Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

A'nguttara Nikaaya
VIII. A.t.thaka Nipaata
V. Uposatha Vagga

Sutta 48

Nakula-Maatu-Manaapakaayika Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society A'nguttara-Nikaaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


[268]

[1][pts][bodh] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa bhaggesu viharati Su.msumaaragire Bhesakalaavane Migadaaye.|| ||

Atha kho Nakulamaataa gahapataani yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiinadi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinna.m kho Nakulamaatara.m gahapataani.m Bhagavaa etad avoca:|| ||

2. A.t.thahi kho Nakulamaate, dhammehi samannaagato maatugaamo kaayassa bhedaa param mara.naa manaapakaayikaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjati.|| ||

Katamehi a.t.thahi:|| ||

3. Idha Nakulamaate, maatugaamo yassa maataa-pitaro bhattuno denti,||
atthakaamaa hitesino anukampakaa anukampa.m upaadaaya,||
tassa hoti pubbu.t.thaayinii pacchaanipaatinii ki'nkaarapa.tissaavinii manaapacaarinii piyavaadinii.|| ||

4. Ye te bhattu garuno honti,||
'maataa' ti vaa 'pitaa' ti vaa 'sama.na-braahma.naa' ti vaa,||
te sakkaroti garukaroti maaneti puujeti abbhaagate ca aasanodakena pa.tipuujeti.|| ||

5. Ye te bhattu abbhantara kammantaa 'u.n.naa' ti vaa 'kappaasaa' ti vaa||
tattha dakkhaa hoti analasaa tatrupaayaaya viima.msaaya samannaagataa ala'n kaatu.m ala.m sa.mvidhaatu.m.|| ||

6. Yo so bhatatu abbhantaro antojano 'daasaa' ti vaa 'pessaa' ti vaa,||
'kammakaraa' ti vaa,||
tesa.m kata~n ca katato jaanaati,||
akata~n ca akatato jaanaati,||
gilaanakaana~n ca balaabala.m jaanaati,||
khaadaniiya.m bhojaniiya~n c'assa pacca.msena sa.mvibhajati.|| ||

7. Ya.m hattu aaharati dhana.m vaa dha~n~na.m vaa rajata.m vaa jaataruupa.m vaa,||
ta.m aarakkhena guttiyaa sampaadeti,||
tattha ca hoti adhuttii athenii ason.dii avinaasikaa.|| ||

8. Upaasikaa kho pana hoti Buddha.m sara.na.m gataa,||
dhamma.m sara.na.m gataa||
Sa'ngha.m sara.na.m gataa.|| ||

9. Siilavatii kho pana hoti paa.naatipaataa pa.tivirataa,||
adinnaadaanaa pa.tivirataa||
kaamesu micchaacaaraa pa.tivirataa||
musaa-vaadaa pa.tivirataa||
suraameraya majjapamaada.t.thaanaa pa.tivirataa.|| ||

10. Caagavatii kho pana hoti vigatamalamaccherena cetasaa agaara.m ajjhaavasati muttacaagaa payatapaa.nii vossaggarataa yaacayogaa daanasa.mvihaaragarataa.|| ||

11. Imehi kho Nakulamaate, a.t.thahi dhammehi samangato maatugaamo kaayassa bhedaa param mara.naa manaapakaayikaana.m devaana.m sahavyata.m upapajjatii ti.|| ||

Yo na.m bharati sabbadaa nicca.m aataapii ussuko,||
Ta.m sabbakaamada.m posa.m bhattaara.m naatima~n~nati.|| ||

Na caapi sotthii bhattaara.m issaavaadena rosaye,||
Bhattu ca garuno sabbe patipuujeti pa.n.ditaa.|| ||

U.t.thaayikaa analasaa sa'ngahitaparijjanaa,||
Bhattu manaapa.m carati sambhata.m anurakkhati.|| ||

Yaa eva.m vattatii naarii bhattu chandavasaanugaa,||
Manaapaa naama te devaa yattha saa upapajjatii ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement