Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Anguttara Nikaaya
Atthaka Nipaata

Sutta 54

Byagghapajja Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society A'nguttara-Nikaaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

[281]


 

[1][pts][than][nara] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Koliyesu viharati Kakkarapatta.m naama Koliyaana.m nigamo.|| ||

Atha kho Diighajaa.nu Koliyaputto yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavanta.m abhivaadetvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho Diighajaa.nu Koliyaputto Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

'Maya.m bhante, gihii kaamabhogii.|| ||

Puttasambaadhasayana.m ajajhaavasaama,||
kaasikacandana.m paccanubhoma,||
maalaagandhavilepana.m dhaarayaama,||
jaataruuparajata.m saadiyaama.|| ||

Tesa.m no bhante,||
Bhagavaa amhaaka.m tathaa dhamma.m desetu,||
ye amhaaka.m assa dhammaa di.t.thadhammahitaaya di.t.thadhammasukhaaya samparaaya sukhaayaa' ti.|| ||

2. Cattaaro'me Byagghapajja, dhammaa kulaputtassa di.t.thadhammahitaaya sa.mvattanti di.t.thadhammasukhaaya.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

3. U.t.thaanasampadaa||
aarakkhasampadaa||
kalyaa.namittataa||
samajiivikataa.|| ||

4. Katamaa ca Byagghapajja, u.t.thaanasampadaa?|| ||

Idha Byagghapajja kulaputto yena kamma.t.thaanena jiivika.m kappeti,||
yadi kasiyaa||
yadi va.nijjaaya||
yadi gorakkhena||
yadi issatthena,||
yadi raajaporisena||
yadi sippa~n~natarena.|| ||

Tattha dakkho hoti analaso tatrupaayaaya vima.msaaya samannaagato ala.m kaatu.m ala.m sa.mvidhaatu.m.|| ||

Aya.m vuccati Byagghapajja, u.t.thaanasampadaa.|| ||

5. Katamaa ca Byagghapajja, aarakkhasampadaa?|| ||

Idha Byagghapajja, kulaputtassa bhogaa honti [282] u.t.thaanaviriyaadhigataa baahaabalaparicitaa sedaavakkhittaa dhammikaa dhammaladdhaa,||
te aarakkhena guttiyaa sampaadeti||
'Kitti me ime bhoge n'eva raajaano hareyyu.m,||
na coraa hareyyu.m,||
na aggi .daheyya,||
na udaka.m vaheyya,||
na appiyaa daayaada hareyyun' ti?|| ||

Aya.m vuccati Byagghapajja, aarakkhasampadaa.|| ||

6. Katamaa ca Byagghapajja, kalayaa.namittataa?|| ||

Idha Byagghapajja, kulaputto yasmi.m gaame vaa nigame vaa pa.tivasati.|| ||

Tatta ye te honti gahapati vaa gahapiputto vaa daharaa vaa vuddhasiilino vu.d.dhaa vaa vuddhasiilino saddhaasampannaa siilasampannaa caagasampannaa pa~n~naasampannaa,||
tehi saddhi.m santi.t.thati sallapati saakaccha.m samaapajjati.|| ||

Yathaa ruupaana.m saddhaasampannaana.m saddhaasampada.m anusikkhiti,||
yathaaruupaana.m siilasampannaana.m siilasampada.m anusikkhati,||
yathaaruupaana.m caagasampannaana.m caagasampada.m anusikkhati,||
yathaaruupaana.m pa~n~naasampannaana.m pa~n~naasampada.m anusikkhati.|| ||

Aya.m vuccati Byagghapajja, kalyaa.namittataa.|| ||

7. Katamaa ca Byagghapajja, samajiivitaa?|| ||

Idha Byagghapajja, kulaputto aaya~n ca bhogaana.m viditvaa vaya~n ca bhogaana.m viditvaa sama.m jiivika.m kappetii na aaccogaa.lha.m na aatihiina.m,||
'Eva.m me aayo vaya.m pariyaadaaya .thassati,||
na ca me vayo aaya.m pariyaadaaya .thassatii' ti.|| ||

Seyyathaa pi Byagghapajja, tulaadhaaro vaa tulaadhaarantevaasi vaa tula.m paggahetvaa jaanaati|| ||

'Ettakena vaa onata.m ettakena vaa unnatan' ti.|| ||

Evam eva kho Byagghapajja,||
kulaputto aaya~n ca bhogaana.m viditvaa vaya~n ca bhogaana.m viditvaa sama.m jiivika.m kappeti,||
na ca accogaa.lha.m ta atihiina.m.|| ||

'Eva.m me aayo vaya.m pariyaadaaya [283] .thassati,||
na ca me vayo aaya.m pariyaadaaya .thassatii' ti.|| ||

Sacaaya.m Byagghapajja, kulaputto appaayo samaano u.laara.m jiivika.m kappeti,||
tassa bhavanti vattaaro:|| ||

'Udumbarakhaadiika.m vaaya.m,||
kulaputto bhoge kaadatii' ti.|| ||

Sace panaaya.m Byagghapajja,||
kulaputto mahaayo samaano kasira.m jiivika.m kappeti,||
tassa bhavanti vattaaro:|| ||

'Ajaddhumaarika.m vaaya.m,||
kulaputto marissatii' ti.|| ||

Yato ca khvaaya.m Byagghapajja,||
kulaputto aaya~n ca bhogaana.m viditvaa vaya~n ca bhogaana.m viditvaa sama.m jiivika.m kappeti na accogaa.lha.m na atihiina.m:|| ||

'Eva.m me aayo vaya.m pariyaadaaya .thassati,||
na ca me vayo aaya.m pariyaadaaya .thassatii' ti.|| ||

Aya.m vuccati Byagghapajja, samajiivitaa.|| ||

8. Eva.m samuppannaana.m Byagghapajja bhogaana.m cattaari apaayamukhaani honti:||
itthidhutto hoti||
suraadhutto||
akkhadhutto||
paapamitto paapasahaayo paapasampava'nko.|| ||

Seyyathaa pi Byagghapajja,||
mahato ta.laakassa cattaari c'eva apaayamukhaani.|| ||

Cattaari ca apaayamukhaani,||
tassa puriso yaani c'eva aayamukhaani taani pidabheyya,||
yaani ca apaayamukhaani taani vivareyya,||
devo ca na sammaa dhaara.m anuppaveccheyya,||
eva.m hi tassa Byagghapajja mahato ta.laakassa paarihaani yeva paa.tika'nkha no vuddhii.|| ||

Evam eva kho Byagghapajja,||
eva.m samuppannaana.m bhogaana.m cattaari apaayamukhaani honti:||
itthidhutto hoti||
suraadhutto||
akkhadhutto||
paapamitto paapasahaayo paapasampava'nko.|| ||

9. Eva.m samuppannaana.m Byagghapajja,||
bhogaana.m cattaarii aayamukhaani honti:|| ||

Na itthidhutto hoti||
na suraadhutto||
na [284] akkhadhutto,||
kalyaa.namitto kalyaa.nasahaayo kalyaa.nasampava'nko.|| ||

Seyyathaa pi Byagghapajja,||
mahato ta.laakassa cattaari c'eva aayamukhaani,||
cattaari ca apaayamukhaani,||
tassa puriso yaani c'eva aayamukhaani taani vivareyya,||
yaani ca apaayamukhaani taani pidaheyya,||
devo ca sammaa dhaara.m anuppaveccheya,||
eva.m hi tassa Byagghapajja,||
mahato ta.laakassa vuddhi yeva paa.tika'nkhaa no parihaani,||
evam eva kho Byagghapajja,||
eva.m samuppannaa bhogaana.m cattaari aayamukhaani honti:||
na itthidhutto hoti,||
na suraadhutto,||
na akkhadhutto,||
kalyaa.namitto kalyaa.nasahaayo kalyaa.nasampava'nko.|| ||

Ime kho Byagghapajja, cattaaro dhammaa kulaputtassa di.t.thadhammahitaaya sa.mvattanti,||
di.t.thadhammasukhaayaati.|| ||

10. Cattaaro me Byagghapajja, dhammaa kulaputtassa samparaayahitaaya sa.mvattanti samparaayasukhaaya.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

11. Saddhaasampadaa||
siilasampadaa||
caagasampadaa||
pa~n~naasampadaa.|| ||

12. Katamaa ca Byagghapajja, saddhaasampadaa?|| ||

Idha Byagghapajja, kulaputto saddho hoti,||
saddahati Tathaagatassa bhodhi:||
iti pi so Bhagavaa araha.m Sammaa-sambuddho vijjajacara.nasampanno sugato loka-viduu anuttaro purisadhammasaarathi satthaa deva-manussaana.m buddho Bhagavaa ti.|| ||

Aya.m vuccati Byagghapajja, saddhaasampadaa.|| ||

13. Katamaa ca Byagghapajja, siilasampadaa?|| ||

Idha Byagghapajja kulaputto paa.naatipaataa pa.tivirato hoti adinnaadaanaa pa.tivirato hoti kaamesumicchaacaaraa pa.tivirato hoti,||
musaavaadaa pa.tivirato hoti||
suraameraya majjapamaada.t.thaanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Aya.m vuccati Byagghapajja, siilasampadaa.|| ||

14. Katamaa ca Byagghapajja, caagasampadaa?|| ||

Idha Byagghapajja, kulaputto vigatamalamaccherena cetasaa agaara.m ajajhaavasati muttacaago payatapaa.ni vossaggarato yaavayogo daanasa.mvibhaagarato.|| ||

aya.m vuccati Byagghapajja, caagasampadaa.|| ||

15. Katamaa ca Byagghapajja pa~n~naasampadaa?|| ||

[285] Idha Byagghapajja, kulaputto pa~n~navaa hoti||
udayatthaagaaminiyaa pa~n~naaya samannaagato,||
ariyaaya nibbedhikaaya sammaadukkhakkhayagaaminiyaa.|| ||

Aya.m vuccati Byagghapajja pa~n~naasampadaa.|| ||

Ime kho Byagghapajja, cattaaro dhammaa kulaputtassa samparaayahitaaya sa.mvattanti samparaayasukhaayaa ti.|| ||

 

U.t.thaataa kammadheyyesu appamatto vidhaanavaa,||
Sama.m kappeti jiivika.m sambhata.m anurakkhati.|| ||

Saddho siilena sampanno vada~n~nuu viitamaccharo,||
Nicca.m magga.m visodheti sotthaana.m samparaayika.m|| ||

Icc'ete a.t.tha dhammaa ca saddhassa gharam esino,||
Akkhaataa saccanaamena ubhayattha sukhaavahaa.|| ||

Di.t.thadhammahitatthaaya samparaayasukhaaya ca||
evam eta.m gaha.t.thaana.m caago pu~n~na.m pava.d.dhatii ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement