Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l). Alternatives:
[ ASCII (aiumnntdnl) | IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) ]

 

Anguttara Nikaaya
Atthaka Nipaata

Sutta 55

Ujjaya Sutta.m

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society A'nguttara-Nikaaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][pts] Eva.m me suta.m:|| ||

Eka.m samaya.m Bhagavaa Saavatthiya.m viharati.|| ||

Atha kho Ujjayo braahma.no yena Bhagavaa ten'upasa'nkami.|| ||

Upasa'nkamitvaa Bhagavataa saddhi.m sammodi,||
sammodaniiya.m katha.m saaraa.niya.m viitisaaretvaa eka-m-anta.m nisiidi.|| ||

Eka-m-anta.m nisinno kho Ujjayo braahma.no Bhagavanta.m etad avoca:|| ||

'Maya.m assu bho Gotama, pavaasa.m gantukaamaa,||
tesa.m no bhava.m Gotamo amhaaka.m tathaa dhamma.m desetu,||
ye amhaaka.m assu dhammaa di.t.thadhammahitaaya di.t.thadhammasukhaaya samparaayahitaaya samparaaya sukhaayaa' ti.|| ||

2. Cattaaro'me braahma.na, dhammaa kulaputtassa di.t.thadhammahitaaya sa.mvattanti di.t.thadhammasukhaaya.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

[286] 3. U.t.thaanasampadaa||
aarakkhasampadaa||
kalyaa.namittataa||
samajiivikataa.|| ||

4. Katamaa ca braahma.na, u.t.thaanasampadaa?|| ||

Idha braahma.na kulaputto yena kamma.t.thaanena jiivika.m kappeti,||
yadi kasiyaa||
yadi va.nijjaaya||
yadi gorakkhena||
yadi issatthena,||
yadi raajaporisena||
yadi sippa~n~natarena.|| ||

Tattha dakkho hoti analaso tatrupaayaaya vima.msaaya samannaagato ala.m kaatu.m ala.m sa.mvidhaatu.m.|| ||

Aya.m vuccati braahma.na, u.t.thaanasampadaa.|| ||

5. Katamaa ca braahma.na, aarakkhasampadaa?|| ||

Idha braahma.na, kulaputtassa bhogaa honti u.t.thaanaviriyaadhigataa baahaabalaparicitaa sedaavakkhittaa dhammikaa dhammaladdhaa,||
te aarakkhena guttiyaa sampaadeti||
'Kitti me ime bhoge n'eva raajaano hareyyu.m,||
na coraa hareyyu.m,||
na aggi .daheyya,||
na udaka.m vaheyya,||
na appiyaa daayaada hareyyun' ti?|| ||

Aya.m vuccati braahma.na, aarakkhasampadaa.|| ||

6. Katamaa ca braahma.na, kalayaa.namittataa?|| ||

Idha braahma.na, kulaputto yasmi.m gaame vaa nigame vaa pa.tivasati.|| ||

Tatta ye te honti gahapati vaa gahapiputto vaa daharaa vaa vuddhasiilino vu.d.dhaa vaa vuddhasiilino saddhaasampannaa siilasampannaa caagasampannaa pa~n~naasampannaa,||
tehi saddhi.m santi.t.thati sallapati saakaccha.m samaapajjati.|| ||

Yathaa ruupaana.m saddhaasampannaana.m saddhaasampada.m anusikkhiti,||
yathaaruupaana.m siilasampannaana.m siilasampada.m anusikkhati,||
yathaaruupaana.m caagasampannaana.m caagasampada.m anusikkhati,||
yathaaruupaana.m pa~n~naasampannaana.m pa~n~naasampada.m anusikkhati.|| ||

Aya.m vuccati braahma.na, kalyaa.namittataa.|| ||

7. Katamaa ca braahma.na, samajiivitaa?|| ||

Idha braahma.na, kulaputto aaya~n ca bhogaana.m viditvaa vaya~n ca bhogaana.m viditvaa sama.m jiivika.m kappetii [287] na aaccogaa.lha.m na aatihiina.m,||
'Eva.m me aayo vaya.m pariyaadaaya .thassati,||
na ca me vayo aaya.m pariyaadaaya .thassatii' ti.|| ||

Seyyathaa pi braahma.na, tulaadhaaro vaa tulaadhaarantevaasi vaa tula.m paggahetvaa jaanaati|| ||

'Ettakena vaa onata.m ettakena vaa unnatan' ti.|| ||

Evam eva kho braahma.na,||
kulaputto aaya~n ca bhogaana.m viditvaa vaya~n ca bhogaana.m viditvaa sama.m jiivika.m kappeti,||
na ca accogaa.lha.m ta atihiina.m.|| ||

'Eva.m me aayo vaya.m pariyaadaaya .thassati,||
na ca me vayo aaya.m pariyaadaaya .thassatii' ti.|| ||

Sacaaya.m braahma.na, kulaputto appaayo samaano u.laara.m jiivika.m kappeti,||
tassa bhavanti vattaaro:|| ||

'Udumbarakhaadiika.m vaaya.m,||
kulaputto bhoge kaadatii' ti.|| ||

Sace panaaya.m braahma.na,||
kulaputto mahaayo samaano kasira.m jiivika.m kappeti,||
tassa bhavanti vattaaro:|| ||

'Ajaddhumaarika.m vaaya.m,||
kulaputto marissatii' ti.|| ||

Yato ca khvaaya.m braahma.na,||
kulaputto aaya~n ca bhogaana.m viditvaa vaya~n ca bhogaana.m viditvaa sama.m jiivika.m kappeti na accogaa.lha.m na atihiina.m:|| ||

'Eva.m me aayo vaya.m pariyaadaaya .thassati,||
na ca me vayo aaya.m pariyaadaaya .thassatii' ti.|| ||

Aya.m vuccati braahma.na, samajiivitaa.|| ||

8. Eva.m samuppannaana.m braahma.na bhogaana.m cattaari apaayamukhaani honti:||
itthidhutto hoti||
suraadhutto||
akkhadhutto||
paapamitto paapasahaayo paapasampava'nko.|| ||

Seyyathaa pi braahma.na,||
mahato ta.laakassa cattaari c'eva apaayamukhaani.|| ||

Cattaari ca apaayamukhaani,||
tassa puriso yaani c'eva aayamukhaani taani pidabheyya,||
yaani ca apaayamukhaani taani vivareyya,||
devo ca na sammaa dhaara.m anuppaveccheyya,||
eva.m hi tassa [288] braahma.na mahato ta.laakassa paarihaani yeva paa.tika'nkha no vuddhii.|| ||

Evam eva kho braahma.na,||
eva.m samuppannaana.m bhogaana.m cattaari apaayamukhaani honti:||
itthidhutto hoti||
suraadhutto||
akkhadhutto||
paapamitto paapasahaayo paapasampava'nko.|| ||

9. Eva.m samuppannaana.m braahma.na,||
bhogaana.m cattaarii aayamukhaani honti:|| ||

Na itthidhutto hoti||
na suraadhutto||
na akkhadhutto,||
kalyaa.namitto kalyaa.nasahaayo kalyaa.nasampava'nko.|| ||

Seyyathaa pi braahma.na,||
mahato ta.laakassa cattaari c'eva aayamukhaani,||
cattaari ca apaayamukhaani,||
tassa puriso yaani c'eva aayamukhaani taani vivareyya,||
yaani ca apaayamukhaani taani pidaheyya,||
devo ca sammaa dhaara.m anuppaveccheya,||
eva.m hi tassa braahma.na,||
mahato ta.laakassa vuddhi yeva paa.tika'nkhaa no parihaani,||
evam eva kho braahma.na,||
eva.m samuppannaa bhogaana.m cattaari aayamukhaani honti:||
na itthidhutto hoti,||
na suraadhutto,||
na akkhadhutto,||
kalyaa.namitto kalyaa.nasahaayo kalyaa.nasampava'nko.|| ||

Ime kho braahma.na, cattaaro dhammaa kulaputtassa di.t.thadhammahitaaya sa.mvattanti,||
di.t.thadhammasukhaayaati.|| ||

10. Cattaaro me braahma.na, dhammaa kulaputtassa samparaayahitaaya sa.mvattanti samparaayasukhaaya.|| ||

Katame cattaaro?|| ||

11. Saddhaasampadaa||
siilasampadaa||
caagasampadaa||
pa~n~naasampadaa.|| ||

12. Katamaa ca braahma.na, saddhaasampadaa?|| ||

Idha braahma.na, kulaputto saddho hoti,||
saddahati Tathaagatassa bhodhi:||
iti pi so Bhagavaa araha.m Sammaa-sambuddho vijjajacara.nasampanno sugato loka-viduu anuttaro purisadhammasaarathi satthaa deva-manussaana.m buddho Bhagavaa ti.|| ||

Aya.m vuccati braahma.na, saddhaasampadaa.|| ||

13. Katamaa ca braahma.na, siilasampadaa?|| ||

Idha braahma.na kulaputto paa.naatipaataa pa.tivirato hoti adinnaadaanaa pa.tivirato hoti kaamesumicchaacaaraa pa.tivirato hoti,||
musaavaadaa pa.tivirato hoti||
suraameraya majjapamaada.t.thaanaa pa.tivirato hoti.|| ||

Aya.m vuccati braahma.na, siilasampadaa.|| ||

14. Katamaa ca braahma.na, caagasampadaa?|| ||

[289] Idha braahma.na, kulaputto vigatamalamaccherena cetasaa agaara.m ajajhaavasati muttacaago payatapaa.ni vossaggarato yaavayogo daanasa.mvibhaagarato.|| ||

aya.m vuccati braahma.na, caagasampadaa.|| ||

15. Katamaa ca braahma.na pa~n~naasampadaa?|| ||

Idha braahma.na, kulaputto pa~n~navaa hoti||
udayatthaagaaminiyaa pa~n~naaya samannaagato,||
ariyaaya nibbedhikaaya sammaadukkhakkhayagaaminiyaa.|| ||

Aya.m vuccati braahma.na pa~n~naasampadaa.|| ||

Ime kho braahma.na, cattaaro dhammaa kulaputtassa samparaayahitaaya sa.mvattanti samparaayasukhaayaa ti.|| ||

 

U.t.thaataa kammadheyyesu appamatto vidhaanavaa,||
Sama.m kappeti jiivika.m sambhata.m anurakkhati.|| ||

Saddho siilena sampanno vada~n~nuu viitamaccharo,||
Nicca.m magga.m visodheti sotthaana.m samparaayika.m|| ||

Icc'ete a.t.tha dhammaa ca saddhassa gharam esino,||
Akkhaataa saccanaamena ubhayattha sukhaavahaa.|| ||

Di.t.thadhammahitatthaaya samparaayasukhaaya ca||
evam eta.m gaha.t.thaana.m caago pu~n~na.m pava.d.dhatii ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement