavatthaa odaataala.mkaaraa' ti.|| ||

Atha kho taa devataa aayasmato Anuruddhassa citta ma~n~naaya sabbaa'va odaataa ahesu.m odaatava.n.naa odaatavatthaa odaataala.mkaaraa.|| ||

Atha kho taa devataa ekaa'va gaayi,||
ekaa'va nacci,||
eka'va accharika.m vaadesi.|| ||

Seyyathaa pi naama pa~nca'ngikassa turiyassa suviniitassa suppa.tipataa.litassa kusalehi susamannaagatassa saddo hoti vaggu ca rajaniyo ca kamaniyo ca pemaniyo ca madaniyo ca, [264]||
evam eva taasa.m devataana.m ala.mkaaraana.m saddo hoti vaggu ca rajaniyo ca kamaniyo ca pemaniyo ca madaniyo ca.|| ||

Atha kho aayaasmaa Anuruddho indriyaani okkhipi.|| ||

Atha kho taa devataa|| ||

'na khv ayyo Anuruddho saadiyatii' ti tatth'ev'antaradhaayi.msu.|| ||

3. Atha kho aayasmaa Anuruddho saaya.nhasamaya.m patisallaanaa vu.t.thi yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho aayasmaa Anuruddho Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

Idhaaha.m bhante, divaavihaara.m gato homi patisalliino.|| ||

Atha kho bhante, sambahuulaa manaapakaayikaa devataa yenaaha.m ten'upasa'nkami.msu.|| ||

Upasa'nkamitvaa ma.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m a.t.tha.msu.m.|| ||

Eka-m-anta.m .thitaa kho bhante,||
taa devataa ma.m etad avocu.m:|| ||

Maya.m bhante Anuruddha,||
manaapakaayikaa naama devataa tiisu .thaanesu issariya.m kaarema vasa.m vattema.|| ||

Maya.m bhante Anuruddha,||
yaadisaka.m va.n.na.m aaka'nkhaama||
taadisaka.m va.n.na.m .thaanaso pa.tilabhaama.|| ||

Maya.m bhante Anuruddha,||
yaadiisaka.m sara.m aaka'nkhaama||
taadisaka.m sara.m .thaanaso pa.tilabhbhaama.|| ||

Maya.m bhante Anuruddha,||
yaadisaka.m sukha.m aakkha'nkhaama||
taadisaka.m sukha.m .thaanaso pa.tilabhaama.|| ||

Maya.m bhante Anuruddha,||
manaapakaayikaa naama devataa imesu tisu .thaanesu issariya.m kaarema vasa.m vattemaa' ti.|| ||

Tassa mayha.m bhante etad ahosi:|| ||

'Aho vat'imaa devataa sabbaa'va niilaa assu niilava.n.naa niilavatthaa niilaala.mkaaraa' ti.|| ||

Atha kho taa devataa mama cittam a~n~naaya sabbaa'va niilaa ahesu.m niilava.n.naa niilavatthaa niilala.mkaaraa.|| ||

Tassa mayha.m bhante etad ahosi:|| ||

'Aho vat'imaa devataa sabbaa'va piitaa assu piitaava.n.naa piitaavatthaa piitaala.mkaaraa' ti.|| ||

Atha kho taa devataa mama citta ma~n~naaya sabbaa'va piitaa ahesu.m piitaava.n.naa piitaavatthaa piitaala.mkaaraa.|| ||

Tassa mayha.m bhante etad ahosi:|| ||

'Aho vat'imaa devataa sabbaa'va lohitakaa assu lohitakaa va.n.naa lohitakaavatthaa lohitaala.mkaaraa' ti.|| ||

Atha kho taa devataa mama citta ma~n~naaya sabbaa'va lohita ahesu.m lohitakaava.n.naa lohitakaavatthaa lohitakaala.mkaaraa.|| ||

Tassa mayha.m bhante etad ahosi:|| ||

'Aho vat'imaa devataa sabbaa'va odaataa assu odaatava.n.naa odaatavatthaa odaataala.mkaaraa' ti.|| ||

Atha kho taa devataa [265] mama citta ma~n~naaya sabbaa'va odaataa ahesu.m odaatava.n.naa odaatavatthaa odaataala.mkaaraa.|| ||

Atha kho bhante taa devataa ekaa'va gaayi,||
ekaa'va nacci,||
eka'va accharika.m vaadesi.|| ||

Seyyathaa pi naama pa~nca'ngikassa turiyassa suviniitassa suppa.tipataa.litassa kusalehi susamannaagatassa saddo hoti vaggu ca rajaniyo ca kamaniyo ca pemaniyo ca madaniyo ca,||
evam eva taasa.m devataana.m ala.mkaaraana.m saddo hoti vaggu ca rajaniyo ca kamaniyo ca pemaniyo ca madaniyo ca.|| ||

Atha khv aaha.m bhante indriyaani okkhipi.|| ||

Atha kho bha.nte taa devataa|| ||

'Na khv aayyo Anuruddho saadiyatii ti tatth'ev'antaradhaayi.msu.|| ||

Katihi nuu kho bhante,||
dhammehi samannagato maatugaamo kaayassa bhedaa param mara.naa manaapakaayikaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjatii' ti?|| ||

4. A.t.thahi kho Anuruddha, dhammehi samannaagato maatugaamo kaayassa bhedaa param mara.naa manaapakaayikaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjati.|| ||

Katamehi a.t.thahi?|| ||

5. Idha Anuruddha, maatugaamo yassa maataa-pitaro bhattuno denti,||
atthakaamaa hitesino anukampakaa anukampa.m upaadaaya,||
tassa hoti pubbu.t.thaayinii pacchaanipaatinii ki'nkaarapa.tissaavinii manaapacaarinii piyavaadinii.|| ||

6. Ye te bhattu garuno honti,||
'maataa' ti vaa 'pitaa' ti vaa 'sama.na-braahma.naa' ti vaa,||
te sakkaroti garukaroti maaneti puujeti abbhaagate ca aasanodakena pa.tipuujeti.|| ||

7. Ye te bhattu abbhantara kammantaa 'u.n.naa' ti vaa 'kappaasaa' ti vaa||
tattha dakkhaa hoti analasaa tatrupaayaaya viima.msaaya samannaagataa ala'n kaatu.m ala.m sa.mvidhaatu.m.|| ||

8. Yo so bhatatu abbhantaro anto- [266] jano 'daasaa' ti vaa 'pessaa' ti vaa,||
'kammakaraa' ti vaa,||
tesa.m kata~n ca katato jaanaati,||
akata~n ca akatato jaanaati,||
gilaanakaana~n ca balaabala.m jaanaati,||
khaadaniiya.m bhojaniiya~n c'assa pacca.msena sa.mvibhajati.|| ||

Ya.m hattu aaharati dhana.m vaa dha~n~na.m vaa rajata.m vaa jaataruupa.m vaa,||
ta.m aarakkhena guttiyaa sampaadeti,||
tattha ca hoti adhuttii athenii ason.dii avinaasikaa.|| ||

Upaasikaa kho pana hoti Buddha.m sara.na.m gataa,||
dhamma.m sara.na.m gataa||
Sa'ngha.m sara.na.m gataa.|| ||

Siilavatii kho pana hoti paa.naatipaataa pa.tivirataa,||
adinnaadaanaa pa.tivirataa||
kaamesu micchaacaaraa pa.tivirataa||
musaa-vaadaa pa.tivirataa||
suraameraya majjapamaada.t.thaanaa pa.tivirataa.|| ||

Caagavatii kho pana hoti vigatamalamaccherena cetasaa agaara.m ajjhaavasati muttacaagaa payatapaa.nii vossaggarataa yaacayogaa daanasa.mvihaaragarataa.|| ||

Imehi kho Anuruddha, a.t.thahi dhammehi samangato maatugaamo kaayassa bhedaa param mara.naa manaapakaayikaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjatii ti.|| ||

Yo na.m bharati sabbadaa nicca.m aataapii ussuko,||
Ta.m sabbakaamada.m posa.m bhattaara.m naatima~n~nati.|| ||

Na caapi sotthii bhattaara.m issaavaadena rosaye,||
Bhattu ca garuno sabbe patipuujeti pa.n.ditaa.|| ||

U.t.thaayikaa analasaa sa'ngahitaparijjanaa,||
Bhattu manaapa.m carati sambhata.m anurakkhati.|| ||

Yaa eva.m vattatii naarii bhattu chandavasaanugaa,||
Manaapaa naama te devaa yattha saa upapajjatii ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement